Baltaragio malūnas

99 dokumentai
Baltaragio malūnas skaidrės
Kazys boruta “baltaragio malūnas”. Kodėl būtent ši knyga? Šiek tiek apie autorių. Gimė marijampolės rajone. Karo metais lankė gimnaziją vilniuje. Pradėjo studijuoti literatūrą ir istoriją. Ištremtas iš lietuvos. Pagrindinis ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2013 01 29
Baltaragio malūnas vestuvių analizė
Baltaragio malūno Jurgos vestuvių analizė.
Lietuvių analizės, Analizė, 1 puslapis
2012 10 22
Baltaragio malūnas analizė
Pinčukas – tai vienas iš pagrindinių šio romano veikėjų, labiausiai išsiskiriančių savo išvaizda, gyvenimo vieta, pavidalais, galiomis. Pinčuko išvaizda yra tokia pat kaip ir liaudies pasakose ar mituose. Jis vaizduojamas kaip ...
Lietuvių analizės, Analizė, 1 puslapis
2013 04 03
Baltaragio malūnas folkloriškumas
Baltaragio ir Jurgos santykiai- tautosakiškas tėvo ir dukters meilės pavyzdys. Baltaragio meilė dukrai labai stipri: „Senas našlys taip mylėjo savo vienturtę, kad dieną naktį akių nuo jos nenuleisdavo...“. Jis Jurga rūpinosi kaip ...
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 3 puslapiai
2013 11 17
Baltaragio malūnas prezentacija
“Baltaragio malūnas”. Jurga – Baltaragio dukra. Baltaragis – Jurgos tėvas. Pinčiukas – Nedorasis Velnias. Jurgis Girdvainis – Jurgos mylimasis.
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 6 puslapiai
2013 05 29
Baltaragio malūnas rašinys (2)
Kazys Boruta „Baltaragio Malūnas“. Koks velnias buvo knygoje? Ar daug šunybių prikrėtė? Velnias knygoje? Velnio sandoriai su knygos veikėjais. Velnias dar kitaip vadinamas Pinčiuku gyveno Paudruvės pelkėje ir žmonėms rodydavosi. ...
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 1 puslapis
2014 01 27
Baltaragio malūnas arba kas dėjosi anuo metu Paudruvės krašte
Baltaragio Malūnas. arba kas dėjosi anuo metu Padruvės krašte. Kazys boruta. Autorius. KAZYS BORUTA - maištingos dvasinės prigimties kūrėjas. Tema. Istorija pasakoja apie Paudruvės krašto malūninką Baltaragi. Veikėjai. Baltaragis – ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 8 puslapiai
2016 04 13
Kazys Boruta Baltaragio malūnas
Autoriaus biografija. Kūrybos bruožai. Žinomiausi kūriniai. Pagrindiniai veikėjai. Trumpas siužetas. Šaltiniai.
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 13 puslapių
2013 11 27
Baltaragio malūnas knygos pristatymas
Perskaitytos knygos pristatymas. Baltaragio malūnas. Kazys Boruta. Apie autorių Trumpai apie. Apie autorių. Kazys Boruta -Poetas, prozininkas ir vertėjas kilęs iš Marijampolės r. Trumpai apie “Baltaragio malūną”. Baltaragio malūnas ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 14 puslapių
2017 05 07
Rašinys Baltaragio malūnas
Labiausiai išsiskiriantis mitinis veikėjas šiame kūrinyje - velnias Pinčiukas. Jam autorius sudėjo visus būdingiausius velnio bruožus. Jo buveinė - pelkės, „klampios, neišbrendamos,...apaugusios krūmokšniais ir uogienojais“. ...
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 2 puslapiai
2017 12 19
Baltaragio malūnas projektas
Baltaragio malūnas. Kaip gyveno baltaragis jaunystėje? Kas jam buvo svarbiausia? Kaip Uršulė atsirado pas Baltaragius? Ko Uršulė norėjo ir tikėjosi iš Baltaragio? Kaip su juo elgėsi? Kokiu metu ir kokiomis aplinkybėmis Baltaragis ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 8 puslapiai
2018 01 04
„Baltaragio malūno“ folkloriškumas
„Baltaragio malūno“ folkloriškumas. Kazio Borutos kūrybos viršūnė yra "Baltaragio malūnas", parašytas vokiečių okupacijos metais (1945). Tai sakmę primenantis prozos kūrinys, kuriame susipina epiškumas ir lyrizmas, realistinis ...
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 3 puslapiai
2010 03 03
K.Boruta.Baltaragio malūnas skaidrės
K. Boruta. Baltaragio malūnas, arba kas dėjosi anuo metu paudruvės krašte. Kiekvienas žmogus turi savo „širdies pasaką“. Velnio paveikslas k. Borutos romane „baltaragio malūnas“. Pagrindinės sąvokos. Pagrindiniai veikėjai. Kas yra ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2013 01 01
Kazys Boruta romano „Baltaragio malūnas“ velnio pasaulis
Rašinyje pateikiamas Kazio Borutos romane „Baltaragio malūnas“ veikusio Pinčiuko pasaulis: velnio išvaizda, charakteris, būdas ir pan.
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 1 puslapis
2013 01 05
Kazys Boruta Baltaragio malūnas analizė
“Baltaragio malūno“ folkloriškumas analizė.
Lietuvių analizės, Analizė, 1 puslapis
2013 05 16
Kazys Boruta Baltaragio malūnas (2)
Baugiame pasaulyje kazys boruta ryžosi rašyti romaną, kuriame atsivertų lietuvių tautos dvasios, jos kūrybingumo gelmės. Jos turėjo būti slaptos, svetima akim neįžvelgiamos - tautosakinės, gimusios po šiaudine pastoge ir dabar po ja ...
Lietuvių referatai, Referatas, 2 puslapiai
2011 08 01
Kazys Boruta Baltaragio malūnas rašinys
“Baltaragio malūnas“ yra Kazio Borutos parašytas kūrinys. Tai prozos kūrinys, jame susipina epiškumas ir lyrizmas, realistinis pasakojimas ir fantastika.„Baltaragio malūne“ vaizduojamos dvi romano plotmės. Viena yra tikroviškas ...
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 1 puslapis
2015 02 06
Kazys Boruta Baltaragio malūno tautosakiškumas
"Baltaragio malūnas" - tai kūrinys apie liaudies dvasinį grožį ir išdidumą, parašyta pasinaudojant pasakų motyvais. Būdingiausias kūrinio bruožas – lyrizmas ir liaudiškas humoras.Romane tautosakiškiausias veikėjas yra ...
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 2 puslapiai
2010 03 03
Kazio Borutos kūrinys - Baltaragio malūnas pristatymas
Baltaragio malunas. Baltaragio malūnas, arba kas dėjosi anuo metu Paudruvės krašte“ (trumpiau „Baltaragio malūnas“) yra žymiausias Kazio Borutos kūrinys – apysaka. Baltrus Baltaragis – malūnininkas. Ta davatka Uršulė, ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2017 04 17
Velnias baltaragio malūne ir lietuvių pasakose
Kazio borutos romane “baltaragio malūnas” matome daug tautosakos motyvų, jo fabula pagrįsta antgamtinėmis jėgomis, kaip ir senieji nacionaliniai epai. Šiame kūrinyje dominuoja vienas lietuvių liaudies pasakų atstovas velnias pinčukas, ...
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 1 puslapis
2011 08 01
Knygos pristatymas. Kazys Boruta ,,Baltaragio malūnas”
Knygos pristatymas. Kazys Boruta ,,Baltaragio malūnas”. Apie Kazį Boruta. Kazys Boruta gimęs 1905 m. sausio 6 dieną Kūlokuose, mirė 1965 m. Tema, keliamos problemos, pagrindine mintis. Tema – Baltaragio nauja meilė ir sandoris su velniu ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 8 puslapiai
2015 02 04
Kazys Boruta knygos Baltaragio malūnas pristatymas
Kazys Boruta ,,Baltaragio malūnas”. Apie Kazį Boruta. Kazys Boruta gimė 1905m. sausio 6 dieną Kūlokuose, mirė 1965m. Tema ir pagrindinė mintis. Tema – Baltaragio nauja meilė ir sandėris su veniu Pinčiuku. Pagrindiniai veikėjai. ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 6 puslapiai
2017 10 29
K. Boruta Baltaragio malūnas rašinys
Kazio Borutos kūrinys ‚Baltaragio malūnas‘ , tai žymiausias šio rašytojo kūrinys- apysaka, parašytas 1945m. Šiame kūrinyje susipina epiškumas ir lyrizmas, bei tikroviškumas ir netikroviškumas. Kūrinyje rašoma apie velnio ...
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 1 puslapis
2013 10 22
Kazio Borutos romano Baltaragio malūnas analizė
Lietuvių literatūra labai susijusi su tautosaka. Tam tikri veikėjai, magiški skaičiai, paslaptingos vietos yra tapę neatsiejama tautosakos dalimi. Tad ar tikrai galima įžvelgti tautosakiškumo apraiškų Kazio Borutos romane „Baltaragio ...
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 1 puslapis
2015 01 28
K. Boruta Baltaragio malūnas pristatymas
Kazys Boruta. ,,Baltaragio malūnas”. Kazys Boruta gimė 1905m. Sausio 6d. Kūlokų kaime, Marijampolės apskrityje. Atsiliepimai apie knygą. „Baltaragio malūnas“ yra žymiausias Kazio Borutos kūrinys – apysaka. Tema, pagrindine ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2017 05 11
Mitologiškumas, safyra, folkloriškumas „Baltaragio malūne“
Mitologiškumas, safyra, folkloriškumas „Baltaragio malūne“. Kazio Borutos biografija. Įvadas. Pagrindiniai veikėjai. Tema. Pagrindinė mintis. Mitologiškumas. Folkloriškumas. Kazys Boruta. 1905-1965m. I pasaulinio karo metais gyveno ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 18 puslapių
2014 05 07
Kazys Boruta “Baltaragio malūnas”.
Kazys Boruta. “Baltaragio malūnas”. Pasakos podirvis romane. Baugiame pasaulyje Kazys Boruta ryžosi rašyti romaną, kuriame atsivertų lietuvių tautos dvasios, jos kūrybingumo gelmės. Jos turėjo būti slaptos, svetima akim neįžvelgiamos ...
Lietuvių analizės, Analizė, 3 puslapiai
2010 03 03
Baltaragio malūno folkloriškumas rašinys
Pinčukas yra vienas iš pagrindinių romano veikėjų kuris vaizduojamas kaip pasakų ar sakmių velnias. Jis yra nusmurgęs raganius, tinginys velniukas, turi ragus, uodegą, ir vietoj kojų kanopas. Šis velniūkštis gyvena pelkėje, ...
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 1 puslapis
2013 11 11
Kazys Boruta skaidrės
Kazys boruta - maištingos dvasinės prigimties. Biografija. Boruta mokėsi liudvinavo pradžios mokykloje. Eilėraščius pradėjo spausdinti. “jurgio paketurio klajonės”. “dangus griūva”. Kazį borutą ypač išpopuliarino romanai ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 20 puslapių
2012 11 27
Knygos "Baltaragio malūnas" pristatymas
Perskaitytos knygos pristatymas. Augustė Paula Vaitkutė 8a kl. 2015 m. VŠĮ Vilniaus „Versmės” katalikiškoji gimnazija. Knygos autorius, pavadinimas Apie autorių. Kazys Boruta „Baltaragio malūnas“. Kazys Boruta – 20 amžiaus ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2016 10 19
×