Avarijos ir katastrofos lietuvoje (5)

300 dokumentų
Gotikos stiliaus pastatai Lietuvoje
Gotikos stiliaus statiniai Lietuvoje. Lietuvoje yra nemažai gotikos stiliaus statinių. Turbūt viena žymiausia bažnyčia Lietuvoje. Lietuvoje gotikos stiliumi yra pastatytas ir Perkūno namas. Lietuvoje tikrai netrūksta gotikinio stiliaus ...
Architektūros skaidrės, Skaidrės, 6 puslapiai
2020 01 14
Aviacinis kuras
Įvadas. Aviacinio kuro savybės. Naftos produktų talpyklos. Mobiliosios talpyklos. Talpyklų pripildymo ir ištuštinimo įrenginiai. Reaktyvinių variklių kuras (reaktyviniai degalai) jet a. Avarijos metu taikytinos priemonės. Tvarkymas ir ...
Chemijos referatai, Referatas, 11 puslapių
2018 12 13
Izraelio kultūra
Izraelio kultūra. Izraelio kultūra yra tikras šios šalies veidrodis. Religija. % izraelio gyventojų yra judėjai arba žydai (. Tautiniai, religiniai drabužiai. Kadangi izraelis žydų. Vyrai galvas dengiasi kipomis – tai pagarbos dievui ...
Geografijos skaidrės, Skaidrės, 16 puslapių
2016 07 18
Žydai Lietuvoje projektas
Žydai Lietuvoje. Žydai. Žydų atsiradimas Lietuvoje. Žydų pasidalinimas Baltijos valstybėse. Vilnius-Lietuvos Žydų sostinė. Žydų religija. Holokaustas Lietuvoje. Žydų kalba. Žydų atgimimas Lietuvoje. Žydų diskriminacijos ...
Istorijos skaidrės, Skaidrės, 15 puslapių
2017 05 14
Radioaktyvumas fizikos projektas (2)
Radioaktyvumas. Darbo tikslai. Radioaktyvumas. Radioaktyvumo atradimas ir tyrinėjimas. Radioaktyvumo spinduliuotė. Radioaktyvumo nauda. Radioaktyvumo žala. Radioaktyvumo nauda ir žala. Radioaktyviosios atliekos. Radioaktyviosios Atliekos ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 30 puslapių
2017 05 25
Didieji apuokai ir jų atkūrimas Lietuvoje
Didžiųjų apuokų populiacijos atstatymo patirtis Skandinavijoje (Švedijoje) ir Lietuvoje. Bubo Bubo. Paplitimas pasaulyje. Situacija Lietuvoje. Paplitimas Lietuvoje. Perėjimas Lietuvoje. Nykimas Lietuvoje. Didžiųjų apuokų populiacijos ...
Biologijos skaidrės, Skaidrės, 19 puslapių
2013 12 17
Sajanų - Šušenskojės hidroelektrinė
Sajanų - Šušenskojės. Hidroelektrinė. Sajanų-Šušenskojės HE Sajanų-Šušenskojės HE. Istorija. Sajanų-Šušenskojės HE pradėta statyti 1963 m. HE Duomenys. Instaliuota galia. Užtvanka. Užtvankos tipas – gelžbetoninė arkinė ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 13 puslapių
2018 11 16
Filosofijos ištakos Lietuvoje
Senovės lietuvių pasaulėžiūra. Filosofijos ištakos lietuvoje. Jėzuitų kolegija. Vilniaus universitetas. Filosofija švietimo epochoje. Kazimieras narbutas. Filosofijos idėjų įvairovė lietuvoje. G. Hegelio idėjos. Pozityvizmas.
Filosofijos referatai, Referatas, 9 puslapiai
2016 07 29
Žydų kultūrinis paveldas Lietuvoje
Įvadas. Žydų tautybės žmonių istorija Lietuvoje. Vytauto didžiojo privilegija. Priešistorė. Holokaustas Lietuvoje. Getai. Didžiausios žydų žudynių vietos Lietuvoje. Materialinis žydų paveldas Lietuvoje. Žydų kultūrinis paveldas ...
Istorijos analizės, Analizė, 29 puslapiai
2014 04 29
Alchogolizmas ir jo žala
Alkoholio žala. Kauno Tado Ivanausko progimnazija Darija Andrušaitytė 5b. Apie alkoholį. Alkoholis – organinis. Žala. Pernelyg dažnas alkoholio vartojimas yra viena pagrindinių pankreatito. Dėl alkoholio skrandyje esančios ląstelės ...
Biologijos skaidrės, Skaidrės, 13 puslapių
2016 10 22
Socialinė apsauga Rumunijoje
Rumunija. Sveikatos priežiūra Rumunijoje. Lietuvoje. Motinystės ir tėvystės išmokos Rumunijoje. Lietuvoje. Senatvės pensijos Rumunijoje. Lietuvoje. Išmokos,netekus maitintojo Rumunijoje. Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų ...
Medicinos skaidrės, Skaidrės, 18 puslapių
2019 11 03
Ignalinos atominės elektrinės poveikis aplinkai
Lietuvos užterštumas radionuklidais. Ignalinos atominės elektrinės poveikis aplinkai. Černobylio avarijos pasekmės lietuvoje. Baigiamasis žodis. Radioaktyviųjų medžiagų šaltiniai yra dvejopo pobūdžio - gamtiniai ir antropogeniniai. ...
Aplinkos referatai, Referatas, 21 puslapis
2012 01 02
Viljamas Goldingas
Viljamas Goldingas. Biografija. XX amžiaus anglų romanistas. Viljamas Goldingas gimė Niukvėjuje, Kornvalyje, Jungtinėje Karalystėje. „Musių valdovas“. Grįžęs namo iš Antrojo pasaulinio karo. Grupė berniukų po lėktuvo katastrofos ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2019 01 30
Žydų gyvenimas ir buitis Lietuvoje
Įvadas. Žydų tautybės žmonių atsiradimo istorija lietuvoje. Žydų, gyvenusių lietuvoje kultūra bei tradicijos. Žydų kultūrinis paveldas lietuvoje. Materialinis žydų paveldas lietuvoje. Išvados. Literatūros sąrašas.
Istorijos esės, Esė, 10 puslapių
2016 09 28
Radiacijos šaltiniai, taikymas medicinoje
Radiacija - tai jonizuojančioji spinduliuotė. Šaltiniai. Jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniai gali būti dirbtiniai ir gamtiniai. Gamtiniai šaltiniai. Radionuklidai Žemės gelmėse spinduliuotė, pasiekianti mus iš kosmoso. ...
Medicinos skaidrės, Skaidrės, 14 puslapių
2019 11 20
Vamzdynų transporto plėtra Lietuvoje ir pasaulyje
Įvadas. Vamzdynų transportas. Vamzdynų transporto plėtra Lietuvoje ir užsienyje. Lietuvos vamzdynų transportas. Pasaulio vamzdynų transportas. Rusijos vamzdynų transportas. Baltarusijos vamzdynų transportas. Ukrainos vamzdynų ...
Logistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 50 puslapių
2020 03 24
Elektroninis verslas Lietuvoje
Įvadas. Elektroninio verslo sąvoka, jo rūšys. Elektroniniame versle taikomi modeliai. Elektroninis verslas Lietuvoje. Elektroninio verslo susikūrimo Lietuvoje priežastys. E-verslo kūrimosi procesas. Elektroninio verslo Lietuvoje pavyzdžiai. ...
Verslo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 puslapių
2012 05 12
Pūgos Lietuvoje
Pūgos Lietuvoje. Apie pūga Lietuvoje. Lietuvoje stichinių pūgų. Pūgos Lietuvoje pvz. Lietuvoje -.
Geografijos skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2014 02 10
Žydų getai Lietuvoje
Antro pasaulinio karo metais, vokiečių okupuotose valstybėse žydams iš pradžių panaikindavo pilietines teises, atimdavo turtą ir tada suvarydavo į getus. Getas - tai izoliuotas miesto rajonas, kuriame žydai gyvendavo iki perkėlimo į ...
Istorijos referatai, Referatas, 1 puslapis
2012 03 19
„Lituanikos“ skrydis ir tragedijos paslaptys
Lituanikos“ skrydis ir tragedijos paslaptys. Lituanica – kas. Lituanica – lietuvių Stepono Dariaus ir Stasio Girėno valdomas eksperimentinis lėktuvas. Lituanica – kas tai? Visa trasa buvo suskirstyta į tris etapus ...
Istorijos skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2020 02 06
Jūrinės laivybos keliamų aplinkosauginių problemų ekosistemai vertinimas
Įvadas. Jūrų transporto poveikis jūrinei aplinkai. Laivų avarijos. Atliekų išmetimas iš laivų. Balasto vanduo. Jūrų transporto poveikis aplinkai. Oro tarša iš laivų. Jūrų eutrofikacija. Jūrų transporto poveikio mažinimo ...
Laivybos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 16 puslapių
2018 12 03
Elektros energijos gamyba ir naudojimas
Elektros Energijos gamyba ir naudojimas. Elektros energijos gamyba. Elektros energija gaunama specialiose įmonėse, vadinamose elektrinėmis. Jos skirstomos į. Hidroelektrinė. Šiluminė elektrinė. Atominė elektrinė. Černobylio atominė ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 8 puslapiai
2017 09 19
Gamtiniai pavojai saugos skaidrės
Gamtiniai pavojai. Gamtinės ekstremalios priežastys. Uraganai. Uraganai Lietuvoje. Viesulai. Viesulai Lietuvoje. Pūga. Pūga Lietuvoje. Sausra. Sausra Lietuvoje. Krūša. Krūša Lietuvoje. Lijundra. Lijundra Lietuvoje. Žemės drebėjimai ...
Saugos skaidrės, Skaidrės, 24 puslapiai
2016 11 30
Vandentiekio projektavimas kursinis darbas
Kursinio darbo sprendimas Variantas. Duomenys apie vartotojus. Schema Nr. Vamzdžių parinkimas. Nustatomas vandens debitas vamzdžiuose. Avarijų vamzdžiuose imitavimas.   R1 12 14 16 23 34. Standartinių vamzdžių parinkimas sistemai. ...
Inžinerijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 13 puslapių
2016 04 01
Kultūros finansavimo problemos Lietuvoje
Kultūros finansavimo problemos Lietuvoje. Kultūros finansavimo šaltiniai Lietuvoje. Kultūros finansavimo problemos lietuvoje. Įvadas. Darbo aktualumas didesnis kultūros finansavimas leis plėstis ir stiprėti kultūriniai aplinkai ...
Finansų savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 3 puslapiai
2018 10 13
Techninio pobūdžio ekstremali situacija
Techninio pobūdžio ekstremali situacija. Gaisrai. Įvyksta sprogimai. Patenka į aplinką cheminiai ir radioktyvieji teršalai. Griūva pastatai. Įvyksta įvairių transporto rūšių avarijos. Eidemiojs. Sniego griūtys. Potvyniai.
Saugos skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2013 06 07
Tarša nafta ir jos produktais iš laivų ekologijos referatas
Įvadas. Tarša nafta ir jos produktai. Laivo poveikis jūrinei aplinkai. Jūrų laivų avarijos ir jų poveikis aplinkai nafta. Balasto vanduo ir jo poveikis aplinkai. Jūros tarša šiukšlėmis iš laivų. Šiukšlių, utilizavimas laivuose. ...
Ekologijos referatai, Referatas, 13 puslapių
2017 02 18
Barokinė architektūra Europoje ir Lietuvoje
Baroko architektūros bruožai. Europoje. Lietuvoje. Pastatų interjeras. Lietuvoje. Reljefiniai altoriai. Europoje. Iliuzijos efektas. Europoje. Išryškinti iškilimai ir pagilintos nišos. Lietuvoje. Lenktų ir laužytų formų karnizai. ...
Istorijos skaidrės, Skaidrės, 7 puslapiai
2013 03 17
Savižudybės Lietuvoje ir pasaulyje
Įvadas. Socialinių faktorių įtaka savižudybėms. Savižudybės bei jų priežastys Lietuvoje. Savižudybių prevencija pasaulyje. Išvados. Informacijos šaltinių sarašas.
Psichologijos referatai, Referatas, 12 puslapių
2012 05 15
Skurdas pasaulyje ir Lietuvoje
Įvadas. Darbo tikslas – remtis moksliniais straipsniai, bei statistiniais duomenimis ir išnagrinėti sąvoka skurdas, bei peržvelgti skurdo padėtį lietuvoje. Skurdo sąvoka. Absoliutus skurdas. Santykinis skurdas. Subjektyvus skurdas. Skurdo ...
Sociologijos referatai, Referatas, 4 puslapiai
2013 01 30
Ignalinos atominė elektrinė skaidrės
Ignalinos atominė elektrinė. Ignalinos atominė elektrinė (Ignalinos AE. Greta jėgainės darbuotojams pastatytas Visagino miestas (ankstesnis SniečkusIAE reaktoriai buvo vieni galingiausių pasaulyje. Istorija. M. Prasidėjo parengiamieji ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 8 puslapiai
2019 12 10
BVP ir jo kitimo tendencijos Lietuvoje 2005 - 2010 metais
Bvp ir jo kitimo tendencijos lietuvoje. Įvadas. Kursinio darbo tikslai ir uždaviniai. Teorinė dalis. Bendrasis vidaus produktas. Bvp nustatymo metodai. Gamybos metodas. Išlaidų metodas. Pajamų metodas. Bvp skaičiavimas. Bvp kilimą ir ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 18 puslapių
2013 03 13
Atmosfera
Įvadas. Darbo tikslas. Žemės atmosfera. Žemės atmosfera - ant katastrofos slenksčio. Tiriamasis darbas. Išvada. Naudota literatūra. Šis darbas yra apie atmosferą ir jos slėgį. Čia kalbama apie sferų rūšis, globalinį atšilimą ir ...
Fizikos referatai, Referatas, 13 puslapių
2016 09 07
Eksportas ir importas Lietuvoje
9,5( 2 atsiliepimai )
Eksportas ir importas Lietuvoje statistinis tyrimas. Įvadas. Tiriamoji dalis. Užsienio prekyba. Dinaminių eilučių analitiniai rodikliai. Vidurkiai. Statistinis prognozavimas. Indeksai. Sklaidos (variacijos) rodikliai. Ryšio glaudumo rodikliai. ...
Statistikos tyrimai, Tyrimas, 16 puslapių
2013 03 11
Jonizuojanti spinduliuotė skaidrės (3)
Kas tai – spinduliavimas? Gamtinis radioaktyvumas. Kaip radonas patenka į namus. Padidintos gamtinės apšvitos vietos. Dirbtinis radioaktyvumas. Vidutinė metinė gyventojų apšvita. Ženklinimas. Etiketės. Ženklinimas. Naujas ...
Aplinkos skaidrės, Skaidrės, 51 puslapis
2016 10 19
Atmosferos oro užterštumas Lietuvoje
Atmosferos oro užterštumo būklė lietuvoje. Įvadas. Oro apsauga lietuvoje. Teršalai ir jų sukeliamos globalios problemos. Anglies monoksidas. Azoto oksidai. Sieros dioksidas. Šiltnamio efektas. Rūgštieji lietūs. Ozono sluoksnis. Bendrosios ...
Aplinkos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 18 puslapių
2012 11 10
×
24 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo