Biliūnas skriauda ir atjauta (8)

243 dokumentai
Žmogaus dvasinis taurumas Jono Biliūno kūryboje
Žmogaus dvasinis taurumas jono biliūno kūryboje. Novelėse dvasiškai taurus žmogus yra tas , kuris moka ir sugeba atleisti. Tėvas geru atsakė į blogį o tai yra dvasiškai tauraus žmogaus savybė. Jonas Biliūnas norėdamas atskleisti dvasiškai taurų žmogų sukūria jautrų , mąstantį ir prieš savo sąžinės teismą stojantį ...
Lietuvių analizės, Analizė, 1 psl.
2017 05 17
Rašytojų aprašymai
K. Donelaitis. Kūrybos bruožai. A. Baranauskas. Kūrybos bruožai. Maironis. Kūrybos bruožai. Žemaitė. Kūrybos bruožai. Šatrijos Ragana. Kūrybos bruožai. J. Biliunas. Kūrybos bruožai. A. Vienuolis. Kūrybos bruožai. Šeinius. Kūrybos bruožai. Vaižgantas. Kūrybos bruožai. J. Aistis. Kūrybos bruožai. K. Binkis. Kūrybos ...
Lietuvių aprašymai, Aprašymas, 16 psl.
2013 10 13
Faktai apie rašytojus egzaminui
Motiejus Kazimieras Sarbievijus . Martynas Mažvydas. A. prad. Marija Pečkauskaitė Šatrijos Ragana. Pasakojimo ypatumas. Atminties galia. Teksto analizėraudoniems. Vaizdo kontūrai ir detalėsPradžioje. Pagrindinių motyvų kompozicijaPasekime. Pasakojimo subjektyvumas , vyksmasKuo. JONAS BILIŪNAS 1879 1907 . REALIZMAS lot. realis – ...
Lietuvių konspektai, Konspektas, 10 psl.
2015 12 13
Literatūros špera
K. Donelaitis. A. Baranauskas. Maironis. Žemaitė. Lazdynų Pelėda. Šatrijos Ragana. J. Biliūnas. A. Vienuolis. I. Šeinius. K. Binkis. Vaižgantas. B. Sruoga. V. -Putinas. V. Krėvė. A. Miškinis. S. Nėris. J. Aistis. A. Vaičiulaitis. K. Boruta. J. Savickis. I. Simonaitytė. H. Radauskas. A. Škėma. Katiliškis. V. Mačernis. K. ...
Lietuvių šperos, Špera, 6 psl.
2010 03 03
Remdamiesi grožinių kūrinių pavyzdžiais atskleiskite, kaip jų žodynas susijęs su rašytojų gyvenamuoju laikotarpiu kalba

Remdamiesi grožinių kūrinių pavyzdžiais atskleiskite, kaip jų žodynas susijęs su ...

Sau būdingą rašymo stilių, žodyną – turime visi, kuris priklauso nuo mūsų aplinkos. ...

Kalbėjimo potemės 2018, 10 klasė, Kalba, 6 potemė
2017 11 23
Kodėl kai kurie rašytojai vadinami moralistais?
Savo kūriniuose lietuvių rašytojai moko kaimo žmones laimingai gyventi bei išgyventi sunkmečius. Savo kūriniuose lietuvių rašytojai moko žmones atsigręžti į šeimą ir paguodos ieškoti brangiuose prisiminimuose. Taigi , galima teigti , kad Aputis kūryboje mokė tautą vadovautis amžinosiomis vertybėmis. Dar viena svarbi ...
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 2 psl.
2016 05 25
Sąžinė
Žymių žmonių mintys apie sąžinę. Žodžių, vartotų apibrėžti sąžinei, etimologija. Sąžinė helenistiniu požiūriu. Sąžinė judaizmo požiūriu. Šventasis raštas apie sąžinės prigimtį. Sąžinės kilmės raida.
Etikos skaidrės, Skaidrės, 10 psl.
2011 02 23
Lietuvių rašytojai špera
K. Donelaitis. Maironis. J. Biliūnas. V. Krėvės. V. Mykolaitis – putinas. J. Savickis. S. Nėris. H. Radauskas. A. Škėma. Just. Marcinkevičius. J. Aputis. R. Granauskas. S. Šaltenis. B. Vilimaitė. V. Juknaitė. J. Vaičiūnaitė. Martinaitis. S. Geda. N. Miliauskaitė. T. Venclova.
Lietuvių šperos, Špera, 1 psl.
2011 08 01
Dėl ko verta gyventi?
del ko verta gyventi, labai plati mintis apie kuria kalbant galima nuklysti i banalizmus, bet pasvarstyti apie tai butina
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 1 psl.
2012 05 09
Lietuvių kalbos VBE privalomų ir kontekstinių autorių konspektas
Martynas Mažvydas. Mikalojus Daukša. Jonas Radvanas. Motiejus Kazimieras Serbievijus. Kristjonas Donelaitis. Adomas Mickevičius. Antanas Baranauskas. Vincas Kudirka. Jonas Biliūnas. Juozas Tumas - Vaižgantas. Vincas Krėvė. Vincas Mykolaitis – Putinas. Jurgis Savickis. Jonas Aistis. Henrikas Radauskas. Salomėja Neris. Prie didelio ...
Lietuvių konspektai, Konspektas, 9 psl.
2016 01 30
Humanizmas Žmoniškumas kaip vienijanti vertybė
Žmoniškumas kaip vienijanti vertybė. Prometėjiška asmenybė. Nemesidės ranka. Epochos kontekstas. Jonas Biliūnas. Novelėje Lazda “. Marcinkevičiaus dramoje Mažvydas “. Savickio novelėje Kova “. Istorinis kontekstas. Ezopo kalba. Ariadnės siūlas. Justinas Marcinkevičius. Dramos Mažvydas “. Biliūno novelėje Ubagas “. ...
Lietuvių konspektai, Konspektas, 2 psl.
2014 12 14
Literatūros rūšys konspektas
Renesansas Mikalojus Daukša. Martynas Mažvydas. Jonas Radvanas. Barokas Motiejus Kazimieras Sarbievijus. Apšvieta Kristijonas Donelaitis. XIXa. literatūra Vincas Kudirka. Antanas Baranauskas. Adomas Mickevičius. Realizmas Jonas Biliūnas. Šatrijos Ragana. Vincas Mickevičius Krėvė. Juozas Tumas Vaižgantas. XXa. vid. katastrofų ...
Lietuvių konspektai, Konspektas, 12 psl.
2016 01 17
Kaip karas paveikė lietuvių rašytojų kūrybą? Palyginkite XX amžiaus ir ankstesnę lietuvių literatūrą

Kaip karas paveikė lietuvių rašytojų kūrybą? Palyginkite XX amžiaus ir ankstesnę ...

Apibendrindamas/-a visus nagrinėtus rašytojus ir jų kūrinius, noriu pabrėžti, jog ...

Kalbėjimo potemės 2018, 12 klasė, 3 psl.
2017 03 16
Petras Cvirka “Uogelė”
Interpretacija. P. Cvirka “Uogelė”. Petrui Cvirkai būdingas domėjimasis žmonių socialiniu gyvenimu. Kūrinius jis rašė labai realius, išanalizuodamas kiekvieną, net ir smulkiausią detalę.
Lietuvių interpretacijos, Interpretacija, 1 psl.
2010 03 03
Autorius Kontekstas Kūriniai konspektas
Autorius Kontekstas Kūriniai konspektas. M. Mažvydas. M. Daukša. J. Radvanas. Motiejus Kazimieras Sarbievijus. K. Donelaitis. A. Mickevičius. A. Baranauskas. V. Kudirka. Jonas Mačiulis - Maironis. J. Biliūnas. Juozas Tumas – Vaižgantas. V. Krėvė. Vincas Mykolaitis-Putinas. J. Savickis. H. Radauskas. Salomėja Nėris. B. Sruoga. Jonas ...
Lietuvių konspektai, Konspektas, 9 psl.
2017 12 14
Privalomų autorių konspektai
Autorius. Kūrinio pavadinimas. Trumpas siužetas. Vertybės. J. Savickis. „Kova“. „Vagis“. „Ad astra“. „Fleita“. „Mėnesiena“. J. Aputis. „Dobilė. M. Naktį“. „Vakarėjant gražios dobilienos“. „Lidija Skoblikova ir tėvo žingsniai“. „Šūvis po Marazyno ąžuolu“. „Įveikti save“. M. Katiliškis. ...
Lietuvių konspektai, Konspektas, 13 psl.
2015 02 07
Egzamininių autorių kartojimas
Tekstų ir kontekstų sąsajos. Autorius. Epochos / laikotarpio ypatumai. Autoriaus biografijos elementai. Literatūros faktai ir sąvokos. Sąsajos su kitais autoriais ir jų kūriniais. Martynas Mažvydas. Mikalojus Daukša. Jonas Radvanas. Motiejus Kazimieras Sarbievijus. Kristijonas Donelaitis. Adomas Mickevičius. Antanas. Baranauskas. ...
Lietuvių konspektai, Konspektas, 10 psl.
2014 11 19
Lietuvių kultūros konspektas
Jonas radvanas. Kontekstas. Kūryba. Rašinių temos. M. Mažvydas. Mikalojus Daukša. Kristijonas Donelaitis. Adomas Mickevičius. Antanas baranauskas. Kudirka. Maironis. Jonas Biliūnas. Šatrijos Ragana. Vaižgantas. Vincas Krėvė. Balys Sruoga. Vincas Mykolaitis-Putinas. Jurgis Savickis. Jonas aistis. Vytautas mačernis. Salomėja Nėris. ...
Lietuvių konspektai, Konspektas, 33 psl.
2014 12 10
Kokios moralinės vertybės teigiamos lietuvių literatūroje? kalbėjimas

Kokios moralinės vertybės teigiamos lietuvių literatūroje. Kokios moralinės vertybės ...

Apibendrinant norėčiau pasakyti,jog tiek K.Donelaičiui,tiek J.Biliūnui rūpėjo moralinės ...

Kalbėjimo potemės 2018, 3 psl.
2017 04 03
Senoji literatūra suteikia galimybę praeityje rasti ir plėtoti vertybes, kurios būtų svarbios dabartyje kalba

Senoji literatūra suteikia galimybę praeityje rasti ir plėtoti vertybes, kurios būtų ...

Kas yra senoji literatūra? Kas yra vertybės? Kaip jos suprantamos šiais ...

Kalbėjimo potemės 2018, 10 klasė, Literatūra, 7 potemė
2017 05 16
Tik kuriantis žmogus gyvena prasmingai
Gyvenimas yra lyg nesustabdomas žaidimas, kurio įsupti mes kaskart klausiame savęs kodėl, ieškome atsakymų vardan ko mes gyvenam, dėl ko stengiamės. Žmonės nori palikti po savęs kažką, tik tada jie jaučiasi svarbūs – šitaip išdygsta milijoniniai palikimai, iššvaistomi perniek, dangoraižiai, užstojantys saulę. O juk ...
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 1 psl.
2011 03 28
Jurgis Savickis skaidrės (2)
Jurgis Savickis. Gretė Maziliauskaitė 3Ge. Jurgis Savickis. 1890-1952m. Lietuvių diplomatas ir modernistinės krypties rašytojas. https//vimeo. com/. Biografija. Jurgis Savickis gimė 1890 m. gegužės 4 d. nedideliame Pagausančio dvarelyje Žemaitijoje. Prasidėjus I. Jurgis Savickis buvo aristokratiškos ir kosmopolitiškos* prigimties ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 21 psl.
2016 05 11
Lietuvių tautosaka
Baltai. Šventes. Liet. Tautosaka. Mitologija. Kunigaikščiai. Pirm. Liet. Knyga. Kristijonas Donelaitis. A. Baran1835-1902. Maironis 1862-1932. Žemaite 1845-1921. J. Biliūnas 1879-1907. V. Kreve 1882-1954. A. Vienuolis 1882-1957. S. Neris 1904-1945. Lietuviu išeivijos kūryba. Vincas M. Putinas. Karas. Tremtis. Granauskas. Tevai. Meile. ...
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 6 psl.
2010 03 03
Lietuvių kalbos ilgalaikis planas 8 klasei
Ilgalaikis planas 8 klasei. Projektas dalykas. Pamokų skaičius. Laukiami rezultatai. Pasirinktas epas ( pvz. Kalevala. Mickevičius. Gražina. Krėvė. Skerdžius. Biliūnas. Laimės žiburys. Boruta. Baltaragio malūnas. Radzevičius. Žmogus sniege. Proisleris. Krabatas. Treji metai užburtame malūne. Dž. Kriusas. Timas Taleris. Parduotas ...
Pedagogikos planai, Planas, 4 psl.
2015 10 11
Autoriai lietuvių kalbos egzaminui
Martynas Mažvydas. Mikalojus Daukša. Motiejus Kazimieras Sarbievijus. Jonas Radvanas. Kristijonas Donelaitis. Adomas Mickevičius. Antanas Baranauskas. Vincas Kudirka. Jonas Mačiulis - Maironis. Jonas Biliūnas. Juozas Tumas - Vaižgantas. Vincas Krėvė - Mickevičius. Šatrijos Ragana. Vincas Mykolaitis - Putinas. Jurgis Savickis. Jonas ...
Lietuvių konspektai, Konspektas, 65 psl.
2016 06 03
Jonas Jablonskis
Jonas jablonskis – didžiausias bendrinės lietuvių kalbos ugdytojas, tobulintojas, jos pagrindų kūrėjas, sugebėjęs atskirti ir iškelti tai, kas lietuvių nacionalinės bendrinės kalbos raidos procese buvo progresyvu ir gaju. Jablonskis – pirmasis bendrinės kalbos sintaksės, terminologijos ir apskritai rašomosios kalbos teoretikas, ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 22 psl.
2010 10 20
Kaip tausoti moralines vertybes ir jas puoselėti?
Tai rašinys, kuriame yra pasakojama apie moralę ir kaip jos vertybes reikia puoselėti. Šiame tekste pamatysite mano filosofinius pamąstymus ir kitą. Darbas tikrintas ir taisytas.
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 1 psl.
2013 04 02
Lietuvių autoriai
Kristijonas donelaitis. Maironis. Jonas biliūnas. Šatrijos ragana. Vincas krėvė – mickevičius. Juozas tumas – vaižgantas. Vincas mykolaitis – putinas. Jurgis savickis. Salomėja nėris. Henrikas radauskas. Antanas vaičiulaitis. Balys sruoga. Antanas škėma. Justinas marcinkevičius.
Lietuvių konspektai, Konspektas, 22 psl.
2011 04 06
Tėvų ir vaikų santykiai literatūroje
Tėvų ir vaikų santykiai literatūroje.
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 3 psl.
2016 02 22
Istorinės asmenybės ir jų veikla tautinio atgimo metais
Istorinės asmenybės ir jų veikla tautinio atgimo metais. Saliamonas Banaitis. 1866 m. Jonas Basanavičius. 1851 m. Jurgis Bielinis. 1846 m. Jonas Biliūnas. 1879 m. Mykolas Biržiška. 1882 m. Kazys Bizauskas. 1893 m. Felicija Bortkevičienė. 1873 m. rugsėjo 1 d. - 1945 m. spalio 21 d. Knygnešė, spaudos darbuotoja. Mikalojus Konstantinas ...
Istorijos skaidrės, Skaidrės, 18 psl.
2016 11 01