Balys sruoga kurybos bruozai (2)

300 dokumentų
Balys Sruoga „Dievų miškas“ prižiūrėtojų charakteriskita
9( 2 atsiliepimai )
Balys Sruoga Dievų miškas prižiūrėtojų charakteriskita. Prižiūrėtojas. Kas buvo iki patekimo į lagerį? Kokią karjerą padarė lagery? Ryškiausi charakterio bruožai. Kalbėsena. Veikimo būdai.
Lietuvių analizės, Analizė, 2 puslapiai
2013 12 22
Lietuvių literatūros kurso kartojimas
Viso lietuvių literatūros kurso kartojimas. Pakartosime lietuvių literatūros kursą chronologine tvarka. Susisteminsime autorių kūrybos būdingus bruožus. Gilinsime kūrinio analizės įgūdžius. Tikslai. Šviečiamasis amžius. Kristijonas ...
Lietuvių konspektai, Konspektas, 75 puslapiai
2012 11 08
Balys Sruoga (2)
1916 m. įstojęs į Maskvos universitetą studijuoti literatūros, pasidarė nuolatinis svečias J.Baltrušaičio literatūriniame salone, kur rinkdavosi garsiausios simbolistinio meno žvaigždės. Dar neseniai pajuokęs „modernizmą, ...
Lietuvių referatai, Referatas, 3 puslapiai
2012 04 16
Lietuvių literatūros autoriai
Aprašyti įvairūs lietuvių literatūros autoriai, veikėjai, bruožai. Antanas Škėma. Apie autorių. Kūrybos bruožai. Skaityti kūriniai. „Balta drobulė“. Antanas Vaičiulaitis. Kūrybos bruožai. Žymiausi kūriniai. Novelė ,,Pelkių ...
Lietuvių konspektai, Konspektas, 43 puslapiai
2016 07 31
Dievų miškas skaidrės (2)
Balys Sruoga (1896-1947). Balys Sruoga „Dievų miškas” (1957). „Dievų miškas”. Pavadinimo prasmė. Siužetas. Tema, problemos. Pagrindiniai veikėjai. Kūrinio idėja, vertybės. Citatos. Ar kūrinys aktualus?. Vizualizacija. ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 14 puslapių
2013 11 15
Balys Sruoga prezentacija
Balys sruoga. Biografija. Gimė baibokų kaime, biržų apskr. , ūkininko šeimoje. Dėstė kauno vytauto didžiojo universitete. Dirbo mokytoju vilniuje. Balio sruogos kapas. Asmenybė. Ypatinga asmenybė. Turėjo didelę vidinę energiją. ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 33 puslapiai
2013 03 07
Balys Sruoga Metai
BALYS Sruoga “Metai” IV dalis – “nežinoma kryptimi”. IV dalis – “nežinoma kryptimi”. Siužetas. Tematika. Pasakotojas. Laikas. Erdvė. Teksto raiška. Skyriaus ryšys.
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2013 12 18
Kristijono Donelaičio kūryba
Kristijono donelaičio kūrybos kontekstas. Įžymiausių lietuvių rašytojų. Literatūrinį darbą donelaitis pradėjo apie. Eilėraščiai vokiečių kalba. Eiliuotas pasakojimas. Pagrindinį savo kūrinį, poemą „metai“. K. Donelaitis ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 7 puslapiai
2012 12 20
Balys Sruoga Dievų miškas namų darbas
Balys Sruoga 1896. „ Dievų miškas “.
Lietuvių namų darbai, Namų darbas, 3 puslapiai
2016 11 25
Gyvenimo prasmės suvokimas (pastraipa, Balys Sruoga)
Gyvenimo prasmės suvokimas (pastraipa, Balys Sruoga).
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 1 puslapis
2014 12 09
Balys Sruoga Dievų miškas
Štuthofas – viena iš daugelio hitlerinių koncentracijos stovyklų , įkurta. Atsiminimų knygose,straipsniuose štuthofas apibūdinamas kaip “eilinė”, “provincinė” stovykla, nes turėjo mažiau kalinių ,buvo ato- kiai nuo berlyno ir ...
Lietuvių interpretacijos, Interpretacija, 20 puslapių
2016 07 23
Balio Sruogos Dievų miško knygos pristatymas
Subtitle. Balys Sruoga. ,,Dievų miškas‘‘. Knygos autorius Balys sruoga. Knygos pavadinimas ,,Dievų miškas‘‘. Laikomi pusbadžiu, vos paeinantys sutinusiomis kojomis. Kaip galima apie be galo žiaurius. Į koncentracijos stovyklą buvo ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 6 puslapiai
2016 07 01
Balys Sruoga Dievų miškas interpretacija
Balys Sruoga – XX amžiaus vidurio įvairiapusio talento lietuvių rašytojas, palikęs ryškų pėdsaką daugelyje lietuvių literatūros ir kultūros sričių. Tai simbolistinės poezijos kūrėjas, literatūros kritikas, dramaturgas, ...
Lietuvių interpretacijos, Interpretacija, 3 puslapiai
2012 04 24
Balys Sruoga „Dievų miškas“ pristatymas
Balys Sruoga. “Dievų miškas “. Gimė 1896 m. Baibokų kaime, Biržų apskr. , ūkininko šeimoje. Mokėsi Panevėžyje, Sankt Peterburge. B. Sruoga buvo ypatinga asmenybė. Balio Sruogos kapas. Dievų miškas (knyga). Dievų ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 23 puslapiai
2017 05 23
Simbolistinė poezija
XX a antrojo dešimtmečio pab neoromantikų idėjas perėmė kai kurie lietuvių poetai, meno, ypač poezijos, autonomijos šalininkai. Siekdami sujungti savo spontaniškas pajautas su bendresniais žmogaus gyvenimo prasmės apmąstymais, jie ...
Lietuvių konspektai, Konspektas, 1 puslapis
2012 05 20
Balys Sruoga Supasi, supasi lapai nubudinti
Balys Sruoga „Supasi, supasi lapai nubudinti" eilėraščio interpretacija.
Lietuvių interpretacijos, Interpretacija, 1 puslapis
2013 06 18
B.Sruoga Dievų miškas žmogus prievartos pasaulyje
1943m. hitleriniai okupantai suėmė B.Sruogą (1896 – 1947), Kauno universiteto profesorių, ir kaip įkaitą išvežė į Štuthofo mirties stovyklą, netoli Gdansko. Ten jis patyrė fašistų sugalvotus žmonių naikinimo sistemos žiaurumus, ...
Lietuvių analizės, Analizė, 2 puslapiai
2012 02 17
Balys Sruoga „Milžino paunksmė“ analizė
Balys Sruoga „ Milžino paunksmė “ 1932.
Lietuvių analizės, Analizė, 1 puslapis
2017 03 06
Istorinės patirties atskleidimas lietuvių literatūroje (Salomėja Nėris, Balys Sruoga, Bronius Krivickas)

Istorinės patirties atskleidimas lietuvių literatūroje (Salomėja Nėris, Balys Sruoga, Bronius ...

Istorija - mūsų praeities liudytoja, išminties lobynas, pavyzdys ir pamokymas dabarčiai, įspėjimas ateičiai. Tautos istorija – tai mūsų visų šaknys, suteikiančios pagrindą ...

Potemės 2020, 4 puslapiai
2017 03 11
B. Sruoga ,,Dievų miškas'' ryškiausi personažai
9,3( 3 atsiliepimai )
Balys Sruoga. Vacekas Kozlovkis. Fricas Zelionkė. Arno Lėmenas. Julius Švarcbartas. Traugotas Majeris. Arno Chemnicas.
Lietuvių referatai, Referatas, 4 puslapiai
2015 11 13
Drama
Dramos. Apie dramą. Svarbiausi dramos žanrai. Dramų bruožai. Sąvokos vartojamos analizuojant dramas. Sofoklio drama „Antigonė“. Dramos modernėjimas lietuvių literatūroje XX amžiuje. Vincas Krėvė(1882–1954). Kūrybos bruožai. ...
Menų skaidrės, Skaidrės, 18 puslapių
2013 12 08
Balys Sruoga "Dievų miškas" skaidrės (2)
Balys Sruoga Romanas „Dievų miškas”. Žinios apie rašytoją. Vizitinė kortelė. Biografinis kontekstas. Istorinis kontekstas. Parašymo aplinkybės. Knygos likimas. Vyraujančios temos. Žmogiškumo ir orumo problema. Nužmoginimas. ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 24 puslapiai
2017 02 08
Dievų žemė knygos pristatymas
Tema Gyvenimas lageryje. Pagrindinė mintis Kad ir kas benutiktų, tai nesitęsia amžinybę. Veikėjai. Balys Sruoga - rašytojas, profesorius, knygoje pateikiami jo paties įvykiai nacių „Štuthofo“ lageryje. Apie knygą. Knygoje aprašomi ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 6 puslapiai
2016 07 03
Balys Sruoga Dievų Miškas konspektas
Romano priešistorė. Poetas, dramaturgas, prozininkas Balys Sruoga, Vilniaus universiteto profesorius, 1943 m. su kitais inteligentais buvo išvežtas į Štuthofo koncentracijos stovyklą ir tapo prievartos sistemos liudininku. Grįžęs iš ...
Lietuvių konspektai, Konspektas, 2 puslapiai
2015 03 18
Simbolizmas skaidrės (3)
Simbolizmas. Kas yra simbolizmas? Simbolizmo estetika. Simbolizmas Lietuvoje.Žymiausi Lietuvos simbolistai. Šaltiniai. Kas yra simbolizmas? Simbolizmas – XIX a. II pusės modernistinė literatūros ir vaizduojamosios dailės srovė. ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 7 puslapiai
2018 01 08
Krikščioniškoji etika Lietuvos literatūroje (Balys Sruoga) - Potemė (2 variantas)

Krikščioniškoji etika Lietuvos literatūroje (Balys ...

Nagrinėjant lietuvių literatūrą, nesunku atrasti skirtingai parašytų kūrinių: vienuose jaučiama ilgesio tematika, kituose – džiugesys, vieni yra persmelkti ironijos, o kiti ...

Potemės 2020, 3 puslapiai
2016 03 03
Justinas Marcinkevičius. Pristatymas
Antroje dalyjebiografija. Pasiekimai. Šeima. Kūrybos bruožai. Kūrybos periodai. Dabartinės kūrybos etapas. Pagrindiniai justino marcinkevičiaus žanrai yra eilėraštis, poema, drama. Eilėraščių rinkiniai. Poezijos savitumas. Poemos. ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 35 puslapiai
2011 03 06
Pokario menininkas prokrusto varžtuose
Balys Sruoga memuarinis romanas „Dievų miškas“.
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 1 puslapis
2013 04 18
Balys Sruoga Biografija ir kūryba
Balys Sruoga. Biografija ir kūryba. Tikslai. Biografija. Poetą supusi aplinka. Istorinė situacija Lietuvoje. Štuthofas. Asmenybė. Įamžinimas. Kūryba. Balio Sruogos vardas lietuvių literatūroje. Poezija. Dramaturgija. Kritika. ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 47 puslapiai
2017 05 22
XX a. vidurio modernioji ir katastrofų literatūra
XX a. vidurio modernioji ir katastrofų literatūra. Neoromantizmas. Jonas Aistis. (Jonas Aleksandravičius). Kūrybos bruožai. Kūriniai. J. Aisčio kūrybos reikšmė. Salomėja Nėris. (Salomėja Bučinskaitė-Bučienė). Kūrybos bruožai. ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 21 puslapis
2016 07 04
Adomo Mickevičiauskūryba skaidrės
Adomo Mickevičiaus kūrybos bruožai. Pirmasis kūrybos laikotarpis. Kūrybos bruožai. Poeto lyrika. Jaunystės poezija. Kūryba. Antrasis kūrybos laikotarpis. Trečiasis kūrybos laikotarpis. ,,ponas tadas”. Apibendrinimas.
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2016 11 26
Romualdo Granausko gyvenimas ir kūryba
Granausko apysakos „jaučio aukojimas“ , „gyvenimas po klevu“. Tautos ir žmogaus gyvenimo meninis įprasminimas. Meninės individualybės bruožai. Temos ir stiliaus ryšys. kūrybos bruožai.
Lietuvių konspektai, Konspektas, 5 puslapiai
2013 03 13
Balys Sruoga aprašymas
Balys Sruoga ir taip pat tuo pačiu laikotarpiu gyvenę ir kūrę rašytojai: S. Nėris ir A. Škėma parašė kūrinius, kurie priskiriami XXa. vidurio katastrofų literatūrai. Visi rašytojai vienaip ar kitaip patyrė išeiviją. (Nėris ...
Lietuvių aprašymai, Aprašymas, 1 puslapis
2015 03 27
Vincas Mykolaitis - Putinas: biografija ir kūrybos bruožai
Rašytojas Vincas Mykolaitis Putinas Gimimo ir mirties datos. Epocha , srovė. Epochos , srovės bruožai. Rašytojo profesija , svarbiausia veikla. Poeto kūrybos bruožai. Poeto svarbiausi kūrybos rinkiniai ypač egzaminui reikalingi.
Lietuvių konspektai, Konspektas, 4 puslapiai
2019 02 23
Balio Sruogos gyvenimas ir kūryba
Balys Sruoga (1896-1947) pasaulyje žinomas kaip ,,Dievų miško“ - vieno originaliausių veikalų visoje Europoje apie hitlerinius konclagerius - autorius. Sruoga priklauso kartai, gavusiai puikų išsilavinimą Rusijos ir Vakarų Europos ...
Lietuvių aprašymai, Aprašymas, 5 puslapiai
2013 06 06
Balys Sruoga „Dievų miškas“ pastraipa
Balys Sruoga „Dievų miškas“ pastraipa.
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 1 puslapis
2017 01 24
×
24 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo