Buhalterinė apskaita (5)

300 dokumentų
Finansinio turto įvertinimas ir apskaita
Finansinio turto įvertinimas ir apskaita ab„panevėžio keliai“. Įvadas. Finansinio turto esmė ab „panevėžio keliai“. Finansinio turto rūšys ir apskaita. Finansinio turto pripažinimas ir įvertinimas. Ab „panevėžio keliai“ ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 27 puslapiai
2013 02 21
Apskaita ir finansai referatas
Įvadas. Teorinė dalis. Darbo laiko apskaita. Darbo užmokesčio apskaita. Praktinė dalis. Darbo laiko apskaitos žiniaraštis. Darbo užmokesčio apskaita. Išvados. Naudota literatūra.
Apskaitos referatai, Referatas, 20 puslapių
2015 01 05
Buhalterinės apskaitos programa „Stekas“
Įvadas. Buhalterinė apskaitos programa „STEKAS“. Buhalterinės apskaitos programos „Stekas“ moduliai. Didžioji knyga. Pirkimai- mokėjimai. Pardavimai – įplaukos. Atsargų apskaita. Ilgalaikis turtas. Gamyba. Sutartys ir užsakymai. ...
Apskaitos referatai, Referatas, 19 puslapių
2018 10 16
Apskaita pažintinės praktikos ataskaita
Įvadas. Pažintinės pratikos tikslas. Įmonės pristatymas. Įmonės steigimo principai. LR teisės aktai, kuriais vadovaujasi organizacija vedant buhalterinę apskaitą. Susipažinti su organizacijoje naudojamais apskaitos dokumentais registrais, ...
Apskaitos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 9 puslapiai
2013 11 06
Pardavimų apskaita
9( 2 atsiliepimai )
Įvadas. Prekybos įmonės esmė. Pirminiai prekybos apskaitos dokumentai. Prekybinės ir kitos veiklos pajamų pripažinimas. Pajamos. Pardavimų pajamos. Pagautė. Sąnaudos. Parduotų prekių savikaina. Apmokėjimų ir pardavimų registravimas ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 47 puslapiai
2012 04 30
Ilgalaikio turto apskaita X įmonėje
Kursinio darbo užduotis. Įvadas. Teorinė dalis. Ilgalaikis turtas. Ilgalaikio turto klasifikavimas. Ilgalaikis materialusis turtas. Ilgalaikis nematerialusis turtas. Finansinis ilgalaikis turtas. Plėtros darbai. Ilgalaikio materialaus turto ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 22 puslapiai
2016 05 12
Atsargos kursinis
8,7( 3 atsiliepimai )
Atsargų įkainojimas, dokumentavimas ir apskaita. Įvadas. Įmonės aprašymas. Atsargų apskaita. Atsargų struktūra. Atsargų įvertinimas. Reikalavimai atsargų įsigijimo dokumentams. Atsargų priėmimo tvarka. Atsargų išdavimo ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 26 puslapiai
2014 01 28
Nuosavas kapitalas ir jo apskaita
Įvadas. Nuosavo kapitalo apskaita. Įstatinis kapitalas. Savos akcijos. Akcijų priedų apskaita. Perkainojimo rezervas. Privalomasis rezervas. Rezervas savoms akcijoms įsigyti. Kiti rezervai. Nepaskirstyto pelno (nuostolių) apskaita. Nuosavo ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 25 puslapiai
2019 05 21
UAB buhalterinė apskaita ir finansinių ataskaitų parengimas
Santrauka. Įvadas. Apskaitos organizavimas. Buhalterinės apskaitos tvarkymas. Darbo problema. Darbo tikslas.Darbo metodai. Darbo struktūra. Darbo rezultatai. Išvados ir pasiūlymai. Literatūra. Priedas. Bendrasis žurnalas. Nuosavo kapitalo ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 59 puslapiai
2019 01 31
Pasėlių draudimas
Žemės ūkio buhalterinė apskaita. Pasėlių draudimas. Keletas priežasčių, kodėl verta drausti pasėlius. Kodėl verta drausti pasėlius?. Pasėlių draudimas kainos. Bendrovės draudžiančios pasėlius. Derliaus pasėlių draudimo ...
Žemės ūkio skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2016 06 22
Atlyginimo apskaita
Įvadas. Darbo objekto ir informacijos šaltinių apžvalga. Darbo užmokesčio apskaita. Darbo užmokesčio sąvoka ir reglamentavimas. Darbo užmokesčio struktūra bei rūšys. Pagrindinis darbo užmokestis. Papildomas darbo užmokestis. ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 25 puslapiai
2012 12 13
Lietuvos geležinkeliai finansinių ataskaitų vertinimas
Įvadas. Buhalterinės apskaitos organizavimas. Buhalterinė apskaita Lietuvoje ir ES. AB „Lietuvos geležinkeliai“ finansinių ataskaitų sudarymas. AB „Lietuvos geležinkeliai“ apskaitos politika. Finansinių ataskaitų vertinimas. ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 29 puslapiai
2017 06 12
Apskaitos darbo organizavimas
Įvadas. Įmonės pavadinimas, veiklos forma, valdymas, veiklos pobūdis. Įmonės apskaitos nuoseklumas. Apskaitinio darbo sritys. Bankinių operacijų apskaita. Kasos operacijų apskaita. Atsiskaitymų apskaita. Darbo ir darbo užmokesčio ...
Apskaitos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 18 puslapių
2014 03 20
Savininkų nuosavybės ir įsipareigojimų apskaita
Savininkų nuosavybės ir įsipareigojimų apskaita. Įmonės savininkų nuosavybės apskaita. Akcijų rūšys. Kapitalo apskaita. Akcijų priedai. Rezervai. Įmonės skolų ir įsipareigojimų apskaita. Paskolos.
Apskaitos skaidrės, Skaidrės, 29 puslapiai
2016 06 26
UAB „Parduotuvė“ buhalterinė apskaita ir finansinių bei mokestinių ataskaitų sudarymas
Turto įsigyjimo ūkinės operacijos. Įsipareigojimų apmokėjimo ūkinės operacijos. Pardavimo pajamų, sąnaudų ir kitos ūkinės operacijos. Finansinių ir mokestinių ataskaitų parengimas. Finansinių ataskaitų analizė. Išvados. ...
Apskaitos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 60 puslapių
2017 10 15
Pažintinė finansų ir apskaitos darbo organizavimo praktika
Įvadas. Seniūnija, jos vykdoma veikla ir fukcijos. Apskaitos organizavimo nuoseklumas seniūnijoje. Sąskaitų planas. Apskaitos politika. Seniūnijoje naudojami apskaitos dokumentai ir registrai. Piniginių lėšų apskaita. Debitorinių ir ...
Finansų praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 24 puslapiai
2016 04 06
Įstaigos buhalterinės apskaitos tvarkymas
Įvadas. Įstaigos organizacinė strūktūra. Buhalterinės apskaitos tarnybos veikla. Dokumentų valdymas įstaigoje. Informacijos kaupimo metodai. Buhalterinę apskaitą reglamentuojantys įstatymai. Įstaigos buhalterinės apskaitos tvarkymas. ...
Apskaitos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 13 puslapių
2018 05 12
Apskaitos pagrindai: Reikalavimai apskaitos informacijai
Apskaitos pagrindai. Apskaita. Buhalterinė apskaita – ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių. Reikalavimai apskaitos informacijai. Ūkio subjektai apskaitą tvarko taip. Apskaitos tvarkymo nustatymas ir parinkimas. Apskaitos metodų visumą, ...
Apskaitos skaidrės, Skaidrės, 26 puslapiai
2019 03 24
Gamybinės praktikos ataskaita UAB „Galkanta“
Lentelių sąrašas. Paveikslų sąrašas. Įvadas. UAB „Galkanta“ veiklos aprašymas. UAB „Galkanta“ sąskaitų plano reikšmė. UAB „Galkanta“ ilgalaikio turto apskaita. Ilgalaikio materialiojo turto apskaita. Ilgalaikio ...
Apskaitos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 30 puslapių
2017 04 19
Atsargų apskaita kursinis
Įvadas. Atsargų esmė, jų rūšys ir įkainojimo metodai. Atsargų esmė ir rūšys. Atsargų apskaitos modeliai. Atsargų įsigijimo savikaina. Nuolat apskaitomų atsargų metodas. Atsargų perkainojimas ir inventorizacija. Praktinė dalis. ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 24 puslapiai
2016 07 29
Įmonės finansai praktikos ataskaita
Įvadas. Įmonės struktūra. Finansinė tarnybos, jų darbo organizavimas. Apskaitos dokumentų apdorojimas įmonėje. Kompiuterinių taikymas įmonėje. Darbo užmokesčio apskaita. Socialinio draudimo skaičiavimo tvarka. Darbo apmokėjimo ...
Finansų praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 16 puslapių
2015 03 27
Įmonių apskaita sodrai
Įvadas. Socialinio draudimo mokestis. Socialinio draudimo apskaita ir atskaitomybė. Informacija, kurią draudėjas teikia „sodrai“. Valstybinio socialinio draudimo įmokų ir sveikatos draudimo. Įmokų mokėjimas. Kaip skaičiuojamos ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 21 puslapis
2012 04 11
Ilgalaikio turto apskaita (2)
Įvadas. Ilgalaikio turto esmė ir rūšys. Ilgalaikio materialiojo turto apskaita. Įsigyjamo ir turimo ilgalaikio materialiojo turto įkainojimas ir apskaita. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo ir nusidėvėjimo sąnaudų apskaita. ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 31 puslapis
2016 07 31
Ilgalaikio materialaus turto apskaita
Įvadas. Ilgalaikio materialaus turto esmė ir klasifikavimas. Įsigyjamo ir turimo ilgalaikio materialaus turto apskaita. Materialaus ilgalaikio turto nusidėvėjimo apskaita. Tiesiog proporcingas (tiesinis) nusidėvėjimo skaičiavimo metodas. ...
Apskaitos referatai, Referatas, 32 puslapiai
2016 07 21
UAB Avitela praktikos ataskaita
Įvadas. Įmonė ir jos vykdoma veikla. Apskaitos organizavimo nuoseklumas. Pinginių lėšų apskaita. Debitorinių ir kreditorinių įsiskolinimų apskaita. Atsargų apskaitos tvarka. Darbo užmokesčio apskaita. Organizacijos rengiamas ...
Apskaitos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 17 puslapių
2016 03 15
Ilgalaikis turtas finansinė apskaita
Ilgalaikio turto esmė ir rūšys. Ilgalaikio materialiojom turto apsakita. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo apskaita. Įsigyjamo ir turimo ilgalaikio materialaus turto apskaita. Ilgalaikio materialiojo turto netekimo apsakita. ...
Apskaitos referatai, Referatas, 21 puslapis
2012 06 29
Apskaita viešajame sektoriuje
Įvadas. Apskaitos formavimo viešajame sektoriuje principai, reikalavimai ir ypatumai. Apskaitos principai viešajame sektoriuje. Apskaitos reikalavimai viešajame sektoriuje. Turto apskaita kauno prano daunio aklųjų ir silpnaregių ugdymo ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 22 puslapiai
2015 01 21
Balanso ir pelno (nuostolių) ataskaitų horizontaliosios ir vertikaliosios analizės pristatymas
Studijų programa Buhalterinė apskaita. Darbo objektas ir tikslas. Darbo uždaviniai. Trumpai apie įmonę. UAB „XXX“ balanso ir pelno (nuostolių) horizontalioji ir vertikalioji analizė. Trumpalaikio turto dinamika. Ataskaitinių ir ...
Finansų skaidrės, Skaidrės, 15 puslapių
2018 12 21
Apskaita praktikos ataskaita LPG Baltic
Įvadas. Įmonės charakteristika. Dokumentų saugojimo tvarka. Finansiniai metai. Įstatymai, kuriais vadovaujantis tvarkoma apskaita. Apskaitos politika. Nematerialus turtas. Materialusis turtas. Trumpalaikio turto apskaita. Atsargos. Pajamos. ...
Apskaitos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 21 puslapis
2016 02 19
Nuosavo kapitalo apskaita
Įvadas. Nuosavo kapitalo. Formavimo ypatumai. Nuosavas kapitalas bendroje kapitalo struktūroje. Nuosavojo kapitalo struktūra ir apskaitos ypatumai. Nuosavo kapitalo apskaitos ypatumai. Įstatinio kapitalo apskaita akcinėse bendrovėse. Akcijų ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 26 puslapiai
2014 05 12
Fizinio asmens individuali veikla su VMI pažyma
Individualios veiklos įregistravimas ir rūšys. Individuali veikla pagal pažymą. Individualios veiklos pagal pažymą įregistravimas. Individualios veiklos pajamos. Individualios veiklos mokesčiai. Buhalterinė apskaita. Pajamų deklaravimas ...
Finansų referatai, Referatas, 8 puslapiai
2015 01 05
Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto apskaita
Įvadas. Ilgalaikis turtas. Ilgalaikis nematerialusis turtas. Ilgalaikis materialusis turtas. Ilgalaikis finansinis turtas. Kitas ilgalaikis turtas. Ilgalaikio materialiojo turto apskaita. Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo apskaita. ...
Apskaitos referatai, Referatas, 19 puslapių
2018 09 12
Apskaitos praktika viešojoje bibliotekoje
Turinys. Įvadas. Organizacijos veikla. Buhalterinės apskaitos darbo organizavimas. Piniginių lėšų apskaita. Debitorinių ir kreditorinių skolų apskaita. Darbo užmokesčio apskaita. Atsargų apskaita. Išvados ir pasiūlymai. Priedų ...
Apskaitos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 17 puslapių
2018 10 29
Nuosavas kapitalo apskaita
Turinys. Įvadas. Pagrindinės sąvokos. Darbo objektas Nuosavas kapitalo apskaita. Darbo tikslas Išanalizuoti, kaip yra vedama UAB “AJ Šokoladas” nuosavo kapitalo apskaita. Darbo uždaviniai. Apibūdinti su nuosavu kapitalu susijusias ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 30 puslapių
2018 04 04
Nuosavo kapitalo formavimas ir apskaitos metodika
Įvadas. Nuosavo kapitalo esmė ir apskaitos reglamentavimas. Nuosavo kapitalo esmė. Kai kurios kapitalo nustatymo problemos. Įstatinio kapitalo reglamentavimas ir apskaita. Akcijų priedų apskaitos reglamentavimas. Rezervų ir nepaskirstytojo ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 14 puslapių
2017 04 19
Verslo įmonių baudų apskaita
Įvadas. Baudų samprata. Prievolių vykdymo reglamentavimas. Baudų taikymas pagal mokesčių administravimo įstatymą. Baudų taikymas pagal pvm įstatymą. Atleidimas nuo baudų. Baudų apskaita. Nubaustųjų už mokesčių įstatymų ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 17 puslapių
2012 11 05
×
24 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo