Bankų palyginimas

300 dokumentų
Būsto kreditas. Bankų palyginimas kreditų atžvilgiu
Įvadas. Banko paskolos teoriniai aspektai. Kas tai yra bankas, jo samprata. Paskolos dydis. Reikalingi dokumentai. Palūkanos. Kredito grąžinimas. Nauda. Rizika. Lietuvos bankų apžvalga. Pavyzdinė skaičiuoklės lentelė (sudaryta autoriaus ...
Bankininkystės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 25 puslapiai
2015 05 29
Baltijos šalių centrinių bankų palyginimas
Įvadas. Centrinis bankas. Centrinis bankas, jo funkcijos ir veiklos organizavimas. Centrinio banko nepriklausomybės problemos. Lietuvos centrinis bankas – lietuvos bankas. Lietuvos centrinis bankas. Pinigų išleidimas ir išėmimas iš ...
Bankininkystės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 21 puslapis
2015 05 29
DNB IR Swedbank bankų palyginimas
Įvadas. Konkurencijos samprata. Tobula konkurencija. Netobula konkurencija. Konkurencijos vaidmuo rinkoje. Bankų veiklos konkurencinė aplinka. DNB banko veikla. AB banko „Swedbank“ banko veikla. Bankų konkurencingumas. AB banko ...
Bankininkystės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 19 puslapių
2015 12 09
Lietuvos ir Latvijos bankų palyginamieji aspektai
Įvadas. Bankų sistemos raida. Lietuvos ir latvijos bankų sistemos raida (nuo. Metų). Bankų sistemos struktūra. Lietuvos bankų sistemos struktūra. Latvijos bankų sistema. Lietuvos ir latvijos bankų sistemos palyginimas. Šalių bankų ...
Bankininkystės analizės, Analizė, 17 puslapių
2015 05 29
Skandinaviškų bankų veiklos ypatumai Lietuvoje
Įvadas. Komercinio banko sąvoka. Lietuvoje veikiantys skandinaviški komerciniai bankai. Skandinaviškų komercinių bankų finansinės paslaugos. Skandinaviškų bankų indėlių portfelių palyginimas 2011-2013 metais. Skandinaviškų bankų ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 16 puslapių
2015 11 16
Lietuvos bankų siūlomų indėlių analizė
Santrauka. Summary. Įvadas. Mokslinės literatūros analizė. Lietuvos Respublikos finansų įstaigos ir jų teikiamos paslaugos. Indėlio samprata. Indėlių rūšys. Palūkanos ir jų rūšys. Palūkanų normai įtaką darantys veiksniai. ...
Bankininkystės bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 48 puslapiai
2015 05 29
Lietuvos komercinių bankų funkcijos ir operacijos referatas
Lentelių ir paveikslų sąrašas. Įvadas. Komerciniai bankų esmė ir funkcijos. Komercinių bankų atsiradimo priežastys ir esmė. Komercinių bankų funkcijos. Komercinių bankų operacijos. AB ,,citadele” ir AB šiaulių banko lyginamoji ...
Bankininkystės referatai, Referatas, 20 puslapių
2018 04 02
Lietuvos komercinių bankų palyginamoji analizė
Įvadas. Komercinio banko veiklos vertinimo teoriniai aspektai. Bankų priežiūra ir veiklos riziką ribojantys normatyvai. Komercinio banko veiklos vertinimo rodikliai. Aktyvų ir pasyvų struktūra. Pelningumo rodikliai. Likvidumo rodikliai. ...
Bankininkystės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 56 puslapiai
2017 12 02
Lietuvos bankų sistema
Įvadas. Terminai ir sąvokos. Bankų sistemos istorija. Lietuvos bankų sistema. Schema. Centrinis bankas. Komerciniai bankai. Lietuvos ir Šveicarijos bankų palyginimas. Išskirtiniai bankų sistemos bruožai. Išvados. Literatūros sąrašas. ...
Bankininkystės referatai, Referatas, 13 puslapių
2017 03 21
Bankų paslaugų analizė
Įvadas. Terminuotieji indėliai. Terminuotieji indėliai Sampo banke. Terminuotasis indėlis AB banke Hansabankas. Terminuotasis indėlis banke SNORAS. Bankų palyginimas. Pensijų kaupimo sistema. Pensijų kaupimo sistema Sampo banke. Pensijų ...
Bankininkystės referatai, Referatas, 33 puslapiai
2015 05 29
Bankų sistema Lietuvoje skaidrės
Įvadas. Bankų sistemos raida Lietuvoje. Lietuvos veikiantys pagrindiniai bankai. Centrinės bankininkystės funkcijos. Centrinio banko poveikio ekonomikai įgyvendinimo priemonės. Komercinių bankų funkcijos ir operacijų sąsajos. Pinigų ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 13 puslapių
2016 07 05
Komercinių bankų priežiūra
Lentelių sąrašas. Įvadas. Teoriniai komercinių bankų priežiūros ir reguliavimo aspektai. Komerciniai bankai ir jų veikla. Komercinių bankų reguliavimo ir priežiūros tikslai, reikalingumas bei funkcijos. Lietuvos bankas kaip priežiūros ...
Bankininkystės referatai, Referatas, 25 puslapiai
2015 05 29
Lietuvos komercinių bankų funkcijos ir operacijos, bankų lyginamoji analizė
Teorinė dalis. Komercinio banko sąvoka. Komercinių bankų išduodamos mokėjimo kortelės. Lietuvos komercinių bankų operacijos. Lietuvos komerciniai bankai. Lietuvos komercinių bankų pelningumo rodikliai. Praktinė dalis. Bankų „Seb“ ...
Bankininkystės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 33 puslapiai
2020 03 01
Bankų krizė Skandinavijos šalyse 1988-1992 m - priežastys ir įveikimo būdai
Įvadas. Norvegijos bankų sistemos krizė 1984-1987 m. Norvegijos bankų krizės palyginimas su Švedijos ir Suomijos bankų krizėmis. Kaip atpažinti bankų sistemos krizę ir kokios kilimo priežastys? Krizės pasekmės sukeltos ekonomikai. ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 14 puslapių
2016 02 17
Komercinių bankų sektoriaus koncentracijos lygio vertinimas Lietuvoje
Komercinių bankų sektoriaus koncentracijos lygio vertinimas lietuvoje. komercinių bankų sektoriaus koncentracijos lygio nustatymo metodai. Koncentracijos lygio matavimo koeficientai/indeksai. Herfindahl-hirschman indeksas. Bankų koncentracijos ...
Bankininkystės savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 7 puslapiai
2015 05 29
Kredito įstaigų analizė AB „SEB“ bankas ir AB „DNB“ bankas
Įvadas. AB „Seb“ banko analizė. AB „SEB“ banko paskolų dinamika. AB „SEB“ banko grynojo pelno dinamika. AB „SEB“ banko pelningumo dinamika. AB „SEB“ banko likvidumo dinamika. AB „Dnb“ banko analizė. AB „DNB“ banko ...
Bankininkystės savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 14 puslapių
2017 12 08
Komercinių bankų funkcijos ir operacijos referatas
Įvadas. Komercinių bankų funkcijų ir operacijų teoriniai aspektai. Komercinių bankų finansinės paslaugos. Banko sąskaita ir mokėjimo kortelės. Indėliai ir paskolos. Kitos funkcijos. Komercinių bankų funkcijų ir operacijų praktiniai ...
Bankininkystės referatai, Referatas, 26 puslapiai
2015 05 29
Bankų tipai Lietuvoje
Įvadas. Bankų istorija. Bankų istorija Lietuvoje. Lietuvoje veikiančių bankų tipai. Bankų įstatyniai kapitalai. Trumpas bankų pristatymas. Bankų apsijungimas. Bankų rinkos pokyčiai per paskutinius penkerius metus (2013-2018Išvados. ...
Bankininkystės savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 14 puslapių
2019 12 04
AB DNB ir AB CITADELE bankų būsto paskolų duomenų palyginimas
Įvadas. Dnb bankas. Atsiradimo istorija. DNB banko būsto paskola. Palūkanų pasirinkimas. Paskolų palūkanų normą sudaro. Europos bankų ilgalaikio finansavimo normos (EBIFNPaskolos gražįnimo būdai. Išskirtinės paskolos gražįnimo ...
Bankininkystės savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 19 puslapių
2018 01 22
Bankų krepšeliai
Įvadas. Internetinė bankininkystė ir jos skatinimo būdai. Bankų paslaugų krepšeliai. jų palyginimas. Lietuvos bankų paslaugų krepšelių analizė. Išvados. Santrauka. Lentelių ir paveikslėlių sąrašas. Literatūros sąrašas.
Bankininkystės savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 16 puslapių
2019 04 08
Bankų krizės ir priežiūra
Įvadas. Bankų krizių priežastys. Bankų krizių priežastys. Bankų bankrotai Lietuvoje dėl priežiūros trūkumo. Bankų krizių padariniai. Galimos finansinių institucijų baigtys esant bankų krizei. Bankų krizių pasekmės. Santykis su ...
Bankininkystės referatai, Referatas, 13 puslapių
2015 05 29
AB „Swedbank“ ir AB „Seb“ bankų išduodamų kortelių duomenų palyginimas
Įvadas. Mokėjimų kortelių atsiradimo raida ir jų rūšys. Mokėjimų kortelių atsiradimas pasaulyje ir Lietuvoje. Mokėjimų kortelių rūšys. AB „Swedbank“ ir AB „Seb“ bankų charakteristika. AB „Swedbank“ bankas. AB „SEB“ ...
Bankininkystės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 29 puslapiai
2019 02 22
Bankų veikla Lietuvoje
Įvadas. Bankų samprata ir veikla. Bankų rūšys ir funkcijos. Bankų veiklos aplinka ir principai. Lietuvos bankų veiklos analizė. Lietuvos bankų veiklos rezultatai. Aktyvai, klientams suteiktos paskolos, bankuose laikomi indėliai ir užimama ...
Bankininkystės referatai, Referatas, 17 puslapių
2016 07 28
Bankai jų veikla Lietuvoje ir pasaulyje
Įvadas. Bankų rūšys. Bankai ir jų veikla Lietuvoje ir pasaulyje. Bankų atsiradimas Lietuvoje. Lietuvos bankas. Komerciniai bankai Lietuvoje. Bankai šveicarijoje. Didžiausias bankas Šveicarijoje. Šveicarijos bankų paslaptis. Revoliucija ...
Bankininkystės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 28 puslapiai
2015 05 29
Bankų kaip finansinių tarpininkų veikla Lietuvoje
Įvadas. Bankininkystės pradžia Lietuvoje. Komercinių bankų pagrindinės funkcijos. Lietuvos komercinių bankai kaip finansiniai tarpininkai. Bankų kaip finansinių tarpininkų veikla. Bankų veikla ir tikslai. Bankų paslaugos. Bankų ...
Bankininkystės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 24 puslapiai
2015 05 29
SEB ir Medicinos bankų lėšų pervedimų įkainių palyginimas
SEB ir Medicinos bankų lėšų pervedimų įkainių palyginimas. Vietiniai lėšų pervedimai (eurais). Vietinių pavedimų įkainių palyginimas. Europiniai lėšų pervedimai (eurais). Europinių pavedimų įkainių palyginimas. Tarptautiniai ...
Bankininkystės skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2017 07 28
Europos bankų sajungos perspektyvos
Įvadas. Europos bankų sąjungos kūrimo priežastys. Bankų sąjungos įtaka bendrajai rinkai. Bendras bankų priežiūros mechanizmas. Bankų krizių valdymo veiksmai. Kodėl bankų sąjunga gali būti neveiksminga? Išvados. Literatūra.
Ekonomikos referatai, Referatas, 13 puslapių
2015 11 03
Bankų vaidmuo ir įtaka Lietuvos ekonomikai
Įžanga. Bankų atsiradimas ir jų veiklos raida. Bankų istorijos apžvalga. Bankų veiklos aplinka ir principai. Bankai, jų funkcijos ir rūšys. Bankų atliekamos funkcijos. Bankų skirstymas. Centrinio banko bendrieji bruožai. Komercinių ...
Bankininkystės referatai, Referatas, 24 puslapiai
2016 03 15
Indėlių rūšys ir palūkanos
Lentelių ir paveikslų sąrašas. Įvadas. Indėliai, jų rūšys, palūkanos ir rizikos. Indėlio sąvoka ir rūšys. Palūkanų samprata. Bankų ir indėlininkų rizikos (pažiūrėti bibliotekoj Jasienės knygą). Indėlio draudimo ...
Ekonomikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 20 puslapių
2019 04 08
Būsto paskolos finansavimo šaltiniai
Būsto paskolos finansavimo šaltiniai. Šiame darbe palyginsiu Lietuvos komercinių bankų būsto paskolų išdavimo sąlygas bei skaičiuoklių sistemų rezultatus. Būsto paskolų skaičiuoklėse įvesti duomenys. Analizuojamų bankų paskolų ...
Verslo skaidrės, Skaidrės, 6 puslapiai
2016 06 27
Bankų bankrotai
Įvadas. Bankas ir bankrotas. Šiuolaikiniai bankai ir jų sistema. Bankų pagrindinės funkcijos. Bankų bankroto priežastys. Lietuvos bankrutuojančių ir bankrutavusių bankų sąrašas. Didžiausiųjų ir žinomiausiųjų bankų bankrotai. ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 15 puslapių
2015 12 07
Bankų mokesčiai
Banko mokesčiai. Įvadas. Tipiškos bankų paslaugos. Bankų mokėjimų tipai. Bankų įkainiai. Pasirinkti bankai. Bankų, paslaugų mokesčiai. Išvados. Literatūra.
Bankininkystės referatai, Referatas, 15 puslapių
2015 05 29
AB SEB ir AB Šiaulių bankų kortelių palyginimas
Mokėjimo kortelių atsiradimas ir paplitimas. Mokėjimo kortelės ir jų rūšys. Pagrindiniai atsiskaitymo mokėjimo kortelėmis privalumai ir trūkumai. Debeto ir kredito kortelių pagrindinių duomenų palyginimas. Akcinės bendrovės SEB ...
Bankininkystės skaidrės, Skaidrės, 38 puslapiai
2018 02 01
Bankų sąjungos kūrimo sunkumai
Europos bankų sąjungos kūrimo sunkumai. Tarptautiniai finansai. 2016/. Įvadas. Kas yra bankų sąjunga? Europos bankų sąjungos sukūrimo priežastys ir svarba. Bankų sąjungos problemos. Bankų internacionalizacijos lygio problema. ...
Bankininkystės referatai, Referatas, 10 puslapių
2018 10 20
Lietuvos komercinių bankų funkcijos ir operacijos savarankiškas darbas
Įvadas. Lietuvos komercinių bankų istorija. funcijos ir operacijos. AB „Swedbank“ ir AB „Dnb“ bankų palyginimas pagal indėlius. Terminuotų indėlių analizė. Vartojimo paskolos analizė. Apklausos rezultatų analizė. AB ...
Bankininkystės savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 21 puslapis
2017 04 25
Bankai ir jų funkcijos
Įvadas. Bankų istorinė raida. Bankų atsiradimas. Bankų raida Lietuvoje. Bankų veiklos vaidmuo. Pinigai ir jų reikšmė. Pinigų vertė. Pinigų pasiūla ir paklausa. Bankų veiklos esmė ir turinys. Bankų sistemos institucijų ...
Bankininkystės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 18 puslapių
2016 08 02
×
101 mokytojas prisijungę laukia tavo klausimo