Biliūnas skriauda ir atjauta

271 dokumentas
Skriauda ir atjauta Biliūno kūryboje
Šiandieniniame gyvenime tiek nedaug tereikia: gero žodžio, šypsenos, supratimo, atjautos... Atrodo, pamiršome, kaip reikia paguosti, nuraminti įžeistą žmogų. Būtent J.Biliūno kūriniuose labai ryškiai paliečiamas gailestis, ...
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 1 puslapis
2012 04 25
Skriaudos ir kaltės suvokimas J. Biliūno kūryboje
Skriaudos ir kaltės suvokimas J. Biliūno kūryboje. J. Biliūnas - vienas žymiausių XX a. Pradžios liūdnos prozos kūrėjų. Skriauda ir skausmas J. Biliūno kūrybos dėmesio centre. Humanistinis idealas - giliai jaučianti asmenybė. ...
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 2 puslapiai
Moralės klausimai Biliūno kūryboje
Aprašomi moralės klausimai jono biliūno kūryboje.
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 1 puslapis
Skriauda ir atjauna J.Biliūno kūryboje
Dabartiniame gyvenime tiek nedaug reikia – gero žodžio, supratimo, atjautos ir šypsenos/ Dabar tiesiog atrodo, kad esam pamiršę, kaip reikia paguosti ir nuraminti žmogų. J.Biliūno kūriniuose atsiskleidžia gailestis, supratimas ir ...
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 1 puslapis
2013 10 11
Biliūnas Ubagas interpretacija
J. Biliūnas – jauniausias lietuvių literatūros klasikas. Įsimintiniausiuose kūriniuose “kliudžiau”, “lazda”, “brisiaus galas”, “laimės žiburys” rašytojas ne tik pasakoja, bet ir reaguoja į pačias situacijas, jaučia ...
Lietuvių interpretacijos, Interpretacija, 2 puslapiai
2012 04 16
Biliūnas pristatymas
Jonas Biliūnas. Realistas. Psichologinė proza. Pasakotojas. Veikėjas. Problemos. Kontekstas. Vertybės. Idealas. Esminė kūrybos ypatybė. Pagrindinė tema-skriauda. Antroji tema. Laikas ir erdvė. Gamta. J. Biliūno reikšmė.
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 15 puslapių
2014 01 03
Lankstinukas apie smurta
Kas gi yra patyčios? Priekabiavimas? Smurtas? Skriauda? Skriauda kūnui. Skriauda sielai. Priekabiavimas.
Psichologijos namų darbai, Namų darbas, 2 puslapiai
2014 11 10
Atjauta ir gailestis
Abėjingumas kitam išaukia žmogaus beširdiškumą, šaltumą. Kur dingsta atjauta ir gailestis, kodėl žmonės nesupranta kitų vidinio skausmo?Pabudęs iš miego Gregoras pasijunta kietame, rudame vabalo kūne. Išėjęs iš kambario ...
Lietuvių analizės, Analizė, 3 puslapiai
2015 05 04
Jono Biliūno kūrinių aprašymai
Jonas Biliūnas Ji ir jis Liūdnoje pasakoje “. Skriauda ir kaltė.
Lietuvių konspektai, Konspektas, 7 puslapiai
2014 10 22
Jonas Biliūnas namų darbas
Jonas biliūnas. Kūrybos bruožai. Skriauda ir skausmas. Apsakymas ,, Kliudžiau “. Apsakymas ,, Vagis “. Apsakymas ,, Ubagas “. Apsakymas ,, Lazda “. Žmogaus dvasinis grožis Biliūno kūryboje. Albertas zalatorius apie stilių , ...
Lietuvių namų darbai, Namų darbas, 4 puslapiai
2016 06 06
Biliūnas skaidrės
Jono Biliūno žmogus atviras pasauliui ir sau. Biografija. Dvasinei savijautai išreikšti rašytojas renkasi įvairiausius būdus:. Jonas biliūnas kalbėjo apie didžiąsias gyvenimo vertybes:. “baltasai šešėlis”. “liūdna pasaka”. ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 24 puslapiai
2012 10 02
Gailestingumas, atjauta (Lietuvių literatūros kurso kartojimas)
Gailestingumas, atjauta. Gailestingumas, atjauta – sąvoka. Vanda Juknaitė. Asmenybė per kūrybą / kontekstas. Išsiduosi. Balsu. (dokumentinis pasakojimas). Jonas Biliūnas. Kliudžiau. (novelė). Ubagas. (novelė). Jurgis Savickis. Vagis. ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 64 puslapiai
2016 07 04
Jonas Biliūnas kūryba
Jonas Biliūnas. Apsakymai. Biografija. Gimė pasiturinčių ūkininkų. Kūryba. Pirmoji grožinė knyga „Įvairūs apsakymėliai“ išėjo 1906 m. „Brisiaus galas“ „Brisiaus galas“ – tai labai jausmingas ir susimąstyti verčiantis ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2016 07 04
Jonas Biliūnas Ubagas. Sunkiau imti nei duoti
Jono Biliūno apsakyme „ubagas“ pavaizduotas labai svarbios šiuolaikiniam pasauliui būdingos problemos. Pagrindinis kūrinio veikėjas – Petras Sabaliūnas, savo išgyvenimais ir rūpesčiais panašus į daugelį iš mūsų senos kartos ...
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 1 puslapis
Atjauta ir gailestis lietuvių literatūroje
Šiuolaikiniame gyvenime tiek nedaug ir reikia - gero žodžio, šypsenos, supratimo, atjautos. Atrodo, pamirštame, kaip reikia paguosti, nuraminti įžeistą ar įskaudintą žmogų. Lietuvių literatūros kūriniuose labai ryškiai ...
Lietuvių namų darbai, Namų darbas, 1 puslapis
2015 05 19
Jonas Biliunas Liudna pasaka skaidrės
Jonas biliūnas. Liūdna pasaka. Lietuvos rašytojas, publicistas, lyrinės lietuvių prozos pradininkas. Pavadinimas. Tragiškai susiklostęs vienos šeimos likimas. Siužetas. Apysaka sudaryta iš dviejų dalių. Kūrinio veiksmas nukelia į ...
Lietuvių analizės, Analizė, 9 puslapiai
2013 04 19
J. Biliūnas novelės Kliudžiau interpretacija
J. Biliūno novelės ,,kliudžiau“ interpretacija. Jonas biliūnas – vienas įspūdingiausių rašytojų, paveikęs ištisų kartų mąstymą, deklaruojantis moralines vertybes, tik gaila, kad jo interpretacijos gana dažnai labai primityvios, ...
Lietuvių analizės, Analizė, 2 puslapiai
2012 06 18
Jonas Bliūnas Tikėjimas analizė
Siužetas – veiksmas prasideda Šveicarijos mieste Ciuriche. Pavasaris, gražus šventadienio rytas. Pagrindinis veikėjas(pasakotojas)- rašantis ir kuriantis žmogus, mąsto apie tolimą tėvynę, jos vargus, žmones ir jų viltis, kurias jo ...
Lietuvių analizės, Analizė, 1 puslapis
2013 11 28
J. Biliūnas kūrinio „Liūdna pasaka“ ištraukos interpretacija
J. Biliūno kūrinio „Liūdna pasaka“ ištraukos interpretacija. J. Biliūnas – vienas žymiausių lietuvių realistų. Pradėti kurti jis nusprendė po to, kai pasitraukė iš politinės veiklos. Šiam savo sumanymui J. Biliūnas atidavė ...
Lietuvių interpretacijos, Interpretacija, 3 puslapiai
Jonas Biliūnas “Liūdna pasaka”
Jonas Biliūnas “Liūdna pasaka” ištraukos analizė ir interpretacija. Jonas Biliūnas – pirmasis lietuvių rašytojas, ištobulinęs psichologinio apsakymo žanrą. Rašytojas buvo puikus stilistas: graudumo, užuojautos ir gailesčio ...
Lietuvių analizės, Analizė, 3 puslapiai
Jonas Biliūnas projektas (3)
J. Lelevelio inžinerine gimnazija. Jonas Biliūnas. Jonas Biliūnas (1879 m. – 1907 m. XIX a. Pabaigos ir XX a. Pradžios lietuvių prozininkas. Tėvai norėjo. Grožinę kūrybą J. Biliūnas pradėjo nuo darbininkiškos tematikos apsakymų ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 7 puslapiai
2017 10 11
Jonas Biliūnas
Šią apysaką J. Biliūnas rašė Zakopanėje, jau sunkiai sirgdamas. Akstiną parašyti apysaką, matyt, bus davę įspūdžiai, patirti 1906 m. Vasarą besigydant Kačerginėje, stebint 1905 m. Revoliucijos antslūgį ir reakcijos siautėjimą. ...
Lietuvių analizės, Analizė, 5 puslapiai
2013 11 07
JONAS BILIŪNAS - XX a. pradžios realizmo atstovas, rašytojas
Skriauda ir skausmas. Apsakymas ,, Kliudžiau “. Apsakymas ,, Vagis “. Sąžinės sukeltas kaltės jausmas trukdo individui džiaugtis gyvenimu. Apsakymas ,, Ubagas “. Apsakymas ,, Lazda “. „ Liūdna pasaka “- svarbiausias Biliūno ...
Lietuvių konspektai, Konspektas, 5 puslapiai
2016 11 28
Skriauda ir kaltė Jono Biliūno kūryboje
Skriauda ir kaltė Jono Biliūno kūryboje. „ Ubagas ". „ Kliudžiau ". „ Brisiaus galas ".
Lietuvių aprašymai, Aprašymas, 3 puslapiai
2017 03 26
Biliūnas Ubagas
: jono biliūno apsakyme „ubagas“ pavaizduotas labai svarbios šiuolaikiniam pasauliui būdingos problemos. Pagrindinis kūrinio veikėjas – petras sabaliūnas, savo išgyvenimais ir rūpesčiais panašus į daugelį iš mūsų senos kartos ...
Lietuvių analizės, Analizė, 1 puslapis
2012 03 26
Biliūnas referatas
Tai itin ryški 20 amžiaus pradžios lietuvių visuomeninio ir kultūrinio gyvenimo figūra. Mirė vos 28 metų, tačiau jo veikla skirtinga ir įvairi. Didžiausi nuopelnai grožinei literatūrai. Pripažintas prozos klasikas. Iš jo kūrinių nuo ...
Lietuvių referatai, Referatas, 2 puslapiai
2012 03 26
Krikščioniškoji etika Lietuvos literatūroje (Jonas Biliūnas ir kt.) - 12 klasės potemė

Tema: 12. Krikščioniškoji etika Lietuvos literatūroje (Jonas Biliūnas ir kt.). Krikščioniškoji etika, visų pirma, yra grįsta atjauta, atlaidumu. Aptarkite, kaip šios ...

Prieš kalbant apie krikščioniškąją etiką ir krikščioniškąsias vertybes pirmiausia reikėtų apibrėžti, kas tai yra. Trumpai aptarsiu pagrindinius krikščionybės priesakus. ...

Potemės 2018, 4 puslapiai
2018 03 11
Jonas Biliūnas skaidrės (4)
Jonas Biliūnas. J. Biliūno namai. Jonas Biliūnas (1879 m. Balandžio 11 d. Niūronyse, Anykščių valsčius. Biliūnas mokėsi Liepojos. 1903 m. Pasiūlė idėją ir organizavo laikraščio jaunimui „Draugas“ leidimą. M. Įstojo ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 9 puslapiai
2017 01 12
Skriauda ir atlaidumas J. Biliūno kūryboje
Rašinys „Skriauda ir atlaidumas J. Biliūno kūryboje“.
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 2 puslapiai
2014 05 14
Jono Biliūno biografija
J. Biliūno gyvenimas ir kūryba. Praslinkus septyneriems metams. J Biliūno vaikystė Gyvenimas. J. Biliūno vaikystė. J. Biliūnas gimė 1879m. 11d. Niūronių kaime, netoli Anykščių. Ankstyvoji jaunystė. M. Biliūnas išvyko į Liepojos ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2016 07 03
×