Chemija kokybinės reakcijos

300 dokumentų
Trąšų savybių tyrimas, kokybinės reakcijos
Trąšų savybių tyrimas , kokybinės reakcijos Tikslai. Darbo eiga. Jonų nustatymas.
Chemijos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 2 puslapiai
2016 01 18
Chemijos sritys
Chemija. Chemijos šakos. Analizinė chemija. Bendroji chemija. Fizikinė chemija. Neorganinė chemija. Organinė chemija. Polimerų chemija. Koloidų chemija. Biochemija. Geochemija. Radiochemija. Agrochemija. Farmacinė chemija. Imunochemija. ...
Chemijos skaidrės, Skaidrės, 19 puslapių
2013 05 23
Neutralizacijos reakcijos
9( 2 atsiliepimai )
Neutralizacijos reakcijos. Pamokos tikslas. Pamokos uždaviniai. Pamokos eiga. Kaip elgiamės su rūgštimis ir bazėmis? Dirbtiniai indikatoriai. Rūgščių savybės. Reaguoja su aktyviais metalais, sudaro DRUSKĄ IR H. Šarmų savybės. ...
Chemijos skaidrės, Skaidrės, 14 puslapių
2016 06 25
Organinės chemijos kokybinės atpažinimo reakcijos
Organinės chemijos kokybinės atpažinimo reakcijos. Sotieji angliavandeniliai CnH2n+. Nesotieji angliavandeniliai alkenai CnH2n ir alkinai CnH2n. Aromatiniai angliavandeniliai. Vienhidroksiliai alkoholiai. Polihidroksiliai alkoholiai. Aldehidai. ...
Chemijos skaidrės, Skaidrės, 13 puslapių
2016 06 29
Šokolado kokybinės ir kiekybinės sudėties vertinimas
Įvadas. Šokolado cheminė sudėtis. Šokolado kokybinis vertinimas. Pirmos analizinės katijonų grupės pažinimo reakcijos. Antros analizinės katijonų grupės pažinimo reakcijos. Trečios analizinės katijonų grupės pažinimo reakcijos. ...
Chemijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 15 puslapių
2019 04 28
Kiekybinė ir kokybinė cheminė analizė
Kokybinės ir kiekybinės analizės metodų apžvalga. Pagal ką skirstoma cheminė analizė į kokybine ir kiekybinę? Kokybinė analizė. Kokybinei analizei naudojamos tik tokios reakcijos. LIEPSNOS DAŽYMAS- iš fizikinių kokybinės analizės ...
Chemijos skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2019 11 12
Bulvės kokybinė ir kiekybinė analizė
Įvadas. Bulvės cheminė sudėtis. Bulvės kokybinis vertinimas. Natrio atpažinimo reakcijos. Magnio atpažinimo reakcijos. Kalio atpažinimo reakcijos. Kalcio atpažinimo reakcijos. Geležies atpažinimo reakcijos. Fe2+ jono būdinga reakcija. ...
Maisto technologijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 13 puslapių
2015 04 08
Monosacharidų ir disacharidų cheminės savybės ir kokybinės reakcijos
Laboatorinis darbas Nr. Darbo priemonės ir medžiagos. Darbo eiga. Monosacharidų ir disacharidų cheminės reakcijos. Hidroksilinių grupių reakcijos. Aldehidinių grupių reakcijos. Tromerio reakcija. Sidabrinio veidrodžio reakcija.
Chemijos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 2 puslapiai
2016 09 14
Halogenų gavimas
Halogenų gavimas. Savybės. Kokybinės halogenidų atpažinimo reakcijos. Druskos rūgšties savybių tyrimas. Reakcijos su metalų oksidais (mainų r.). Reakcijos su hidroksidais (neutralizacijos r.). Reakcijos su karbonatais (mainų r.).
Chemijos konspektai, Konspektas, 1 puslapis
2012 01 09
Alaus kokybinės ir kiekybinės sudėties vertinimas
Įvadas. Darbo tikslas. Uždaviniai. Alaus cheminė sudėtis. Alaus kokybinės sudeties vertinimas. Reagentų klasifikavimas. Katijonų analizė. Pirmos analizinės katijonų grupės pažinimo raekcijos. Natrio katijono Na+ atpažinimo reakcijos. ...
Chemijos referatai, Referatas, 27 puslapiai
2015 04 28
Analizinės chemijos laboratoriniai darbai
Įvadas. Kokybinės analizės pagrindai. Analizinės reakcijos ir jų jautrumas. Sisteminė analizė ir katijonų grupavimas. Nusodinimas ir nuosėdų atskyrimas nuo tirpalo. Reakcijų atlikimas ir lašų reakcijos. Rūgščių - šarmų metodas. ...
Chemijos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 39 puslapiai
2012 07 23
Chemija buityje
Skaidrės apie buitinę chemiją. Chemija buityje. Kosmetika. Maistas. Skalbikliai. Valymo priemonės. Dėkui už dėmesį.
Chemijos skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2016 06 20
Chemija skaidrės
Mokslas apie cheminius elementus. Pagrindinis chemijos uždavinys. Medžiagų sandara. Chemijos pagrindas. Fizikinių reiškinių. Cheminių reiškinių. Chemijos šakos. Analizinė chemija. Bendroji chemija. Fizikinė chemija. Neorganinė chemija. ...
Chemijos skaidrės, Skaidrės, 25 puslapiai
2012 11 26
Žalioji chemija
Žalioji chemija. Kas yra chemija. Kas yra žalioji chemija? Žaliosios chemijos principai. Cheminiai principai Lietuvoje. Chemikai atlieka dar vieną svarbią misiją saugant aplinką. Kur vis dėlto yra „žalia“ chemija, o kur jau nebe?
Chemijos skaidrės, Skaidrės, 7 puslapiai
2017 01 05
Organine Chemija skaidrės
Organinė chemija. Aromatinių angliavandenilių cheminės savybės. Pavadavimo reakcijos. Benzeno aromatinis žiedas labai atsparus prijungimo reakcijoms. Kai yra katalizatorių – trivalentės geležies druskų. Prie pavadavimo reakcijų. Dar ...
Chemijos skaidrės, Skaidrės, 14 puslapių
2016 06 24
Chemija 10 klasei
Nemetalai. Jų bendra charakteristika. Vandenilis ir jo savybės. Dujų surinkimo būdai. Molinis dujų tūris. Halogenai. Druskos rūgštis. Druskos rūgšties druskos halogenidai (chloridai). Via grupės nemetalai. Siera ir jos savybės. Sieros ...
Chemijos konspektai, Konspektas, 24 puslapiai
2012 04 06
Chemija visatoje
Chemija žemėje ir už jos. Taigi šiandien mes sužinosim plačiau apie chemija. Pradžia. Tęsiam. Žemė. Daug žmonių chemiją įsivaizduoja tik žemėje. Chemija už žemės ribų. Už žemės ribų. Saulė. Saulės sudetis. Toliau. Apie ...
Chemijos skaidrės, Skaidrės, 18 puslapių
2016 06 29
Buitinė chemija
Buitinė chemija. Kas tai yra buitinė chemija? Kenksmingos medžiagos buitinės chemijos sudėtyje. Buitinės chemijos priemonės su dioksinais. Buitinės chemijos priemonės turinčios formaldehido. Buitinė chemija kovai su vabzdžiais.
Chemijos skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2013 05 22
Chemijos konspektas VGTU
Chemijos dalyko temos statybos fakulteto studentams. Cheminė termodinamika. Cheminė kinetika ir pusiausvyra. Tirpalai ir jų savybės. Vandens chemija. Koloidinės sistemos. Stambiadispersinės sistemos. Neorganinės rišamosios statybinės ...
Chemijos konspektai, Konspektas, 22 puslapiai
2012 03 06
Kiaulienos kokybinės ir kiekybinės sudėties vertinimas
Analizinė chemija savarankiškas darbas kaulienos kokybinės ir kiekybinės sudėties vertinimas. Pagrindinių baltyminių medžiagų. Kiaulienos jusliniai rodikliai. Šviežia mėsa yra. Mėsos laikymas šaldikliuose neginčijamai veikia ...
Maisto technologijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 17 puslapių
2018 11 22
Fizikinė chemija Esterio hidrolizės reakcijos aktyvacijos energijos nustatymas
Darbo tikslas Nustatyti esterio hidrolizės reakcijos greičio priklausomybę nuo temperatūros. Apskaičiuoti greičio konstantas esant skirtingoms temperatūroms, bei rasti šios reakcijos aktyvacijos energiją. Darbo priemonės ir medžiagos. ...
Chemijos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 4 puslapiai
2014 05 15
Termobranduolinės reakcijos
Termobranduolinės reakcijos. Branduolinė energija išsiskiria. Termobranduoliniai reakcijai reikia. Labai aukštos temperatūros. Termobranduolinių reakcijų pavyzdžiai. Valdomos termobranduolinės reakcijos. Nevaldomos termobranduolinės ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 8 puslapiai
2013 03 05
Analizinė chemija Varškės apkepas
Savarankiško darbo tikslas. PRAKTINĖ DALIS Varškės apkepas su makaronais Varškės apkepas su makaronais gamybos aprašymas. Varškės apkepo su makaronais apipavidalinimas. Technologinė kortelė Ingredientai. 200 20. Mitybinė vertė. ...
Kulinarijos analizės, Analizė, 13 puslapių
2016 01 02
Ar chemija gali būti žalia?
Ar chemija gali būti žalia? Žalioji chemija. Kuriant naujas medžiagas vis daugiau yra sunaudojama gamtos išteklių, išmetama nereikalingų atliekų. JAV teršalų ir nuodų prevencijos tarnyba OPPT (Office of Pollution Prevention and ...
Aplinkos skaidrės, Skaidrės, 7 puslapiai
2017 02 13
Aromatiniai angliavandeniliai Arenai (chemija)
Aromatiniai angliavandeniliai. Arenai. Benzeno sandara. Benzeno darinių izomerija. Benzeno darinių gavimo būdai. Benzeno darinių fizinės savybės. Fizinės benzeno savybės. Benzeno ir jo darinių cheminės savybės. Elektrofilinių pakaitų ...
Chemijos skaidrės, Skaidrės, 56 puslapiai
2013 05 31
Ab „Alytaus chemija“ įmonės internacionalizavimas
Įvadas. Ab ”alytaus chemija” veikla. AB “ Alytaus chemija” istorija. Įmonių veiklos internacionalizacijos aspektai. Internacionalizacijos modelis "Uppsala". Ab“Alytaus chemija” internacionalizacija. Išvados. Naudota literatūra.
Ekonomikos referatai, Referatas, 10 puslapių
2015 11 05
Svarbiausios sudetinės medžiagos neorganinėje chemijoje
Svarbiausios sudetines medziagos neorganineje chemijoje. Oksidai. Hidrooksidai. Druskos. Rugstys. Oksidas – oksidacijos metu susidaręs cheminis junginys, kurį visada sudaro du elementai, vienas iš jų turi būti deguonis, o pats oksidas ...
Chemijos konspektai, Konspektas, 13 puslapių
2012 02 09
Cheminės kinetikos pagrindai - konspektas
Homogeninių reakcijų kinetika. Reakcijos greitis. Reakcijų molekulingumas ir laipsnis. Pirmojo laipsnio reakcijos. Antrojo laipsnio reakcijos. Trečiojo laipsnio reakcijos. Nulinio laipsnio reakcijos. Reakcijos laipsnio nustatymas. ...
Chemijos konspektai, Konspektas, 40 puslapių
2018 06 04
Analizinė chemija
Analizinė chemija Tirpalai , jų skirstymas pagal agregatinį būvį ir dispersinės fazės dalelių dydį. Tirpumas. Koncentracija , jos reiškimo būdai %, CM , Cm , cn , ppm , ppb , ppt , ppq , titras , molinė tirpalo komponento dalis. ...
Chemijos konspektai, Konspektas, 19 puslapių
2016 08 10
Merginų paprastosios reakcijos į šviesos dirgiklį priklausomybė po ekscentrinio - koncentrinio krūvio, tyrimą atliekant kaire ir dešine rankomis
Laboratorinio darbo tikslas. Laboratorinio darbo metodai ir organizavimas Tiriamieji. 15 13 12. Reakcijos laikas ms. VID reakcijos laikas , ms. MAX reakcijos laikas , ms. MIN reakcijos laikas , ms. Reakcijos K laiko testas.
Medicinos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 13 puslapių
2017 10 08
Termochemijos pagrindai konspektas
Egzoterminės ir endoterminės reakcijos. ΔH vertė , susijusi su reakcijos lygties koeficientais ir medžiagų agregatinėmis būsenomis. Egzoterminės ir endoterminės reakcijos. Lentelė. Egzoterminės ir endoterminės reakcijos. ...
Chemijos konspektai, Konspektas, 2 puslapiai
2018 05 29
Cheminė analizė referatas
Įvadas. Analizinės chemijos objektas ir pagrindiniai raidos etapai. Analizinės chemijos objektas. Pagrindiniai analizinės chemijos raidos etapai. Kokybinė analizė. Analizinės chemijos metodai. Cheminiai kokybinės analizės metodai. ...
Chemijos referatai, Referatas, 16 puslapių
2013 12 19
Reakcijos greičio priklausomybė nuo temperatūros
Tikslas: nustatyti reakcijos greičio priklausomybę nuo temperatūros ir rasti reakcijos temperatūrinį koeficientą. Reakcijos greičiopriklausomybė nuo temperatūros. Reakcijos teperatūrinio koeficiento skaičiavimas.
Chemijos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 2 puslapiai
2012 03 15
Arenai. Aromatiniai angliavandeniai
Benzeno sandara. Benzeno darinių izomerija. Benzeno darinių gavimo būdai. Benzeno darinių fizinės savybės. Fizinės benzeno savybės. Benzeno ir jo darinių cheminės savybės. Elektrofilinių pakaitų reakcijos mechanizmas. Nitrinimas. ...
Chemijos skaidrės, Skaidrės, 56 puslapiai
2012 02 10
Kiekybinės ir kokybinės analizės metodų apžvalga
Kiekybinės ir kokybinės analizės metodų apžvalga. Kokybinė ir kiekybinė analizė. Pagal užduoties pobūdį – skiriamos šios analizės rūšys. Kokybinės analizės metodai. Cheminiai analizės metodai. Fizikiniai analizės metodai. ...
Chemijos skaidrės, Skaidrės, 30 puslapių
2016 07 03
Tirpalai špera
Tirpalai, jų skirstymas pagal agregatinį būvį ir dispersinės fazės dalelių dydį. Tirpumas. Elektrolitai, neelektrolitai. Tirpalų dėsniai I, II Raulio, Vant Hoffo, Ostvaldo praskiedimo. Difuzija. Osmosas. Osmosas gyvojoje gamtoje. Molinė ...
Chemijos šperos, Špera, 2 puslapiai
2013 12 16
×
26 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo