Buhalterinės apskaitos programa (4)

300 dokumentų
Gamybos įmonės veiklos apskaita
Kauno kolegijos verslo fakulteto turizmo ir laisvalaikio katedra turizmo ir viešbučių vadybos studijų programa. Įmonės veiklos apskaitos savarankiškas darbas. Savarankiško darbo užduotis. Sąskaitos pavadinimas Kodas. XX. Sausio mėn. ...
Apskaitos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 15 puslapių
2019 04 13
Trumpalaikių skolų prekybos įmonėse apskaita
Trumpalaikių skolų prekybos įmonėse apskaita. Įvadas. Buhalterinės apskaitos samprata. Trumpalaikio turto vieta buhalterinėje apskaitoje. Trumpalaikio turto samprata ir reikšmė. Trumpalaikio turto sudedamosios dalys. Trumpalaikės skolos ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 19 puslapių
2012 01 12
Strateginiai planai buhalterijos įmonėje
Mėnesiai Projekto veikla. Įvesti motyvacinę sistemą darbuotojams. Patobulinti įmonės reklamą. Darbotuojų kvalifikacijos kelimas. Padidinti įmonės mėnesines pajamas. Patobulinti buhalterinės apskaitos programa įmonės kompiuteriuose. ...
Apskaitos namų darbai, Namų darbas, 2 puslapiai
2018 10 18
Apskaita. Apskaitos konspektas
Sąskaitybos pagrindai. Apskaitinės informacijos paskirtis ir taikymas. Pagrindinės apskaitos sąvokos ir principai. Pagrindinės apskaitos dokumentų tvarkymo nuostatos. Pagrindiniai apskaitos tvarkymo metodai. Apskaitinė lygybė. Pagrindiniai ...
Apskaitos konspektai, Konspektas, 42 puslapiai
2012 01 06
Apskaitininkės buhalterės baigiamoji praktika
9,7( 7 atsiliepimai )
Įvadas. Uab „rxxxxx“ veiklos ir organizacinės stuktūros pristatymas. Buhalterinės apskaitos organizavimas įmonėje. Uab „rxxxxx“ piniginių lėšų apskaita. Uab „rxxxxx“ atsiskaitymų apskaita. Darbo laiko ir darbo apmokėjimo ...
Apskaitos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 27 puslapiai
2012 04 25
ES žemės ūkio politika ir parama
Kauno kolegijos vadybos ir ekonomikos fakulteto apskaitos ir finansų katedra buhalterinės apskaitos studijų programa. Es žemės ūkio politika ir parama. Europos sąjungos žemės ūkio politika žemės ūkio sektorius Europos sąjungoje. ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 10 puslapių
2019 04 08
Individualios įmonės buhalterinės apskaitos analizė
Bendra įmonės charakteristika. Įmonės tarnybos valdymas. Įmones valdymo schema. Apskaitos dokumentai, registrai, vedimo tvarka bei metodai įmonėje. Apskaitos dokumentų ir apskaitos reigistrų saugojimas. Griežtos apskaitos blankai ir ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 18 puslapių
2015 03 25
Praktika PMF „Turistlandija“
Įvadas. Žmogiškųjų išteklių skyrius. Žmogiškųjų išteklių skyriaus funkcijos. Darbo organizavimo procesas. Nuveikti darbai personalo skyriuje. Išvados ir pasiūlymai. Buhalterinės apskaitos skyrius. Buhalterinės apskaitos skyriaus ...
Vadybos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 17 puslapių
2018 02 26
Buhalterine apskaita. Baigiamoji praktika.
10( 4 atsiliepimai )
Susipažinimas su uab “įmonė x”. Įmonės skyrių veikla. Sąskaitų planas. Ilgalaikis turtas. Ilgalaikio materialaus turto apskaita. Trumpalaikis turtas. Atsargų apskaita įmonėje. Pirkėjų įsiskolinimų apskaita. Grynųjų pinigų ...
Ekonomikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 30 puslapių
2012 01 04
Pragyvenimo lygio statistinis tyrimas
Buhalterinės apskaitos studijų programa. Pragyvenimo lygio statistinis tyrimas. Savarankiškas darbas. Atliko.
Statistikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 10 puslapių
2018 01 18
Finansinės apskaitos baigiamoji profesinės veiklos praktika
9,5( 2 atsiliepimai )
Įvadas. Įmonės organizacinė forma ir apskaitos valdymo struktūra. Įmonės struktūra. Apskaitos sistema ir apskaitos politika. Buhalterių teisės, pareigos ir atsakomybė. Specialios paskirties registrai. Pagrindinės finansinės ataskaitos. ...
Apskaitos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 25 puslapiai
2012 09 24
Apskaitos informacijos rengimas ir panaudojimas paslaugų rinkai gerinti
Įvadas. Apskaitos informacijos svarba įmonėje. Buhalterinės apskaitos samprata. Buhalterinės apskaitos informacijos rūšys. Informacijos panaudojimas paslaugų versle. Informacija rinkos santykiams stiprinti. Uab “solisun baltic“ ...
Apskaitos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 51 puslapis
2013 01 15
Internetinio teksto sutvarkymas
UAB “Logas”. Konto programa. Uždaroji akcinė bendrovė “LABBIS”. Labbis iii. Programa LABBIS III – Biudžetinėms įstaigoms. Labbis iii sprendimai – e-verslas. Paskirtis. Funkcionalumas. Rezultatas. LABBIS III sprendimai – ...
Informatikos referatai, Referatas, 28 puslapiai
2017 11 01
Įmonės prisijungimo prie interneto analizė
Įvadas. Šiuolaikiniai prisijungimo prie interneto metodai ir jų analizė. Prisijungimo prie interneto metodai. Populiariausi interneto tiekėjai Lietuvoje ir jų paslaugų kainos. Tinkamiausias interneto tiekėjas steigiamai įmonėi ...
Informatikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 19 puslapių
2018 05 12
Praktikos ataskaita įmonėje UAB "Bikuvos" prekyba
Įvadas. UAB „Bikuvos“ prekyba apskaitos politika, buhalterinės tarnybos struktūra, funkcijos. Įmonės apskaitos politika. Įmonės buhalterinės tarnybos struktūra ir funkcijos. UAB „Bikuvos“ prekyba naudojami buhalterinės apskaitos ...
Apskaitos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 26 puslapiai
2016 05 30
Įmonės apskaitos politika praktikos ataskaita UAB „Panevėžio autobusų parkas“
Įvadas. Įmonės apskaitos politika, bahalterinės tarnybos funkcijos. Įmonės buhalterinės apskaitos dokumentai. Įmonės turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų, pajamų, sąnaudų apskaita. Finansinių, statistinių ataskaitų, ...
Logistikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 18 puslapių
2017 04 29
AB „Teo“ finansinių ataskaitų vertinimas (2)
Lentelių ir paveikslų sąrašas. Įvadas. Buhalterinės apskaitos organizavimas. Buhalterinė apskaita Lietuvoje ir Europos Sąjungoje. Finansinių ataskaitų rengimas, klaidos ir jų taisymas. AB „Teo“ ir įmonės apskaitos vertinimas. AB ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 35 puslapiai
2017 05 24
Finansų praktikos ataskaita prekyba dujomis
Įvadas. Praktikos užduotys ir klausimai. Buhalterinės apskaitos įtaka įmonės valdymo grįžtamajam ryšiui. Pagrindinės apskaitos funkcijos. Pagrindinių apskaitos funkcijų įtaka įminės valdymui atsižvelgiant į besikeičiančias verslo ...
Ekonomikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 12 puslapių
2014 04 09
Turizmo įtaka šalies ekonomikai skaidrės
Turizmo įtaka šalies ekonomikai. kauno kolegijos. vadybos ir ekonomikos fakulteto. apskaitos ir finansų katedra. buhalterinės apskaitos studijų programa. Turizmas- vienas greičiausiai klestinčių verslų pasaulyje. Turizmas daro didelę. ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 8 puslapiai
2018 04 25
Praktika buhalterinės apskaitos tvarkymo paslaugas teikiančioje įmonėje
Įvadas. Įmonės veikla, darbo organizavimas, struktūra. UAB ˮpajūrio buhalterijaˮ konkurencinė aplinka. Įmonės apskaitos sistema. Įmonės ūkinių operacijų registravimo tvarka. Išvados. Literatūros sąrašas.
Apskaitos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 14 puslapių
2019 03 26
Apskaita neribotos civilinės atsakomybės įmonėse ir jos taikymas „x“ įmonėje
Įvadas. Neribotos atsakomybės įmonės. Individuali įmonė. Ūkinė bendrija. Apskaita. Apskaitinės informacijos savybės. Apskaitinės informacijos perdavimas ir saugojimas. Apskaitinės informacijos naudotojai I. Apskaitinės informacijos ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 15 puslapių
2014 12 23
Apskaitos metodo elementai ir apskaitos ciklas
Apskaitos sistema. Ūkinių faktų identifikavimas. Dokumentavimas. Apskaitos dokumentai. Privalomi dokumento rekvizitai. Papildomi apskaitos dokumentų rekvizitai. Dokumentų klasifikavimas. Ūkinių operacijų dokumentai. Ūkinių operacijų ...
Apskaitos skaidrės, Skaidrės, 68 puslapiai
2016 10 24
Konkurencijos samprata konspektas
Šiaulių valstybinė kolegija verslo ir technologijų fakultetas finansų ir buhalterinės apskaitos katedra. Įvadas. Konkurencijos samprata. Tobuloji konkurencija. Tobulosios konkurencijos privalumai. Tobulosios konkurencijos trūkumai. Netobula ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 20 puslapių
2016 06 22
Pagrindiniai finansiniai rodikliai
Utenos kolegijos verslo ir technologijų fakulteto ekonomikos katedros buhalterinės apskaitos studijų programa. Pagrindiniai finansiniai rodikliai. Padrindiniai finansiniai rodikliai. Efektyvumo finansiniai rodikliai. Likvidumo mokumo ...
Apskaitos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 8 puslapiai
2018 12 18
Mokslinės informacijos paieška internete, buhalterinės apskaitos raida
Mokslinės informacijos paieška internete. Buhalterinės apskaitos raida.
Informatikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 4 puslapiai
2020 05 04
Apskaitos pagrindų seminarinis darbas
Apskaitos pagrindų seminarinis darbas. Įvadas. I dalis „pirminių apskaitos dokumentų naudojimas ir saugojimas“. Pirminių dokumentų saugojimo tvarka. Ii dalis „lietuvos respublikos mokesčių sistemos pagrindai“. Pelno mokesčio ...
Apskaitos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 14 puslapių
2013 05 10
Apskaitos tvarkymas: Norminiai aktai
Įvadas. Lr buhalterinės apskaitos įstatymas nr. ix. Str. apskaitos tvarkymas. Str. ūkinių operacijų įforminimas. Str. apskaitos dokumentų rekvizitai. Str. apskaitos dokumentų pasirašymas. Str. apskaitos registrai. Str. apskaitos ...
Apskaitos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 17 puslapių
2018 11 29
Apskaita įmonėje baigiamosios praktikos ataskaita
9,2( 5 atsiliepimai )
Įvadas. Įmonės charakteristika. Įmonės įstatai, kolektyvinė sutartis, įmonės etikos kodeksas. Įmonės organizacinė ir valdymo struktūros, įmonės veiklos specifika. Apskaitos politika. Buhalterinės apskaitos skyriaus darbo ...
Apskaitos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 35 puslapiai
2016 05 11
Buhalterinės apskaitos studijų programa. Kūno kalba. Psichologijos savarankiškas darbas. Atliko. Julija. Įvadas. Kūno kalba. Kūno kalbos naudojimas ir požiūris į ją. Kūno kalba pagal žmogaus būdo savybes. Naudota literatūra.
Psichologijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 12 puslapių
2016 11 15
Valstybės finansai. Finansinė apskaita konspektas
Finansinė apskaita. Apskaitos esmė. Sąvokos. Apskaitos informacijos poreikis ir jos vartotojai. Apskaitos elementai ir rūšys. Finansinės apskaitos reglamentavimas. Apskaitos principai. Standartai, es direktyvos. Apskaitos politika. ...
Ekonomikos konspektai, Konspektas, 76 puslapiai
2012 03 30
Individualios veiklos registravimas
Individualios veiklos pagal pažymą,. Be verslo liudijimu ir su verslo liudijimu. Registravimas. Įvadas. Uždaviniai. Individuali veikla. Gautų pajamų apmokestinimas. Individualios veiklos su verslo liudijimu įregistravimas. Privalomieji ...
Verslo referatai, Referatas, 14 puslapių
2014 01 04
Bankroto diagnozavimas įmonėje
Utenos kolegijos verslo ir technologijų fakulteto verslo ir viešosios vadybos katedros buhalterinės apskaitos studijų programa. Bankroto diagnozavimas x įmonėje kursinis darbas. ĮVADAS Temos aktualumas. Darbo objektas. Darbo tikslas. ...
Ekonomikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 6 puslapiai
2019 05 03
Buhalterijos teorijos konspektas
Buhalterinės apskaitos samprata. Apskaitinės informacijos esmė. Reikalavimai keliami apskaitos informacijai LR Buhalterinės apskaitos įstatyme. Bendrieji apskaitos principai ir kiekvieno iš jų reikšmė. Pinigų ir kaupimo principų ...
Finansų konspektai, Konspektas, 5 puslapiai
2017 02 14
Apskaitos pagrindų testas
„ stekas apskaita “ modulis didžioji knyga. Pradiniai sąskaitų likučiai įvedami. Įvestų pradinių sąskaitų likučių eilučių suma DEBETE ir KREDITE. Prieš pradedant registruoti ūkines operacijas reikia. Registruojant ūkines ...
Apskaitos testai, Testas, 1 puslapis
2017 12 15
Praktikos ataskaita: įmonės apskaitos organizavimas
Įvadas. Bendrovės apskaitos organizavimas. Bendrovės buhalterinės apskaitos dokumentai, ataskaitinių metų pabaigos procedūros. Bendrovės turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų, pajamų, sąnaudų apskaita. Bendrovės ilgalaikio turto ...
Apskaitos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 20 puslapių
2017 05 05
Apskaitos esmė ir reglamentavimas
Tema. Apskaitos teikiama informacija ir jos vartotojai. Pagrindinės apskaitos sąvokos*. Pagrindinės apskaitos sąvokos. Apskaitos informacija. Reikalavimai, keliami apskaitinei informacijai. Apskaitos proceso esmė. Apskaitos pagrindiniai ...
Apskaitos skaidrės, Skaidrės, 57 puslapiai
2016 10 24
×
111 mokytojų prisijungę laukia tavo klausimo