Biliūnas skriauda ir atjauta

246 dokumentai
Skriauda ir atjauta Biliūno kūryboje
Skriauda ir atjauta j. Biliūno kūryboje
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 1 psl.
2012 04 24
Skriaudos ir kaltės suvokimas J. Biliūno kūryboje
Skriaudos ir kaltės suvokimas J. Biliūno kūryboje. J. Biliūnas - vienas žymiausių XX a. Pradžios liūdnos prozos kūrėjų. Skriauda ir skausmas J. Biliūno kūrybos dėmesio centre. Humanistinis idealas - giliai jaučianti asmenybė. Atlaidumas - vienas iš būdingiausių mūsų žmonių bruožų. Pagrindinis J. Biliūno humanizmo bruožas ...
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 2 psl.
2010 03 03
Moralės klausimai Biliūno kūryboje
Aprašomi moralės klausimai jono biliūno kūryboje.
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 1 psl.
2012 03 20
Skriauda ir atjauna J.Biliūno kūryboje
Skriauda ir atjauta J. Biliūno kūryboje.
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 1 psl.
2013 10 04
Biliūnas Ubagas interpretacija
J. Biliūnas – jauniausias lietuvių literatūros klasikas. Įsimintiniausiuose kūriniuose “kliudžiau”, “lazda”, “brisiaus galas”, “laimės žiburys” rašytojas ne tik pasakoja, bet ir reaguoja į pačias situacijas, jaučia gėdą ir kaltę, sąžinės graužatį, kalba apie nelygybę, skriaudą, užuojautą. Vienas tokių j. ...
Lietuvių interpretacijos, Interpretacija, 2 psl.
2011 08 01
Biliūnas pristatymas
Jonas Biliūnas. Realistas. Psichologinė proza. Pasakotojas. Veikėjas. Problemos. Kontekstas. Vertybės. Idealas. Esminė kūrybos ypatybė. Pagrindinė tema-skriauda. Antroji tema. Laikas ir erdvė. Gamta. J. Biliūno reikšmė.
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 15 psl.
2013 12 30
Lankstinukas apie smurta
Kas gi yra patyčios? Priekabiavimas? Smurtas? Skriauda? Skriauda kūnui. Skriauda sielai. Priekabiavimas.
Psichologijos namų darbai, Namų darbas, 2 psl.
2014 11 09
Atjauta ir gailestis
Atjauta ir gailestis.
Lietuvių analizės, Analizė, 3 psl.
2015 05 01
Jono Biliūno kūrinių aprašymai
Jonas Biliūnas Ji ir jis Liūdnoje pasakoje “. Skriauda ir kaltė.
Lietuvių konspektai, Konspektas, 7 psl.
2014 10 21
Jonas Biliūnas namų darbas
Jonas biliūnas. Kūrybos bruožai. Skriauda ir skausmas. Apsakymas ,, Kliudžiau “. Apsakymas ,, Vagis “. Apsakymas ,, Ubagas “. Apsakymas ,, Lazda “. Žmogaus dvasinis grožis Biliūno kūryboje. Albertas zalatorius apie stilių , pasakotojo ir skaitytojo santykį jono biliūno kūryboje. Romualdas Granauskas esė ,, Baltas liūdesio ...
Lietuvių namų darbai, Namų darbas, 4 psl.
2016 06 06
Biliūnas skaidrės
Jono Biliūno žmogus atviras pasauliui ir sau. Biografija. Dvasinei savijautai išreikšti rašytojas renkasi įvairiausius būdus:. Jonas biliūnas kalbėjo apie didžiąsias gyvenimo vertybes:. “baltasai šešėlis”. “liūdna pasaka”. “kliudžiau”. Savo kūriniuose j. Biliūnas nevengia kalbėti apie.
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 24 psl.
2012 10 01
Gailestingumas, atjauta (Lietuvių literatūros kurso kartojimas)
Gailestingumas, atjauta. Gailestingumas, atjauta – sąvoka. Vanda Juknaitė. Asmenybė per kūrybą / kontekstas. Išsiduosi. Balsu. (dokumentinis pasakojimas). Jonas Biliūnas. Kliudžiau. (novelė). Ubagas. (novelė). Jurgis Savickis. Vagis. (novelė). Juozas Aputis. Vakarėjant gražios dobilienos. (novelė). Dobilė. 1954 metų naktį. ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 64 psl.
2016 02 15
Jonas Biliūnas kūryba
Jonas Biliūnas. Apsakymai. Biografija. Gimė pasiturinčių ūkininkų. Kūryba. Pirmoji grožinė knyga „Įvairūs apsakymėliai“ išėjo 1906 m. „Brisiaus galas“ „Brisiaus galas“ – tai labai jausmingas ir susimąstyti verčiantis apsakymas. „Laimės žiburys“ Apsakyme ryškiai atsispindi rašytojo tikėjimas. „Vagis“ Tai ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 11 psl.
2016 01 22
Jonas Biliūnas Ubagas. Sunkiau imti nei duoti
Jono Biliūno apsakyme „ubagas“ pavaizduotas labai svarbios šiuolaikiniam pasauliui būdingos problemos. Pagrindinis kūrinio veikėjas – Petras Sabaliūnas, savo išgyvenimais ir rūpesčiais panašus į daugelį iš mūsų senos kartos žmonių.
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 1 psl.
2010 03 03
Atjauta ir gailestis lietuvių literatūroje
Atjauta ir gailestis lietuvių literatūroje.
Lietuvių namų darbai, Namų darbas, 1 psl.
2015 05 18
Jonas Biliunas Liudna pasaka skaidrės
Jonas biliūnas. Liūdna pasaka. Lietuvos rašytojas, publicistas, lyrinės lietuvių prozos pradininkas. Pavadinimas. Tragiškai susiklostęs vienos šeimos likimas. Siužetas. Apysaka sudaryta iš dviejų dalių. Kūrinio veiksmas nukelia į sukilimo laikotarpį. Temos, problemos. Svarbiausia tema yra veikėjų vidiniai išgyvenimai. Pagrindinai ...
Lietuvių analizės, Analizė, 9 psl.
2013 04 11
J. Biliūnas novelės Kliudžiau interpretacija
J. Biliūno novelės ,,kliudžiau“ interpretacija. Jonas biliūnas – vienas įspūdingiausių rašytojų, paveikęs ištisų kartų mąstymą, deklaruojantis moralines vertybes, tik gaila, kad jo interpretacijos gana dažnai labai primityvios, su įsisenėjusiomis sociologizavimo tendencijomis. J. Biliūno kūryboje vaizduojamas žmogaus ...
Lietuvių analizės, Analizė, 2 psl.
2011 02 27
Jonas Bliūnas Tikėjimas analizė
Jonas Bilūnas – „Tikėjimas“.
Lietuvių analizės, Analizė, 1 psl.
2013 11 26
J. Biliūnas kūrinio „Liūdna pasaka“ ištraukos interpretacija
J. Biliūno kūrinio „Liūdna pasaka“ ištraukos interpretacija. J. Biliūnas – vienas žymiausių lietuvių realistų. Pradėti kurti jis nusprendė po to, kai pasitraukė iš politinės veiklos. Šiam savo sumanymui J. Biliūnas atidavė visas jėgas: iš pradžių klausė literatūros paskaitų Leipcige, vėliau Ciūricho universitetuose. ...
Lietuvių interpretacijos, Interpretacija, 3 psl.
2010 03 03
Jonas Biliūnas “Liūdna pasaka”
Jonas Biliūnas “Liūdna pasaka” ištraukos analizė ir interpretacija. Jonas Biliūnas – pirmasis lietuvių rašytojas, ištobulinęs psichologinio apsakymo žanrą. Rašytojas buvo puikus stilistas: graudumo, užuojautos ir gailesčio būsenas išreikšdavo kalbėdamas ramiu tonu.
Lietuvių analizės, Analizė, 3 psl.
2010 03 03
Jonas Biliūnas projektas (3)
J. Lelevelio inžinerine gimnazija. Jonas Biliūnas. Jonas Biliūnas (1879 m. – 1907 m. XIX a. Pabaigos ir XX a. Pradžios lietuvių prozininkas. Tėvai norėjo. Grožinę kūrybą J. Biliūnas pradėjo nuo darbininkiškos tematikos apsakymų Vėliau parašė noveles Kliudžiau. Kūrybos bruožai. Prozos savitumas.
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 7 psl.
2017 10 11
Jonas Biliūnas
Šią apysaką J. Biliūnas rašė Zakopanėje, jau sunkiai sirgdamas. Akstiną parašyti apysaką, matyt, bus davę įspūdžiai, patirti 1906 m. Vasarą besigydant Kačerginėje, stebint 1905 m. Revoliucijos antslūgį ir reakcijos siautėjimą. "Liūdna pasaka".
Lietuvių analizės, Analizė, 5 psl.
2010 03 03
JONAS BILIŪNAS - XX a. pradžios realizmo atstovas, rašytojas
Skriauda ir skausmas. Apsakymas ,, Kliudžiau “. Apsakymas ,, Vagis “. Sąžinės sukeltas kaltės jausmas trukdo individui džiaugtis gyvenimu. Apsakymas ,, Ubagas “. Apsakymas ,, Lazda “. „ Liūdna pasaka “- svarbiausias Biliūno kūrinys. Moters tema „ Liūdna pasaka “. Rašinyje panaudotas Biliūnas. Blogis - tai abejingumas ...
Lietuvių konspektai, Konspektas, 5 psl.
2016 11 27
Skriauda ir kaltė Jono Biliūno kūryboje
Skriauda ir kaltė Jono Biliūno kūryboje. „ Ubagas ". „ Kliudžiau ". „ Brisiaus galas ".
Lietuvių aprašymai, Aprašymas, 3 psl.
2017 03 25
Biliūnas Ubagas
: jono biliūno apsakyme „ubagas“ pavaizduotas labai svarbios šiuolaikiniam pasauliui būdingos problemos. Pagrindinis kūrinio veikėjas – petras sabaliūnas, savo išgyvenimais ir rūpesčiais panašus į daugelį iš mūsų senos kartos žmonių.
Lietuvių analizės, Analizė, 1 psl.
2011 08 01
Biliūnas referatas
Tai itin ryški 20 amžiaus pradžios lietuvių visuomeninio ir kultūrinio gyvenimo figūra. Mirė vos 28 metų, tačiau jo veikla skirtinga ir įvairi. Didžiausi nuopelnai grožinei literatūrai. Pripažintas prozos klasikas. Iš jo kūrinių nuo pradinių klasių mokosi kelinta skaitytojų karta.
Lietuvių referatai, Referatas, 2 psl.
2011 08 01
Jonas Biliūnas skaidrės (4)
Jonas Biliūnas. J. Biliūno namai. Jonas Biliūnas (1879 m. Balandžio 11 d. Niūronyse, Anykščių valsčius. Biliūnas mokėsi Liepojos. 1903 m. Pasiūlė idėją ir organizavo laikraščio jaunimui „Draugas“ leidimą. M. Įstojo į Leipcigo aukštąją prekybos mokyklą. Metų pabaigoje vėl išvyko gydytis į Zakopanę. Jono ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 9 psl.
2017 01 11
Jono Biliūno biografija
J. Biliūno gyvenimas ir kūryba. Praslinkus septyneriems metams. J Biliūno vaikystė Gyvenimas. J. Biliūno vaikystė. J. Biliūnas gimė 1879m. 11d. Niūronių kaime, netoli Anykščių. Ankstyvoji jaunystė. M. Biliūnas išvyko į Liepojos gimnaziją. Dar studijuodamas Liepojoje Biliūnas įkuria slaptą lietuvių moksleivių kultūros ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 11 psl.
2015 12 17
J.Biliūnas laimės žiburys literatūros knygos pristatymas
Jonas Biliūnas ,,Laimes Žiburys “. Jonas Biliūnas (1879 - 1907). Laimės žiburys ir J. Biliūno kapas. Laimes Žiburys. Dekui už dėmesį.
Lietuvių projektai, Projektas, 13 psl.
2013 09 17
Skriauda ir atlaidumas J. Biliūno kūryboje
Rašinys „Skriauda ir atlaidumas J. Biliūno kūryboje“.
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 2 psl.
2014 05 12