Bakalauro atsargu apskaita

300 dokumentų
Atsargų apskaita kursinis
Įvadas. Atsargų esmė, jų rūšys ir įkainojimo metodai. Atsargų esmė ir rūšys. Atsargų apskaitos modeliai. Atsargų įsigijimo savikaina. Nuolat apskaitomų atsargų metodas. Atsargų perkainojimas ir inventorizacija. Praktinė dalis. ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 24 puslapiai
2016 07 29
Atsargų apskaita ir analizė
8,7( 3 atsiliepimai )
Turinys. Įvadas. Atsargų apibūdinimas ir klasifikavimas. Atsargų reglamentavimas. Atsargų įvertinimas. Atsargų įsigijimo ir pasigaminimo savikaina. Atsargų įvertinimas grynąja galimo realizavimo verte. Atsargų įsigijimo dokumentai, ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 27 puslapiai
2016 07 30
Atsargos kursinis
8,7( 3 atsiliepimai )
Atsargų įkainojimas, dokumentavimas ir apskaita. Įvadas. Įmonės aprašymas. Atsargų apskaita. Atsargų struktūra. Atsargų įvertinimas. Reikalavimai atsargų įsigijimo dokumentams. Atsargų priėmimo tvarka. Atsargų išdavimo ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 26 puslapiai
2014 01 28
Atsargų apskaita ir metodai
Įvadas. Atsargų apskaita. Atsargų įkainojimo būdai. Atsargų įsigijimo savikaina. Atsargų apskaitos metodai. Atsargų apskaita FIFO metodu. Atsargų apskaita LIFO metodu. Atsargų apskaita konkrečių kainų metodu. Svertinio vidurkio ...
Apskaitos referatai, Referatas, 9 puslapiai
2019 05 23
Atsargų apskaita įmonėje
8,6( 10 atsiliepimų )
Įvadas. Uab „ kinerton“ aprašymas ir apskaitos politika. Uab „kinerton“ atsargų apskaitos modeliai. Atsargų įvertinimas. Grynoji galimo realizavimo vertė. Atsargų įkainojimo būdas. Reikalavimai atsargų įsigijimo dokumentams. ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 21 puslapis
2012 05 15
Trumpalaikio turto apskaita skaidrės
Trumpalaikio turto apskaita. Trumpalaikis turtas. Atsargų sudėtis. Pagrindinės sąvokos. Atsargų apskaita. Atsargų įkainojimas, įmonei įsigijus atsargas. Atsargų įkainojimas. Vidutinės kainos (svertinio vidurkio) metodo pavyzdys. ...
Finansų skaidrės, Skaidrės, 31 puslapis
2017 02 20
UAB atsargų apskaita
Įvadas. Atsargų apskaitos metodika ir teisinis reglamentavimas. Atsargų klasifikavimas apskaitoje. Atsargų apskaitos būdas. Atsargų įsigijimo savikainos nustatymas. Atsargų įkainojimas. Atsargų inventorizacija. Atsargų suvestinė ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 31 puslapis
2018 03 30
Atsargų valdymas ir tobulinimas
Įvadas. DarƄo oƄjeⱪtas – UAB „Vilprint“ įmonės atsargos.DarƄo tiⱪslas – išanalizuoti atsargų valdymą ir toƄulinimą UAB „Vilprint“.DarƄo uždaviniai. Atsargų apskaitos metodai, esmė ir reglamentavimas. ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 34 puslapiai
2017 03 10
Atsargos ir jų skirstymas, atsargų apskaita
Įvadas. Atsargų apibūdinimas. Klasifikacija. Savikaina. Atsargų apibūdinimas. Atsargų rūšys ir klasifikacija. Atsargų įkainojimo būdai. Atsargų įsigijimo savikaina. Atsargų apskaita gamybinėje (perdirbimo) įmonėje. Atsargų ...
Apskaitos referatai, Referatas, 11 puslapių
2018 12 10
Atsargų inventorizacija ir rezultatų apskaita
Santrauka. Atsargų inventorizacijos organizavimo ir vykdymo tvarka. Atsargų inventorizacijos esmė , reikšmė ir teisinis reguliavimas. Atsargų inventorizacijos organizavimas ir vykdymas. Atsargų inventorizacijos rezultatų nustatymas ir jų ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 28 puslapiai
2016 08 04
Atsargų apskaita įmonėje kursinis darbas
8,8( 6 atsiliepimai )
Įvadas. Atsargos ir jų apskaita. Atsargų apibūdinimas ir klasifikavimas. Atsargų reglamentavimas. Atsargų įsigijimo ir pasigaminimo savikaina. Atsargų įvertinimas grynąja galimo realizavimo verte. Atsargų įsigijimo dokumentai, ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 25 puslapiai
2016 04 11
Atsargų apskaitos analizė
10( 2 atsiliepimai )
Įvadas. Atsargų esmė, klasifikavimas ir reikšmė įmonės veikloje. Atsargų apibūdinimas ir klasifikacija. Atsargų reglamentavimas apskaitoje. Atsargų įvertinimas. Atsargų įsigijimo ir pasigaminimo savikaina. Atsargų įsigijimo ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 31 puslapis
2015 04 28
Atsargų apskaita kursinis darbas (3)
Įvadas. Atsargos, jų klasifikacija. Atsargų apskaita. Atsargų įvertinimas. Atsargų įkainojimo būdai. Atsargų sunaudojimo (pardavimo) apskaitos būdai. Atsargų įkainojimas įvairiais įkainojimo būdais, jų įtaka bendrajam pelnui. ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 29 puslapiai
2017 02 14
Atsargos ir atsargų apskaita
9,7( 3 atsiliepimai )
Įvadas. Atsargų valdymas. Atsargų valdymo esmė. Atsargų struktūra. Atsargų įkainojimo metodai. Atsargų apskaitos dokumentai. Atsargų apskaitos būdai. Nuolat apskaitomas atsargų būdas. Atsargų inventorizacija. Natūralios netekties ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 31 puslapis
2014 03 26
Sandėlių atsargų apskaitos sistema
Įvadas. Atsargų apskaita. Atsargų apibūdinimas. Atsargų rūšys. Atsargų klasifikavimas. Atsargų įvertinimas. Atsargų savikaina. Atsargų priėmimo tvarka ir užpajamavimas. Atsargų apskaitos būdai ir metodai. Apskaitos atsargų ...
Apskaitos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 27 puslapiai
2017 03 06
Atsargų apskaita ir informacijos apie ją panaudojimas veiklos procesui valdyti
Įvadas. Esminės sąvokos. Apskaita. Atsargų esmė ir rūšys. Atsargų klasifikacija. Reikalavimai atsargų įsigijimo dokumentams. Atsargų sunaudojimo (pardavimo apskaitos būdai Praktinė dalis. Teorinis bei praktinis temos dėstymas ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 23 puslapiai
2017 05 14
Atsargų apskaitos tvarkos aprašas
Įvadas. Atsargų apskaita. Atsargų sudėtis. Atsargų įsigyjimo ar pasigaminimo savikaina. Atsargų savikainos sudarymas. Grynoji realizavimo vertė. Atsargų inventorizacija. Klaipėdos miesto savivaldybės atsargų apskaitos tvarkos aprašas. ...
Apskaitos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 18 puslapių
2015 01 08
Atsargų įsigijimo auditas įmonės duomenų pavyzdžiu
Įvadas. Atsargų auditas. Atsargų įsigijimo tikslai. Atsargų audito uždaviniai. Atsargų audito sunkumai. Atsakomybė atliekant atsargų auditą. Uab „gatvės“ atsargų apskaita. Įmonės veikla. Atsargų įkainojimo būdas. Atsargų ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 11 puslapių
2013 10 14
Atsargų apskaita skaidrės
Atsargų apskaita. Atsargos - trumpalaikis turtas (žaliavos ir komplektuojamieji gaminiai. Įsigijimo (pasigaminimo) savikaina. Atsargų įkainojimo metodai. Apskaičiuodama sunaudotų gamyboje ar parduotų atsargų savikainą. LIFO metodas gali ...
Apskaitos skaidrės, Skaidrės, 8 puslapiai
2016 11 19
Prekių ir įsiskolinimų apskaita
Įvadas. Trumpalaikio turto samprata. Trumpalaikis turtas. Trumpalaikio turto sudėtis. Trumpalaikio turto įvertinimas. Atsargų apskaita. Atsargų įkainojimas. Konkrečių kainų metodas. FIFO metodas (pirmas į, pirmas iš). LIFO metodas ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 27 puslapiai
2015 09 30
Atsargų apskaita
Įvadas. Atsargų saugojimo organizavimo ir informacijos šaltinių apžvalga. Atsargų saugojimo organizavimo teoriniai aspektai. Atsargų apibūdinimas ir paskirtis. Sandėlių funkcijos ir tipai. Pagrindinės veiklos rūšys sandėliavime. ...
Apskaitos referatai, Referatas, 23 puslapiai
2012 05 03
Apskaita Atsargos
Kaunas. Sąvokos. Atsargų sąskaitos iš pavyzdinio sąskaitų plano. Atsargų skirstymas. Atsargų įsigijimas. Atsargų savikaina. Atsargų nurašymas. Atsargų apskaitos būdai. Nuolat apskaitomų atsargų būdas. Periodiškai apskaitomų ...
Apskaitos skaidrės, Skaidrės, 26 puslapiai
2014 05 07
Atsargų apskaita kursinis darbas
Įvadas. Atsargų apibūdinimas ir klasifikavimas. Atsargų įvertinimas. Atsargų įkainojimo ir apskaitos metodai. Atsargų įkainojimo metodų palyginimas. Atsargų apskaitos būdai. Nuolat apskaitomas atsargų būdas. Periodiškai apskaitomas ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 33 puslapiai
2014 10 03
Atsargų apskaita ir analizė (2)
Uždarosios akcinės bendrovės „X“ atsargų apskaita ir analizė. Atsargų apskaitos teoriniai aspektai. UAB „X“ pristatymas. UAB „X“ atsargų apskaitos politika. UAB „X“ atsargų apskaitos politikos įgyvendinimas. UAB „X “ ...
Apskaitos skaidrės, Skaidrės, 14 puslapių
2018 01 05
Atsargų apskaitos prekybos įmonėje ypatumai
Įvadas. Atsargų samprata. Atsargų apskaita prekybos įmonėje. Prekybos įmonės esmė ir veiklos ciklas. Atsargų klasifikavimas ,įsigijimo savikaina. Atsargų klasifikavimas. Atsargų įsigijimo savikaina. Atsargų įkainojimo būdai. ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 24 puslapiai
2018 01 14
Atsargų apskaita kursinis darbas (2)
Įvadas. Trumpalaikio turto ir atsargų apibūdinimas. Atsargų užpajamavimas ir dokumentavimas. Atsargų įkainojimo būdai. Atsargų įsigijimas ir jo savikaina. Pagaminimo savikaina. Atsargų sunaudojimo (pardavimo) apskaitos būdai. Atsargų ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 23 puslapiai
2016 10 22
Atsargų apskaita Praktinis uždavinių sprendimas Kursinis darbas
Įvadas. Atsargų apskaita. Kas yra apskaita? Prekių (atsargų) sąvoka. Atsargų klasifikacija. Atsargų įkainojimo metodai. Konkrečių kainų metodas. Vidutinių kainų metodas. „Fifo“ metodas. „Lifo“ metodas. Atsargų apskaitos ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 29 puslapiai
2017 03 09
Atsargų apskaita Maxima
Įvadas. Atsargos-trumpalaikis turtas. Atsargos—trumpalaikis turtas. Atsargų pasiskirstymas gamybos ir prekybos įmonėse ir jų parodymas finansinėje atskaitomybėje. Atsargų įvertinimo būdai. Atsargų apskaita maxima lt uab. Trumpa maxima ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 26 puslapiai
2012 04 16
Atsargų mažinimas
Įvadas. Įmonės pristatymas. Finansinė atskaitomybė. Auksinės balanso taisyklės:. Įmonės finansinių rodiklių apskaičiavimas. Atsargų apyvartos didinimas. Atsargų mažinimo galimybės:. Užsistovėjusių atsargų mažinimo būdai:. ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 23 puslapiai
2012 02 13
Asortimento ir atsargų uždavinio sprendiniai įmonėje
Įvadas. Asortimento ir atsargų apžvalga. Asortimento klasifikavimas ir strategijos. Asortimento formavimas. Atsargų uždavinio sprendiniai. Atsargų apskaita. Atsargų įvertinimas. Atsargų analizė. Atsargų įsigijimas. Atsargų sunaudojimas. ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 22 puslapiai
2013 02 09
Atsargų apskaita teorija ir praktika
Įvadas. Teorinė dalis. Atsargų klasifikavimas. Atsargų įsigijimo savikaina. Atsargų dokumentavimas. Atsargų valdymo esmė. Atsargų apskaitos metodai. Praktinė dalis. Uab „KaSports“ finansinės ataskaitos. Pelno nuostolių ataskaita. ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 29 puslapiai
2016 03 21
Apskaita viešajame sektoriuje: Atsargų grupės
Apskaita viešajame sektoriuje. Atsargų grupės. Atsargų įsigijimo ar pasigaminimo savikaina. Atsargų įsigijimas ir registravimas apskaitoje. Atsargų įsigijimas. Kai apmokėjimas tiekėjams atliekamas tiesiogiai per valstybės iždą. Kai ...
Apskaitos skaidrės, Skaidrės, 123 puslapiai
2018 04 21
Atsargų apskaitos dokumentai praktikos ataskaita
Įvadas. Atsargų apibūdinimas. Atsargų rūšys ir klasifikacija. Atsargų apskaitos dokumentai. Prekės kortelė (etiketė). Materialinių vertybių pajamavimo orderis. Atsargų apskaitos kortelė. Atsargų likučių sandėlyje apskaitos ...
Ekonomikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 16 puslapių
2012 04 13
Gamybos apskaita konspektas
Išlaidų apskaita. Nuolat apskaitomų atsargų būdas. K padalinyje A. M padalinyje C. Periodiškai apskaitomų atsargų būdas. Gruodžio mėn. ūkinės operacijos. Išlaidų ir sąnaudų registravimas. Gamybos išlaidų apskaita. Netiesioginių ...
Apskaitos konspektai, Konspektas, 4 puslapiai
2015 03 26
UAB Atsargų apskaitos ypatybės
Įvadas. Atsargų esmė, klasifikavimas ir reikšmė įmonės veikloje. Atsargų apibūdinimas ir klasifikacija. Atsargų reglamentavimas apskaitoje. Atsargų apskaitos būdai. Atsargų dokumentavimo tvarka apskaitoje. Atsargų sunaudojimo ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 30 puslapių
2018 04 21
Atsargų apskaita (2)
Įvadas. Atsargų apibūdinimas, jų rūšys, vaidmuo įmonėje. Atsargų apskaitos būdai. Nuolat apskaitomų atsargų metodas. Periodiškai apskaitomų atsargų metodas. Atsargų įkainojimo metodų rūšys ir jų taikymo ypatumai. Fifo metodas. ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 34 puslapiai
2014 06 05
×
24 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo