Buhalterinė apskaita

300 dokumentų
Buhalterine apskaita. Baigiamoji praktika.
10( 4 atsiliepimai )
Susipažinimas su uab “įmonė x”. Įmonės skyrių veikla. Sąskaitų planas. Ilgalaikis turtas. Ilgalaikio materialaus turto apskaita. Trumpalaikis turtas. Atsargų apskaita įmonėje. Pirkėjų įsiskolinimų apskaita. Grynųjų pinigų ...
Ekonomikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 30 puslapių
2012 01 04
Buhalterinė apskaita verslo planas
8,3( 3 atsiliepimai )
Verslo aprašymas. Rinkodara (marketingas). Konkurencinė aplinka. Marketingo planas. Gamyba. Patalpos ir įrengimai. Paslaugos savikaina. Vadyba. Organizacinė valdymo struktūra. Informacija apie įmonės savininkus ir vadovus. Finansai. ...
Apskaitos verslo planai, Verslo planas, 22 puslapiai
2012 04 13
Kompiuterizuota buhalterinė apskaita
9,3( 3 atsiliepimai )
Įvadas. Kompiuterizuota buhalterinės apskaitos programa „konto“. Kompiuterizuota buhalterinės apskaitos programa „stekas“. Kompiuterizuota buhalterinės apskaitos programa „rivilė“. Kompiuterizuotos buhalterinės apskaitos programų ...
Apskaitos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 12 puslapių
2013 10 29
Buhalterinė apskaita pažintinė praktika
9( 2 atsiliepimai )
Įvadas. Įmonės organizacinė struktūra. Buhalterio veikla įmonėje. Informacinės sistemos įmonėje. Dokumentų valdymas. Buhalterinę apskaitą reglamentuojantys įstatymai. Buhalterinė apskaita įmonėje. Išvados. Informacinių šaltinių ...
Apskaitos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 21 puslapis
2016 01 05
Imonės buhalterinė apskaita
Įvadas. Uab “orchidėja“. Uab “orchidėja“ sąskaitų planas. Uab “orchidėja“ sąskaitų likučiai. Kovo. D. Sąskaitų korespondencija. Bendrasis žurnalas. Buhalterinės apskaitos registrai. Darbinės atskaitomybės lentelės. Pelno ...
Apskaitos referatai, Referatas, 40 puslapių
2012 02 15
Transporto įmonės buhalterinė apskaita
Įvadas. Uab ,, saitema‘‘ apskaitos tvarkymo analizė. Uab,, Saitema‘‘ apskaitinio darbo sritys. Uab,, Saitema‘‘ piniginių lėšų apskaita. Uab,, Saitema‘‘ ilgalaikio turto apskaita. Uab,, Saitema‘‘ atsargų apskaita. Uab,, ...
Apskaitos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 24 puslapiai
2015 04 28
Biudžetinių istaigų buhalterinė apskaita
Ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių sąrašas ir trumpas aprašymas. Didžiosios knygos ruošinys (darbinė lentelė). Finansinės būklės ataskaita. Veiklos rezultatų ataskaita. Aiškinamasis raštas. Bendroji dalis. Apskaitos politika. ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 21 puslapis
2012 10 04
Buhalterinė apskaita konspektas
Turinys. Ižanga. Bendrieji apskaitos principai. Tarptautiniai apskaitos standartai. Tarptautinis apskaitos standartas. Europos sąjungos direktyvos, reglamentuojančios buhalterinę apskaitą. Išvados. Literatūra.
Apskaitos konspektai, Konspektas, 6 puslapiai
2011 04 08
9,7( 3 atsiliepimai )
Imones buhalterine apskaita. Pelno (nuostolių) ataskaita. Didžioji knyga. Bendrasis žurnalas. Didžiosios knygos sąskaitos. Geras pavyzdys pradedantiems vesti buhalterinę apskaitą.
Apskaitos pavyzdžiai, Pavyzdys, 5 puslapiai
2012 12 29
Viešojo sektoriaus buhalterinė apskaita
Įvadas. Užduotis. Biudžetinės įstaigos aiškinamasis raštas. Bendrasis žurnalas. Didžioji knyga. Finansavimo sumos pagal šaltinį. Finansinės būklės ataskaita. Pinigų srautų ataskaita. Veiklos rezultatų ataskaita. Literatūra.
Ekonomikos referatai, Referatas, 11 puslapių
2014 12 03
Buhalterinė apskaita praktikos ataskaita AB „Klaipėdos vanduo“
Įvadas. Įmonės charakteristika. AB „Klaipėdos vanduo“ apskaitos politika. Bendrosios nuostatos. Apskaitos organizavimas. Atsakomybė už apskaitos tvarkymą. Įmonės įsiskolinimai. Ilgalaikis nematerialus turtas. Ilgalaikis materialusis ...
Apskaitos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 32 puslapiai
2017 01 06
Buhalterinė apskaita: Praktikos ataskaita
Susipažinimas su įmone, jos veikla. Susipažinimas su buhaEur. Erinės apskaitos arba finansų skyriaus organizavimu įmonėje. Atskaitomybė. Mokesčiai. Pinigų valdymas. Skolų valdymas. Atsargų valdymas. Ilgalaikio turto valdymas. Darbo ...
Apskaitos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 19 puslapių
2018 12 27
Viešojo sektoriaus subjektų buhalterinė apskaita
Viešojo sektoriaus subjektųbuhalterinės apskaitos savarankiškas darbas. Minimalios apskaitos politikos nuostatos. Ilgalaikis materialusis turtas. Apskaitos politikos keitimas. Apskaitinių įverčių keitimas. Apskaitos klaidų taisymas. Per ...
Apskaitos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 14 puslapių
2018 02 06
Praktika organizacinė struktūra ir buhalterinė apskaita
Įvadas. Apie įstaigą. Įstaigos oragnizacinė struktūra. Buhalterinės apskaitos tarnybos veikla. Įstaigos buhalterinės apskaitos tvarkymas. Dokumentų valdymas. Inforamcijos kaupimas ir saugojimas. Įstatymai reglamentuojantys buhalterinę ...
Apskaitos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 17 puslapių
2016 01 05
Reikia:. Užregistruoti ūkines operacijas bendrajame žurnale. Perkelti duomenis į didžiąją knygą. Sudaryti uab "piramidė". M. Liepos. D. Bandomąjį balansą. Sudaryti pelno (nuostolių) ataskaitą ir balansą. Apskaičiuokite darbo ...
Apskaitos uždaviniai, Uždavinys, 3 puslapiai
2018 02 24
Buhalterinė apskaita mano praktika
Susipažinimas su įmone. įmonės apskaitos politika. Trumpas įmonės veiklos apibūdinimas. Įmonės pavadinimas Dalyvis nuo Įmonės kodas Buveinė. Įmonės valdymo struktūra. Kompiuterinė apskaitos programa ir dokumentų archyvavimas. ...
Apskaitos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 13 puslapių
2016 04 19
Vilniaus „Šaltinio“ pagrindinės mokyklos buhalterinė apskaita
Vilniaus „Šaltinio“ pagrindinės mokyklos buhalterinė apskaita. Bendrasis žurnalas. Darbinė lentelė. Finansinės būklės ataskaita. Veiklos rezultatų ataskaita. Metų i ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas. ...
Apskaitos projektai, Projektas, 32 puslapiai
2019 05 24
Uždarosios akcinės bendrovės su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų buhalterinė apskaita
Įvadas. Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų apskaitos teoriniai aspektai. Darbo užmokesčio įsipareigojimų apskaita. Su darbo užmokesčiu susijusių mokesčių apskaita. UAB „Asvita“ su darbo santykiais susijusių ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 50 puslapių
2019 08 18
Finansiniai nusikaltimai tvarkant buhalterinę apskaitą
Įvadas. Apgaulingas įmonės buhalterinės apskaitos tvarkymas siekiant finansinės naudos. Atsakomybės subjektai. Administracinė ir baudžiamoji atsakomybė už finansinius nusikaltimus tvarkant buhalterinę apskaitą. Literatūra. Išvados.
Apskaitos referatai, Referatas, 10 puslapių
2015 05 20
Buhalterinė apskaita savarankiškas darbas
Užduotis. Valiutinių operacijų apskaita. D Sukauptas nusid. Užduotis. Darbo užmokesčio apskaita.
Apskaitos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 13 puslapių
2017 04 07
Buhalterine apskaita NT agentūra
Įvadas. Įmonės charakteristika. Įmonės veikla per rugsėjo mėnesi. Bendrasis žurnalas. Didžioji knyga. Bandomasis balansas. Pelno (nuostolio) ataskaita. Išvados. Naudoti ir cituoti informacijos šaltiniai. Priedai.
Apskaitos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 28 puslapiai
2014 02 24
Buhalterinė apskaita ir finansai
Įvadas. Užduotis. Buhalterinė ir finansinė apskaita. Apskaitos žiniaraštis. Darbo užmokeščio apskaita. Išvados. Priedai.
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 10 puslapių
2016 11 06
UAB „Krisneda” buhalterinė apskaita
Lentelių ir paveikslų sąrašas. Įvadas. Buhalterinė apskaita ir finansinių ataskaitų rengimas. Buhalterinės apskaitos tvarkymas. Literatūros ir kitų šaltinių sąrašas.
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 26 puslapiai
2019 04 14
Buhalterinę apskaitą reguluojantys teisės aktai
Teisės akto pavadinimas, priėmimo data, numeris. Teisės akto rūšis pagal teisinę galią (įstatymas ar poįstatyminis). Teisės aktas oficialiai skelbtas (leidinys, metai, numeris). Aktuali redakcija. (paskutinės redakcijos data). Teisės ...
Teisės namų darbai, Namų darbas, 2 puslapiai
2013 11 02
Buhalterinė apskaita pristatymas
Šiaulių valstybinės kolegijos. verslo ir technologijų fakulteto. apskaitos ir finansų katedra. Įvadas. Buhalterinė apskaita. Buhalteris. Buhalterio darbas Lietuvoje. Buhalterio darbas Vokietijoje. Buhalterio darbas Austrijoje. Buhalterio ...
Apskaitos skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2016 06 29
Seniūnijos buhalterinė apskaita
Klaipėdos valstybinės kolegijos. Verslofakulteto. Finansų ir apskaitos katedra. Studijų programa buhalterinė apskaita. Laukuvos seniūnija Biudžetinė įstaiga. Apskaitos procesas. Seniūnija vadovaujasi Šilalės rajono savivaldybės ...
Apskaitos skaidrės, Skaidrės, 6 puslapiai
2019 05 27
Buhalterinė apskaita: rūšys, paslaugos, teisinis reglamentavimas
Šiaulių valstybinės kolegijos. Buhalterinė apskaita (Specialybės kalbos tarpinio atsiskaitymo darbas) Darbo vadovė Šiauliai. Buhalterinė apskaita apima daugelį sričių. Buhalterinė apskaita – ka tai? Buhalterinė apskaita – ...
Apskaitos skaidrės, Skaidrės, 8 puslapiai
2019 10 24
Buhalterinė apskaita projektas
Buhalterinė apskaita. Savarankiškas darbas. Panevėžys. Apskaitos apibrėžimas. Buhalterinė apskaita (toliau – apskaita) – ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių. Apskaitos rūšys. Finansinė apskaita. Informacinių funkcijų ...
Apskaitos skaidrės, Skaidrės, 7 puslapiai
2017 12 04
Uždarosios akcinės bendrovės buhalterinė apskaita
Patvirtinimo data 2017 Įmonės kodas. (a) Bendros pastabos. (b) Materialus ir nematerialus ilgalaikis turtas. (c) Atsargos. (e) Informacija apie verslo segmentus. (f) Finansiniai ryšiai su vadovais.
Apskaitos namų darbai, Namų darbas, 2 puslapiai
2019 10 14
Buhalterija skaidrės
Buhalterija. Buhalterinė apskaita. Buhalterinė apskaita – Apskaita yra matematikos mokslo šaka. Matematikos panaudojimas buhalterijoje. Buhalterijoje būtina mokėti matematiką, nes jos reikia prekybinėje įmonėje apskaičiuoti prekes ar ...
Apskaitos skaidrės, Skaidrės, 7 puslapiai
2016 10 14
Viešųjų įstaigų apskaita
Bendrosios nuostatos. Buhalterinė apskaita. 2. buhalterinė apskaita. nematerialiojo turto apskaita. Nematerialiojo turto apskaita. Korespondencijos. Imt apskaita. Korespondencijos. Finansinio turto apskata. Korespondencijos. Atsargų apskaita. ...
Apskaitos skaidrės, Skaidrės, 207 puslapiai
2016 03 18
Mėnesio biudžeto analizė
Užduotis. Tikslai. Buhalterinė apskaita. Juridinio asmens buhalterinė apskaita. Reglamentavimas ir taikymas. Bendrasis žurnalas. Didžioji knyga (sąskaitos). Bandomasis balansas. Pelno (nuostolių) ataskaita. Išvados.
Finansų savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 15 puslapių
2016 09 10
UAB Kretingos vandenys buhalterinė apskaita - praktikos ataskaita
Įmonė. S istorija , veikla ir apskaitos politika. Piniginių lėšų bei debitorinių skolų apskaita. Atsargų ir ilgalaikio turto apskaita. Darbo laiko apskaita. Pajamų ir sąnaudų apskaita. Įmonės rengiamos finansinės ataskaitos ir jų ...
Apskaitos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 22 puslapiai
2017 05 01
Buhalterinės apskaitos praktikos ataskaita
9,3( 28 atsiliepimai )
Įvadas. Apie įmonę. Pirkimų pardavimų apskaita. Ilgalaikio turto apskaita. Trumpalaikio turto apskaita. Darbo ir darbo išteklių apskaita. Nuosavo kapitalo apskaita. Dotacijų ir subsidijų apskaita. Įsipareigojimų apskaita. Pajamų ir ...
Apskaitos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 111 puslapių
2014 05 07
Ūkio subjekto buhalterinė apskaita ir finansinių bei mokestinių ataskaitų sudarymas
Įvadas. Buhalterinės apskaitos organizavimas. Organizacijų registravimas apskaitos dokumentuose. Operacijų registravimas apskaitos registruose. Organizuojant apskaitą stambiose įmonėse. Ataskaitų sudarymas. Buhalterinės apskaitos ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 18 puslapių
2013 03 28
Statybos įmonės veiklos apskaita
9( 3 atsiliepimai )
Įvadas. Buhalterinė apskaita ir jos reglamentavimas Lietuvoje. Apskaitos procesas ir jo organizavimas. Apskaitos organizavimo esmė. Apskaitos politikos įgyvendinimo organizavimas. Apskaitos darbuotojų funkcijos ir atsakomybė. Statybos verslas ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 34 puslapiai
2013 02 19
×
30 mokytojų prisijungę laukia tavo klausimo