Buhalterinės apskaitos programa (3)

300 dokumentų
Apskaitos reglamentavimas
LR įstatymai ir norminiai aktai, reglamentuojantys apskaitą. Apskaitos reglamentavimas žemės ūkio veiklos subjektuose. LR Buhalterinės apskaitos įstatymas LR įmonių finansinės atskaitomybės įstatymas Verslo apskaitos standartai. ...
Apskaitos skaidrės, Skaidrės, 22 puslapiai
2019 12 10
Finansinė apskaita ir auditas
Įmonės ekonominės padėties atspindėjimas atskaitomybėje. Apskaitos samprata ir reglamentavimas. Apskaitos istorija. Apskaitos esmė, tikslas ir uždaviniai. Apskaitos informacija. Apskaitos informacijos vartotojai. Apskaitos reglamentavimo ...
Apskaitos konspektai, Konspektas, 12 puslapių
2018 12 18
Darbuotojų saugos ir sveikatos organizavimas apskaitos paslaugas teikiančioje įmonėje
Įmonės ekonominė veikla. Registruota valstybinėje mokesčių inspekcijoje , Vilniaus skyriuje. UAB ,,“ rekvizitai Įmonės adresas. Įmonės pagrindinė informacija. Padalinio atstovė saugai ir sveikatai. UAB „ WAF “ padalinio vadovas. ...
Ekonomikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 4 puslapiai
2018 10 25
Apskaitos organizavimas verslo įmonėje
Apskaitos organizavimas verslo įmonėje. Apskaitos principai. Finansų ir valdymo apskaita. Dvejybinis įrašas buhalterinės apskaitos sąskaitose. Pagrindinės finansinės ataskaitos ir jų turinys. Verslo apskaitos standartai (VASBuhalterinis ...
Apskaitos konspektai, Konspektas, 46 puslapiai
2015 01 10
UAB „Tauragės agrotechnika“ charakteristika ir buhalterinės apskaitos organizavimas
Įvadas. UAB „Tauragės agrotechnika“ charakteristika ir buhalterinės apskaitos organizavimas. UAB „Tauragės agrotechnika“ buhalterinės apskaitos organizavimas įmonėje. UAB „Tauragės agrotechnika“ mokesčiai. UAB „Tauragės ...
Finansų praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 52 puslapiai
2018 04 12
Apsakaitos konspektai
Bendroji apskaitos samprata ir apskaitos principai. Informacija valdymo sistemoje. Apskaitos informacija ir jos vartotojai. Apskaitos informacijos vartotojai. Apskaitos reglamentavimas ir apskaitos modeliai. Apskaitos modeliai. Apskaitininko ...
Apskaitos šperos, Špera, 5 puslapiai
2012 01 10
Apskaitos samprata
Apžvalginė tema. Buhalterinės apskaitos. dalyko darbo planas. DalisApskaitos pradmenys. Dalis Įmonių apskaita. /Finansinė apskaita/. Dalyko studijoms rekomenduojamos literatūros sąrašas. Literatūros sąrašo tesinys. Nemokšiškumas. ...
Apskaitos skaidrės, Skaidrės, 69 puslapiai
2016 11 08
Dvejybinis įrašas apskaitoje ir sąskaitos
Dvejybinis įrašas apskaitoje ir sąskaitos. Suprastinta T formos sąskaita. Informacija sąskaitose fiksuojama pagal šias taisykles 1 taisyklė. Taisyklė. Dvejybinis įrašas apskaitoje. Buhalterinės apskaitos ciklas. Ūkinių operacijų ir ...
Apskaitos skaidrės, Skaidrės, 36 puslapiai
2018 03 21
Bendrieji apskaitos organizavimo principai
Bendrieji apskaitos organizavimo principai. Tarptautiniai apskaitos standartai. Apskaitos registrai atšviesta tema. Piniginio turto esmė. Piniginio turto rūšys. Kasos operacijų apskaita. Buhalterinės apskaitos informacija ir jos rūšys. ...
Apskaitos konspektai, Konspektas, 5 puslapiai
2017 12 12
Banko apskaitos organzavimas
Apskaita banke. banko apskaitos organizavimas. Temos. Teisinis apskaitos banke reglamentavimas. 2. Banko apskaitos principai. Apskaita – verslo kalba. Niekuomet neinvestuokite į. Lietuvos respublikos buhalterinės apskaitos įstatymas 2001 m. ...
Bankininkystės skaidrės, Skaidrės, 27 puslapiai
2017 07 28
Apskaita biudžetinėse įstaigose uždaviniai
Finansų ir apskaitos katedra. Buhalterinės apskaitos studijų programos studentė. Praktikos ataskaita. Darbo vadovė. Panevėžys,. Užduotis. Finansų ir apskaitos katedra. Apskaitos biudžetinėse įstaigose praktika.
Ekonomikos uždaviniai, Uždavinys, 38 puslapiai
2013 11 15
Apskaitos apibrėžimas
Apskaitos apibrėžimas. Apskaitos pagrindiniai tikslai. Informacinių funkcijų uždaviniai yra tokie. Pagrindiniai teisės aktai, reglamentuojantys apskaitą ir finansinę atskaitomybę. Buhalterinės apskaitos įstatymo struktūra. Lietuvos ...
Apskaitos skaidrės, Skaidrės, 29 puslapiai
2016 03 10
Apskaitos procesas ir jo organizavimas
Turinys. Apskaitos organizavimo esmė. Finansinės apskaitos techninis ir technologinis aprūpinimas. Metodinis finansinsės apskaitos politikos aspektas. Apskaitos organizavimas skirtingų tipų įmonėse. Apskaitos proceso nuoseklumas. Ūkinių ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 15 puslapių
2012 01 10
Apskaitos politika
Apskaitos politikos fomavimo principai. Apskaitos politikos esmė. Pagrindiniai įmonės apskaitos politikos apibrėžimai. Apibrėžimas. Autorius (-iai). Apskaitos politikos sudėtinės dalys ir jų reikšmingumas. Organizacinis apskaitos ...
Apskaitos konspektai, Konspektas, 23 puslapiai
2012 11 07
Buhalterinės apskaitos konspektas
Buhalterinės apskaitos esmė , informacijos valdymas,. Principai. Buhalterinės informacijos vartotojai ir disponavimo ribos. Apskaitinės informacijos naudotojai. Buhalterinės apskaitos principai. Buhalterinės apskaitos formavimo sistema. ...
Apskaitos konspektai, Konspektas, 18 puslapių
2013 10 13
Buhalterinės apskaitos uždaviniai
Uždaviniai su sprendimais. Pavyzdys:200X m. kovo mėn. UAB “Rasa” užregistruotos tokios ūkinės operacijos:1.03 03 atidaryta įmonės sąskaita banke ir įnešta į ją 32 000 Lt. už parduotas akcijas.2.03 05 ...
Apskaitos uždaviniai, Uždavinys, 4 puslapiai
2018 03 31
UAB „Sausainis“ ūkio subjekto apskaita
Įvadas. Apie įmonę. Buhalterija įmonėje. Naudojama programa. Vyr. Buhalterio pareiginiai nuostatai. Buhalterinės apskaitos dokumentų saugojimo tvarka. Įstatymai reglumentuojantys įmonės veiklą. Bendrieji apskaitos tvarkymo ...
Apskaitos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 16 puslapių
2019 04 29
AB Telia Lietuva analizė darnaus vystymosi principų pagrindu
Kauno kolegijos vadybos ir ekonomikos fakulteto apskaitos ir finansų katedra buhalterinės apskaitos studijų programa. AB telia Lietuva analizė darnaus vystymosi principų pagrindu.
Vadybos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 14 puslapių
2019 02 21
Apskaitos pagrindai: Reikalavimai apskaitos informacijai
Apskaitos pagrindai. Apskaita. Buhalterinė apskaita – ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių. Reikalavimai apskaitos informacijai. Ūkio subjektai apskaitą tvarko taip. Apskaitos tvarkymo nustatymas ir parinkimas. Apskaitos metodų visumą, ...
Apskaitos skaidrės, Skaidrės, 26 puslapiai
2019 03 24
Apskaitos kompiuterizavimo aspektai
Apskaitos kompiuterizavimo aspektai tvarkant apskaitą kompiuteriu visi duomenys. Kompiuterinės apskaitos programos skiriasi. Buhalterinių įrašų atlikimo požiūriu apskaita įmonėje tvarkoma. Tvarkant apskaitą rankiniu būdu tie patys ...
Apskaitos testai, Testas, 2 puslapiai
2017 12 15
Buhalterinės apskaitos ciklo baigimas
Buhalterinės apskaitos ciklo baigimas. Finansinių metų pabaigos procedūros. Apskaitos politikos peržvalga. Apskaitos politika gali. Materialinių vertybių inventorizacija. Inventorizacija – tai. Ne rečiau kaip kartą per metus prieš ...
Apskaitos skaidrės, Skaidrės, 15 puslapių
2020 02 22
Buhalterinės apskaitos praktika
9,3( 3 atsiliepimai )
Apibūdinimas. Įvadas. Uždaros akcinės bendrovės „ rytvita". Pinigų laikymo organizavimas ir apskaita. Pinigų apskaita kasoje. Pinigų apskaita banko sąskaitoje. Paskolų ir finansinio turto apskaita. Paskolų apskaita. Lizingas (finansinė ...
Apskaitos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 15 puslapių
2013 03 19
Apskaitos procesas ir jo organizavimas, konspektas
Apskaitos procesas ir jo organizavimas. Turto samprata. Pagrindinė apskaitos lygybė. Pagrindinė apskaitos lygybė - pavyzdys. Ilgalaikio turto sudėtis. Trumpalaikio turto sudėtis. Nuosavo kapitalo sudėtis (ab, UABNuosavo kapitalo pokyčiai. ...
Apskaitos skaidrės, Skaidrės, 80 puslapių
2019 05 25
Seniūnijos buhalterinė apskaita
Klaipėdos valstybinės kolegijos. Verslofakulteto. Finansų ir apskaitos katedra. Studijų programa buhalterinė apskaita. Laukuvos seniūnija Biudžetinė įstaiga. Apskaitos procesas. Seniūnija vadovaujasi Šilalės rajono savivaldybės ...
Apskaitos skaidrės, Skaidrės, 6 puslapiai
2019 05 27
Finansinės apskaitos pagrindai
Įvadas. Buhalterinės apskaitos ir finansų. Samprata. Buhalterinės apskaitos esmė. Finansų esmė ir funkcijos. finansų sistema. Ilgalaikio turto apskaita. Ilgalaikio turto klasifikacija. Ilgalakio materialiojo turto apskaita. Ilgalaikio ...
Apskaitos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 22 puslapiai
2014 12 31
Apskaitos dokumentai projektas
Apskaitos dokumentai. Pagrindinis informacijos šaltinis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymas (Suvestinė redakcija nuo 2019-07-02Ūkinių faktų įforminimo reikalavimai. Apskaitos dokumentas – popierinis arba elektroninis ...
Apskaitos skaidrės, Skaidrės, 27 puslapiai
2019 11 12
Buhalterinės apskaitos samprata Konspektas
Buhalterinės apskaitos samprata. Apskaitinės informacijos esmė. Reikalavimai keliami apskaitos informacijai LR Buhalterinės apskaitos įstatyme. Bendrieji apskaitos principai ir kiekvieno iš jų reikšmė. Optimalumo reikalavimo esmė. Ūkio ...
Apskaitos konspektai, Konspektas, 5 puslapiai
2017 03 12
Akcinės bendrovės atsargų apskaita
Akcinės bendrovės ab „linas“ atsargų apskaita. Įvadas. Buhalterinės apskaitos reglamentavimas. Buhalterinės apskaitos reglamentavimas ir apskaitos politika. Atsargų reglamentavimas. Atsargų apibūdinimas, jų struktūra ir įvertinimas. ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 29 puslapiai
2013 03 28
Buhalterinės apskaitos praktika prekybos įmonėje
Įvadas. Bendroji dalis. Įmonės apibūdinimas. Bendrovės personalas. Įmonės apskaitos programos. Buhalterio pareiginiai nuostatai. Ilgalaikis turtas. Ilgalaikio materialaus turto apskaita. Trumpalaikis turtas. Atsargos. Parduotuvės Maxima ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 24 puslapiai
2015 05 21
Startuolių verslas - ar jis gali būti atsakingas?
Kauno kolegijos vadybos ir ekonomikos fakulteto apskaitos ir finansų katedra buhalterinės apskaitos studijų programa. Startuolių verslas startup - ar jis gali būti atsakingas. Startuoliai , kurie dalyvauja filantropinėje veikloje , ...
Verslo esės, Esė, 5 puslapiai
2017 06 04
TFAS (tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų) ir GAAP (visuotinai priimti apskaitos principai) harmonizacijos (suvienodinimo) procesas
Tarptautiniai finansų apskaitos standartai. Įvadas į TFAS. Privalumai naudojant TFAS. Kam TFAS yra taikomas? Reikalavimai tfas. Kaip TFAS skiriasi pagrindiniais klausimais nuo JAV BAP? Bendrieji buhalterinės apskaitos principai. Bendrieji ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 18 puslapių
2016 04 13
Praktika mokykloje praktikos ataskaita
Įvadas. Įmonės organizacinė struktūra. Buhalterinės askaitos tarnybos veikla. Pareiginiai nuostatai. Dokumentų valdymas mokykloje. Mokyklos finansinė atskaitomybė, ją reglamentuojantys teisės aktai. Įstatymai, reglamentuojantys ...
Ekonomikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 19 puslapių
2014 09 30
Pagrindinės finansinės ataskaitos ir jų turinys. Apskaitos principai. Dvejybinis įrašas buhalterinės apskaitos sąskaitose
Apskaitos samprata. Pagrindinės finansinės ataskaitos. Balansas. Balanse informacija yra išdėstoma tokia tvarka. Turtas. Nuosavas kapitalas. Pelno (nuostolių) ataskaita. Šioje ataskaitoje informacija turi būti pateikiama pagal tokius ...
Verslo skaidrės, Skaidrės, 17 puslapių
2016 06 25
Apskaitos organizavimas UAB
Įvadas. Literatūros aprašas. Buhalterinės apskaitos organizavimas uždarosiose akcinėse bendrovėse. Uždarosios akcinės bendrovės sąvoka. Bendrieji apskaitos principai. Apskaitos organizavimo formos pasirinkimas. Duomenų fiksavimas ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 24 puslapiai
2014 10 30
Gamybos įmonės veiklos apskaita
Kauno kolegijos verslo fakulteto turizmo ir laisvalaikio katedra turizmo ir viešbučių vadybos studijų programa. Įmonės veiklos apskaitos savarankiškas darbas. Savarankiško darbo užduotis. Sąskaitos pavadinimas Kodas. XX. Sausio mėn. ...
Apskaitos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 15 puslapių
2019 04 13
Trumpalaikių skolų prekybos įmonėse apskaita
Trumpalaikių skolų prekybos įmonėse apskaita. Įvadas. Buhalterinės apskaitos samprata. Trumpalaikio turto vieta buhalterinėje apskaitoje. Trumpalaikio turto samprata ir reikšmė. Trumpalaikio turto sudedamosios dalys. Trumpalaikės skolos ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 19 puslapių
2012 01 12
×
24 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo