Banko paslaugos fiziniams asmenims

300 dokumentų
Bankų paslaugos fiziniams asmenims
Įvadas. Bankas kaip paslaugų teikėjas. Lietuvos bankų teikiamos paslaugos fiziniams asmenims. Lietuvos bankų teikiami kreditai. Bankų teikiamų būsto kreditų bendri bruožai bei jų skirtumai. Hansabanko teikiami būsto kreditai. Vilniaus ...
Bankininkystės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 51 puslapis
2015 05 29
Banko „Swedbank“ teikiamos paslaugos
Įvadas. Swedbank teikiamos paslaugos fiziniams asmenims. Swedbank paslaugos juridiniams asmenims. Išvada. Bibliografinių nuorodų sąrašas.
Bankininkystės savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 9 puslapiai
2019 06 24
Komercinių bankų finansinė ir ekonometrinė analizė
Santrumpos. Anotacija. Summary. Įvadas. Komercinio banko veikla. Banko finansinės ataskaitos. Banko finansinių ataskaitų struktūra. Banko balanso struktūra. Banko pelno (nuostolio) ataskaitos struktūra. Banko finansinių ataskaitų analizės ...
Ekonomikos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 66 puslapiai
2013 09 09
Rusijos nekilnojamojo turto mokestis fiziniams asmenims
Įvadas. Nekilnojamojo turto mokestis. Nekilnojamojo turto mokesčio mokėtojai. Nekilnojamojo turto mokesčio fiziniams asmenims objektai. Nekilnojamojo turto mokesčio mokestinis laikotarpis. Nekilnojamojo turto mokesčio fiziniams asmenims ...
Apskaitos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 11 puslapių
2015 10 07
Banko paskolų 2015 - 2018 m. portfelio analizė
Įvadas. Bankų paskolų portfelio samprata. Bankų sistema Lietuvoje. Paskolos samprata. Banko kreditų rūšys ir klasifikavimas. Banko kreditavimas fiziniams asmenims. Banko kreditavimas juridiniams asmenims. Bankų paskolų portfelį ...
Ekonomikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 20 puslapių
2019 10 21
Kreditavimo paslaugų fiziniams asmenims Lietuvos komerciniuose bankuose ir kredito institucijose analizė
Įvadas. Kreditavimo paslaugų fizinias asmenims Lietuvos komerciniuose bankuose ir kredito institucijose esmė ir jų teoriniai aspektai. Bankų veiklos esmė ir jų veiklos procesų organizavimas. Kredito institucijų veiklos esmė ir jų ...
Bankininkystės referatai, Referatas, 23 puslapiai
2017 12 13
Kredito suteikimo procedūra fiziniams asmenims
9,7( 3 atsiliepimai )
Lentelių ir paveiklsų sąrašas. Įvadas. Kredito esmė ir reikšmė. Kredito samprata. Kredito įstaigos Lietuvoje. Fiziniams asmenims teikiamų kreditų rūšys ir formos. Fizinių asmenų kreditavimo pagrindai. Fiziniams asmenims teikiamų ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 24 puslapiai
2015 02 05
Kredito suteikimas fiziniams asmenims
Kredito suteikimo procedūra fiziniams asmenims. Įvadas. Darbe aptariama kredito samprata ir su juo susiję reiškiniai. Kredito esmė, formos. Kreditas – tai santykiai tarp kreditoriaus ir besiskolinančiojo. Kredito formos. Kredito suteikimas ...
Bankininkystės skaidrės, Skaidrės, 9 puslapiai
2016 07 02
Banko paslaugų analizė
Įvadas. Paslaugos samprata, esmė ir pagrindinės savybės. Banko teikiamos paslaugos juridiniams asmenims. Praktinė dalis. Išvados. Literatūros sąrašas. Priedai.
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 18 puslapių
2016 02 02
Lietuvos bankų paskolų struktūrinė analizė
Įvadas. Banko paskolų teorinė koncepcija. Paskolos ir kredito sampratos. Banko kreditų rūšys ir klasifikavimas. Banko kreditavimas fiziniams asmenims. Banko kreditavimas juridiniams asmenims. Bankų paskolų analizė laikotarpiu 2013-2015 ...
Bankininkystės referatai, Referatas, 18 puslapių
2017 02 14
Bankinės paslaugos Lietuvoje
Įvadas. Banko ir paslaugos sampratos. Bankinių paslaugų klasifikavimas. Fiziniams asmenis teikiamos bankų paslaugos. Juridiniams asmenims teikiamos bankų paslaugos. Išvados. Literatūra. Auganti konkurencija tarp bankų, finansų rinkų ...
Bankininkystės referatai, Referatas, 20 puslapių
2015 05 29
AB „Seb“ banko veikla Lietuvoje
Įvadas. Apie AB „SEB“ banką. Banko vertybės, misija ir vizija. Banko organizacinė struktūra. Teikiamos paslaugos privatiems klientams. Teikiamos paslaugos verslo klientams. AB „SEB“ banko partnerių siūlomos paslaugos. Socialiai ...
Bankininkystės referatai, Referatas, 14 puslapių
2018 05 05
Banko paslaugos verslo klientams
Šiaulių banko paslaugos verslo klientams. Trumpa banko istorija. Banko sąskaitos. Mokėjimai ir įmokos. Indėliai. Kreditai ir faktoringas. Mokėjimo kortelės. Elektroninė bankininkystė. Prekyba valiuta. Dokumentiniai atsiskaitymai ir ...
Bankininkystės referatai, Referatas, 10 puslapių
2015 05 29
Paskolų išdavimo fiziniams asmenims proceso analizės pristatymas
Paskolų teoriniai aspektai. Išduotos paskolos visame bankų sektoriuje 2014 – 2018 metais. Paskolų įvairovės fiziniams asmenims Lietuvos bankuose palyginimas. Paskolos išdavimo etapai. Etapas. Fiziniam asmeniui norint gauti paskolą ...
Bankininkystės skaidrės, Skaidrės, 27 puslapiai
2020 04 27
Mokėjimų nurodymų palyginimas lietuvos komerciniuose bankuose
Įvadas. Informacinių šaltinių apžvalga. Sąvokų operacionalizacija. Vietinių mokėjimo nurodymų įkainiai fiziniams ir juridiniams asmenims. Vietinių mokėjimo nurodymų įkainiai litais. Vietinių mokėjimo nurodymų įkainiai užsienio ...
Finansų analizės, Analizė, 21 puslapis
2013 06 11
Bankų teikiamų paslaugų fiziniams asmenims lyginamoji analizė
Įvadas. Terminuoti indėliai. AB „Hansabankas“ terminuoti indėliai. AB bankas „Snoras“ terminuoti indėliai. AB „Dnb Nord“ bankas terminuoti indėliai. Valiutų pirkimas ir pardavimas. AB „Hansabankas“ valiutų pirkimas ir ...
Bankininkystės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 21 puslapis
2015 05 29
Lizingo paslaugos
Lizingo paslaugos. Įvadas. Lizingo ištakos. Lizingo rūšys. Seb banko lizingo paslaugos. Dnb banko lizingo paslauga. Swed banko siūlomas automobilio lizingas. Praktinė dalis. Išvados. Literatūra.
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 23 puslapiai
2013 05 06
Atgyvenusios bankinės paslaugos
Bankininkystės paslaugos Lietuvoje xviii – xix a. Grūdų magazinai. Asignacijos kontoros. Palūkininkystė. Bankininkystės paslaugos lietuvoje xx a. Karininkų taupomosios skolinamosios kasos. Veiklos principai. Paskolų suteikimas. Banko ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 13 puslapių
2014 12 08
„Citadele“ banko teikiamų paskolų užtikrinimas juridiniams asmenims
Įvadas. AB "Citadele". Paskolos juridiniams asmenims. Verslo kreditai. Valstybės remiami maži kreditai mažoms ir vidutinėms įmonėms. Kreditai iš Atviro kreditų fondo. Kredito linija. Overdraftas. Banko garantija. Išvados. Literatūros ...
Ekonomikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 13 puslapių
2015 05 11
Banko Swedbank teikiamų paslaugų analizė
Įvadas. Paslaugų koncepcija. Paslaugos samprata ir savybės. Paslaugų kokybė ir jos svarba. Bankų teikiamų paslaugų analizė teoriniu aspektu. Ab banko “hansabankas” teikiamų paslaugų analizė. Ab banko „swedbank“ charakteristika. ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 25 puslapiai
2012 06 18
Paraiška projektųfinansavimo konkursui
Paraiška projektų. finansavimo konkursui. BA 13 I stud. Liudmila Kirdeikienė Rasa Butkevičienė. Projekto pavadinimas. Pirmieji žingsniai verslo link“. PROJEKTO TIKSLAS. Skatinti Utenos rajono ekonomikos augimą. Projekto uždaviniai. ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2016 12 16
Banko paslaugos
Įvadas. Klientu konsultavimas. Bankų teikiamos paslaugos. Banko saskaita. Mokėjimai ir atsiskaitymai. Mokėjimo kortelės.
Ekonomikos referatai, Referatas, 12 puslapių
2016 04 08
Bankų paslaugų analizė
Įvadas. Terminuotieji indėliai. Terminuotieji indėliai Sampo banke. Terminuotasis indėlis AB banke Hansabankas. Terminuotasis indėlis banke SNORAS. Bankų palyginimas. Pensijų kaupimo sistema. Pensijų kaupimo sistema Sampo banke. Pensijų ...
Bankininkystės referatai, Referatas, 33 puslapiai
2015 05 29
Teisinės sistemos referatas
9,5( 2 atsiliepimai )
Įvadas. Antstolio statusas. Antstolių veikla. Antstolių veiklos principai. Antstolių veikla. Antstolių teikiamos paslaugos. Skolų išieškojimas. Antstolių veiklos apribojimai. Antstolių funkcijos. Vykdomųjų dokumentų vykdymas. Faktinių ...
Teisės referatai, Referatas, 18 puslapių
2015 05 26
Bankų paslaugos studentams referatas
Įvadas. Komerciniai bankai Lietuvoje. Studentų galimybės skolintis Lietuvoje. DNB banko siūlomos paslaugos studentams. Swedbank‘‘ banko siūlomos paslaugos studentams. Šiaulių banko siūlomos paslaugos studentams. Studentų galimybės ...
Bankininkystės referatai, Referatas, 22 puslapiai
2015 11 12
SEB banko investicinis modelis
Įvadas. Seb banko teikiamos paslaugos. Seb banko paslaugų įkainiai. Investicijos modeliavimas. Išvados. Literatūra.
Finansų referatai, Referatas, 9 puslapiai
2015 11 09
Bankas DNB referatas
Mokinio referatas apie DNB banką. Įvadas. Dnb bankas. Istorija. Dnb norvegijoje. Dnb tarptautinėje rinkoje. Dnb bankas lietuvoje. Banko tiekiamos finansinės paslaugos. Akcininkai. Banko teikiamos paslaugos kaišiadoryse. Valiutos keitimas. ...
Bankininkystės referatai, Referatas, 10 puslapių
2015 05 29
Seb banko analizė
Įvadas. Apie SEB banką. SEB banko teikiamos mokėjimo paslaugos. Banko sąskaitos atidarymas privatiems ir verslo klientams. Išvados. Naudoti informacijos šaltiniai.
Finansų analizės, Analizė, 12 puslapių
2014 06 18
Europos centrinio banko bazinė palūkanų norma
Europos centrinio banko bazinė palūkanų norma. Bazinė palūkanų norma yra vienas iš instrumentų. Tarpbankinės palūkanų normos. Fiziniams asmenims bazinė palūkanų norma įtaką daro per tarpbankines palūkanų normas. Euribor. EURIBOR ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 6 puslapiai
2017 03 25
SEB bankas referatas
Įvadas. AB seb banką. Apie SEB banką. SEB banko tvaraus verslo prioritetai. Organizacinė struktūra. Banko teikiamos paslaugos privatiems klientams. Padaliniai, partneriai ir konkurentai. Seb banko darbuotojai. Apyvartos pokyčiai. Seb banko ...
Bankininkystės referatai, Referatas, 19 puslapių
2017 04 08
Šiaulių banko pristatymas
Šiaulių bankas įsikūrė 1992 m. Apie banką. Akcininkų sudėtis. Akcijų kainų kitimas. 2009 – 2011 m. , lt. Paslaugų apžvalga. Banko sąskaitos mokėjimo nurodymai grynųjų. Privatiems klientams. teikiamos paslaugos. Verslo klientams. ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 9 puslapiai
2016 06 28
Bankų teikiamų paslaugų fiziniams asmenims analizė
Įvadas. Bankas – finansinių paslaugų teikėjas. Paskolos. Indėliai. Vietiniai ir tarptautiniai atsiskaitymai. Išvados. Literatūra.
Bankininkystės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 puslapių
2017 01 19
Klientų aptarnavimas SEB bankas
AB „SEB bankas“ klientų aptarnavimas. Turinys. Įvadas. Įmonės paslaugų apžvalga. Įmonės įkūrimas, statusas, veiklos pobūdis, vystymasis. Banko teikiamos paslaugos. Pagrindiniai vartotojai. Vilniaus banko konkurentai. Vb valdymo bei ...
Vadybos referatai, Referatas, 21 puslapis
2010 03 03
Socialinių paslaugų vyresnio amžiaus asmenims organizavimo ir teikimo ypatumai referatas
Socialiniu ̨ paslaugu ̨ vyresnio amžiaus asmenims organizavimo ir teikimo ypatumai. Pagalbos namuose teikėjai. Dienos globos paslaugos. Būsto pritaikymo paslaugos. Stacionarios globos paslaugos.
Sociologijos referatai, Referatas, 6 puslapiai
2016 11 01
Kreditai konspektas
Kas yra kreditas? Kredito esmė. Kredito funkcijos ir principai. Kredito vaidmuo. Kredito formos. Nacionalinio kredito formos. Banko kreditas. Vilibid ir vilibor. Bankų teikiami kreditai. Vartojimo kreditai. Kaip gauti vartojimo kreditą. Kaip ...
Ekonomikos konspektai, Konspektas, 10 puslapių
2012 11 11
AB Citadele ir AB DNB bankų išduodamų vartojamosios paskolų palyginimas
Įvadas. Banko išduodamų paskolų teoriniai aspektai. Skolinimosi atsiradimas ir kredito sistema. Kredito sistema. Kredito principai. Kredito formos ir kreditų rūšių klasifikavimo kriterijai. Vartojamoji paskola. AB citadele ir AB dnb ...
Bankininkystės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 32 puslapiai
2018 03 16
×
129 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo