Biliunas laimes ziburys analize

300 dokumentų
J.Biliūnas laimės žiburys literatūros knygos pristatymas
Jonas Biliūnas ,,Laimes Žiburys “. Jonas Biliūnas (1879 - 1907). Laimės žiburys ir J. Biliūno kapas. Laimes Žiburys. Dekui už dėmesį.
Lietuvių projektai, Projektas, 13 puslapių
2013 09 17
Biliūnas Ubagas interpretacija
J. Biliūnas – jauniausias lietuvių literatūros klasikas. Įsimintiniausiuose kūriniuose “kliudžiau”, “lazda”, “brisiaus galas”, “laimės žiburys” rašytojas ne tik pasakoja, bet ir reaguoja į pačias situacijas, jaučia ...
Lietuvių interpretacijos, Interpretacija, 2 puslapiai
2011 08 01
Biliūnas Laimės žiburys
J. Biliūnas "Laimės žiburys". Alegorija. Keletas kūrinyje paminėtų simbolių. Pasakotojas. Gimė. Mirė. Tėvas. Motina. Sutuoktinis. Veikla. Rašytojas, publicistas. Žymesni kūriniai. Novelės. Apysakos. Alegorinį apsakymą ''Laimės ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2014 03 24
Mano laimė neatskiriama nuo žmonių laimės
Mano laimė neatskiriama nuo žmonių laimės“. Pasirinkau šią temą kamuodama minčių, ar aš galėčiau būti laiminga, nebūdama šalia kitų laimingų žmonių? Norint atsakyti į šį klausimą, pirmiausia, turiu suprasti laimės ...
Filosofijos esė, Esė, 4 puslapiai
2012 11 27
Biliūnas referatas
Tai itin ryški 20 amžiaus pradžios lietuvių visuomeninio ir kultūrinio gyvenimo figūra. Mirė vos 28 metų, tačiau jo veikla skirtinga ir įvairi. Didžiausi nuopelnai grožinei literatūrai. Pripažintas prozos klasikas. Iš jo kūrinių nuo ...
Lietuvių referatai, Referatas, 2 puslapiai
2011 08 01
Jonas Biliūnas skaidrės
Jonas Biliūnas. Biografija. Tėviškėje. Liepojoje. Dorpate (dab. Tartu). Šiauliai ir Panevėžys. J. Biliūnas su žmona. Leipcige. Ciuriche. Lietuvoje ir Zakopanėje. J. Biliūno kapas. Kūryba. Publicistika. Proza. Žymesni kūriniai. ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 30 puslapių
2013 11 06
Jonas Biliūnas "Laimės žiburys" skaidrės
Jonas Biliūnas. Žanras. Pavadinimas. Pasakotojas. Laikas ir erdvė. Tematika. Problematika. Pagrindinė idėja ir vertybės. „Laimės žiburio“ ir „Liūdnos pasakos“ intertekstas. Kas norima pasakyti, pradedant vieną pasaką kitos ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 15 puslapių
2016 04 24
Laisvė – būtina laimės sąlyga?
Nors laimė – tik trumpa akimirka, euforija, tačiau ją pasiekti ne taip lengva. Laimė priklauso nuo daugelio faktorių, ir vienas iš jų, neabejotinai, – laisvė. Nors laisvė yra sunkus išbandymas, žmonės jos siekia ir trokšta kaip ...
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 2 puslapiai
2014 03 12
Jonas Biliūnas „Laimės žiburys“ fabula
Jonas Biliūnas „Laimės žiburys“ fabula.
Lietuvių aprašymai, Aprašymas, 1 puslapis
2017 03 29
Jonas Biliūnas, jo biografija ir kūrinių analizė
Jonas Biliūnas. Biografija Kūrybos bruožai Kūriniai. Jonas Biliūnas (1879-1907) – moderniosios prozos kūrėjas. Biografija. Jonas Biliūnas – jauniausiu likęs lietuvių literatūros klasikas. Anykščių kraštas. Susirgęs džiova ,tolo ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 28 puslapiai
2015 05 03
J Biliūnas Jo kūryba, biografija
Jonas Biliūnas. Gyvenimas. Jonas Biliūnas – XIX a. pab. ir XX a. pr. Lietuvos rašytojas, publicistas. Gimė pasiturinčių ūkininkų. Studijos. Daraktoriaus paruoštas mokėsi Liepojos gimnazijoje. Kūryba. Didžiausi nuopelnai - grožinei ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 9 puslapiai
2017 01 15
Jonas Biliūnas projektas (2)
Jonas biliūnas. Vilniaus Jono Basanavičiaus gimanzija Erika Žimančiūtė 3c. Jonas Biliūnas - itin ryški XX amžiaus pradžios lietuvių visuomeninio ir kultūrinio gyvenimo figūra. Pripažintas prozos klasikas. Iš jo kūrinių nuo ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2017 09 26
Maištas rašinio temos analizė
Biliūnas. Apysaka „ Liūdna pasaka “. Vincas Krėvė Mickevičius. Drama „ Skairgaila “. Vincas Mykolaitis Putinas. Psichologinis intelektualinis romanas „ Altorių šešėly “. Antanas Škėma. Intelektualinis psichologinis romanas „ ...
Lietuvių analizės, Analizė, 2 puslapiai
2015 11 01
Jonas Biliunas Liudna pasaka skaidrės
Jonas biliūnas. Liūdna pasaka. Lietuvos rašytojas, publicistas, lyrinės lietuvių prozos pradininkas. Pavadinimas. Tragiškai susiklostęs vienos šeimos likimas. Siužetas. Apysaka sudaryta iš dviejų dalių. Kūrinio veiksmas nukelia į ...
Lietuvių analizės, Analizė, 9 puslapiai
2013 04 11
Adventinė – Kalėdinė popietė Advento rimty susimąstom
Skaitovas. Visi. Skaitovas. Muzika. Žvakutes skaitovai susmeigia į žvakidę. Pristatome svečius. Skaitovas. Dainuoja etnokultūros būrelis. Skaitovas. Žaidimas. Skaitovas. Mįslių minimas. Skaitovas. Daina Tyli naktis. Skaitovas. Mokytoja. ...
Pedagogikos scenarijai, Scenarijus, 8 puslapiai
2015 10 29
Jonas Biliūnas kūryba
Jonas Biliūnas. Apsakymai. Biografija. Gimė pasiturinčių ūkininkų. Kūryba. Pirmoji grožinė knyga „Įvairūs apsakymėliai“ išėjo 1906 m. „Brisiaus galas“ „Brisiaus galas“ – tai labai jausmingas ir susimąstyti verčiantis ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2016 01 22
Jonas Biliūnas lietuvių skaidrės
Jonas biliūnas. 1879. XIX a. pabaigos ir XX a. pradžios Lietuvos rašytojas, realizmo atstovas. Gimė 1879-04-11 Niūronių kaime (Anykščiai) 1891-1899m. Trumpa biografija. Gimnazijoje Biliūnas įsitraukė. 1902 m. persikėlė į ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 16 puslapių
2016 12 28
Biliūno gyvenimas ir kūryba
Jono biliūno gyvenimo ir kūrybos apžvalga. Pradeda mokytis liepojos gimnazijoje. Suburia slaptą lietuvių moksleivių lavinimosi būrelį. Liepojos gimnaziją baigia. Įstoja į dorpato (tartu) universitetą estijoje studijuoti medicinos. ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 20 puslapių
2013 04 18
Skaidrės apie Biliūną
Knygos pristatymas. Laimės žiburys. Jonas biliūnas. Lietuvos rašytojas, publicistas, lyrinės lietuvių prozos pradininkas, politinis veikėjas. Slapyvardžiai. Žymesni kūriniai. Novelės. Apysakos. Kūrinio tema – žmonių troškimas būti ...
Lietuvių analizės, Analizė, 9 puslapiai
2013 05 01
Jonas Biliūnas “Liūdna pasaka”
Jonas Biliūnas “Liūdna pasaka” ištraukos analizė ir interpretacija. Jonas Biliūnas – pirmasis lietuvių rašytojas, ištobulinęs psichologinio apsakymo žanrą. Rašytojas buvo puikus stilistas: graudumo, užuojautos ir gailesčio ...
Lietuvių analizės, Analizė, 3 puslapiai
2010 03 03
Jonas Biliūnas
Šią apysaką J. Biliūnas rašė Zakopanėje, jau sunkiai sirgdamas. Akstiną parašyti apysaką, matyt, bus davę įspūdžiai, patirti 1906 m. Vasarą besigydant Kačerginėje, stebint 1905 m. Revoliucijos antslūgį ir reakcijos siautėjimą. ...
Lietuvių analizės, Analizė, 5 puslapiai
2010 03 03
Jonas Bliūnas Tikėjimas analizė
Siužetas – veiksmas prasideda Šveicarijos mieste Ciuriche. Pavasaris, gražus šventadienio rytas. Pagrindinis veikėjas(pasakotojas)- rašantis ir kuriantis žmogus, mąsto apie tolimą tėvynę, jos vargus, žmones ir jų viltis, kurias jo ...
Lietuvių analizės, Analizė, 1 puslapis
2013 11 26
Biliūnas skaidrės
Jono Biliūno žmogus atviras pasauliui ir sau. Biografija. Dvasinei savijautai išreikšti rašytojas renkasi įvairiausius būdus:. Jonas biliūnas kalbėjo apie didžiąsias gyvenimo vertybes:. “baltasai šešėlis”. “liūdna pasaka”. ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 24 puslapiai
2012 10 01
J. Biliūnas kūrinio „Liūdna pasaka“ ištraukos interpretacija
J. Biliūno kūrinio „Liūdna pasaka“ ištraukos interpretacija. J. Biliūnas – vienas žymiausių lietuvių realistų. Pradėti kurti jis nusprendė po to, kai pasitraukė iš politinės veiklos. Šiam savo sumanymui J. Biliūnas atidavė ...
Lietuvių interpretacijos, Interpretacija, 3 puslapiai
2010 03 03
J. Biliūnas novelės Kliudžiau interpretacija
J. Biliūno novelės ,,kliudžiau“ interpretacija. Jonas biliūnas – vienas įspūdingiausių rašytojų, paveikęs ištisų kartų mąstymą, deklaruojantis moralines vertybes, tik gaila, kad jo interpretacijos gana dažnai labai primityvios, ...
Lietuvių analizės, Analizė, 2 puslapiai
2011 02 27
Biliūnas Ubagas
: jono biliūno apsakyme „ubagas“ pavaizduotas labai svarbios šiuolaikiniam pasauliui būdingos problemos. Pagrindinis kūrinio veikėjas – petras sabaliūnas, savo išgyvenimais ir rūpesčiais panašus į daugelį iš mūsų senos kartos ...
Lietuvių analizės, Analizė, 1 puslapis
2011 08 01
Jonas Biliūnas Ubagas. Sunkiau imti nei duoti
Jono Biliūno apsakyme „ubagas“ pavaizduotas labai svarbios šiuolaikiniam pasauliui būdingos problemos. Pagrindinis kūrinio veikėjas – Petras Sabaliūnas, savo išgyvenimais ir rūpesčiais panašus į daugelį iš mūsų senos kartos ...
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 1 puslapis
2010 03 03
Lietuvių kalbos ilgalaikis planas 8 klasei
Ilgalaikis planas 8 klasei. Projektas dalykas. Pamokų skaičius. Laukiami rezultatai. Pasirinktas epas ( pvz. Kalevala. Mickevičius. Gražina. Krėvė. Skerdžius. Biliūnas. Laimės žiburys. Boruta. Baltaragio malūnas. Radzevičius. Žmogus ...
Pedagogikos planai, Planas, 4 puslapiai
2015 10 11
Laimės samprata ir laimės testas
Laimė. Kas Tau yra laimė? Laimė tai ne vien laimėti loterijoje puodų rinkinį ar tūkstantį eurų. Trys pagrindiniai laimės komponentai. (anot profesoriaus E. Dienerio). Laimės ekspertas dr. Robertas Holdenas taip pat siūlo porą ...
Etikos skaidrės, Skaidrės, 14 puslapių
2017 03 07
Knygos recenzija J. Biliūnas Liūdna pasaka
Dabarties kultūros kontekste šį kūrinį galime laikyti psichologinio realizmo viršūne lietuvių literatūroje. J. Biliūnas apysakoje „ Liūdna pasaka “ sutelkė dėmesį į išskirtines žmonių gyvenimo sąlygas, tautinės savimonės ...
Pedagogikos recenzijos, Recenzija, 2 puslapiai
2013 04 18
×