Biliunas zvaigzde

300 dokumentų
Biliūnas skaidrės
Jono Biliūno žmogus atviras pasauliui ir sau. Biografija. Dvasinei savijautai išreikšti rašytojas renkasi įvairiausius būdus:. Jonas biliūnas kalbėjo apie didžiąsias gyvenimo vertybes:. “baltasai šešėlis”. “liūdna pasaka”. ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 24 puslapiai
2012 10 02
Jonas Biliūnas „Žvaigždė“ aprašymas
Jonas Biliūnas „Žvaigždė“ aprašymas.
Lietuvių aprašymai, Aprašymas, 1 puslapis
2017 03 30
Biliūnas Laimės žiburys
J. Biliūnas "Laimės žiburys". Alegorija. Keletas kūrinyje paminėtų simbolių. Pasakotojas. Gimė. Mirė. Tėvas. Motina. Sutuoktinis. Veikla. Rašytojas, publicistas. Žymesni kūriniai. Novelės. Apysakos. Alegorinį apsakymą ''Laimės ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2016 06 23
Jonas Biliūnas ir jo kūryba
Jonas Biliūnas. Jonas Biliūnas (1879 m. Balandžio 11 d. Niūronyse, Anykščių valsčius. Kūryba. Pirmoji grožinė knyga „Įvairūs apsakymėliai“ išėjo 1906 m. Žymesni kūriniai. Novelės „Brisiaus galas“ „Nemunu“ ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 8 puslapiai
2020 05 24
J Biliūnas Jo kūryba, biografija
Jonas Biliūnas. Gyvenimas. Jonas Biliūnas – XIX a. pab. ir XX a. pr. Lietuvos rašytojas, publicistas. Gimė pasiturinčių ūkininkų. Studijos. Daraktoriaus paruoštas mokėsi Liepojos gimnazijoje. Kūryba. Didžiausi nuopelnai - grožinei ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 9 puslapiai
2017 01 19
Salomėja Nėris. Žvaigždė – jaunystė
Žvaigždė – jaunystė. S. Nėris – tai didelio talento lietuvių lyrikė. Kūrybinį kelią poetė pradėjo anksti, būdama dvidešimt trijų metų. Jau pirmasis jos rinkinys įsitvirtino geriausiųjų gretose.
Lietuvių interpretacijos, Interpretacija, 1 puslapis
2010 03 03
Kas yra žvaigždė
Kas yra žvaigždė. Žvaigždžių vidaus sandara. Žvaigždžių spektrai. Žvaigždžių nuotoliai ir paralaksai. Ryškiai. Herčsprungo ir raselo diagrama. Fotometrija ir spalvos rodikliai. Dvinarės žvaigždės. Žvaigždžių masė. ...
Astronomijos rašiniai, Rašinys, 2 puslapiai
2012 01 03
Jonas Biliūnas Ubagas. Sunkiau imti nei duoti
Jono Biliūno apsakyme „ubagas“ pavaizduotas labai svarbios šiuolaikiniam pasauliui būdingos problemos. Pagrindinis kūrinio veikėjas – Petras Sabaliūnas, savo išgyvenimais ir rūpesčiais panašus į daugelį iš mūsų senos kartos ...
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 1 puslapis
2010 03 03
Jonas Biliūnas projektas (2)
Jonas biliūnas. Vilniaus Jono Basanavičiaus gimanzija Erika Žimančiūtė 3c. Jonas Biliūnas - itin ryški XX amžiaus pradžios lietuvių visuomeninio ir kultūrinio gyvenimo figūra. Pripažintas prozos klasikas. Iš jo kūrinių nuo ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2017 09 26
Jonas Biliunas Liudna pasaka skaidrės
Jonas biliūnas. Liūdna pasaka. Lietuvos rašytojas, publicistas, lyrinės lietuvių prozos pradininkas. Pavadinimas. Tragiškai susiklostęs vienos šeimos likimas. Siužetas. Apysaka sudaryta iš dviejų dalių. Kūrinio veiksmas nukelia į ...
Lietuvių analizės, Analizė, 9 puslapiai
2013 04 19
Žvaigždės ir jų įvairovė
Kas yra žvaigždė? Žvaigždžių vidaus sandara. Žvaigždžių evoliucija. Šiaurinė žvaigždė. Astronomų aptikta žvaigždė-milžinė. Saulė. Informacijos šaltiniai.
Astronomijos referatai, Referatas, 8 puslapiai
2014 07 23
Jonas Biliūnas lietuvių skaidrės
Jonas biliūnas. 1879. XIX a. pabaigos ir XX a. pradžios Lietuvos rašytojas, realizmo atstovas. Gimė 1879-04-11 Niūronių kaime (Anykščiai) 1891-1899m. Trumpa biografija. Gimnazijoje Biliūnas įsitraukė. 1902 m. persikėlė į ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 16 puslapių
2017 01 02
J. Biliūnas novelės Kliudžiau interpretacija
J. Biliūno novelės ,,kliudžiau“ interpretacija. Jonas biliūnas – vienas įspūdingiausių rašytojų, paveikęs ištisų kartų mąstymą, deklaruojantis moralines vertybes, tik gaila, kad jo interpretacijos gana dažnai labai primityvios, ...
Lietuvių analizės, Analizė, 2 puslapiai
2012 06 18
Žvaigžde sujungtos trifazės grandinės tyrimas
Žvaigžde sujungtos trifazės grandinės tyrimas. Tikslas – susipažinti su imtuvų jungimu žvaigžde trifaziniame tinkle ir galimais darbo režimais. Ištyrėme trifazę žvaigžde sujungtą grandinę. Jeigu grandinėje yra trumpas jungimas, ...
Elektronikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 4 puslapiai
2012 04 25
Jonas Bliūnas Tikėjimas analizė
Siužetas – veiksmas prasideda Šveicarijos mieste Ciuriche. Pavasaris, gražus šventadienio rytas. Pagrindinis veikėjas(pasakotojas)- rašantis ir kuriantis žmogus, mąsto apie tolimą tėvynę, jos vargus, žmones ir jų viltis, kurias jo ...
Lietuvių analizės, Analizė, 1 puslapis
2013 11 28
J. Biliūnas kūrinio „Liūdna pasaka“ ištraukos interpretacija
J. Biliūno kūrinio „Liūdna pasaka“ ištraukos interpretacija. J. Biliūnas – vienas žymiausių lietuvių realistų. Pradėti kurti jis nusprendė po to, kai pasitraukė iš politinės veiklos. Šiam savo sumanymui J. Biliūnas atidavė ...
Lietuvių interpretacijos, Interpretacija, 3 puslapiai
2010 03 03
Žvaigždė lietuvių liaudies mene
Žvaigždė lietuvių liaudies mene. Žvaigždės simbolika. Saulės simbolis. Vienas seniausių šviesos simbolių. Žvaigždė nuo seno simbolizavo amžinybę. Dažniausi žvaigždės simboliai liaudies mene. Segmentinė žvaigždė. Dažniausiai ...
Menų skaidrės, Skaidrės, 21 puslapis
2013 05 07
Jonas Biliūnas “Liūdna pasaka”
Jonas Biliūnas “Liūdna pasaka” ištraukos analizė ir interpretacija. Jonas Biliūnas – pirmasis lietuvių rašytojas, ištobulinęs psichologinio apsakymo žanrą. Rašytojas buvo puikus stilistas: graudumo, užuojautos ir gailesčio ...
Lietuvių analizės, Analizė, 3 puslapiai
2010 03 03
Segmentinė žvaigždė
Segmentinė žvaigždė. Šaltiniai. Segmentinė žvaigždė paplitusi ir kitose šalyse. Ant senųjų laikų apeiginio instrumento – kanklių Latvijoje,. Ant verpsčių ir prieverpsčių visoje šiaurės rytų Europoje,. Rusijoje segmentinė ...
Technologijų skaidrės, Skaidrės, 8 puslapiai
2014 03 26
Jonas Biliūnas projektas (3)
J. Lelevelio inžinerine gimnazija. Jonas Biliūnas. Jonas Biliūnas (1879 m. – 1907 m. XIX a. Pabaigos ir XX a. Pradžios lietuvių prozininkas. Tėvai norėjo. Grožinę kūrybą J. Biliūnas pradėjo nuo darbininkiškos tematikos apsakymų ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 7 puslapiai
2017 10 11
Jonas Biliūnas
Šią apysaką J. Biliūnas rašė Zakopanėje, jau sunkiai sirgdamas. Akstiną parašyti apysaką, matyt, bus davę įspūdžiai, patirti 1906 m. Vasarą besigydant Kačerginėje, stebint 1905 m. Revoliucijos antslūgį ir reakcijos siautėjimą. ...
Lietuvių analizės, Analizė, 5 puslapiai
2013 11 07
Jonas Biliūnas: atmintinė
Jonas Biliūnas 1879 – 1907 Jonas Biliūnas. Jonas Biliūnas - itin ryški XX amžiaus pradžios lietuvių visuomeninio ir kultūrinio gyvenimo figūra. Gyvenimas. Kūryba. Žymesni kūriniai. Įamžinimas. J. Biliūno vardas suteiktas gatvėms ...
Lietuvių konspektai, Konspektas, 2 puslapiai
2018 05 08
Biliūnas Ubagas interpretacija
J. Biliūnas – jauniausias lietuvių literatūros klasikas. Įsimintiniausiuose kūriniuose “kliudžiau”, “lazda”, “brisiaus galas”, “laimės žiburys” rašytojas ne tik pasakoja, bet ir reaguoja į pačias situacijas, jaučia ...
Lietuvių interpretacijos, Interpretacija, 2 puslapiai
2012 04 16
Biliūnas Ubagas
10( 2 atsiliepimai )
: jono biliūno apsakyme „ubagas“ pavaizduotas labai svarbios šiuolaikiniam pasauliui būdingos problemos. Pagrindinis kūrinio veikėjas – petras sabaliūnas, savo išgyvenimais ir rūpesčiais panašus į daugelį iš mūsų senos kartos ...
Lietuvių analizės, Analizė, 1 puslapis
2012 03 26
Biliūnas referatas
Tai itin ryški 20 amžiaus pradžios lietuvių visuomeninio ir kultūrinio gyvenimo figūra. Mirė vos 28 metų, tačiau jo veikla skirtinga ir įvairi. Didžiausi nuopelnai grožinei literatūrai. Pripažintas prozos klasikas. Iš jo kūrinių nuo ...
Lietuvių referatai, Referatas, 2 puslapiai
2012 03 26
Jonas Biliūnas: biografija, kūryba, atminimas
Jonas Biliūnas. Atminimas. Žymesni kūriniai. Kur gimė J. Biliūnas? A Zakopanėje. B Niūronyse. C Leipcige. Kelių metų mirė j. Biliūnas? A B C. Kelinto amžiaus asmenybė buvo j. Niūronyse perstatytoje biliūnų sodyboje iki šiol ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 17 puslapių
2018 05 12
J. Biliūnas „Laimės žiburys“
Jonas Biliūnas „ Laimės žiburys “. Biliūnas yra parašęs ir alegoriją - pasaką „ Laimės žiburys ” Joje galima įžvelgti pasakiškų motyvų. Šiam žanrui būdingi. Laimė žmogui vis dėlto yra pasiekiama. Pasakotojas į ...
Lietuvių konspektai, Konspektas, 3 puslapiai
2020 05 21
Jonas Biliūnas skaidrės (4)
Jonas Biliūnas. J. Biliūno namai. Jonas Biliūnas (1879 m. Balandžio 11 d. Niūronyse, Anykščių valsčius. Biliūnas mokėsi Liepojos. 1903 m. Pasiūlė idėją ir organizavo laikraščio jaunimui „Draugas“ leidimą. M. Įstojo ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 9 puslapiai
2017 01 12
Jonas Biliūnas „Vagis“ santrauka
Kartą gyveno jaunas vyras vardu Jokūbas .Buvo nevedęs ir stiprus .Nieko nebijojo ,visi ji gerbė,visur ji kvietė ,nes buvo vienas iš linksmiausių jaunuolių visam kaime. Gyvenąs su tėvais , kurie jam vis liepdavo vesti kokia moterį, bet ...
Lietuvių interpretacijos, Interpretacija, 1 puslapis
2017 04 27
Jono Biliūno biografija
J. Biliūno gyvenimas ir kūryba. Praslinkus septyneriems metams. J Biliūno vaikystė Gyvenimas. J. Biliūno vaikystė. J. Biliūnas gimė 1879m. 11d. Niūronių kaime, netoli Anykščių. Ankstyvoji jaunystė. M. Biliūnas išvyko į Liepojos ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2016 07 03
Žvaigžde sujungta trifazė grandinė
2 laboratorinis darbas. Žvaigžde sujungta trifazė grandinė. Darbo turinys. Žvaigžde sujungtos trifazės grandinės simetrinio ir nesimetrinio režimo tyrimas, nulinio laido paskirtis ir jo įtaka imtuvo įtampoms. Naudojama aparatūra. ...
Elektrotechnikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 9 puslapiai
2017 05 14
Jonas Biliūnas „Lazda“ fabula
Šiame apsakyme pasakojama apie skaudžias bausmes ir sunkų darbą tais laikais. Pasakotojo tėtis papasakojo savo vaikams vieną istoriją, kurios niekad nedrįso pasakoti, kai jo vis paklausdavo. Ta istoriją buvo apie lazdą. Jis pradeda ...
Lietuvių aprašymai, Aprašymas, 1 puslapis
2017 03 30
J.Biliūnas laimės žiburys literatūros knygos pristatymas
Jonas Biliūnas ,,Laimes Žiburys “. Jonas Biliūnas (1879 - 1907). Laimės žiburys ir J. Biliūno kapas. Laimes Žiburys. Dekui už dėmesį.
Lietuvių projektai, Projektas, 13 puslapių
2013 09 19
Žvaigždės ir žvaigždynai: susidarymas ir evoliucija
Žvaigždės. ir žvaigždynai. Sužinosime. Žvaigždžių susidarymas ir evoliucija. Šiaurinė žvaigždė. Karščiausia žvaigždė. Keisčiausia žvaigždė. Žvaigždžių spalva. Didžiausi žvaigždynai. Hidros žvaigždynas. Mažieji ...
Astronomijos skaidrės, Skaidrės, 27 puslapiai
2018 06 07
Jonas Biliūnas: gyvenimo kelias, kūryba ir jos bruožai
J. Biliūnas. (1879-1907) Jonas Biliūnas – baltas. Perskaitykite pateiktą ištrauką. Trumpas bet. (? )-1891m. Kurį laiką mokosi pas buvusį dvaro prievaizdą. M. Miršta motina. Tais pačiais metais nuo džiovos miršta ir tėvas. M. ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 15 puslapių
2020 06 17
Jonas Biliūnas: biografija, kūryba ir jos bruožai
Jonas Biliūnas. Jonas Biliūnas (1879- 1907) - XX a. Pradžios rašytojas, realizmo atstovas. Biografija. Nuo vaikystės tėvai jį auklėjo pagal krikščionišką pasaulėjautą. Kūryba ir jos bruožai. Aptaręs realizmui būdingus. Jonas ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 9 puslapiai
2019 04 15
×
129 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo