Banko rizikos valdymas

300 įrašai
Banko likvidumo rizikos valdymas
Banko likvidumo rizikos valdymas. Įvadas. Likvidumo sąvokos svarba banko viduje. Banko likvidumo rizikos valdymas. Esminiai likvidumo rizikos valdymo metodai ir principai. Išvados. Literatūros sąrašas.
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 14 puslapių
2013 02 20
Komercinio banko veiklos rizika
Įvadas. Komercinio banko veiklos rizika. Rizikos samprata. Bankų rizikos tipai ir rūšys. Kredito rizika. Likvidumo rizika. Komercinio banko rizikos valdymas. Banko rizikos analizės būdai. Banko rizikos įveikimo priemonių tipai. Banko ...
Finansų savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 13 puslapių
2016 05 05
Likvidumo rizikos analizė
Likvidumo rizikos samprata. Likvidumo rizikos šaltiniai. Banko likvidumo analizė. Likvidumo įvertinimas pagal banko balansą. Likvidumo rodikliai. Centrinio banko reikalavimai. Privalomosios atsargos.
Ekonomikos referatai, Referatas, 7 puslapiai
2012 02 29
Kredito rizikos valdymo tyrimas SEB bankas
Santrauka. Summary. Lentelių ir paveikslių sąrašas. Įvadas. Kredito rizikos valdymo organizavimas. Rizikos samprata ir skirstymas. Kredito rizikos valdymas ir jos mažinimo priemonės. Paskolų rinkos būklės kaita Lietuvoje. Kredito rizikos ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 47 puslapiai
2014 11 14
Kredito rizikos valdymas bankuose
Įvadas. Kredito rizika ir jos valdymo samrata. Kredito rizikos išskirtinumas tarp kitų banko rizikų. Kredito rizikos samprata. Kredito rizikos valdymo svarba ir ypatumai. Banko kredito rizikos valdymo principai. Kredito rizikos valdymo procesas. ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 20 puslapių
2015 01 22
Banko veiklos rizikos valdymas
Įvadas. Finansinės rizikos samprata. Banko rizikos įveikimo priemonės. Banko rizikos valdymo pagrindai. Kredito rizika. Likvidumo rizika. Atsiskaitymų rizika. Tyrimo rezultatai ir jų analizė. Išvados. Literatūra.
Bankininkystės savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 20 puslapių
2019 03 17
Kredito rizikos valdymas Lietuvos bankuose
Kredito rizikos valdymas lietuvos bankuose. Įvadas. Kredito rizikos valdymo esmė. Kredito rizikos samprata. Kredito rizikos valdymas ir jo ypatumai. Banko kredito rizikos valdymo principai. Kredito rizikos valdymo procesas. Kredito rizikos valdymo ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 23 puslapiai
2013 05 16
Rizikos valdymas
Rizikos valdymas (risk management). Reaguojąs (reactive) ir aktyvus (proactive) metodai. Programų sistemų (software) rizikos. Rizikų nustatymas. Produkto dydžio rizikos. Biznio poveikio rizikos. Su klientu susijusios rizikos. Proceso rizikos. ...
Informatikos referatai, Referatas, 7 puslapiai
2012 09 18
Kapitalo rizikos valdymas
Komercinių bankų kapitalas. Banko kapitalo funkcijos ir šaltiniai. Grynųjų pinigų srautų charakteristika. Bankų normų sureguliavimas. Kapitalo pakankamumo rizikos valdymas banko kapitalas. Rizikos aktyvų suma < = 12 5NK. Pagrindinis ...
Bankininkystės referatai, Referatas, 9 puslapiai
2020 01 26
Banko kreditinė veikla
10( 2 atsiliepimai )
Įvadas. Banko kreditinės paslaugos. Kredito samprata ir charakteristika. Fizinių asmenų kreditavimo bankuose principai ir būdai. Verslo subjektų krediavimo bankuose principai ir būdai. Kreditavimo paslaugų pelningumas. Kredito rizikos ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 45 puslapiai
2012 01 09
Bankinių rizikų valdymo metodai, problemos ir perspektyvos
Įvadas. Banko rizikos vertinimas teoriniu aspektu. Rizikos sąvoka ir skirstymas. Banko rizikos valdymas. Centrinio banko apribojimai finansinėms institucijoms. Rizikos galimybės bankinėje sistemoje. Valiutų bei palūkanų normos rizika. ...
Bankininkystės magistro darbai, Magistro darbas, 39 puslapiai
2018 12 30
Swedbank banko veiklos finansinė analizė
Įvadas. Ab ,,swedbank“ banko charakteristika. Ab „swedbank“ banko veiklos finasinė analizė. AB ,,Swedbank” banko vertikalioji analizė. AB ,,Swedbank” banko horizontalioji analizė. AB ,,Swedbank” banko santykinių rodiklių analizė. ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 57 puslapiai
2013 12 09
Banko rizikos tipai ir kredito rizikos valdymas
Banko rizikos tipai ir rūšys. Kredito rizika ir jos valdymas. Išvados. Priedai.
Ekonomikos referatai, Referatas, 11 puslapių
2014 05 19
Kapitalo rizikos valdymas bankuose
Kapitalo rizikos valdymas bankuose. Kapitalo rizika. Tai rizika, kad bankas taps nemokus ir žlugs. Tai galimų nuostolių rizika dėl nepakankamo kapitalo dydžio. Poveikis banko veiklai – mažiau rizikingi aktyvai. Tai rizika, kad ...
Bankininkystės skaidrės, Skaidrės, 9 puslapiai
2019 11 11
AB „Šiaulių banko“ vaidmuo Lietuvoje
Lentelių ir paveikslėlių sąrašas. Įvadas. AB „Šiaulių Banko“ veikla ir teisinis jos reglamentavimas. AB „Šiaulių banko“ valdyba. Finansų valdymas AB „Šiaulių banke“. Veiklos rizikos valdymas ir vidaus kontrolė. AB ...
Bankininkystės savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 22 puslapiai
2020 05 24
AB „Medicinos banko“ rizikos valdymo struktūra
Trumpai apie banką. UAB „Medicinos banko“ rizikos valdymas. Rizikos rūšys. Kredito rizika. Likvidumo rizika. Rinkos rizika. Rizikos valdymo struktūra. Valdyba. Stebėtojų taryba. Rizikų valdymo komitetas. Audito komitetas. Rizikos ...
Bankininkystės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 28 puslapiai
2018 11 21
IT rizikos valdymas infrastruktūros plėtros valdymas suteikia konkurencinį pranašumą
Įvadas. Rizikos valdymas aviacinėje elektronikoje. It rizikos valdymas. It rizikos kategorijos. Balansas tarp rizikos ir išlaidų. Kaip konkuruoti. Išvados.
Informatikos referatai, Referatas, 9 puslapiai
2012 12 05
AB „Šiaulių bankas“ profesinės veiklos praktikos ataskaita
Lentelių ir paveikslėlių sąrašas. Įvadas. AB „Šiaulių Banko“ veikla ir teisinis jos reglamentavimas. AB „Šiaulių banko“ valdyba. Finansų valdymas AB „Šiaulių banke“. Veiklos rizikos valdymas ir vidaus kontrolė. AB ...
Bankininkystės praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 25 puslapiai
2020 05 24
Operacinės rizikos valdymas
Banko rizikų klasifikacija. Banko rizikų klasifikacija. Operacinė rizika. Operacinės rizikos valdymas bankuose.
Bankininkystės savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 9 puslapiai
2020 01 26
Komercinių bankų veiklos rizika ir jos valdymas
Komercinių bankų veiklos rizika ir jos valdymas. Komerciniai bankai ir jų rizikos samprata bankas. Bankų rūšys Komercinis bankas. Bankų rizikos samprata. Bankų rizikos tipai ir rūšys. Vidinė ir išorinė banko rizika. Vidinė valdymo ...
Bankininkystės referatai, Referatas, 20 puslapių
2017 05 09
„Citadele“ banko rizikos valdymo analizės pristatymas
„Citadele“ banko rizikos valdymo analizė. Užduotis. Reikšmingiausios rizikos rūšys. Valdymas ir kontrolė. Padaliniai. Normatyvai. Užduotis. Kredito rizikos valdymas. Užduotis. Rizikų vertinimas ir valdymas. Rizikų vertinimas ir ...
Bankininkystės skaidrės, Skaidrės, 39 puslapiai
2019 05 01
Kredito rizikos valdymas skaidrės
Kredito rizikos valdymas. Įvadas. Rizikos valdymo principai. Rizikos valdymo procesas. Kredito rizika. Paslaugos turinčios kredito rizikos požymių. Kredito rizika. Kredito rizikos valdymas. Kredito rizikos valdymo metodai. Kredito limitai. ...
Bankininkystės skaidrės, Skaidrės, 85 puslapiai
2017 11 14
Šiaulių banko analizės pristatymas
„šiaulių bankas“. Banko išskiriamos rizikos rūšys. Rizikos valdymo organizacinė struktūra. Valdymo organų funkcijos.Banko vadovo funkcijos. Valdymo organų funkcijos.Stebėtojų tarybos funkcijos. Valdymo organų funkcijos.Banko ...
Bankininkystės skaidrės, Skaidrės, 46 puslapiai
2019 10 29
Banko veiklą papildančių paslaugų pirkimo valdymo auditas
Įvadas. Banko veiklą papildančių paslaugų pirkimo taisyklės. Rizikos, susijusios su banko veiklą papildančių paslaugų pirkimu, kontrolė ir valdymas. Informacijos apie banko veiklą papildančių paslaugų pirkimo sandorius pateikimas ...
Bankininkystės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 14 puslapių
2016 01 19
Kredito rizika ir kredito rizikos valdymas
Įvadas. Kredito rizika ir jos valdymo esmė. Kredito rizikos samprata. Kredito rizikos valdymas. Paskolų grupavimas pagal joms tenkančią riziką. AB „Swedbank“ banko kredito rizikos valdymo metodika. AB „Swedbank“ kredito rizikos valdymo ...
Finansų savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 16 puslapių
2013 09 27
Komercinių bankų rizika ir jos valdymas
Įvadas. Komercinių bankų rizika ir jos valdymas. Bankų rizikos samprata. Bankų rizikos tipai ir rūšys. Rizikos įvertinimas komerciniuose bankuose. Bankų rizikos analizė. Rizikos valdymo metodai. Rizikos įveikimo priemonės ir padengimo ...
Bankininkystės referatai, Referatas, 19 puslapių
2015 05 29
Banko rizikos ir jų valdymas
Įvadas. Danske bank rizikos. Danske bank rizikų valdymas. Išvados. Literatūros sąrašas.
Finansų referatai, Referatas, 8 puslapiai
2015 02 15
Rizikų valdymas
Rizikų valdymas. Reaguojančios ir iniciatyvinės rizikos strategijos. Programų rizikos. Rizikos identifikavimas. Bendras projekto rizikos įvertinimas. Rizikos komponentai ir valdikliai. Rizikos įtakos įvertinimas. Rizikų tikslinimas. Rizikų ...
Vadybos konspektai, Konspektas, 8 puslapiai
2015 03 27
Rizikos valdymas įmonės veikloje
Finansinė rizika įmonės veikloje. Finansinės rizikos rūšys. Valiutos kurso rizika. Palūkanų normos rizikos šaltiniai. Likvidumo rizika. Rinkos rizika. Kredito rizika. Rizikos vertinimo metodai. Jautrumo analizės metodas. Scenarijų ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 7 puslapiai
2016 07 28
Banko veiklos efektyvumo vertinimas
Įvadas. Komercinio banko veiklos efektyvumo, pelno ir rizikos vertinimo aspektai. Komercinio banko veiklos efektyvumo rodikliai ir vertinimo metodai. Pelno ir rizikos santykis komerciniuose bankuose. Pelningumo vertinimas komercinių bankų ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 25 puslapiai
2015 04 06
Likvidumo rizikos valdymas bankuose
Likvidumo rizikos valdymas bankuose. Likvidumas (lotyniškai liquidus – skystas. Likvidumo rizika. Likvidumo riziką gali didinti išorinės ir vidinės priežastys. Norėdami nustatyti tinkamą likvidumo lygį, bankai privalo atkreipti ...
Bankininkystės skaidrės, Skaidrės, 9 puslapiai
2018 12 04
Personalo rizikos tyrimas
Personalo rizikos tyrimas. Įvadas. Įvadas II. Įvadas III. Įvadas IV. Personalo rizika. Personalo rizikos priežastys. Personalo rizikos valdymas. Personalo rizikos valdymas II. Personalo rizikos valdymo etapai. Personalo rizikos nustatymas. ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 22 puslapiai
2018 04 10
Centrinio banko veikla Funkcijos ir principai
Įvadas. Centrinio banko esmė ir atsiradimas. Centrinio banko funkcijos. Centrinio banko kūrimas ir valdymas. Kas yra indėlis? Indėlių rūšys. Centrinio banko vaidmuo, tikslo įgyvendinimas ir funkcijos. Valdymas ir struktūra. ...
Ekonomikos namų darbai, Namų darbas, 14 puslapių
2016 11 06
Kredito rizikos valdymas tiriamasis darbas
Įvadas. Kredito rizikos valdymas teoriniu aspektu. Kredito rizikos valdymo svarba ir principai. Kredito rizikos valdymas prieš išduodant paskolą. Kredito rizikos valdymas po paskolos išdavimo. Kredito rizikos valdymo analizė kredito unijose. ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 32 puslapiai
2014 12 31
Kredito rizika
Įvadas. Kredito rizika ir jos valdymas. Banko rizikos, atsirandančios dėl kreditavimo operacijų. Kredito rizikos testavimas. Kredito rizikos testavimo nepalankiausiomis sąlygomis metodika. Išvados. Literatūra.
Ekonomikos referatai, Referatas, 9 puslapiai
2013 02 22
Rizikos valdymas ir mažinimo būdai
Rizikos valdymas. Rizikos valdymo procesas. Rizikos valdymo vadybininkas ir. Rizikos politika. Projekto rizikos valdymo. Organizavimas. Svarbiausios rizikos valdymo. Vadybos veiklos kryptys. Alternatyvos, priimant vadybinius. Sprendimus. ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 21 puslapis
2016 06 07
×
41 mokytojas prisijungę laukia tavo klausimo