Buhalterinė apskaita (4)

300 dokumentų
Aplinkosaugos apskaita Lietuvoje
Aplinkosaugos apskaita Lietuvoje. Planas. Darbo objektas ir tikslas. Darbo uždaviniai. Aplinkosauginė apskaita. Aplingosaugos informacija. Aplingosaugos apskaitos komponentai. Aplinkosaugos apskaitos sistema. Aplinkosaugos išlaidos. Analizė ...
Aplinkos skaidrės, Skaidrės, 18 puslapių
2020 01 14
Finansinė apskaita
Apskaita. Apskaitos teikiama informacija. Finansinė ir valdymo apskaita. Apskaitos informacijos vartotojai. Įmonių organizacinės - teisinės formos ir jų įtaka apskaitos sistemai. Matavimo vienetai, jų taikymo apskaitoje galimybės. Apskaitos ...
Ekonomikos konspektai, Konspektas, 63 puslapiai
2011 02 11
UAB „Parduotuvė“ apskaitos politika: pinigų apskaita
Turinys. Santrauka. 7. Summary. 8. Lentelių ir paveiklsų sąrašas. 9. Įvadas. 12. Buhalterinės apskaitos organizavimas. 14. Buhalterinė apskaita ir jos reglamentavimas Lietuvoje ir Europos Sąjungoje. 14. Pinigų apskaitos reglamentavimas. ...
Apskaitos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 92 puslapiai
2017 10 16
Gamybos išlaidų apskaita kursinis
10( 2 atsiliepimai )
Finansinės apskaitos kursinis darbas. Įvadas. Išlaidų apskaita ir savikainos kalkuliavimo principai. Išlaidų apskaita. Savikainos kalkuliavimas. Gamybo išlaidų ir produkcijos pirminė apskaita. Ūkininko ūkio apibūdinimas. Gamybos ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 22 puslapiai
2014 03 04
UAB „Šilas“ mokamų mokesčių ir įmokų apskaita
9,7( 3 atsiliepimai )
Įvadas. Mokesčių ir įmokų esmė ir pripažinimas apskaitoje. Mokesčių ir įmokų esmė. Mokesčių ir įmokų pripažinimas apskaitoje. Uab „šilas“ mokamų mokesčių ir įmokų pirminė apskaita. Uab „šilas“ mokamų mokesčių ir ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 40 puslapių
2015 03 27
Apskaitos organizavimas įmonėje
Įvadas. Įmonė ir jos vykdomos veiklos pobūdis. Apskaitos darbo organizavimas. Apskaitos politika. Įstaigos valdymo struktūra. Sąskaitų planas ir kompiuterinė apskaitos programa. Įstaigos turtas. Piniginių lėšų apskaita. Kasos darbo ...
Finansų praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 12 puslapių
2016 08 07
Buhalterinės apskaitos praktika
9,3( 3 atsiliepimai )
Apibūdinimas. Įvadas. Uždaros akcinės bendrovės „ rytvita". Pinigų laikymo organizavimas ir apskaita. Pinigų apskaita kasoje. Pinigų apskaita banko sąskaitoje. Paskolų ir finansinio turto apskaita. Paskolų apskaita. Lizingas (finansinė ...
Apskaitos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 15 puslapių
2013 03 19
UAB „Tauragės agrotechnika“ charakteristika ir buhalterinės apskaitos organizavimas
Įvadas. UAB „Tauragės agrotechnika“ charakteristika ir buhalterinės apskaitos organizavimas. UAB „Tauragės agrotechnika“ buhalterinės apskaitos organizavimas įmonėje. UAB „Tauragės agrotechnika“ mokesčiai. UAB „Tauragės ...
Finansų praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 52 puslapiai
2018 04 12
Darbo užmokesčio apskaita
Darbo užmokesčio apskaita įmonėse. Įvadas. Darbo objekto, informacijos šaltiniųir tyrimų metodikos apžvalga. Darbo užmokesčio apskaita įmonėse. Darbo užmokesčio samprata ir reikšmė. Darbo užmokesčio formos ir rūšys. Pagrindinio ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 30 puslapių
2013 04 10
Buhalterijos konspektai
Apskaitinės informacijos formavimo procesas. Įmonės ekonominės padėties atspindėjimas atskaitomybėje. Finansinės būklės pasikeitimų fiksavimas apskaitoje. Įmonės veiklos rezultatų nustatymas apskaitoje ir apskaitos ciklo ...
Ekonomikos konspektai, Konspektas, 227 puslapiai
2011 12 27
Pajamų apskaita paslaugų įmonėje
Įvadas. Pajamų sąvoka. Pajamų dydžio nustatymas ir pripažinimo tvarka. Suteiktų paslaugų pajamų dokumentavimas. Pajamų pripažinimą apskaitoje reglamentuojantys dokumentai. Pagrindinės ūkinės operacijos ir ūkiniai ekonominiai ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 16 puslapių
2011 03 27
Debitorinio įsiskolinimo apskaita UAB „Stoties turgus“
Įvadas. Pagrindinės sąvokos. Apskaitos samprata. Debitorinio įsiskolinimo apskaita. Trumpalaikis turtas. Debitoriniai įsiskolinimai. Abejotinos skolos ir kitos gautinos sumos. Pirkėjų skolų apskaita. Abejotinų pirkėjų skolų apskaita. ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 27 puslapiai
2018 10 08
Komanditinė ūkinė bendrija skaidrės
KŪB. (komanditinė ūkinė bendrija). Juridinio asmens (įmonės) samprata. Steigėjas (-ai), dalyvis (-ai). Steigimo dokumentas (-ai). Steigimo etapai. Valdymo organų struktūra. Minimalus įstatinis kapitalas. KŪB buhalterinė apskaita ir ...
Teisės skaidrės, Skaidrės, 20 puslapių
2018 04 22
Plungės rajono Stalgėnų pagrindinės mokyklos buhalterinės apskaitos tvarkymas
Įstaigos veikla. Įstaigos valdymas. Įstaigos apskaitos nuoseklumas. Apskaitinio darbo sritys. Bankinių operacijų apskaita. Kasos operacijų apskaita. Ilgalaikio turto apskaita. Atsargų apskaita. Atsiskaitymų apskaita. Darbo ir darbo ...
Apskaitos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 26 puslapiai
2018 04 17
Žemės ūkio buhalterinė apskaita ir finansai
Įvadas. Darbo laiko apskaitos žiniaraštis. Darbo užmokesčio priskaitymas. Darbo užmokesčio už kasmetines ir nepanaudotas kasmetines atostogas priskaitymas ir mokėjimas. Ligos pašalpos skaičiavimas. Suvestinis darbo užmokesčio ...
Ekonomikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 14 puslapių
2014 02 05
Agnum
Agnum agnum. Trumpa Agnum sistemos apžvalga. Įrašus operacijų registravimo žurnale. Analitinę apskaitą. Didžiosios knygos. Balanso ataskaitą. Finansines ataskaitas. Apskaitos sudėtinės dalys. Atsargų apskaitą. Pirkimų apskaita. Galima ...
Finansų referatai, Referatas, 6 puslapiai
2015 10 19
Nuosavo kapitalo pirminiai apskaitos dokumentai
Sąvokos. Įvadas. Nuosavo kapitalo sudėtis. Įstatinio kapitalo apskaita. Akcijų priedų apskaita. Perkainojimo rezervo (rezultatų) apskaita. Privalomojo rezervo apskaita. Rezervo savoms akcijoms įsigyti apskaita. Kitų rezervų apskaita. ...
Finansų referatai, Referatas, 17 puslapių
2015 04 27
Ekonomikos praktikos ataskaita
Įvadas. Piniginių lėšų judėjimas. Debitorinių ir kreditorinių įsiskolinimų apskaita. Pardavimų ir atliktų paslaugų pajamų, kitų pajamų apskaita. Atsargų apskaita. Ilgalaikio turto apskaita. Darbo laiko ir darbo apmokėjimo apskaita. ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 14 puslapių
2012 02 25
Įmonėje taikomi finansinės apskaitos būdai ir metodai
Santrauka. Summary. Paveikslėlių ir lentelių sąrašas. Įvadas. Buhalterinės apskaitos organizavimas. Buhalterinės apskaitos esmė. Buhalterinė apskaita ir finansinių ataskaitų rengimas. Buhalterinės apskaitos tvarkymas. Finansinių ir ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 43 puslapiai
2018 04 27
Atsiskaitymų su tiekėjais ir pirkėjais apskaita ūkininko ūkyje
Įvadas. Atsiskaitymų su tiekėjais ir pirkėjais apskaitos literatūros analizė. Ūkininko „n“ ūkio apibūdinimas. Atsiskaitymų su tiekėjais ir pirkėjais pirminė ir suvestinė apskaita ūkininko "n" ūkyje. Atsiskaitymų su tiekėjais ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 22 puslapiai
2012 11 19
Sąskaitų planų palyginimai viešajame sektoriuje ir pelno siekiančiose įmonėse
Įvadas. Nematerialus turtas. Nematerialiojo turto pripažinimas. Nematerialiojo turto amortizacija. Nematerialiojo turto nuvertėjimo įvertinimas ir apskaita. Materialusis turtas. Materialiojo turto pripažinimas. Materialiojo turto ...
Apskaitos referatai, Referatas, 20 puslapių
2013 02 03
Praktika Sanitex
9,5( 2 atsiliepimai )
Įvadas. Susipažinimas su įmone. Įmonės valdymo struktūra ir apskaitos poskyriai. Apskaitos politika ir naudojamos apskaitos programos. Sąskaitų planas. Dokumentų saugojimo tvarka. Piniginių lėšų ir skolų įmonei apskaita. Kasos ...
Finansų praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 16 puslapių
2014 11 25
AB „Teo“ finansinių ataskaitų vertinimas
Lentelių ir paveikslų sąrašas. Įvadas. Buhalterinės apskaitos organizavimas. Buhalterinė apskaita Lietuvoje ir ES. Finansinių ataskaitų rengimo metodikos apžvalga. AB „Teo“ finansinių ataskaitų sudarymas. Įmonės „Teo“ ...
Finansų savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 29 puslapiai
2017 01 10
Finansai. Rivilės balansas
Turinys. Įvadas. Apie įmonę UAB „Rivilė“. Instaliavimo-įdiegimo darbai. Autorinė priežiūra. Konsultacijos. "Rivilės" mokymo centras. Reikalavimai techninei įrangai. Balansas 2004 sistemos moduliai. Branduolys. Didžioji knyga. ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 13 puslapių
2011 12 28
Apskaita praktikos ataskaita
Įvadas. Susipažinimas su įmone. Buhalterinės apskaitos organizavimas. Piniginių lėšų apskaita. Kasos operacijų apskaita. Atsiskaitymų per banką apskaita. Debitorinių ir kreditorinių skolų apskaita. Atsiskaitymų su pirkėjais apskaita. ...
Apskaitos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 28 puslapiai
2013 09 27
Pardavimų apskaita UAB „Liujo stilius“
Pardavimų apskaita UAB „Liujo stilius“. Įvadas. Pardavimų apskaitos teoriniai aspektai. Prekybos įmonės esmė ir veiklos ciklas. Pardavimo apskaita. Pardavimų už grynuosius pinigus apskaita. UAB „Liujo stilius“ pardavimo apskaita. ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 38 puslapiai
2018 01 29
Finansinės ir valdymo apskaitos egzamino teoriniai klausimai
Finansinės ir valdymo apskaitos egzamino teoriniai klausimai. Apskaitos esmė. Sąvokos buhalterinė apskaita –. Apskaitos informacija –. Finansinė apskaita –. Valdymo apskaita –. Apskaitos informacijos poreikis ir jos vartotojai. ...
Apskaitos konspektai, Konspektas, 10 puslapių
2015 11 13
Transporto įmonės finansinė apskaita
Įvadas. Apskaitos politika. Įmonės „Autokaravanas“ charakteristika. Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti norminiai dokumentai, kuriais vadovaujantis rengiamas UAB „Autokaravanas“ finansinių ataskaitų rinkinys. Ilgalaikio turto ...
Apskaitos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 19 puslapių
2018 11 27
AB „Teo“ finansinių ataskaitų vertinimas (2)
Lentelių ir paveikslų sąrašas. Įvadas. Buhalterinės apskaitos organizavimas. Buhalterinė apskaita Lietuvoje ir Europos Sąjungoje. Finansinių ataskaitų rengimas, klaidos ir jų taisymas. AB „Teo“ ir įmonės apskaitos vertinimas. AB ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 35 puslapiai
2017 05 24
Apskaita neribotos civilinės atsakomybės įmonėse ir jos taikymas „Automas“ įmonėje
Užduotis. Įvadas. Darbo tikslas. Užduotys. Metodai. Sąvokos. Apskaita neribotos civilinės atsakomybės įmonėse. Apskaitos procesas iį įmonėje ir jo organizavimas. Individualios įmonės mokestinė atskaitomybė, apskaitos politika. IĮ ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 27 puslapiai
2015 03 23
Buhalterinės apskaitos baigiamosios profesinės veiklos praktikos ataskaita
9,3( 16 atsiliepimų )
Įvadas. Įmonės veikla ir apskaita. Apskaitos politika. Organizacinis apskaitos politikos aspektas. Techninis apskaitos politikos aspektas. Kompiuterinės apskaitos programos. Pirkimų ir pardavimų apskaita. Pardavimų apskaita. Pirkimų ...
Apskaitos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 34 puslapiai
2016 07 30
Portugalijos ekonomika
Klaipėdos valstybinės kolegijos. socialinių mokslų fakulteto. finansų ir apskaitos katedra. studijų programa buhalterinė apskaita. Trumpai apie Portugaliją. Ekonomika. Pramonės ir ekonomikos šakos. Apsirūpinimas būstu. Žmonių ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 19 puslapių
2019 03 13
Teisės aktai, reglamentuojantys AB „Ūkininko pašarai“ veiklą
Įvadas. Akcinės bendrovės nuostatos ir steigimas. Bendrovės veiklą reglamentuojantys teisės aktai. Mokesčiai. Darbo santykių reguliavimas. Valstybinio socialinio draudimo įstatymas. Sveikatos draudimo įstatymas. Produkcijos kokybė. ...
Teisės referatai, Referatas, 14 puslapių
2015 02 20
Finansinių skolų apskaita
Finansinių skolų apskaita. Įvadas. Įmonės įsipareigojimų apibūdinimas. Įmonės įsipareigojimų pavyzdžiai ir sąskaitos. Finansinės skolos. Lizingo apibūdinimas. Klasifikacinis lizingo skirstymas. Lizingo apskaita. Skolų kredito ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 27 puslapiai
2013 04 02
Buhalterinės apskaitos organizavimas
Santrauka. Sammary. Lentelių ir paveikslų sąrašas. Įvadas. Buhalterinės apskaitos organizavimas. Buhalterinės apskaitos esmė. Buhalterinės apskaitos reglamentavimas Lietuvoje. UAB „X a“ buhalterinė apskaita ir finansinių ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 26 puslapiai
2018 03 07
Specialybės įgūdžių gerinimas mažmenine prekyba užsiimančioje įmonėje
Įvadas. Įmonės “Marko Verslas” įkūrimas ir jos veiklos pristatymas. Darbų sauga. Įmonės verslo aplinkos įvertinimas. Įmonės įrengimas ir apipavidalinimas. Rinkos tyrimo organizavimas. Įmonės komercinė veikla. Įmonės rėmimo ...
Vadybos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 18 puslapių
2017 09 22
×
24 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo