Bankų sąskaitų rūšys

300 įrašai
Sąskaitų tipai
Ekonomikos fakultetas bankininkystės katedra. Sąskaitų tipai banko paslaugos ir jų valdymas pranešimas vilnius. SEB banko sąskaitų tipai. Indėliai. „Nordea“ banko sąskaitų tipai. Literatūra.
Ekonomikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 6 puslapiai
2013 07 30
Saskaitų sandara ir rūšys
Įvadas. Kas yra sąskaita? Dvejybinio įrašo atsiradimo reikšmė. Buhalterinių sąskaitų esmė. Buhalterinių sąskaitų sandara ir rūšys. Sąskaitų rūšys. Sintetinės bei analitinės sąskaitos ir subsąskaitos. Išvados. Literatūra.
Apskaitos referatai, Referatas, 7 puslapiai
2014 12 05
Sąskaitų planas pavyzdys
UAB “Madlena” sąskaitų planas. Sąskaitų plane pateikiami visų tam tikroje įmonėje naudojamų sąskaitų pavadinimai bei jų numeriai.
Ekonomikos pavyzdžiai, Pavyzdys, 1 puslapis
2016 11 15
Bankai ir jų funkcijos
Įvadas. Bankų istorinė raida. Bankų atsiradimas. Bankų raida Lietuvoje. Bankų veiklos vaidmuo. Pinigai ir jų reikšmė. Pinigų vertė. Pinigų pasiūla ir paklausa. Bankų veiklos esmė ir turinys. Bankų sistemos institucijų ...
Bankininkystės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 18 puslapių
2016 08 02
Bankai, bankų rūšys
Įvadas. Bankų atsiradimas. Bankų funkcijos ir rūšys. Bankų funkcijos. Bankų skirstymas pagal nuosavybės formas. Bankų skirstymas pagal veiklos pobūdį. Centrinis bankas. Centrinio banko funkcijos. Komerciniai bankai. Komercinio banko ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 11 puslapių
2015 12 05
Sąskaitų plano sudarymo principai
Įvadas. Teoriniai sąskaitų plano sudarymo principų aspektai. Sąskaitų plano samprata. Sąskaitų plano rengimo principai. Sąskaitų kodavimo būdai sąskaitų plane. Individualaus sąskaitų plano formavimas nedidelėse įmonėse. Sąskaitų ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 49 puslapiai
2012 12 12
Atsiskaitymo paslaugos
Atsiskaitymo paslaugos. Bankų sąskaitų rūšys. Mokėjimų rūšys. Mokėjimo sistema litas rls. Mokėjimo sistema MMS. Paskatos pradėti SEPA projektą. Pagrindinis SEPA projekto įgyvendinimo tikslas. SEPA koordinavimas ir įgyvendinimas. ...
Ekonomikos aprašymai, Aprašymas, 14 puslapių
2016 04 25
Apskaitos procesas, objektai ir sąskaitų sistema
Tema. Tikslas. Pasiekimai. Apskaitos tvarkymas. Apskaitos metodas. Apskaitos metodo elementai. Reglamentavimas. Apskaitos objektai. Sąskaitų sistema. Sąskaitų klasifikavimas pagal ekonominį turinį. Sąskaitos dalys. Įrašai turto ...
Apskaitos skaidrės, Skaidrės, 50 puslapių
2016 07 04
Bankų veikla Lietuvoje
Įvadas. Bankų samprata ir veikla. Bankų rūšys ir funkcijos. Bankų veiklos aplinka ir principai. Lietuvos bankų veiklos analizė. Lietuvos bankų veiklos rezultatai. Aktyvai, klientams suteiktos paskolos, bankuose laikomi indėliai ir užimama ...
Bankininkystės referatai, Referatas, 17 puslapių
2016 07 28
Bankų samprata ir rūšys
Įvadas. Bankų kilmė. Bankų esmė. Bankų rūšys. Centrinis bankas. Komercinis bankas. Investicinis bankas. Privatus bankas. Taupomasis bankas. Išvados. Literatūra.
Bankininkystės referatai, Referatas, 13 puslapių
2015 05 29
Bankų vaidmuo ir įtaka Lietuvos ekonomikai
Įžanga. Bankų atsiradimas ir jų veiklos raida. Bankų istorijos apžvalga. Bankų veiklos aplinka ir principai. Bankai, jų funkcijos ir rūšys. Bankų atliekamos funkcijos. Bankų skirstymas. Centrinio banko bendrieji bruožai. Komercinių ...
Bankininkystės referatai, Referatas, 24 puslapiai
2016 03 15
Sąskaitų planas įmonėje
Įvadas. Pavyzdinio sąskaitų plano struktūra. Ūkinių operacijų atvaizdavimas sąskaitose. Sąskaitų plano ypatumai „n“ įmonėje. Sąskaitų plano sudarymas pagal vas ir jo taikymas “n” įmonėje. Ilgalaikio turto apskaita “n” ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 35 puslapiai
2012 03 20
Bankų tipai Lietuvoje
Įvadas. Bankų istorija. Bankų istorija Lietuvoje. Lietuvoje veikiančių bankų tipai. Bankų įstatyniai kapitalai. Trumpas bankų pristatymas. Bankų apsijungimas. Bankų rinkos pokyčiai per paskutinius penkerius metus (2013-2018Išvados. ...
Bankininkystės savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 14 puslapių
2019 12 04
Pirmųjų Lietuvos bankų steigimas, jų reikšmė šalies ekonomikai
Įvadas. Bankas. Banko samprata ir veikla. Pirmųjų bankų kūrimasis. Bankų rūšys ir funkcijos. Banku rizikos, jų valdymas ir principai. Pirmųjų Lietuvos bankų kūrimasis. Pirmieji komerciniai bankai. Lietuvos banko veiklos pradžia. ...
Bankininkystės referatai, Referatas, 15 puslapių
2020 05 31
Terminuotų indėlių rūšys ir palūkanos referatas
Lentelių ir paveikslų sąrašas. Įvadas. Teorinė dalis. Indėlių rūšys. Pagrindinės bankų ir indėlininkų rizikos. Praktinė dalis. Didžiųjų Lietuvos bankų informacija apie terminuotus indėlius. Palyginami bankų rodikliai. Išvados. ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 18 puslapių
2016 08 04
Bankų Lietuvoje apžvalga
Įvadas. Bankų rūšys ir jų veikla. Bankai Lietuvoje. Lietuvos banko istorija. Bankų statistikos duomenys. Išvados. Literatūros sąrašas.
Bankininkystės referatai, Referatas, 22 puslapiai
2021 04 28
Bankų krizės ir priežiūra
Įvadas. Bankų krizių priežastys. Bankų krizių priežastys. Bankų bankrotai Lietuvoje dėl priežiūros trūkumo. Bankų krizių padariniai. Galimos finansinių institucijų baigtys esant bankų krizei. Bankų krizių pasekmės. Santykis su ...
Bankininkystės referatai, Referatas, 13 puslapių
2015 05 29
Viešojo sektoriaus ir verslo sektoriaus sąskaitų planų palyginimas
Privalomas sąskaitų planas viešajame sektoriuje, jo ypatumai, palyginimas su sąskaitų planu verslo sektoriuje. Sąskaitų plano taikymas. Sąskaitų planų analizė bei palyginimas. Biudžetinių įstaigų ir verslo įmonių sąskaitų planų ...
Apskaitos skaidrės, Skaidrės, 34 puslapiai
2016 06 23
Komercinių bankų operacijos
Finansų sistema ir jos vaidmuo ekonomikoje. Finansinės priemonės. Finansų rinkos. Finansų įstaigos bei institucijos. Finansų sistemos veikimo motyvai. Besikeičiantis komercinių bankų vaidmuo finansų rinkose. Komercinių bankų pasyvų ...
Teisės konspektai, Konspektas, 22 puslapiai
2016 07 25
Komerciniai bankai ir ju vaidmuo ekonomikoje
Įžanga. Bankų atsiradimas, funkcijos ir rūšys. Bankų funkcijos. Bankų rūšys. Bankų veiklos aplinka ir principai. Bankų veiklos aplinka. Bankų veiklos principai. Banko procesų organizavimas. Banko procesų charakteristika. Banko ...
Bankininkystės referatai, Referatas, 18 puslapių
2017 05 10
Lietuvos bankų sistema, ar ji stabili.
Lietuvos bankų sistema, ar ji stabili. Įvadas. Bankų vaidmuo ir naudingumas visuomenėje. Bankų funkcijos,veikla ir rūsys. Lietuvos bankų sistema. Lietuvos centrinis bankas. Komercinis bankas. Teoriniai bankų sistemos problemų aspektai. ...
Bankininkystės referatai, Referatas, 18 puslapių
2015 05 29
Ekonomikos pagrindų savarakiškas darbas
Ekonomikos pagrindų savarakiškas darbas. Įvadas. Lietuvos bankų istorija. Bankų teikiamos paslaugos. Tipiškos bankų paslaugos. Bankų rūšys. Palūkanų normos bankuose. Būsto kredito palūkanų norma. Lietuvos bankų pelningumas. Išvados. ...
Ekonomikos namų darbai, Namų darbas, 15 puslapių
2013 04 20
Bankų kaip finansinių tarpininkų veikla Lietuvoje
Įvadas. Bankininkystės pradžia Lietuvoje. Komercinių bankų pagrindinės funkcijos. Lietuvos komercinių bankai kaip finansiniai tarpininkai. Bankų kaip finansinių tarpininkų veikla. Bankų veikla ir tikslai. Bankų paslaugos. Bankų ...
Bankininkystės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 24 puslapiai
2015 05 29
Saskaitų uždarymas
Pajamų ir sąnaudų sąskaitų uždarymas. Įvadas. Pajamų ir sąnaudų sąskaitų uždarymas. Apibendrinimas. Atlikus visumą apskaitos procedūrų sudarančių apskaitos ciklą, prasideda apskaitos ciklo pabaiga ir naujo pradžia. Ataskaitinio ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 3 puslapiai
2016 07 22
Europos bankų sajungos perspektyvos
Įvadas. Europos bankų sąjungos kūrimo priežastys. Bankų sąjungos įtaka bendrajai rinkai. Bendras bankų priežiūros mechanizmas. Bankų krizių valdymo veiksmai. Kodėl bankų sąjunga gali būti neveiksminga? Išvados. Literatūra.
Ekonomikos referatai, Referatas, 13 puslapių
2015 11 03
Bankų bankrotai
Įvadas. Bankas ir bankrotas. Šiuolaikiniai bankai ir jų sistema. Bankų pagrindinės funkcijos. Bankų bankroto priežastys. Lietuvos bankrutuojančių ir bankrutavusių bankų sąrašas. Didžiausiųjų ir žinomiausiųjų bankų bankrotai. ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 15 puslapių
2015 12 07
Bankų mokesčiai
Banko mokesčiai. Įvadas. Tipiškos bankų paslaugos. Bankų mokėjimų tipai. Bankų įkainiai. Pasirinkti bankai. Bankų, paslaugų mokesčiai. Išvados. Literatūra.
Bankininkystės referatai, Referatas, 15 puslapių
2015 05 29
Sąskaitos ir dvejybinis įrašas
Tema. Buhalterinė sąskaita. Buhalterinės sąskaitos sandara. Buhalterinės sąskaitos formos. Buhalterinių sąskaitų naudojimas ūkinėms operacijoms registruoti. Sąskaitų tarpusavio ryšys. Analizuojant konkrečią operaciją, pirmiausia. ...
Apskaitos skaidrės, Skaidrės, 54 puslapiai
2016 10 24
Lietuvos bankų siūlomų indėlių analizė
Santrauka. Summary. Įvadas. Mokslinės literatūros analizė. Lietuvos Respublikos finansų įstaigos ir jų teikiamos paslaugos. Indėlio samprata. Indėlių rūšys. Palūkanos ir jų rūšys. Palūkanų normai įtaką darantys veiksniai. ...
Bankininkystės bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 48 puslapiai
2015 05 29
Sąskaitų planas ir jo sudarymo principai
Įvadas. Sąskaitų plano ir finansinės atskaitomybės ryšys. Sąskaitų plano paaiškinimai ir pagrindinės sąskaitų korespondencijos. Klasė. Ilgalaikis turtas. Klasė. Trumpalaikis turtas. Klasė. Nuosavas kapitalas. Klasė. Mokėtinos sumos ...
Apskaitos referatai, Referatas, 30 puslapių
2013 12 20
Terminuotų indėlių rūšys ir palūkanos
Bankininkystės referatas. Terminuotų indėlių rūšys ir palūkanos. Įvadas. Terminuotų indėlių rūšys. Terminuoti indėliai. Terminuoti kaupiamieji indėliai. Likvidūs terminuoti indėliai. Verslo terminuoti indėliai. Trumpalaikiai ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 19 puslapių
2013 01 07
Bankų sąjungos kūrimo sunkumai
Europos bankų sąjungos kūrimo sunkumai. Tarptautiniai finansai. 2016/. Įvadas. Kas yra bankų sąjunga? Europos bankų sąjungos sukūrimo priežastys ir svarba. Bankų sąjungos problemos. Bankų internacionalizacijos lygio problema. ...
Bankininkystės referatai, Referatas, 10 puslapių
2018 10 20
Imonės buhalterinė apskaita
Įvadas. Uab “orchidėja“. Uab “orchidėja“ sąskaitų planas. Uab “orchidėja“ sąskaitų likučiai. Kovo. D. Sąskaitų korespondencija. Bendrasis žurnalas. Buhalterinės apskaitos registrai. Darbinės atskaitomybės lentelės. Pelno ...
Apskaitos referatai, Referatas, 40 puslapių
2012 02 15
Sąskaitų sandara
Buhalterinių sąskaitų sandara ir rūšys. Buhalterinė sąskaita. Pinigų judėjimas 2012 m. liepos mėnesį  . T formos sąskaitos - lėktuvėliai. Turto sąskaitos. Nuosavybės sąskaitos. Pajamų sąskaitos. Sąnaudų sąskaitos.
Apskaitos skaidrės, Skaidrės, 18 puslapių
2016 07 01
Bankai jų veikla Lietuvoje ir pasaulyje
Įvadas. Bankų rūšys. Bankai ir jų veikla Lietuvoje ir pasaulyje. Bankų atsiradimas Lietuvoje. Lietuvos bankas. Komerciniai bankai Lietuvoje. Bankai šveicarijoje. Didžiausias bankas Šveicarijoje. Šveicarijos bankų paslaptis. Revoliucija ...
Bankininkystės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 28 puslapiai
2015 05 29
Indėlių rūšys ir palūkanos
Lentelių ir paveikslų sąrašas. Įvadas. Indėliai, jų rūšys, palūkanos ir rizikos. Indėlio sąvoka ir rūšys. Palūkanų samprata. Bankų ir indėlininkų rizikos (pažiūrėti bibliotekoj Jasienės knygą). Indėlio draudimo ...
Ekonomikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 20 puslapių
2019 04 08
×
41 mokytojas prisijungę laukia tavo klausimo