Bankroto tikimybes analize

300 įrašai
Bankroto tikimybės analizė įmonėje „Grigeo“
Paveikslęlių ir lentelių sąrašas. Įvadas. Bankrotas. Bankroto bylos iškėlimas. Bankroto prognozavimo modeliai. Bankroto prognozavimo metodika. AB „Grigeo“ bankroto tikimybės analizė santykinių rodiklių pagrindu. AB „ Grigeo“ ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 22 puslapiai
2018 06 10
Įmonių veiklos rizikos vertinimas ir bankroto tikimybės analizė
Įmonių veiklos rizikos vertinimas ir bankroto tikimybės analizė. Rizikos apibrėžimas. Rizikos vertinimo esmė. Rizikos rūšys. Įmonių veiklos rizikos rūšys. Nerašytos rizikos vertinimo taisyklės. Rizikos lygio vertinimo būdai. ...
Finansų skaidrės, Skaidrės, 29 puslapiai
2016 02 10
Bankroto tikimybės tyrimas
Lentelių sąrašas. Įvadas. Akcinės bendrovės „linas“ apibūdinimas. Bankrotas. Bankroto sąvoka. Bankroto bylos iškėlimas. Bankrutavusios įmonės likvidavimas. Bankrotą įtakojantys veiksniai ir rizikos. Bankroto prognozavimas. Bankroto ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 25 puslapiai
2011 03 24
Bankroto analizė
Uab „remontida“ bankroto analizė. Įvadas. Bankrotas ir jo analizė teoriniu aspektu. Bankroto esmė ir priežastys. Bankroto diagnozavimo modelių apžvalga. Finansinių santykinių rodiklių grupės padedančios įvertinti bankroto tikimybę. ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 37 puslapiai
2013 03 20
Bankroto tikimybės prognozavimas UAB „Kauno švara“
Įvadas. Bankroto samprata. Bankroto tikimybė esant bent vienam požymiui. Bankroto požymiai. Bankroto priežastys. Priemonės išvengti bankroto. Bankroto modeliai. Banktoro modeliai. Bankroto modeliai. Įmonės UAB “Kauno švara” ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 21 puslapis
2019 05 03
Bankroto tikimybės prognozavimas įmonėje „X“
Santrauka. Lentelių ir paveikslų sąrašas. Įvadas. Bankroto tikimybės prognozavimas teoriniu aspektu. Įmonės bankroto samprata. Požymiai, rodantys bankroto tikimybę. Bankroto priežastys ir priemonės jam išvenkti. Bankroto prognozavimo ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 23 puslapiai
2017 03 14
Įmonių bankrotų tikimybės analizės pristatymas
Tema. Įmonių bankrotų tikimybės analizė. Įmonių bankroto sąvoka. Įmonių bankrotų tikimybės analizė. Bankroto prognozavimo analizės metodika. Įmonių bankrotų tikimybės analizė. Bankroto prognozavimas, remiantis balanso ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 23 puslapiai
2019 03 26
Bankroto modeliai
Bankroto prognozavimo modeliai. Bankroto tikimybės vertinimo prielaidos. Bankroto prognozavimo modelių klasifikacija. Tiesinės dis­kriminantinės analizės modeliai. Altmano modelis (JAV - 1968). Bankroto tikimybės vertinimas Altman modeliu. ...
Ergonomikos skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2015 10 30
Bankroto tikimybės prognozavimas įmonėje UAB Kauno švara
Bankroto tikimybės prognozavimas įmonėje UAB Kauno švara Analizė. Santrauka. Lentelių ir paveikslų sąrašas. Įvadas. Bankroto prognozavimo butinumas. Bankroto esmė, jį sukeliantys veiksniai bei pasekmės. Bankroto prognozavimo modeliai ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 30 puslapių
2017 11 29
Bankroto grėsmės įvertinimas Lietuvos įmonių pavyzdžiu
Įvadas. Bankrotas ir jo prognozavimas teoriniu aspektu. Bankroto esmė. Bankroto požymiai ir jį sukeliantys veiksniai. Finansiniai santykiniai rodikliai padedantys įvertinti bankroto tikimybę. Bankroto prognozavimo modelių tinkamumas. AB ,, ...
Ekonomikos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 74 puslapiai
2017 05 06
Finansų analizė Rokiškio sūris
AB “Rokiškio sūris” ilgalaikio lizingo galimybių studija 2008m. – 2012m. Įvadas. Ilgalaikio kreditavimo būdai ir galimybės juridiniams asmenims. Finansinis lizingas. Analizuojami rodikliai. AB”Rokiškio sūris” ilgalaikio turto ...
Finansų skaidrės, Skaidrės, 24 puslapiai
2016 07 05
UAB bankroto analizė
Uab „Kausta“ banktroto tikimybės analizė. Uab „Kausta“ veiklos charakteristika. Uab „Kausta“ horizontalioji ir vertikalioji finansinių ataskaitų analizė. Uab „Kausta“ finansinių santykinių rodiklių analizė. Uab ...
Logistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 22 puslapiai
2016 02 02
Įmonės finansinė analizė AB „Panevėžio statybos strestas“
Įvadas. Įmonės charakteristika. Pelningumo rodikliai. Ilgalaikio turto mokumo rodikliai. Ilgalaikio turto apyvartumą dienomis įtakojančių veiksmų analizė, taikant grandininių pakeitimų metodiką. Trumpalaikio mokumo rodikliai. Veiklos ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 23 puslapiai
2016 05 11
Bankroto nustatymas įmonėje
Santrauka. Lentelių ir paveikslų sąrašas. Įvadas. Bankroto analizės teoriniai aspektai. Bankroto analizės reikšmė. Bankroto prognozavimo modeliai ir jų vertinimas. Įmonių veiklos tęstinumo ir veiklos analizė. Kompleksinis bankroto ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 23 puslapiai
2017 06 09
įmonės bankrotas
Įvadas. Įmonių bankroto grėsmės diagnostikos esmė. Įmonės bankroto veiksniai. Įmonių bankroto tikimybes vertinimo modeliai. Įmonės bankroto veiksnių klasifikavimas. Pagrindinės bankroto sąvokos. Bankroto procesas. Taikos sutartis. ...
Vadybos referatai, Referatas, 11 puslapių
2012 03 10
Ūkio bankroto tikimybės vertinimas
Įvadas. Petro vaitelio ūkio bankroto priežasčių ir pasekmių teoriniai aspektai. Bankroto samprata. Naujo ūkininkų bankroto įstatymo apžvalga. Ūkininkavimas - padidintos rizikos verslas. Įstatymo skirtumai užsienio šalyse. Įstatymo ...
Ekonomikos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 57 puslapiai
2014 03 17
Bankroto tikimybės prognozavimas AB Žemaitijos pienas
Santrauka. Įvadas. Bankroto prognozavimo teoriniai pagrindai. Bankroto reikšmė. Bankroto prognozavimo modeliai. AB “žemaitijos pienas“ bankroto prognozavimas. Įmonės charakteristika. Įmonės bankroto prognozavimas. Išvados. ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 22 puslapiai
2017 06 17
Likvidumo rizika: įmonės bankroto tikimybė
Įvadas. Teorinė dalis. Likvidumo rizikos teorinė analizė. Finansinės rizikos teorinė analizė. Rizikos mažinimo būdai. Įmonės bankroto samprata. Požymiai rodantys bankroto tikimybę. Finansiniai santykiniai rodikliai bankrotui ...
Ekonomikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 17 puslapių
2019 02 08
Ab Vilniaus degtinė finansinė analizė
8,5( 2 atsiliepimai )
Įvadas. Ab „vilniaus degtinė“ charakteristika. Balanso dinaminė ir struktūrinė analizė. Horizontali balanso analizė. Vertikali balanso analizė. Pelno (nuostolio) ataskaitos dinaminė ir. Struktūrinė analizė. Įmonės struktūrinių ...
Ekonomikos analizės, Analizė, 20 puslapių
2012 11 27
Įmonės veiklos analizės konspektas
Imones veiklos analizes egzamino konspektas Rizikos analize Neapibrėžtumas. Rizikos lygio vertinimas. Rizikos vertinimo teorijos. Finansinėje analizėje rizikos vertinimui naudojami. Bankroto tikimybės analizė bankrotas. Teigiami ir neigiami ...
Vadybos konspektai, Konspektas, 16 puslapių
2018 02 13
AB „Žemaitijos pienas“ finansinė analizė
Lentelių ir paveikslų sąrašas. Įvadas. Finansinė analizė. Finansinės analizės rūšys. Santykiniai rodikliai. Veiklos pelningumo analizė. Efektyvumo analizė. Mokumo analizė. Bankroto prognozavimo modeliai. Ab „žemaitijos pienas“ ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 21 puslapis
2015 05 20
Imonės analizė Žemaitijos pienas
Įvadas. Pelningumo analizė. Veiklos efektyvumo analizė. Mokumo rodiklių analizė. Bankroto tikimybės analizė. Išvados. Literatūra. Priedai.
Finansų praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 14 puslapių
2016 01 07
Bankroto prielaidų įmonei nustatymas
Įvadas. Bankroto samprata. Bankroto sąvokų apibrėžimas, jo esmė ir reglamentavimas. Bankroto skirstymas. Įmonių bankroto įsigaliojimo įstatymas Lietuvoje. Bankroto prielaidos. Bankroto bylos iškėlimas. Bankroto procedųrų iniciatoriai. ...
Teisės referatai, Referatas, 13 puslapių
2014 05 07
Pieno žvaigždės finansinė analizė
Įvadas. Ab „pieno žvaigždės“ veikla. Rinkos vertės koeficientai. Balanso ir pelno (nuostolio) ataskaitos horizontalioji ir vertikalioji analizė. Pelningumo rodikliai. Grynojo pelningumo rodiklio analizė pagal faktorinės analizės ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 37 puslapiai
2012 05 14
Balanso ir pelno (nuostolių) ataskaitos Finansinė analizė
Įvadas. Vertikalioji analizė. Balanso vertikalioji analizė. Pelno (nuostolių) ataskaitos vertikalioji analizė. Horizontalioji analizė. Balanso horizontalioji analizė. Pelno (nuostolių) ataskaitos horizontalioji analizė. Santykinių ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 27 puslapiai
2015 05 07
Įmonės kapitalo struktūros poveikis įmonės finansiniams rezultatams
Summary. Įvadas. Transporto įmonės veiklos charakteristika ir informacijos šaltinių apžvalga. Įmonės kapitalo struktūros ir su ja susijusių finansinių rodiklių metodologiniai aspektai. Kapitalo sudėties analizė. Nuosavo ir skolinto ...
Apskaitos analizės, Analizė, 50 puslapių
2014 03 27
Finansinė veiklos rezultatų analizė
Analitinė dalis. Balanso analizė. Pelno (nuostolių) ataskaitos analizė. Pelningumo rodiklių analizė. Mokumo rodiklių analizė. Apyvartumo rodiklių analizė. Efektyvumo rodiklių analizė. Bankroto tikimybės analizė. Kapitalo rinkos ...
Finansų praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 33 puslapiai
2014 01 15
AB „X“ finansinės veiklos analizė
Įvadas. Pardavimo ir investicijų pelningumo analizė. Trumpalaikio mokumo analizė. Ilgalaikio mokumo analizė. Veiklos efektyvumo analizė. Bankroto tikimybės analizė. Išvados. Literatūros sąrašas.
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 22 puslapiai
2017 03 29
Įmonės veiklos analizė UAB Labora
Įvadas. Įmonių finansinės būklės vertinimo teoriniai aspektai. Įmonių finansinės būklės samprata ir jos analizės svarba. Įmonės finansinę būklę apibūdinantys finansiniai rodikliai ir jų skaičiavimas. Įmonių bankroto rizikos ...
Apskaitos analizės, Analizė, 42 puslapiai
2016 04 18
Įmonės bankroto prognozavimas
Įvadas. Įmonės bankroto esmė ir požymiai. Įmonės bankroto samprata. Požymiai, rodantys bankroto tikimybę. Įmonės bankroto veiksnių ir priemonių jam išvengti analizė. Uab „Is“ bankroto prognozavimo vertinimas. Uab „IS“ ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 21 puslapis
2015 03 26
Įmonės finansiniai finansinė analizė, ataskaitos, rodikliai
Įvadas. Vertikali analizė. Balanso vertikali analizė. Pelno (nuostolių) ataskaitos vertikali analizė. Horizontali analizė. Balanso horizontali analizė. Pelno (nuostolių) ataskaitos horizontali analizė. Įmonės santykinių rodiklių ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 23 puslapiai
2014 12 05
Ab Linas finansinė būklė horizontalioji ir vertikalioji analizė
Balanso rodiklių horizontalioji analizė. Balanso rodiklių vertikalioji analizė. Pelno (nuostolių) ataskaitos horizontalioji analizė. Pelno (nuostolių) ataskaitos vertikalioji analizė. Pardavimų ir investicijų pelningumo analizė. Veiksnių ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 32 puslapiai
2012 11 20
Ūkinės veiklos tobulinimo galimybės
Įvadas. Situacijos analizė. Įmonių veiklos vertinimo teorinis aspektas. Ekonominės veiklos vertinimo reikšmė planuojant veiklą. Įmonės veiklos analizės esmė ir uždaviniai. Įmonės veiklos analizės rūšys. Finansinių rodiklių ...
Finansų bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 80 puslapių
2019 03 13
Pieno žvaigždės finansinė įmonės analizė
8,5( 2 atsiliepimai )
Įvadas. Įmonės veiklos finansinė analizė ir prognozavimas teoriniu aspektu. Finansinės analizės tikslai ir rūšys. Finansiniai santykiniai rodikliai. Pelningumo rodikliai. Mokumo rodikliai. Veiklos efektyvumo rodikliai. Pinigų srautų ...
Finansų analizės, Analizė, 71 puslapis
2013 11 22
Snoro banko nacionalizavimo bankroto atvejo analizė ir vertinimas
Įvadas. Banko bankroto teorija. Lietuvos bankų funkcijos. Bankų bankrotas ir likvidumas. Snoro banko bankroto analizė. Banko snoro nacionalizavimas. Ab banko ,,snoras’’ bankroto proceso apžvalga. Išvados. Literatūra
Bankininkystės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 19 puslapių
2015 05 29
Įmonės veiklos analizė AB mašinų gamykla „Astra“
Įvadas. Įmonės charakteristika. Horizontalioji ir vertikalioji finansinių ataskaitų analižė. Santykinių rodiklių analizė. Įmonės rizikos įžvalga ir bankroto tikimybės vertinimas. Išvados. Literatūros sąrašas. Priedai.
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 28 puslapiai
2015 05 05
×
40 mokytojų prisijungę laukia tavo klausimo