Buhalterinė apskaita diplominis

300 dokumentų
Buhalterinė apskaita konspektas
Turinys. Ižanga. Bendrieji apskaitos principai. Tarptautiniai apskaitos standartai. Tarptautinis apskaitos standartas. Europos sąjungos direktyvos, reglamentuojančios buhalterinę apskaitą. Išvados. Literatūra.
Apskaitos konspektai, Konspektas, 6 puslapiai
2011 04 08
Buhalterinė apskaita: rūšys, paslaugos, teisinis reglamentavimas
Šiaulių valstybinės kolegijos. Buhalterinė apskaita (Specialybės kalbos tarpinio atsiskaitymo darbas) Darbo vadovė Šiauliai. Buhalterinė apskaita apima daugelį sričių. Buhalterinė apskaita – ka tai? Buhalterinė apskaita – ...
Apskaitos skaidrės, Skaidrės, 8 puslapiai
2019 10 24
Biudžetinių istaigų buhalterinė apskaita
Ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių sąrašas ir trumpas aprašymas. Didžiosios knygos ruošinys (darbinė lentelė). Finansinės būklės ataskaita. Veiklos rezultatų ataskaita. Aiškinamasis raštas. Bendroji dalis. Apskaitos politika. ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 21 puslapis
2012 10 04
Reikia:. Užregistruoti ūkines operacijas bendrajame žurnale. Perkelti duomenis į didžiąją knygą. Sudaryti uab "piramidė". M. Liepos. D. Bandomąjį balansą. Sudaryti pelno (nuostolių) ataskaitą ir balansą. Apskaičiuokite darbo ...
Apskaitos uždaviniai, Uždavinys, 3 puslapiai
2018 02 24
Buhalterinė apskaita pažintinė praktika
9( 2 atsiliepimai )
Įvadas. Įmonės organizacinė struktūra. Buhalterio veikla įmonėje. Informacinės sistemos įmonėje. Dokumentų valdymas. Buhalterinę apskaitą reglamentuojantys įstatymai. Buhalterinė apskaita įmonėje. Išvados. Informacinių šaltinių ...
Apskaitos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 21 puslapis
2016 01 05
Buhalterinė apskaita ir finansai
Įvadas. Užduotis. Buhalterinė ir finansinė apskaita. Apskaitos žiniaraštis. Darbo užmokeščio apskaita. Išvados. Priedai.
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 10 puslapių
2016 11 06
Buhalterija skaidrės
Buhalterija. Buhalterinė apskaita. Buhalterinė apskaita – Apskaita yra matematikos mokslo šaka. Matematikos panaudojimas buhalterijoje. Buhalterijoje būtina mokėti matematiką, nes jos reikia prekybinėje įmonėje apskaičiuoti prekes ar ...
Apskaitos skaidrės, Skaidrės, 7 puslapiai
2016 10 14
Buhalterinė apskaita projektas
Buhalterinė apskaita. Savarankiškas darbas. Panevėžys. Apskaitos apibrėžimas. Buhalterinė apskaita (toliau – apskaita) – ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių. Apskaitos rūšys. Finansinė apskaita. Informacinių funkcijų ...
Apskaitos skaidrės, Skaidrės, 7 puslapiai
2017 12 04
Viešųjų įstaigų apskaita
Bendrosios nuostatos. Buhalterinė apskaita. 2. buhalterinė apskaita. nematerialiojo turto apskaita. Nematerialiojo turto apskaita. Korespondencijos. Imt apskaita. Korespondencijos. Finansinio turto apskata. Korespondencijos. Atsargų apskaita. ...
Apskaitos skaidrės, Skaidrės, 207 puslapiai
2016 03 18
Mėnesio biudžeto analizė
Užduotis. Tikslai. Buhalterinė apskaita. Juridinio asmens buhalterinė apskaita. Reglamentavimas ir taikymas. Bendrasis žurnalas. Didžioji knyga (sąskaitos). Bandomasis balansas. Pelno (nuostolių) ataskaita. Išvados.
Finansų savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 15 puslapių
2016 09 10
UAB „Krisneda” buhalterinė apskaita
Lentelių ir paveikslų sąrašas. Įvadas. Buhalterinė apskaita ir finansinių ataskaitų rengimas. Buhalterinės apskaitos tvarkymas. Literatūros ir kitų šaltinių sąrašas.
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 26 puslapiai
2019 04 14
UAB Kretingos vandenys buhalterinė apskaita - praktikos ataskaita
Įmonė. S istorija , veikla ir apskaitos politika. Piniginių lėšų bei debitorinių skolų apskaita. Atsargų ir ilgalaikio turto apskaita. Darbo laiko apskaita. Pajamų ir sąnaudų apskaita. Įmonės rengiamos finansinės ataskaitos ir jų ...
Apskaitos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 22 puslapiai
2017 05 01
Buhalterinės apskaitos praktikos ataskaita
9,3( 27 atsiliepimai )
Įvadas. Apie įmonę. Pirkimų pardavimų apskaita. Ilgalaikio turto apskaita. Trumpalaikio turto apskaita. Darbo ir darbo išteklių apskaita. Nuosavo kapitalo apskaita. Dotacijų ir subsidijų apskaita. Įsipareigojimų apskaita. Pajamų ir ...
Apskaitos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 111 puslapių
2014 05 07
Finansiniai nusikaltimai tvarkant buhalterinę apskaitą
Įvadas. Apgaulingas įmonės buhalterinės apskaitos tvarkymas siekiant finansinės naudos. Atsakomybės subjektai. Administracinė ir baudžiamoji atsakomybė už finansinius nusikaltimus tvarkant buhalterinę apskaitą. Literatūra. Išvados.
Apskaitos referatai, Referatas, 10 puslapių
2015 05 20
Ūkio subjekto buhalterinė apskaita ir finansinių bei mokestinių ataskaitų sudarymas
Įvadas. Buhalterinės apskaitos organizavimas. Organizacijų registravimas apskaitos dokumentuose. Operacijų registravimas apskaitos registruose. Organizuojant apskaitą stambiose įmonėse. Ataskaitų sudarymas. Buhalterinės apskaitos ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 18 puslapių
2013 03 28
Transporto įmonės buhalterinė apskaita
Įvadas. Uab ,, saitema‘‘ apskaitos tvarkymo analizė. Uab,, Saitema‘‘ apskaitinio darbo sritys. Uab,, Saitema‘‘ piniginių lėšų apskaita. Uab,, Saitema‘‘ ilgalaikio turto apskaita. Uab,, Saitema‘‘ atsargų apskaita. Uab,, ...
Apskaitos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 24 puslapiai
2015 04 28
Statybos įmonės veiklos apskaita
9( 3 atsiliepimai )
Įvadas. Buhalterinė apskaita ir jos reglamentavimas Lietuvoje. Apskaitos procesas ir jo organizavimas. Apskaitos organizavimo esmė. Apskaitos politikos įgyvendinimo organizavimas. Apskaitos darbuotojų funkcijos ir atsakomybė. Statybos verslas ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 34 puslapiai
2013 02 19
Gamybinių įmonių apskaitos standartus reglamentuojantys įstatymai ir jų taikymas
Įvadas. Buhalterinė apskaita. Buhalterinės apskaitos reglamentavimas lietuvos respublikoje. Apskaitos tvarkymo būdai ir įstatymo pagrindiniai straipsniai. Apskaitos standartai jų paskirtisvisose įmonėse, tai pat ir gamybinėse, buhalterinė ...
Teisės referatai, Referatas, 12 puslapių
2012 01 09
X įmonės teisines bazės analizė
Įvadas. Individualios įmonės steigimas. Individualios įmonės nuostatai. Steigimo seka. Individualios įmonės savininkas. Individualios įmonės valdymas. Individualios įmonės turtas. Individualios įmonės buhalterinė apskaita ir finansinė ...
Teisės referatai, Referatas, 13 puslapių
2010 11 16
Praktika organizacinė struktūra ir buhalterinė apskaita
Įvadas. Apie įstaigą. Įstaigos oragnizacinė struktūra. Buhalterinės apskaitos tarnybos veikla. Įstaigos buhalterinės apskaitos tvarkymas. Dokumentų valdymas. Inforamcijos kaupimas ir saugojimas. Įstatymai reglamentuojantys buhalterinę ...
Apskaitos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 17 puslapių
2016 01 05
Buhalterine apskaita. Baigiamoji praktika.
10( 4 atsiliepimai )
Susipažinimas su uab “įmonė x”. Įmonės skyrių veikla. Sąskaitų planas. Ilgalaikis turtas. Ilgalaikio materialaus turto apskaita. Trumpalaikis turtas. Atsargų apskaita įmonėje. Pirkėjų įsiskolinimų apskaita. Grynųjų pinigų ...
Ekonomikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 30 puslapių
2012 01 04
Seniūnijos buhalterinė apskaita
Klaipėdos valstybinės kolegijos. Verslofakulteto. Finansų ir apskaitos katedra. Studijų programa buhalterinė apskaita. Laukuvos seniūnija Biudžetinė įstaiga. Apskaitos procesas. Seniūnija vadovaujasi Šilalės rajono savivaldybės ...
Apskaitos skaidrės, Skaidrės, 6 puslapiai
2019 05 27
Buhalterinė apskaita savarankiškas darbas
Užduotis. Valiutinių operacijų apskaita. D Sukauptas nusid. Užduotis. Darbo užmokesčio apskaita.
Apskaitos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 13 puslapių
2017 04 07
Vilniaus „Šaltinio“ pagrindinės mokyklos buhalterinė apskaita
Vilniaus „Šaltinio“ pagrindinės mokyklos buhalterinė apskaita. Bendrasis žurnalas. Darbinė lentelė. Finansinės būklės ataskaita. Veiklos rezultatų ataskaita. Metų i ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas. ...
Apskaitos projektai, Projektas, 32 puslapiai
2019 05 24
Buhalterija ir finansai skaidrės
Buhalterijos ir finansų skyriaus funkcijos. Buhalteris. Buhalterinė apskaita. Finansai. Buhalterinės apskaitos tikslas. Finansų skyriaus tikslas. Buhalterio atsakomybė.
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 5 puslapiai
2012 09 30
Baigiamoji praktika - buhalterinė apskaita
9,7( 3 atsiliepimai )
Paveikslų sąrašas. Lentelių sąrašas. Įvadas. Įmonės charakteristika. Buhalterijos skyriaus veikla. Įmonės apskaitos politika. Apskaitą ir įmonės veiką reglamentuojantys teisės aktai. Įmonės sąskaitų planas. UAB „Denas“ ...
Apskaitos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 48 puslapiai
2017 05 25
Finansinė apskaita konspektas
I. Apskaitos reglamentai. Ii. Finansinės atskaitomybės (fa) sudėtis. Iii. Buhalterinės apskaitos principai. Iv. Balansas. V. Finansinės atskaitomybės elementai ir jų vertinimas. Vi. Dokumentacija ir inventorizacija. Vii. Sąskaitos ir ...
Apskaitos konspektai, Konspektas, 39 puslapiai
2012 02 02
9,7( 3 atsiliepimai )
Imones buhalterine apskaita. Pelno (nuostolių) ataskaita. Didžioji knyga. Bendrasis žurnalas. Didžiosios knygos sąskaitos. Geras pavyzdys pradedantiems vesti buhalterinę apskaitą.
Apskaitos pavyzdžiai, Pavyzdys, 5 puslapiai
2012 12 29
Buhalterinė programa Apskaita 5
Techninių priemonių naudojimas finansinių uždavinių sprendimams. Tikslas. Programa “Apskaita 5". "Apskaita 5“ programos galimybės. "Apskaita 5“ programos privalumai. Apskaita 5 programos trūkumai. Išvados. Litetatūros sąrašas.
Apskaitos referatai, Referatas, 11 puslapių
2012 09 27
Skaidrės apie apskaitą
Apskaita. Apskaita- tai įmonės(firmos) ar kito kokio nors ekonominio objekto finansinių operacijų registravimo. Apskaitą sudaro šie trys pagrindiniai elementai. Apskaitos organizavimo principai. Apskaitos metodika- tai įmonės vadovybės ...
Apskaitos skaidrės, Skaidrės, 22 puslapiai
2016 06 30
Mano svajonių profesija: buhalterija
Mano svajonių profesija. Buhalterinė apskaita. Buhalterinė apskaita yra ūkinių operacijų, įvykių, išreikštų pinigais, registravimo, grupavimo ir apibendrinimo sistema. Galima studijuoti. Priėmimo sąlygos norint įstoti į ...
Apskaitos skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2020 03 10
UAB buhalterinė apskaita ir finansinių ataskaitų rengimas
Santrauka. Summary. Įvadas. Lentelių ir paveikslų sąrašas. Buhalterinės apskaitos organizavimas. Buhalterinės apskaitos esmė. Buhalterinės apskaitos reglamentavimas Lietuvoje. UAB “XXX” buhalterinė apskaita ir finansinių ataskaitų ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 42 puslapiai
2018 03 18
Apskaitos esmė ir rūšys
Ūkinė apskaita. Naudojami matai. Ūkinės apskaitos rūšys. Operatyvinė-techninė apskaita. Statistinė apskaita. Buhalterinė apskaita. Buhalterinės apskaitos bruožai. Apskaitos informacijos esmė. Apskaitos informacijos vartotojai. Vidiniai ...
Apskaitos skaidrės, Skaidrės, 21 puslapis
2013 10 28
Lizingas kursinis Lizingo apskaita
Įvadas. Teorinė dalis. Lizingas. Lizingo sąvokos. Pagrindiniai kriterijai. Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartai. Apskaita lizingo gavėjo įmonėje. Apskaita lizingo davėjo įmonėje. Informacijos apie lizingą ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 24 puslapiai
2013 04 03
Žemės ūkio ekonomika ir apskaita. Apskaita ūkyje
Įvadas. Biologinio turto charakteristika. Biologinio turto apskaita. Pajamų apskaita. Žemės ūkio įmonių pajamų detalizavimas. Išvados. Literatūra. Priedai.
Žemės ūkio kursiniai darbai, Kursinis darbas, 17 puslapių
2012 12 29
Buhalterinę apskaitą reguluojantys teisės aktai
Teisės akto pavadinimas, priėmimo data, numeris. Teisės akto rūšis pagal teisinę galią (įstatymas ar poįstatyminis). Teisės aktas oficialiai skelbtas (leidinys, metai, numeris). Aktuali redakcija. (paskutinės redakcijos data). Teisės ...
Teisės namų darbai, Namų darbas, 2 puslapiai
2013 11 02
×
129 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo