Buhalterinė apskaita (2)

300 dokumentų
Gamybinių įmonių apskaitos standartus reglamentuojantys įstatymai ir jų taikymas
Įvadas. Buhalterinė apskaita. Buhalterinės apskaitos reglamentavimas lietuvos respublikoje. Apskaitos tvarkymo būdai ir įstatymo pagrindiniai straipsniai. Apskaitos standartai jų paskirtisvisose įmonėse, tai pat ir gamybinėse, buhalterinė ...
Teisės referatai, Referatas, 12 puslapių
2012 01 09
X įmonės teisines bazės analizė
Įvadas. Individualios įmonės steigimas. Individualios įmonės nuostatai. Steigimo seka. Individualios įmonės savininkas. Individualios įmonės valdymas. Individualios įmonės turtas. Individualios įmonės buhalterinė apskaita ir finansinė ...
Teisės referatai, Referatas, 13 puslapių
2010 11 16
Buhalterija ir finansai skaidrės
Buhalterijos ir finansų skyriaus funkcijos. Buhalteris. Buhalterinė apskaita. Finansai. Buhalterinės apskaitos tikslas. Finansų skyriaus tikslas. Buhalterio atsakomybė.
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 5 puslapiai
2012 09 30
Baigiamoji praktika - buhalterinė apskaita
9,7( 3 atsiliepimai )
Paveikslų sąrašas. Lentelių sąrašas. Įvadas. Įmonės charakteristika. Buhalterijos skyriaus veikla. Įmonės apskaitos politika. Apskaitą ir įmonės veiką reglamentuojantys teisės aktai. Įmonės sąskaitų planas. UAB „Denas“ ...
Apskaitos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 48 puslapiai
2017 05 25
Finansinė apskaita konspektas
I. Apskaitos reglamentai. Ii. Finansinės atskaitomybės (fa) sudėtis. Iii. Buhalterinės apskaitos principai. Iv. Balansas. V. Finansinės atskaitomybės elementai ir jų vertinimas. Vi. Dokumentacija ir inventorizacija. Vii. Sąskaitos ir ...
Apskaitos konspektai, Konspektas, 39 puslapiai
2012 02 02
Buhalterinė programa Apskaita 5
Techninių priemonių naudojimas finansinių uždavinių sprendimams. Tikslas. Programa “Apskaita 5". "Apskaita 5“ programos galimybės. "Apskaita 5“ programos privalumai. Apskaita 5 programos trūkumai. Išvados. Litetatūros sąrašas.
Apskaitos referatai, Referatas, 11 puslapių
2012 09 27
Skaidrės apie apskaitą
Apskaita. Apskaita- tai įmonės(firmos) ar kito kokio nors ekonominio objekto finansinių operacijų registravimo. Apskaitą sudaro šie trys pagrindiniai elementai. Apskaitos organizavimo principai. Apskaitos metodika- tai įmonės vadovybės ...
Apskaitos skaidrės, Skaidrės, 22 puslapiai
2016 06 30
Mano svajonių profesija: buhalterija
Mano svajonių profesija. Buhalterinė apskaita. Buhalterinė apskaita yra ūkinių operacijų, įvykių, išreikštų pinigais, registravimo, grupavimo ir apibendrinimo sistema. Galima studijuoti. Priėmimo sąlygos norint įstoti į ...
Apskaitos skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2020 03 10
UAB buhalterinė apskaita ir finansinių ataskaitų rengimas
Santrauka. Summary. Įvadas. Lentelių ir paveikslų sąrašas. Buhalterinės apskaitos organizavimas. Buhalterinės apskaitos esmė. Buhalterinės apskaitos reglamentavimas Lietuvoje. UAB “XXX” buhalterinė apskaita ir finansinių ataskaitų ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 42 puslapiai
2018 03 18
Apskaitos esmė ir rūšys
Ūkinė apskaita. Naudojami matai. Ūkinės apskaitos rūšys. Operatyvinė-techninė apskaita. Statistinė apskaita. Buhalterinė apskaita. Buhalterinės apskaitos bruožai. Apskaitos informacijos esmė. Apskaitos informacijos vartotojai. Vidiniai ...
Apskaitos skaidrės, Skaidrės, 21 puslapis
2013 10 28
Lizingas kursinis Lizingo apskaita
Įvadas. Teorinė dalis. Lizingas. Lizingo sąvokos. Pagrindiniai kriterijai. Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartai. Apskaita lizingo gavėjo įmonėje. Apskaita lizingo davėjo įmonėje. Informacijos apie lizingą ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 24 puslapiai
2013 04 03
Žemės ūkio ekonomika ir apskaita. Apskaita ūkyje
Įvadas. Biologinio turto charakteristika. Biologinio turto apskaita. Pajamų apskaita. Žemės ūkio įmonių pajamų detalizavimas. Išvados. Literatūra. Priedai.
Žemės ūkio kursiniai darbai, Kursinis darbas, 17 puslapių
2012 12 29
VŠĮ „Klaipėdos turizmo ir kultūros informacijos centro“ ūkinės veiklos apskaita
Lentelių ir paveikslų sąrašas. Įvadas. Buhalterinės apskaitos organizavimas. Buhalterinės apskaitos reglamentavimas Lietuvoje ir ES. VŠĮ Klaipėdos turizmo ir kultūros informacijos centro buhalterinės apskaitos politika. Buhalterinės ...
Apskaitos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 32 puslapiai
2017 10 15
Apskaita biudžetinėse įstaigose
Įvadas. 16 užduočių su sprendimais. Išvados ir siūlymai.
Apskaitos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 38 puslapiai
2013 03 19
UAB „Krisneda“ buhalterinė apskaita ir finansinių ataskaitų rengimas
Lentelių ir paveikslų sąrašas. Įvadas. Buhalterinės apskaitos organizavimas. Buhalterinės apskaitos esmė. Buhalterinės apskaitos reglamentavimas Lietuvoje. UAB “Krisneda” buhalterinė apskaita ir finansinių ataskaitų rengimas. ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 27 puslapiai
2019 03 01
Ūkininko ūkio veiklos apskaita dvejubine sistema
Įvadas. Literatūros ir norminių teisės aktų apžvalga. Ūkininko veiklos apibūdinimas. ,,n“ ūkininko veiklos apskaita dvejybine sistema. Išvados. Literatūra. Priedai.
Žemės ūkio kursiniai darbai, Kursinis darbas, 25 puslapiai
2012 04 06
Atsargų apskaita įmonėje
8,6( 10 atsiliepimų )
Įvadas. Uab „ kinerton“ aprašymas ir apskaitos politika. Uab „kinerton“ atsargų apskaitos modeliai. Atsargų įvertinimas. Grynoji galimo realizavimo vertė. Atsargų įkainojimo būdas. Reikalavimai atsargų įsigijimo dokumentams. ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 21 puslapis
2012 05 15
Informaciniai gebėjimai buhalterinėje apskaitoje
Vidutinis UAB „BOČIUPIS“ darbuotojų atlyginimas. Darbo užmokesčio ir darbo laiko apskaita. UAB buhalterinė apskaita. Darbo užmokesčio skaičiavimo ir mokėjimo tvarka.
Apskaitos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 8 puslapiai
2018 06 05
UAB „x“ buhalterinė apskaita ir finansinių ataskaitų rengimas
Santrauka. Summary. Lentelių ir paveiklų sąrašas. Įvadas. Buhalterinės apskaitos organizavimas. Buhalterinės apskaitos esmė. Buhalterinės apskaitos reglamentavimas Lietuvoje. UAB ,,X“ buhalterinė apskaita ir finansinių ataskaitų ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 49 puslapiai
2020 04 02
Atsiskaitymai su valstybės iždu
Įvadas. Atsiskaitymų su valstybės ižduesmė ir principai. Buhalterinė apskaita biudžetinėse įstaigose. Valstybės mokesčių sistema ir atskaitymai į iždą. Išskaitymų (mokesčių) iš darbo užmokesčio tvarka. Jurbarkų ...
Apskaitos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 42 puslapiai
2013 01 15
Apskaitos proceso organizavimas skaidrės
Apskaitos proceso organizavimas ir. UAB "Busturas" įmonės analizė. Remdamasis apskaita , naudotojas bet kada gali gauti informaciją apie įmonės. Apskaitos proceso organizavimas. Apskaita įmonėje gali būti tvarkoma dviem būdais. ...
Apskaitos skaidrės, Skaidrės, 26 puslapiai
2020 05 14
Pajamų apskaita biudžetinėse įstaigose
Įvadas. Atsiskaitymų su valstybės iždu. Esmė ir principai. Buhalterinė apskaita biudžetinėse įstaigose. Valstybės mokesčių sistema ir atskaitymai į iždą. Išskaitymų (mokesčių) iš darbo užmokesčio tvarka. Jurbarkų ...
Apskaitos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 43 puslapiai
2014 05 12
Trumpalaikio turto valdymas x įmonėje
Įvadas. Trumpalaikis turtas. Turtas apskaitoje. Turto klasifikavimas. Trumpalaikio turto samprata. Atsargos. Pirkėjų įsiskolinimai ir abejotinos pirkėjų skolos. Pinigų apskaita. Išankstiniai apmokėjimai. Gautinos skolos ir trumpalaikis ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 puslapių
2010 11 27
Apskaitos savarankiškas darbas
Įvadas. Pagrindinės įstatymo sąvokos. Buhalterinės apskaitos reglamentavimas lietuvos respublikoje. Buhalterinės apskaitos įstatymas. Lietuvos respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymas. Verslo apskaitos standartai. Apskaitos ...
Ekonomikos namų darbai, Namų darbas, 17 puslapių
2012 02 10
Uždarosios akcinės bendrovės buhalterinė apskaita ir finansinių ataskaitų rengimas
Santrauka. Summary. Lentelių ir paveiklslų sąrašas. Įvadas. Buhalterinės apskaitos organizavimas. Buhalterinės apskaitos esmė. Buhalterinės apskaitos reglamentavimas Lietuvoje. UAB „ z „ buhalterinė apskaita ir finansinių ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 59 puslapiai
2018 12 18
Apskaitos namų darbas
Užduotis. Sąskaitų likučių balansas. Ūkinės operacijos. Bendrasis žurnalas. Didžioji knyga. Darbinė atskaitomybės parengimo lentele. Pelno (nuostolių) ataskaita. Balansas. Priedai. Paskolos sutartis. Atsiskaitymų su tiekėjais apskaitos ...
Ekonomikos namų darbai, Namų darbas, 26 puslapiai
2012 01 04
Įmonės finansinių ataskaitų vertinimas skaidrės
AB „Pieno žvaigždės“ įmonės finansinių ataskaitų vertinimas. Darbo tikslas išanalizavus įmonės finansines ataskaitas. Buhalterinės apskaitos reglamentavimas Lietuvoje ir ES. Buhalterinė apskaita reglamentuojama pagal bendruosius ...
Finansų skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2016 11 29
Ūkinės operacijos. X m.Mėn. Uab "knyga" įmonės ūkinės veiklos apskaita,dvejybiniu apskaitos principu. Bendrasis žurnalas( pirkimai , pardavimai, skolos ir pan. ); didžioji knyga; darbo užmokestis, koregavimai; sąskaitų uždarymas ; ...
Ekonomikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 8 puslapiai
2012 02 15
Biudžetinės įstaigos apskaita praktikos ataskaita
Įvadas. Buhalterinės apskaitos organizavimu įmonėje. Piniginių lėšų apskaita. Debitorinių ir kreditorinių skolų apskaita. Atsargų apskaita. Darbo laiko ir darbo apmokėjimo apskaita. Ilgalaikio turto apskaita. Pardavimų ir atliktų ...
Apskaitos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 15 puslapių
2015 12 05
Praktikos ataskaita skaidrės
Baigiamosios praktikos ataskaita. UAB „Kvėdarsta“. Apskaitos politika. Pagrindinė vykdoma veikla. Piniginio turto apskaita. Ilgalaikio turto apskaita. Ilgalaikis turtas apskaitomas. Atsargų apskaita. Atsiskaitymų apskaita. Darbo užmokesčio ...
Finansų skaidrės, Skaidrės, 15 puslapių
2016 06 22
Apgaulinga ir aplaidi apskaita
Įvadas. Apgaulinga apskaita. Aplaidi apskaita. Apibendrinimas. Literatūros sąrašas. Apskaita - viena iš pirmųjų istorijoje informacijos gavimo sistemų ūkinei veiklai valdyti. Ji atlieka labai reikšmingą vaidmenį ūkiniame ir socialiniame ...
Teisės referatai, Referatas, 10 puslapių
2010 11 25
Kompiuterizuotos apskaitos programos
Kompiuterizuotų apskaitos programų aprašymas. Agnum. Atsargos (prekės) sandėlyje. Pirkimų apskaita. Išlaidavimų (pardavimų, grąžinimų tiekėjui) apskaita. Atsiskaitymų apskaita. Gamybos operacija. Pragma. Navision. Buhalterinės ...
Apskaitos analizės, Analizė, 17 puslapių
2012 11 28
Bendrovės finansinė atskaitomybė - praktikos ataskaita
Įvadas. Įmonės veikla. Buhalterinės apskaitos organizavimas įmonėje. Piniginių lėšų apskaita. Debitorinių ir kreditorinių skolų apskaita. Atsargų apskaita. Ilgalaikio turto apskaita. Darbo laiko ir darbo apmokėjimo apskaita. ...
Apskaitos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 21 puslapis
2018 04 23
Praktikos analizė x įmonėje
Įvadas. Įmonė ir jos veikla. Buhalterinės apskaitos organizavimas įmonėje. Piniginių lėšų apskaita. Debitorinių ir kreditorinių skolų apskaita. Atsargų apskaita. Ilgalaikio turto apskaita. Darbo laiko ir darbo apmokėjimo apskaita. ...
Ekonomikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 22 puslapiai
2013 05 28
Buhalterio pareiginė instrukcija
Bendroji dalis. Pareigos. Teisės. Atsakomybė. Kvalifikaciniai reikalavimai. Pagrindinė buhalterio funkcija yra tvarkyti įstaigos ūkinės – finansinės veiklos buhalterinę apskaitą.
Raštvedybos pavyzdžiai, Pavyzdys, 1 puslapis
2012 01 20
Debiutoriniai ir kreditoriniai įsiskolinimai analizė ir apskaita
Įvadas. Apie įmonių įsiskolinimus. Debitorinių įsiskolinimų samprata. Debitoriniai įsiskolinimai. Kreditorinių įsiskolinimų samprata. Uab „roda“ veiklos charakteristika. Uab „roda“. Balansas. Debitorinių ir kreditorinių ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 puslapių
2013 01 03
×
125 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo