Buhalterio profesinė etika

300 dokumentų
Buhalterio profesinė etika esė
Taigi, apibendrindama norėčiau pasakyti, kad profesionaliam buhalteriui yra labai svarbu būti sąžiningam, teisingam, atidžiam, tolerantiškam, taktiškam, punktualiam, konfidencialiam, mokančiam bendrauti, nes tada ir visas darbas vyksta ...
Etikos esės, Esė, 2 puslapiai
2017 05 05
Etika konspektas
Etikos mokslo objektas. Rūšys. Filosofinė etika: struktūra, esmin. Sąvokos. Moralės kilmės problema. Valia ir intelektas (sąžinė) rūšys, f-jos. Sąžinės veikimo principai, funkcijos. Dorybė: kilmė, rūšys, paskirtis. Aristotelis. ...
Etikos konspektai, Konspektas, 5 puslapiai
2012 02 06
Verslo etika. Referatas
Verslo etika ir etiketas. Etikos kodeksų evoliucija, įvairovė ir paskirtis. Verslo ir profesinės etikos sąsajos. Organizacijos moralinė ir socialinė atsakomybė. Tarptautinis verslas ir jo etika. Multinacionalinės kompanijos lietuvoje. ...
Etikos referatai, Referatas, 18 puslapių
2010 12 15
Antstolio profesinė etika
Įvadas. Antstolio statusas. Antstolių profesinė etika. 4. Antstoliai ir jų profesinė etika visuomenės vertinimu. Antstolio drausminės atsakomybės. Antstolių tarpusavio santykiai. Išvados. Literatūra.
Etikos referatai, Referatas, 9 puslapiai
2017 05 05
Verslo etikos žinių reikšmė buhalterės, buhalterio veiklai
Kokius žmogaus veiksmus apima etika? Kuo svarbi/nesvarbi etika žmogaus veiklai. Kuo verslo etika svarbi verslo atstovams? Kodėl buhalterės, buhalterio veiklai reikia profesinės etikos. Apibrežti etinę problemą. Su kokiomis etinėmis ...
Etikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 puslapių
2018 11 19
Bioetika ir jos didaktika Medicinos etika
Įvadas. Dar visai neseniai medicinos etika buvo tik pačių medikų reikalas. Terminologija. Bioetika-1970 m. pirmą kartą pavartojo JAV onkologas Van Rensselaeras Potteris. Sveikatos priežiūros etika yra skirtingų sveikatos priežiūros ...
Medicinos skaidrės, Skaidrės, 14 puslapių
2016 10 17
Buhalterio pareigybiniai nuostatai
Bendroji dalis. Profesinės rizikos veiksniai. Saugos priemonės nuo jų poveikio. Buhalterio veiksmai prieš darbo pradžią. Buhalterio veiksmai darbo metu. Buhalterio veiksmai avariniais (ypatingais) atvejais. Buhalterio veiksmai baigus darbą.
Aplinkos konspektai, Konspektas, 8 puslapiai
2016 08 14
Etika ir profesinė etika teisėje
Įvadas. Kas yra etika. Etikos objektas. Profesinės etikos objektas. profesinė dora. Profesinės etikos kodeksai. Išvados. Literatūra.
Teisės referatai, Referatas, 12 puslapių
2014 05 04
Profesinė etika ir dorovės normos
Įvadas. Profesinės dorovės specifika. Profesinės etikos objektas. Darbo etika. Kultūros įtaka bendravimo sėkmei. Profesinė valstybės tarnautojų etika. Profesinės etikos raiška. Profesinės etikos principai. Profesinės etikos socialinės ...
Etikos referatai, Referatas, 7 puslapiai
2015 03 10
Profesinė etika
Įvadas. Etika. Moralė ir etika. Profesinės moralės problemos. Profesinės etikos funkcijos. Verslo etika ir darbininkų priimami sprendimai. Vadovų etika. Etikos problemos, kylančios dėl organizacijos ir darbuotojų interesų skirtingumo ar ...
Etikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 26 puslapiai
2012 03 29
Buhalterio pareigybės aprašymas
Vyriausiojo buhalterio pareigybės aprašymas. Bendroji dalis. Vyriausiojo buhalterio pareigos ir funkcijos. Vyriausiojo buhalterio teisės. Vyriausiojo buhalterio atsakomybė.
Raštvedybos pavyzdžiai, Pavyzdys, 5 puslapiai
2012 09 23
Etikos samprata
Etikos samprata. Profesinė etika. Etika- filosofijos mokslas apie dorovę. Žodžio “Etika” reikšmės kilmė “Ethos”- paprotys. Moralė- dorybė. Moralus- doras. Moralumas- dorumas Dorovė – tai principai. Etika yra abstrakti sąvoka, ...
Etikos skaidrės, Skaidrės, 18 puslapių
2016 06 28
Auditoriaus vardo suteikimas ir auditorių etika
Įvadas. Auditorių profesinė veikla ir jos reglamentavimas. Auditorių vardo suteikimas. Auditorių profesinė etika. Išvados. Literatūra.
Finansų referatai, Referatas, 13 puslapių
2019 10 29
Medicinos etika skaidrės
Profesinė etika. Tema. etikos samprata ir objektas. profesinė etika kaip normatyvinės etikos atmaina. Etikos samprata. Etikos objektas. Profesinė etika kaip normatyvinės etikos atmaina. Teiginiai. Etikos sampratos. Tema. . Medicinos etikos ...
Etikos skaidrės, Skaidrės, 37 puslapiai
2016 06 25
Buhalteris profesijos skaidrės
Buhalteris. Kodėl pasirinkau būtent šia profesiją? Buhalteris, kas tai? Buhalterio darbas ir darbo pobūdis. Buhalterio profesija Lietuvoje. Kur galima įgyti buhalterio profesija? Tolimesnių studijų galimybės. Karjeros galimybės. ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 21 puslapis
2016 10 26
Buhalterio profesija projektas
Buhalterio profesija. Profesija ir darbas stipriai lemia kiekvieno žmogaus integracijos galimybes į darbo rinką. Profesija ir darbas. Buhalterio funkcijos įmonėje priklauso nuo to ar jis yra vyr. Ką įmonėje veikia buhalteris? Buhalterio ...
Apskaitos skaidrės, Skaidrės, 6 puslapiai
2019 01 13
Etikos teorijos konspektas
ETIKA. Profesinė etika. Verslo etika. Etinės teorijos versle. Etikos teorija. Eontologija. Utilitarizmo teorija. Kochl moralinio išsivystymo lygiai.
Etikos konspektai, Konspektas, 3 puslapiai
2017 04 27
Verslo etikos reikšmė buhalterio veiklai
Verslo etikos žinių reikšmė buhalterės , buhalterio veiklai. Dalis. Verslo etikos reikšmė Kokią vietą žmogaus veikloje užima etika. Kodėl buhalterės , buhalterio veikloje atsiranda etikos elementas. Pasirinkite vieną su verslo etika ...
Verslo referatai, Referatas, 6 puslapiai
2015 03 26
Profesinės etikos projektinis darbas
I dalis. Profesinės etikos reikšmė. Kokią vietą žmogaus veikloje užima etika? Kodėl odontologės veikloje atsiranda etikos elementas? Pasirinkite vieną su odontologo profesine etika susijusią problemą ir aptarkite ją pagal šiuos ...
Etikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 4 puslapiai
2014 12 01
 Pareigos poelgių etika
Deontologinės etikos teorijos. Pareigos poelgių etika. Teleologinės etikos teorijos. Deskriptyvioji etika -(. Normatyvioji etika -(. ? Profesinė etika. Medicinos etikos principai. Kitos nuomonės teisė. Žmogiškieji etikos principai. ...
Etikos konspektai, Konspektas, 2 puslapiai
2018 11 18
Įvaizdis. Elgesio etika
Kas yra įvaizdis? Pirmasis įspūdis. Kaip pristayti save? Formalus pristatymas. Neformalus pristatymas. Pristaymas prieš didelę auditoriją. Jūsų balso skambesys. Pasiruošimas viešam pasisakymui. Kūno kalba. Kaip jūs spaudžiate ranką ...
Etikos referatai, Referatas, 10 puslapių
2012 01 20
Verslo etikos savarankiškas darbas
Etinio kodekso funkcinės problemos. Profesinė etika, jos specifika. Specifiniai profesinės etikos ir etiketo reikalavimai. Pagyrimo etika. Literatūros sąrašas.
Etikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 5 puslapiai
2014 01 18
Etikos sąsajos su kitais mokslais
Etika ir filosofija. Etika ir antropologija. Etika ir istorija. Etika ir politologija. Etika ir sociologija. Etika ir teisė.
Etikos referatai, Referatas, 11 puslapių
2017 02 23
Viešojo administravimo etika
Įvadas. Svarbiausi valstybės tarnautojų etikos principai. Etiškas sprendimų priėmimas atliekant tarnybines užduotis. Valstybės tarnautojų atsakomybė. Profesinė etika. Teisėsaugos pareigūno profesinės etikos ypatumai. Tarnybinis ...
Viešojo administravimo refleksijos, Refleksija, 14 puslapių
2016 08 02
Buhalterio darbo vietos ŠVK įvertinimas
Paveikslų sąrašas. Įvadas. Ergonomika ir ergonomikos reikalavimai. Buhalterio darbo vieta. Šiaulių valstybinės kolegijos buhalterio darbo vieta. Išvados.
Saugos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 16 puslapių
2019 04 30
Auditorių etika
Auditorių etika. Kodeksas, reglamentuojantis audito etiką. Audito elgesio normos ir jų esmė. Nepriklausomumas ir objektyvumas. Sąžiningumas. Profesinė kompetencija ir reikiamas atidumas. Atsakomybės visuomenei. Konfidencialumas ir ...
Apskaitos referatai, Referatas, 17 puslapių
2014 03 27
Verslininko etika referatas
Verslininko etika. Taigi šio darbo tikslas – patarti, kas yra verslo etika, kam ji reikalinga, kokios pagrindinės verslininkų etikos problemos ir kaip jas spręsti. Verslo ir etikos ryšys. Etinės problemos ir jų sprendimai , etinės ...
Verslo referatai, Referatas, 14 puslapių
2014 07 11
Verslo etika savikontrolės klausimai ir atsakymai
Apibudinkite, kas yra profesinė etika? Kada ir kokios aplinkybės paskatino profesinės etikos atsiradimą? Kam reikalinga profesinė etika? Pateikite konkrečius profesinės etikos pavyzdžius. Koks ryšys tarp profesinės etikos ir ...
Verslo konspektai, Konspektas, 4 puslapiai
2017 11 24
Etika turizmo plėtros procesuose
Įvadas. Etika. Etika ir vadyba. Etika ir ekonomika. Verslo etika. Darnus turizmas. Išvados. Literatūros šaltiniai.
Etikos referatai, Referatas, 8 puslapiai
2016 11 06
Verslo etika Lietuvoje
Verslo etika Lietuvoje. Teisingumo teorija. Organizacijos suinteresuotųjų etikos teorija. Kalbos etika. Kontrolės etika. Kritikos etika. Vertinimo etika. Skatinimo etika. Klausymosi etika. Reiklumo etika. Taisyklės pavadinimas. Socialinė ...
Etikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 11 puslapių
2015 03 23
Profesinė etika utilitarizmo etikos teorija
Profesinė etika Tema Utilitarizmo etikos teorija. Utilitarizmas. Biologinis utilitarizmo paaiškinimas. Negatyvusis utilitarizmas. Dviejų lygių utilitarizmas. J. Benthamas (1748-1832). J.S.Millis (1806-1873). Pagrindiniai J.Benthamo etikos ...
Etikos projektai, Projektas, 14 puslapių
2016 06 20
Klonavimas profesinė etika
Miške vien medžiai. Iš pažiūros jie vienodi, tačiau taip nėra. Kiekvienas iš jų unikalūs savo struktūra, savo DNR. Unikalu. Kiekvieną pavasarį prasikala naujas daigas, naujas augmuo, praskraidinantis tą įvairove savo savitumu, ...
Etikos esės, Esė, 2 puslapiai
2014 05 20
Profesinė etika atvėjo analizė
Išvadose galima teigti , kad mamos meilė vaikams yra begalinė tai matome iš dilemos, kad mama susitvarkė savo gyvenimą su narkotikais, bet priėjo prie cigarečių galbūt net tai eis pakeisti ir ji susitvarkys, vaikams taip pat yra malonu ...
Etikos analizės, Analizė, 4 puslapiai
2016 12 06
Buhalterinės apskaitos specialybė
Įvadas. Buhalterinės apskaitos raida. Buhalterių herbas. Vyriausio buhalterio pareigos. Aštuonios gero buhalterio savybės. Buhalterio asmeninės savybės. Profesinės perspektyvos. Išvados. Bibliografinis aprašas. Šiaulių valstybinės ...
Apskaitos skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2016 04 18
Slaugytojo profesinė etika: kodekso kritinė analizė
Pagrindinė slaugytojo pareiga  - pagalba žmonėms , kuriems reikalinga slauga. Slaugytojas asmeniškai atsakingas už teikiamų paslaugų kokybę. Slaugytojas užtikrina asmeninės informacijos konfidencialumą ir vadovaujasi profesine ...
Etikos analizės, Analizė, 1 puslapis
2018 03 20
Mano profesija Buhalteris
Mano profesija. buhalteris. Šiauliai. Mano profesija BUHALTERIS, Jurgita Jokubaitienė. Buhalteris3 Darbo aplinka. Buhalteris – tai žmogus, kuris yra atsakingas už įmonės finansines operacijas. Darbo aplinka ir priemonės. Tinkama darbo ...
Apskaitos skaidrės, Skaidrės, 14 puslapių
2016 01 05
×
129 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo