Buhalterines apskaitos diplominis darbas

300 įrašai
Buhalterinė apskaita konspektas
Turinys. Ižanga. Bendrieji apskaitos principai. Tarptautiniai apskaitos standartai. Tarptautinis apskaitos standartas. Europos sąjungos direktyvos, reglamentuojančios buhalterinę apskaitą. Išvados. Literatūra.
Apskaitos konspektai, Konspektas, 6 puslapiai
2011 04 08
Buhalterinės apskaitos pagrindai
Įmonės kapitalas ir jo sudėtis. Subsąskaitos, jų esmė, paskirtis ir vieta sąskaitų sistemoje. Dvejybinis įrašas: esmė ir pagrindimas. Apskaitos rūšys. Apskaitos raida lietuvoje. Literatūros sąrašas.
Vadybos referatai, Referatas, 12 puslapių
2011 12 30
Apskaitos politika – vadovo pareiga ir atsakomybė
Apskaitos politika – vadovo pareiga ir atsakomybė. Įvadas. Apskaitos informacija valdymo sistemoje. Buhalterinės apskaitos mokslo ir praktinės veiklos struktūra. Apskaitos informacijos esmė. Apskaitos informacijos vartotojai. Buhalterinės ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 puslapių
2010 03 03
Apskaitos savarankiškas darbas
Įvadas. Pagrindinės įstatymo sąvokos. Buhalterinės apskaitos reglamentavimas lietuvos respublikoje. Buhalterinės apskaitos įstatymas. Lietuvos respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymas. Verslo apskaitos standartai. Apskaitos ...
Ekonomikos namų darbai, Namų darbas, 17 puslapių
2012 02 10
Buhalterinės apskaitos raida
Įvadas. Apskaitos samprata. Apskaitos atsiradimas ir jį lemiantys veiksniai. Buhalterinės apskaitos raida. Viduramžių apskaita. Renesansas italijoje. Buhalterinės apskaitos raida lietuvoje. Apskaitos raida iki Lietuvos Nepriklausomybės ...
Apskaitos referatai, Referatas, 17 puslapių
2014 01 06
Buhalterinės apskaitos principai ir reikalavimai
Įvadas. Pagrindiniai buhalterinės apskaitos principai. Finansinė apskaita Lietuvos įmonėse yra vedama šiais 9 pagrindiniais buhalterinės apskaitos principais. Svarbiausi buhalterinės apskaitos principai. Buhalterinės apskaitos ...
Apskaitos referatai, Referatas, 11 puslapių
2020 05 20
Informacijos sistemų esmė
įvadas. Buhalterinės apskaitos principai ir reikalavimai. Buhalterinės apskaitos rūšys. Buhalterinėje apskaitoje taikomi matai. Buhalterinės profesijos samprata. Profesionalių apskaitos darbuotojų etikos kodekso ir buhalterinės apskaitos ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 17 puslapių
2010 12 29
Buhalterinės apskaitos organizavimas
Santrauka. Sammary. Lentelių ir paveikslų sąrašas. Įvadas. Buhalterinės apskaitos organizavimas. Buhalterinės apskaitos esmė. Buhalterinės apskaitos reglamentavimas Lietuvoje. UAB „X a“ buhalterinė apskaita ir finansinių ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 26 puslapiai
2018 03 07
Apskaitos politika ir ataskaitų sudarymas
Įvadas. Buhalterinės apskaitos organizavimo teorinė ir praktinė apžvalga. Buhalterinės apskaitos reglamentavimas. Pagrindinės apskaitos reglamentavimo nuostatos Europos Sąjungoje. Pagrindinės apskaitos reglamentavimo nuostatos Lietuvoje. ...
Finansų bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 35 puslapiai
2013 12 03
Turto ir nuosavybės esmė apskaitoje skaidrės
Buhalterinės apskaitos reglamentavimas. Buhalterinės apskaitos raida Lietuvoje. LR Apskaitos proceso etapai. LR apskaitos proceso etapai. Buhalterinės apskaitos samprata. Apskaitinė informacija turi būti. Informacinių funkcijų uždaviniai. ...
Apskaitos skaidrės, Skaidrės, 24 puslapiai
2018 09 26
Buhalterinės apskaitos reglamentavimas savarankiškas darbas
Įvadas. Buhalterinės apskaitos reglamentavimas. Verslo apskaitos standartai. Bendrieji apskaitos principai. Savarankiško darbo užduotis. Naudota literatūra.
Apskaitos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 17 puslapių
2016 02 05
Apskaitos pagrindai, projektas
Apskaitos pagrindai. Informacija valdymo sistemoje. Informacijos sistemų esmė. Buhalterinės apskaitos informacijos vartotojai. Užduotis. Apskaitos pagrindiniai tikslai. Buhalterinė apskaita. pagal buhalterinės apskaitos įstatymą. ...
Apskaitos skaidrės, Skaidrės, 41 puslapis
2020 03 15
Apskaitos pagrindų konspektas
Įmonės principas. Veiklos tęstinumo principas. Periodiškumo principas. Pastovumo principas. Piniginio mato principas. Kaupimo principas. Kaupimo principas. Kaupimo principas. Palyginimo principas. Palyginimo principas. Pavyzdys. Neutralumo ...
Ekonomikos konspektai, Konspektas, 3 puslapiai
2011 01 02
Buhalteriniai apskaitos principai
Bendrieji buhalterinės apskaitos principai. Kas yra buahlterinė apskaita? Buhalterinės apskaitos politika. Bendrieji apskaitos taikymo principai. Buhalterinės apskaitos sistemos pagrindas, tai ir yra – bendrieji buhalterinės apskaitos ...
Apskaitos skaidrės, Skaidrės, 16 puslapių
2018 12 04
Apskaitos organizavimas įvairaus tipo įmonėse
Įvadas. Įmonių rūšys lietuvos respublikoje. Įmonių klasifikavimo kriterijai. Apskaitos organizavimo esmė. Apskaitos organizavimo bendrieji principai. Buhalterinės apskaitos organizavimas apskaitos politikos kontekste. Apskaitos politika. ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 21 puslapis
2011 12 30
Apskaitos testas
Tinka patikrinti buhalterines žinias. Viso 50 klausimų. Klauimų pavyzdžiai: kuriais iš šių reikalavimų negalima vadovautis formuojant apskaitinę informaciją? Ką rodo pelno ataskaita? Kas sudaro turto įsigijimo išlaidas? Kuo bandomasis ...
Ekonomikos testai, Testas, 6 puslapiai
2010 09 27
Apskaitos programų palyginimas
Įvadas. Buhalterinės apskaitos programų aprašymas. Buhalterinės apskaitos programa „Contour Enterprise“. Buhalterinės apskaitos programa „Centas“. Buhalterinių apskaitos programų palyginimas ir pasirinkimas. Išvados. Literatūra ir ...
Apskaitos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 13 puslapių
2015 03 05
Buhalterinės apskaitos reglamentavimas Lietuvoje
Įvadas. Buhalterinės apskaitos reglamentavimas Lietuvoje. Pagrindinės Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo sąvokos. Apskaitos vedimo principai. Uždarosios akcinės bendrovės „Xxx“ charakteristika. Įmonės buhalterija ...
Apskaitos referatai, Referatas, 20 puslapių
2017 06 11
Apskaitos organizavimas ir profesiniai reikalavimai
Įvadas. Apskaitos organizavimas skirtingų tipų įmonėse. Buhalterinės apskaitos sąskaitos ir dvejybinis įrašas. Buhalterinės apskaitos sąskaitos. Dvejybinis įrašas buhalterinės apskaitos sąskaitose. Sąskaitų planas. Apskaitos proceso ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 12 puslapių
2012 03 01
Įmonėje taikomi finansinės apskaitos būdai ir metodai
Santrauka. Summary. Paveikslėlių ir lentelių sąrašas. Įvadas. Buhalterinės apskaitos organizavimas. Buhalterinės apskaitos esmė. Buhalterinė apskaita ir finansinių ataskaitų rengimas. Buhalterinės apskaitos tvarkymas. Finansinių ir ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 43 puslapiai
2018 04 27
Apskaitos proceso organizavimas skirtingų tipų įmonėse
Įvadas. Apskaitos proceso teoriniai aspektai. Bendrieji apskaitos principai. Apskaitos tvarkymą reglamentuojantys teisės aktai. Tarptautiniai apskaitos standartai (TAS). Verslo apskaitos standartai (VAS). Buhalterinės apskaitos įstatymas. ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 25 puslapiai
2016 08 08
Apgaulingas buhalterinės apskaitos tvarkymas kaip mokesčiųvengimo būdas: administracinė ir baudžiamoji atsakomybė
Apgaulingas buhalterinės apskaitos tvarkymas kaip mokesčiųvengimo būdas: administracinė ir baudžiamoji atsakomybė. Įvadas. Probleminė situacija. Apgaulingo buhalterinės apskaitos tvarkymo samprata ir sąsajos sumokesčių vengimu. ...
Vadybos referatai, Referatas, 8 puslapiai
2013 01 24
Apskaitos politika ir finansinių bei mokestinių ataskaitų sudarymas
Santrauka. Summary. Įvadas. Buhalterinės apskaitos organizavimo teorinė ir praktinė apžvalga. Pagrindinės buhalterinės apskaitos reglamentavimo nuostatos Lietuvoje. Buhalterinės apskaitos reglamentavimas UAB „Užuolaidų studija“. UAB ...
Apskaitos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 42 puslapiai
2017 05 21
Buhalterinės apskaitos savarankiškas darbas
9,5( 2 atsiliepimai )
Buhalterinės apskaitos savarankiškas darbas. Per gruodžio mėnesį įvyko sekančios operacijos. Įmonė naudoja nuolat apskaitomų atsargų būdą. Bendrasis žurnalas. Didžiosios knygos sąskaitos. Darbinės atskaitomybės lentelė. Bandomasis ...
Apskaitos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 13 puslapių
2013 06 08
Uždarosios akcinės bendrovės apskaitos politika ir finansinių bei mokestinių ataskaitų sudarymas
Įvadas. Buhalterinės apskaitos organizavimo teorinė ir praktinė apžvalga. Pagrindinės buhalterinės apskaitos reglamentavimo nuostatos Lietuvoje. Buhalterinės apskaitos reglamentavimas ūkio subjekte. Ūkio subjekto veiklos apžvalga. ...
Apskaitos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 47 puslapiai
2018 10 30
Lietuvos bahalterinės apskaitos raida
Įvadas. Buhalterinės apskaitos raida Lietuvoje. Ūkinės apskaitos ištakos Lietuvoje. Lietuvos buhalterinės apskaitos sistemos raida. Apskaitos raida iki Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo. Apskaitos raida tarpukario nepriklausomoje ...
Apskaitos referatai, Referatas, 12 puslapių
2016 04 18
Ūkio subjekto buhalterinė apskaita ir finansinių bei mokestinių ataskaitų sudarymas
Įvadas. Buhalterinės apskaitos organizavimas. Organizacijų registravimas apskaitos dokumentuose. Operacijų registravimas apskaitos registruose. Organizuojant apskaitą stambiose įmonėse. Ataskaitų sudarymas. Buhalterinės apskaitos ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 18 puslapių
2013 03 28
Įmonės apskaitos politika ir finansinių bei mokestinių ataskaitų sudarymas
Santraukos. Įvadas. Buhalterinės apskaitos organizavimo teorinė ir praktinė apžvalga. Pagrindinės buhalterinės apskaitos reglamentavimo nuostatos Lietuvoje. Buhalterinės apskaitos reglamentavimas UAB „Raivila“. UAB „Raivila“ veiklos ...
Finansų bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 37 puslapiai
2013 12 03
Kompiuterizuotos buhalterinės apskaitos programų analizė
Paveikslų sąrašas. Lentelių sąrašas. Įvadas. Buhalterinės apskaitos programos. Apskaitos programa „Apskaitos asistentė“. Apskaitos programa. Privalumai ir trūkumai. Panašumai ir skirtumai. Išvados. Bibliografinis nuorodų ...
Apskaitos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 11 puslapių
2018 03 26
UAB buhalterinė apskaita ir finansinių ataskaitų rengimas
Santrauka. Summary. Įvadas. Lentelių ir paveikslų sąrašas. Buhalterinės apskaitos organizavimas. Buhalterinės apskaitos esmė. Buhalterinės apskaitos reglamentavimas Lietuvoje. UAB “XXX” buhalterinė apskaita ir finansinių ataskaitų ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 42 puslapiai
2018 03 18
Apskaitos esmė ir rūšys
Ūkinė apskaita. Naudojami matai. Ūkinės apskaitos rūšys. Operatyvinė-techninė apskaita. Statistinė apskaita. Buhalterinė apskaita. Buhalterinės apskaitos bruožai. Apskaitos informacijos esmė. Apskaitos informacijos vartotojai. Vidiniai ...
Apskaitos skaidrės, Skaidrės, 21 puslapis
2013 10 28
Įstaigos buhalterinės apskaitos tvarkymas
Įvadas. Įstaigos organizacinė strūktūra. Buhalterinės apskaitos tarnybos veikla. Dokumentų valdymas įstaigoje. Informacijos kaupimo metodai. Buhalterinę apskaitą reglamentuojantys įstatymai. Įstaigos buhalterinės apskaitos tvarkymas. ...
Apskaitos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 13 puslapių
2018 05 12
Apskaitos informacijos rengimas ir panaudojimas paslaugų rinkai gerinti
Įvadas. Apskaitos informacijos svarba įmonėje. Buhalterinės apskaitos samprata. Buhalterinės apskaitos informacijos rūšys. Informacijos panaudojimas paslaugų versle. Informacija rinkos santykiams stiprinti. Uab “solisun baltic“ ...
Apskaitos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 51 puslapis
2013 01 15
UAB „Švara” pardavimo savikainos apskaitos politika
Įvadas. Buhalterinės apskaitos organizavimas. Pardavimo savikainos buhalterinės apskaitos reglamentavimo nuostatos. UAB „Švara“ veiklos apžvalga ir apskaitos politika. UAB „švara“ įmonės buhalterinė apskaita ir finansinių ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 27 puslapiai
2017 12 05
UAB „Krisneda“ buhalterinė apskaita ir finansinių ataskaitų rengimas
Lentelių ir paveikslų sąrašas. Įvadas. Buhalterinės apskaitos organizavimas. Buhalterinės apskaitos esmė. Buhalterinės apskaitos reglamentavimas Lietuvoje. UAB “Krisneda” buhalterinė apskaita ir finansinių ataskaitų rengimas. ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 27 puslapiai
2019 03 01
Kompiuterizuotos buhalterinės apskaitos programos
Įvadas. Darbo tikslas - išanalizuoti kompiuterizuotos buhalterinės apskaitos programas. Apskaitos programa „Apskaitos asistentė“. „Apskaitos asistentės“ programa ypatinga tuo. Pritaikyta dirbti tinkle Sukurtas filialo ryšys ...
Apskaitos skaidrės, Skaidrės, 9 puslapiai
2018 03 26
×
40 mokytojų prisijungę laukia tavo klausimo