Baldų rinkos analizė

300 dokumentų
Lietuvos baldų pramonė
Įvadas. Baldų pramonės istorija lietuvoje. Lietuvos baldų rinkos analizė. Baldų gamybos sektoriaus apžvalga. Lietuvos baldų rinkos dydis ir struktūra. Lietuvos baldų rinkos įmonės, darbuotojų ir produkcijos statistika. Lietuvos baldų ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 22 puslapiai
2012 05 01
Baldų įmonės veiklos analizė
Įvadas. Įmonės veiklos charakteristika. Horizontalioji ir vertikalioji finansinių ataskaitų analizė. Horizontalioji ir vertikalioji balanso analizė. Horizontalioji ir vertikalioji pelno (nuostolio) analizė. Santykinių rodiklių analizė. ...
Vadybos analizės, Analizė, 33 puslapiai
2012 03 27
Įmonės UAB „Baldų gija“ parengtis internacionalizacijai
Įmonės UAB „Baldu gija“ parengtis internacionalizacijai. Įmonės „Baldų gija“ produkto – svetainės baldų charakteristika. Įmonės „Baldų gija“Veikla. Rinkos analizė. Geografinė situacija. Šalių BVP ir gyventojų ...
Verslo skaidrės, Skaidrės, 14 puslapių
2018 01 14
Investicijų savarankiškas darbas VILNIAUS BALDAI
Įvadas. Makroekonomika. Darbo rinkos apžvalga. Jaunimo užimtumas. Darbo jėgos migracija. Sektorinė analizė. Baldų pramonės apžvalga. Baldų pramonė šiandien. Fundamentalioji AB „Vilniaus baldai“ analizė. AB „Vilniaus baldai“ ...
Viešojo administravimo savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 33 puslapiai
2016 06 12
Klaipėdos baldai analizė
Ab „klaipėdos baldai“ charakteristika. Ab „klaipėdos baldų“ swot analizė. Ab „klaipėdos baldų“ balanso ir pelno (nuostolių) ataskaitų analizė. Vetikali balanso analizė. Pelno (nuostolio) horizontali analizė. Pelno (nuostolio) ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 21 puslapis
2012 04 21
Vaikiškų baldų parduotuvė verslo planas
Verslo aprašymas. Verslo idėja. Strateginiai ir veiklos tikslai. Verslo vietos analizė. Rinkos analizė. Verslo aplinkos analizė. Vartotojai. Konkurentai. Rinkos tyrimas. Rinkodaros planas. Rinkodaros tikslai ir uždaviniai. Kainodara. Rėmimas ...
Ekonomikos verslo planai, Verslo planas, 12 puslapių
2012 05 05
Baldų pramonės išvystymas Lietuvoje
Baldų pramonės išvystymas lietuvoje. Baldų pramonės išvystymas lietuvoje. Baldų asortimentas. Baldų klasifikavimas. Baldų gamybos žaliavos. Baldų savybės. Pagrindinės minkštų baldų audinių savybės. Baldų kokybė. Baldų kokybės ...
Verslo referatai, Referatas, 24 puslapiai
2013 03 06
Baldų gamyba įmonės finansinė analizė
Įvadas. Įmonės pristatymas. Horizontali finansinė analizė. Vertikali finansinė analizė. Pelningumo rodiklių analizė. Trumpalaikio ir ilgalaikio mokumo analizė. Apyvartumo rodiklių analizė. Bankroto diagnostika. Išvados. Literatūra. ...
Ekonomikos analizės, Analizė, 29 puslapiai
2012 04 22
Baldų įmonės išorinė ir vidinė aplinka
Įmonės uab „x baldai“ strateginis planas. Įvadas. Įmonės veiklos aprašymas. Įmonės apibūdinimas. Misija,vizija,tikslai. Uab „x baldai“ funkcinis valdymo paskyrstimas. Projektavimas ir baldų gamyba. Space metodas. Peste-e analizė. ...
Vadybos referatai, Referatas, 18 puslapių
2013 03 03
Baldų kompanijos valdymo analizė
Įvadas. Teorinė dalis. Vadybos sąvokos. Vadybos funkcijos. Vadybos funkcijų samprata. Planavimas. Organizavimas. Vadovavimas. Kontrolė. Praktinė dalis. Uab „x“ baldų kompanijos charakteristika. Uab „x“ baldų kompanijos sudėtis. Uab ...
Vadybos analizės, Analizė, 16 puslapių
2013 05 14
Nestandartinių baldų gamyba verslo planas
Darbo tikslas – įkurti naują baldų įmonę, kuri specializuotųsi, tik nestandartinių baldų gamyboje, tokiu būdų skirdama visą savo dėmesį išrankiausiems klientų norams jų reikalavimams bei svajonėms įgyvendinti. Projekto ...
Verslo verslo planai, Verslo planas, 9 puslapiai
2013 05 05
IKEA Invades America
Rinkos išorės veiksnių analizė. Rinkos analizė. Rinkos apibūdinimas. Rinkos dydis ir augimo tempai. Kaštų struktūra ir pasiskirstymo sistema rinkoje. Rinkos vystymasis ir tendencijos. Esminiai sėkmės veiksniai. Rinkos struktūrinis ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 26 puslapiai
2015 11 29
Baldų įmonės rinkodaros analizė
Baldų įmonės rinkodaros analizė. Įvadas. Nurodyti rinkodaros komplekso programos elementus. Kokią rinkodaros orientaciją pasirinko įmonė. Kodėl? Kokie mikroaplinkos elementai ir kaip įtakoją įmonę? Kokie makroaplinkos elementai ir kaip ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 puslapių
2012 09 13
Baldai prekių asortimento analizė
Santrauka. Kursinio darbo įvertinimas. Santrauka. Įvadas. Iį gaminamų baldų asortimento ir informacijos šaltinių apžvalga. Iį tomo pociaus gaminamų baldų asortimentas. Tyrimo metodika. Literatūros šaltinių analizė. Iį pristatymas. ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 41 puslapis
2013 02 18
Baldų pramonė skaidrės
Baldų pramonė. Pramonės padėtis ūkyje. Pramonės padėtis šalies ūkyje. Žaliavos skirtos baldų pramonei. Mediena baldų pramonėje. Baldų pramonė pasaulyje. Didžiausios įmonės pasaulyje. IKEA – centro taškas baldų pramonės ...
Pramonės ir gamybos skaidrės, Skaidrės, 17 puslapių
2017 05 27
Baldai referatas
Šiuolaikinių baldų galimybės. Sieniniai baldai. Madingiausias interjero elementas - rąstas. Baldai iš vytelių. Austiniai ir neaustiniai apmušalai. Vienas populiariausių - flokas. Karališkieji gobelenai ir žakardai. Miegamojo baldai. ...
Technologijų referatai, Referatas, 20 puslapių
2015 04 12
Antikvariniu baldų remontas verslo planas
Baldų remontas. Santrauka. Verslo aprašymas. Įmonės aprašymas. Verslo tikslai ir galimybės. Paslaugos aprašymas. Marketingas. Rinkos apžvalga. Konkurencijos analizė. Marketingo planas. Paslauga. Paslaugos proceso aprašymas. Patalpos ir ...
Ekonomikos verslo planai, Verslo planas, 25 puslapiai
2013 05 16
Minkštų baldų projektavimas
Įžanga. Panašių ir analoginių gaminių apžvalga ir naujovės. Gaminio išorinis sprendimas, paskirtis ir funkcionalumas, minkštumo kategorija, funkcinių matmenų analizė. Gaminio paskirtis ir funkcionalumas, išorinis sprendimas. Minkštumo ...
Mechanikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 12 puslapių
2011 05 16
Lauko baldai
Tikslas. Pristatyti gamybines lauko baldų įpatybes, aktualijas ir ateities kryptis: sukurti palankias sąlygas modernizuoti įrangą, įsisavinti naujausius mokslo pasiekimus, verslo idėjas, sprendimus; sukurti lauko baldus nuo brėžinių iki ...
Dailės referatai, Referatas, 11 puslapių
2011 05 23
Baldų gamybos įmonių perspektyvos Lietuvoje
Įvadas. Medienos sektoriaus kritimas sulėtėjo. Medienos gamyba. Baldų eksportas. Kaip krizė veikia baldų fabrikus. -Išvados. Literatūra.
Vadybos referatai, Referatas, 9 puslapiai
2014 04 14
Baldų pramonė
Baldai. Baldų padėtis ūkyje. Medienos ir baldų. Žaliavos naudojamas pramonėje. Baldai gaminami iš. Pirmaujančios valstybės. Pagal galutinį rinkos patrauklumo indeksą išrinktos trys pirmaujančios šalys. Didžiausios įmonės. ...
Pramonės ir gamybos skaidrės, Skaidrės, 21 puslapis
2017 05 04
Verslo planas baldų gamyba
Verslo planas baldų gamyba. Aprašymas. Įmonės aprašymas. Verslo tikslai ir galimybės. Produkto aprašymas. Rinkos apžvalga. Konkurencijos analizė. Marketingo planas. Paslauga. Paslaugos proceso aprašymas. Patalpos ir įrengimai. Žaliavos. ...
Verslo verslo planai, Verslo planas, 20 puslapių
2014 04 16
Kapitalo rinkos rodiklių analizė
Kapitalo rinkos rodiklių analizė. Santrauka. Įvadas. Nasdaq omx veiklos ir informacijos šaltinių. Apžvalga. Kapitalo rinkos rodiklių teorinė analizė. Kapitalo rinka ir ją apibūdinantys rodikliai. Autorių išskiriami kapitalo rinkos ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 30 puslapių
2013 04 20
Baldų gamyba verslo planas
Projekto santrauka. Projekto poreikis. Projekto pagrindimas. Konkurencinė aplinka. Projekto igyvendinimo prielaidos. Įmonės juridinė forma. Rinkodara. Produkto aprašymas. Vartotojai. Rinkodaros strategija. Gamyba. Projekto įgyvendinimo vieta. ...
Vadybos verslo planai, Verslo planas, 35 puslapiai
2012 03 27
Strateginė analizė Vilniaus baldai
Ab „vilniaus baldai“ strateginė analizė. Išorinės aplinkos analizė. Pest analizė. Šakos konkurencingumo analizė, pritaikant porterio penkių konkurencinių jėgų modelį. Išorinių veiksnių įvertinimo matrica. Rinkos analizė. Rinkos ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 17 puslapių
2013 04 04
Įmonės Kauno baldai verslo planas
Įvadas. Bendra įmonės charakteristika. Organizacinė aplinka. Politinė aplinka. Technologinė aplinka. Teisinė ir finansinė aplinkos. Ekonominė aplinka. Išvados. Šiame darbe aš apžvelgsiu akcinės bendrovės “ kauno baldai “ aplinką, ...
Ekonomikos verslo planai, Verslo planas, 13 puslapių
2011 06 22
Virtuvinių baldų gamyba verslo planas
Virtuvinių baldų gamyba. Verslo plano santrauka. Verslo aprašymas. Bendras sumanymo aprašymas. Įmonės tikslai. Produkto aprašymas. Marketingas. Rinkos apžvalga. Konkurencijos analizė. Pardavimų prognozė. Reklama ir stimuliavimas. Kainų ...
Verslo verslo planai, Verslo planas, 30 puslapių
2013 03 21
Baldų eksportas: prekybos partneriai ir konkurentų analizė
Baldų eksportas prekybos partenriai ir konkurentų analizė. Lietuvos baldų sektoriaus raidos dinamika pasaulio ir Europos tendencijų kontekste. Eksporto rinkų analizė ekonominė finansinė aplinka , sociokultūrinė aplinka , konkurencinė ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 21 puslapis
2017 04 14
Medinių baldų gamybos valdymas
Įvadas. Produktas. Pagrindiniai įmonės gaviniai. Produkto darymo proceso technologinės operacijos. Organizacijos gamybos skyriaus valdymo struktūra. Proceso ir jo valdymo dalyviai. Planavimas. Skatinimas. Kontrolė. Išvados. Savo darbo tyrimo ...
Vadybos referatai, Referatas, 8 puslapiai
2011 07 07
Pramoninė baldų gamybos įmonė
Medinių baldų eksportas iš Lietuvos. Medinių baldų eksportas Europos Sąjungoje. Prekės pasirinkimas. Medinių baldų eksportas iš Lietuvos. Medinių baldų eksportas Europos Sąjungoje.
Pramonės ir gamybos analizės, Analizė, 6 puslapiai
2017 12 12
×