Balansas ir pelno nuostoliu ataskaita

300 dokumentų
Buhalterinės apskaitos programos „STEKAS-apskaita“ ir „Pragma“
Įvadas. Uždavinys Uab „Seminaras“. Didžioji knyga. Bendrasis žurnalas. Pelno (nuostolių) ataskaita. Balansas. Uždavinys Uab „Durų ir langų pasaulis“. Didžioji knyga. Bendrasis žurnalas. Tiekėjų skolų likučių ataskaita. ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 75 puslapiai
2014 12 09
Apskaitos pagrindų savarankiškas darbas
Įvadas. Liepa. Bendrasis žurnalas. Sąskaitos. Sintetinių sąskaitų apyvartos žiniaraštis. Pelno (nuostolių) ataskaita. Balansas. Rugpjūtis. Bendrasis žurnalas. Sąskaitos. Sintetinių sąskaitų apyvartos žiniaraštis. Pelno (nuostolių) ...
Apskaitos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 58 puslapiai
2015 01 17
Lietuvos pieno perdirbimo įmonių pelningumo rodiklių analizė
Įvadas. Pieno perdirbimo įmonių balansai. AB ,,Rokiškio sūris“ balansas. AB ,,Vilkyškių pieninė“ balansas. AB ,,Pieno žvaigždės“ balansas. AB ,,Žemaitijos pienas“ balansas. Pieno perdirbimo įmonių pelno (nuostolių) ...
Finansų savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 15 puslapių
2016 10 18
Esminė pelno (nuostolių) ataskaitos informacija
Telekomunikacijų ekonomika ir finansai. Tema Esminė pelno (nuostolių) ataskaitos informacija. Pelno (nuostolių) ataskaita. Pelno (nuostolių) ataskaita yra sudedamoji finansinės atskaitomybės dalis. Pelno (nuostolių) ataskaitos pavyzdys. ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 8 puslapiai
2014 04 16
Pelno (Nuostolių) ataskaita
Pelno samprata. Pelno (nuostolių) naujovės 2016 metais. Duomenų pateikimas pelno (nuostolių) ataskaitoje. Trumpa pelno (nuostolių) ataskaita. Pelno (nuostolių) ataskaitos užpildymo pavyzdys. Naudota literatūra.
Apskaitos namų darbai, Namų darbas, 19 puslapių
2019 02 04
Pelno nuostolių auditas
Apskaita – pagrindinis audito informacijos šaltinis. Apskaitos ir audito rišys. Tarptautiniai reikalavimai, keliami finansinėms ataskaitoms. Pelno (nuostolių) ataskaita – finansinės atsakaitomybės sudedamoji dalis. Pelno (nuostolių) ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 18 puslapių
2012 11 20
Žemaitijos pienas balanso ir pelno (nuostolių) ataskaitos analizė
Santrauka. Įvadas. Ab „žemaitijos pienas” veiklos ir informacijos šaltinių apžvalga. Finansinių ataskaitų analizės teorija. Balanso ataskaitos analizė. Horizontalioji ir vertikalioji balanso analizė. Santykinių balanso rodiklių ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 32 puslapiai
2013 02 15
Buhalterijos darbas
9,5( 2 atsiliepimai )
Bandomasis balansas. Uab ,,romesta“ bendrasis žurnalas. Didžiosios knygos sąskaitos. Koreguojantys įrašai. Uždarantys įrašai. Darbinė atskaitomybės lentelė. Pelno (nuostolių) ataskaita. Balansas. Pelno (nuostolių) ataskaita. Balansas. ...
Apskaitos namų darbai, Namų darbas, 18 puslapių
2013 01 16
Uab x įmonės finansinė analizė
Įvadas. Įmonės balansas. Balanso horizontalioji analizė. Balanso vertikalioji analizė. Pelno (nuostolių) ataskaita. Pelno (nuostolių) ataskaitos horizontali analizė. Pelno (nuostolių) ataskaitos vertikali analizė. Išvados. Informacijos ...
Finansų referatai, Referatas, 12 puslapių
2014 12 28
UAB Vilkyškių pieninė pelno (nuostolių) ataskaitos analizė
Santrauka. Įvadas. Ab „vilkyškių pieninė“ veiklos ir literatūros šaltinių apžvalga. Ab „vilkyškių pieninė“ pristatymas. Literatūros šaltinių apžvalga. Pelno (nuostolių) ataskaitos analizė. Pelno (nuostolių) ataskaitos ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 23 puslapiai
2011 12 30
AB „Pieno žvaigždės“ finansinė analizė kursinis darbas
Įvadas. Teorinė dalis. rodiklių apibrėžimas. Likvidumo rodikliai. Veiklos efektyvumo rodikliai. Skolų rodikliai. Pelningumo rodikliai. Augimo rodikliai. Horizontali ir vertikali analizė. balansas ir pelno (nuostolių) ataskaita. ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 41 puslapis
2016 05 10
Įmonės apskaita ir balansas
Įvadas. Sąskaitų likučiai. Ūkinės operacijos. Bendrasis žurnalas. Didžiosios knygos sąskaitos. Darbinė atskaitomybės lentelė. Pelno (nuostolių) ataskaita. Balansas. Išvados. Literatūros sąrašas. Priedai.
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 31 puslapis
2014 02 05
Ab Grigiškės finansinė analizė
Įvadas. AB „Grigiškės“. Balansas. Horizontaliosios balanso ataskaitos analizė 2011 – 2012 m. Vertikaliosios balanso analizės 2011 – 2012 m. Pelno (nuostolių) ataskaita. Horizontaliosios pelno (nuostolių) analizė 2011 – 2012 m. ...
Finansų analizės, Analizė, 11 puslapių
2016 09 09
AB „Lietuvos Geležinkeliai“ finansinių išteklių analizė ir valdymas
Įvadas. Organizacijos samprata ir valdymas. Organizacija – samprata, vaidmuo, paskirtis. Organizacijų rūšys ir jų valdymo ypatumai. Vadybos funkcijos organizacijoje. Įmonės ir jos veiklos aprašymas. Įmonės pristatymas. Veiklos ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 31 puslapis
2017 03 28
Finansinė atskaitomybė Lietuvos draudimas
Įvadas. Bendrasis žurnalas. Dižioji knyga. Darbinė atskaitomybės lentelė. Pelno (nuostolių) ataskaita. Balansas. Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita. Aiškinamasis raštas. Išvados. Literatūra. Priedai.
Daudimo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 32 puslapiai
2014 04 11
Įmonės pelno metinė finansinė apskaita
Uab „x“ veiklos sritis – prekių paradvimas ir įvairių paslaugų teikimas. M. Gruodžio. D. Įmonės bandomasis balansas buvo toks. Bandomasis balansas. Per gruodžio mėnesį įvyko sekančios operacijos. Įmonė naudoja nuolat apskaitomų ...
Apskaitos referatai, Referatas, 16 puslapių
2013 04 25
Finansinės ataskaitos pagal TAS
Įvadas. Finansinės ataskaitos. Balansas (finansinės būklės ataskaita);. Pelno (nuostolių) ataskaita (bendrųjų pajamų ataskaita);. Nuosavo kapitalo pokyčio ataskaita;. Pinigų srautų ataskaita;. Aiškinamasis raštas;. Konsoliduotos ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 16 puslapių
2013 12 08
UAB “X” pelno (nuostolių) ataskaitos formavimas ir analizė
Įvadas. Pagrindinės sąvokos. Pelno (nuostolių) ataskaitos samprata. Pelno (nuostolių) ataskaitos sandara. Įprastinė įmonės veikla. Neįprastinė (ypatingoji) įmonės veikla. Pelno (nuostolio) ataskaitos straipsniai. Grynojo pelno ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 25 puslapiai
2015 12 12
Pelno (nuostolių) analizės kursinis darbas
Pelno (nuostolių) ataskaitos formavimas ir analizė ab 'vilkyŠkių pieninė'. Buhalterinės apskaitos kursinis darbas. Įvadas. Temos aktualumas. Problema. Analitinė dalis. Pelno (nuostolio) ataskaitos formos. Vienpakopė pelno (nuostolio) ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 30 puslapių
2014 10 20
Apranga finansinė analizė ir finansiniai rodikliai
Įvadas. Apb „Apranga“. Balansas. Horizontaliosios balanso ataskaitos analizė. Vertikaliosios balanso ataskaitos analizė. Apranga. Pelno (nuostolių) ataskaita. Horizontaliosios pelno (nuostolių) ataskaitos analizė. Vertikaliosios pelno ...
Finansų analizės, Analizė, 21 puslapis
2018 03 30
Ab Snaigė finansinė analizė
9( 2 atsiliepimai )
Įvadas. Ab „snaigė“. Balansas. Horizontaliosios balanso ataskaitos analizė. Vertikaliosios balanso ataskaitos analizė. Pelno (nuostolių) ataskaita. Horizontaliosios pelno (nuostolių) analizė . Vertikaliosios pelno (nuostolių) ataskaitos ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 24 puslapiai
2016 08 02
X pelno nuostalių ataskaitos formavimas ir analizė
Įvadas. Pelno (nuostolių) ataskaitos samprata. Pelno (nuostolių) ataskaitos sandara. Įprastinė įmonės veikla. Pelno (nuostolio) ataskaitos straipsniai. Grynojo pelno (nuostolio) skaičiavimas. Tiriamoji dalis. Įmonės UAB “ X” ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 25 puslapiai
2016 06 14
Tarptautiniai apskaitos standartai
Įvadas. -asis tarptautinis apskaitos standartas. Taikymas. Finansinių ataskaitų paskirtis ir jų komponentai. Pelno (nuostolių) ataskaita. Pelno (nuostolių) ataskaitoje pateiktina informacija. Informacija, kuri turi būti pateikta pelno ...
Apskaitos referatai, Referatas, 17 puslapių
2012 11 19
Rokiškio sūris finansų valdymo analizė
Įmonės pristatymas. Santykinių rodiklių analizė. Mokumo (likvidumo) rodikliai. Stabilumo (ilgalaikio mokumo) rodikliai. Apyvartumo rodikliai. Pelningumo rodikliai. Esminės ab "rokiškio sūris" finansų valdymo problemos ir galimi problemų ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 puslapių
2012 01 18
Finansinė atskaitomybė kursinis darbas
Finansines atskaitomybes esmė. Įmonių atskaitomybės rūšys. Pagal periodiškumą. Pagal skelbimo pobūdį. Pagal detalumą. Metinė finansinė atskaitomybė. Balansas. Pelno nuostolių ataskaita. Pinigų srautų ataskaita. Nuosavo kapitalo ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 30 puslapių
2016 02 26
Pardavimų apskaita
9( 2 atsiliepimai )
Įvadas. Prekybos įmonės esmė. Pirminiai prekybos apskaitos dokumentai. Prekybinės ir kitos veiklos pajamų pripažinimas. Pajamos. Pardavimų pajamos. Pagautė. Sąnaudos. Parduotų prekių savikaina. Apmokėjimų ir pardavimų registravimas ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 47 puslapiai
2012 04 30
Metiniai finansiniai įmonės duomenys
Įvadas. Įmonių finansinė atskaitomybė. Reglamentavimas ir taikymas. Balansas. Pelno (nuostolių) ataskaita. Balanso ir pelno (nuostolių) ataskaitų analizė finansinių koeficiantų ir santykinių rodiklių pagalba. Pelno ir pelningumo ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 49 puslapiai
2017 05 11
Įmonės pelno nuostolių analizė
Įvadas. Teoriniai pelno nuostolių analizės aspektai. Pelno nuostolių ataskaitos reikšmė. Pelno nuostolių ataskaitos analizė. UAB ,, x” veikla ir finansai. UAB ,, x” vertikalioji pelno nuostolių ataskaitos analizė. Vertikalioji ...
Apskaitos projektai, Projektas, 20 puslapių
2019 05 28
AB Utenos trikotažas finansinė analizė
Įvadas. AB “Utenos trikotažas” pristatymas. Ab “ Utenos trikotažas ” turto analizė. Turto vertikali analizė. Turto horizontali analizė. Ab “Utenos trikotažas” nuosavybės ir įsipareigojimų analizė. Nuosavybės ir ...
Matematikos analizės, Analizė, 23 puslapiai
2011 03 18
Finansinės apskaitos namų darbas
Įvadas. Užduoties sprendiniai. Uab „neda“ pradinis balansas. Uab „neda“ bendrasis žurnalas. Uab „neda“ didžiosios knygos sąskaitos. Uab „neda“ koreguotas pradinis balansas. Uab „neda“ pelno (nuostolių) ataskaita. Uab ...
Ekonomikos namų darbai, Namų darbas, 24 puslapiai
2013 01 12
AB Klaipėdos nafta finansų ir jų valdymo problemos analizė ir jų sprendimo būdai
Įvadas. Įmonės apibūdinimas. Ab „klaipėdos nafta“ veikla. Ab „klaipėdos nafta“ partneriai. Įmonės valdymas. Darbuotojai. Ab „klaipėdos nafta“ finansinė atskaitomybė. Finanasinės analizės metodai. Vertikali balanso analizė. ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 27 puslapiai
2011 12 29
Komunikacijos proceso analizė Verslo praktinio mokymo firma
Atliktos ūkinės operacijos, užpildytos finansinės ataskaitos (balansas, pelno (nuostolių) ataskaita). Firmos bendras pelnas siekia. ,o o pardavimo pajamos yra.
Verslo praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 10 puslapių
2015 11 12
Finansinių rodiklių analizė ir prognozavimas
Įvadas. Ab “Pieno žvaigždės”. Horizontalioji ir vertikalioji finansinių rodiklių analizė. Horizontalioji ir vertikalioji balanso analizė. Horizontalioji ir vertikalioji pelno (nuostolių) ataskaitos analizė. Santykinių rodiklių ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 26 puslapiai
2014 09 16
Apskaitos pagrindų namų darbas nr 7
Užduotis. Ūkinių operacijų fiksavimo seka. Registruojame ūkines operacijas Didžiojoje knygoje. Koreguojančius įrašus atliekame. Pelno (nuostolių) ataskaita. Balansas. Priedai. Naudota literatūra.
Apskaitos namų darbai, Namų darbas, 33 puslapiai
2016 11 08
Ilgalaikio materialiojo turto apskaita bendrovėje
Įvadas. Teorinė dalis. Turtas ir jo samprata. Turto klasifikavimas. Ilgalaikio materialiojo turto apskaita. Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo apskaita. Ilgalaikio mat. turto eksploatavimo, rekonstravimo ir remonto išlaidų apskaita. ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 33 puslapiai
2018 04 24
Pelno (nuostolių) ataskaitos formavimas ir analizė
Įvadas. Pelno (nuostolio) ataskaitos formos. Vienpakopė pelno (nuostolio) ataskaitos forma. Daugiapakopė pelno (nuostolio) ataskaitos forma. Pelno (nuostolio) ataskaitos sudėtis. Įprastinė įmonės veikla. Neįprastinė (ypatingoji) įmonės ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 19 puslapių
2013 10 03
×
Užduokite klausimą bet kuria mokslo tema