Chemijos pamoku planai

300 dokumentų
Kūno kultūros praktikos darbas
Mokyklos ugdymo planas (kūno kultūra). Stebėtų pamokų planai. Pamokų planai. Kontrolinių pamokų planai. Popamokinis renginys. LSU studijų programos pristatymas.
Kūno kultūros praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 32 puslapiai
2015 12 16
Tikybos pamokos planas - konspektas.
Dalykas: tikyba. Tema: ,,ką pasitinku advento metu? “. Pamokos dalys. Mokytojos veikla. Mokinių veikla pastabos. Įžanga.Situacija iš gyvenimo. Temos skelbimas. Tikėjimo tiesų aiškinimaskrikščioniška moralė. Įtvirtinimas ...
Tikybos konspektai, Konspektas, 3 puslapiai
2013 02 06
Dailės pamokų planai
9( 2 atsiliepimai )
Dailės pamokų planai 2-6 klasei. Šaltos spalvos. Begalinis pasikartojimas. Papuošalai, amuletai. Senėji dailės dirbiniai. Ženklai. Architektūra. Miesto planas-paveikslas. Drugelis. Linijų ir dėmių nuotaikos. Šiltos spalvos. Buitinis ...
Dailės planai, Planas, 17 puslapių
2014 09 08
Rusų kalbos planas konspektas
Rusų kalbos pamoka. Klasei. Tema ,, namų ruošos darbai". Новая лексика. Узнай информацию. Домашние дела.
Rusų kalbos skaidrės, Skaidrės, 8 puslapiai
2012 12 03
Dailės pamokos planas - gėlių pasaulis. koliažas. asimetrija. stilizavimas
9( 2 atsiliepimai )
Dailės pamokos planas - gėlių pasaulis. Koliažas. Asimetrija. Stilizavimas. Dalykas. Pamokos tema: gėlių pasaulis. Koliažas. Simetrija. Stilizavimas. Mokymosi uždaviniai. Klasės pasirengimo lygis. Mokinių motyvacija. Patalpos sutvarkymas. ...
Pedagogikos planai, Planas, 5 puslapiai
2013 03 29
Chemijos metodinės rekomendacijos
Įvadas. Modulių planai. Modulio „reakcijos aplink mus“ planas. Modulio „angliavandeniliai ir jų degimas“ planas. Modulio „funkcinių grupių chemija“ planas. Modulio „medžiagos ir jų kitimai“ planas. Modulio „energijos virsmai ...
Chemijos konspektai, Konspektas, 186 puslapiai
2012 03 13
Literatūros pamokos planas konspektas
Maironis. 9 klasės pamoka. Studentės literatūros pamokos planas- konspektas. Pamokos struktūros dalis. Mokytojo veikla. Mokinių veikla. Pastabos, nuomonė, išvados, refleksija. Įvadinis pokalbis. Temos ir uždavinių skelbimas. Eilėraščio ...
Lietuvių konspektai, Konspektas, 6 puslapiai
2013 02 06
Sportas pedagoginės praktikos ataskaita
Titulinis lapas. Praktikos darbo saugos lapas. Individualus darbo planas. Fizinio pajėgumo požymių nustatymas pagal LKKŽ testus. Anketos dumenų pagal LKKŽ žinių testą „Kasdien judėti“ suvestinė. Fizinio ugdymo uždaviniai, programa ir ...
Kūno kultūros praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 60 puslapių
2016 08 11
Technologijų pamokos planas
Klasė: 6Tema: Stiklo dekoravimas.Tikslas: Estetiškai dekoruoti stiklinį indą.Potemė: Velykos.Uždaviniai:Mokomieji:•supažindinti su vitražiniais dažais, atlikimo technika. •lavinti ...
Pedagogikos konspektai, Konspektas, 4 puslapiai
2012 04 03
Biologijos pamokos ilgalaikis planas 7 klasei
Šiaulių normundo valterio jaunimo mokykla. Pamokų skaičius Laikotarpis Priemonės. Pamokų skaičius 5 pamokos. Temos Data Mokinių gebėjimai Integracija. Žinių ir gebėjimų patikra. Skyrius Organizmų mityba. Pamokų skaičius 6 pamokos. ...
Biologijos planai, Planas, 9 puslapiai
2019 11 02
Anglų kalbos pamokų planai
Lesson plan. Book: michael harris, david mower, anna sikorzynska. , opportunities pre-intermediate. Pearson education limited. The theme: “at the seaside”. The structure of the lesson. Part of the lesson. Teaching aids. Teacher. Students. ...
Anglų programos, Programa, 36 puslapiai
2013 02 09
Lietuviu kalbos pamokos planas
Skiemuo. Kirtis. Dalykas. Klasė. Pamokos temos pavadinimas. Tikslas. Ugdymo uždaviniai. Mokymosi uždaviniai. Mokymo(si) metodai. Pamokos tipas. Priemonės. Pedagogo naudota literatūra. Pamokos eiga. Dalykinis parengimas – mokinių žinių ir ...
Pedagogikos konspektai, Konspektas, 5 puslapiai
2012 12 09
Chemijos pramonė pristatymas
Chemijos pramonė. Chemijospramonė – kas tai? Chemijos pramonės produktai Chemijos pramonė Lietuvoje Chemijos pramonės žala aplinkai. Chemijos pramonė – kas tai? Chemijos pramonė – viena svarbiausių sunkiosios pramonės šakų. ...
Chemijos skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2014 12 04
Chemijos svarba pasaulyje
Įdomus chemijos pasaulis - Chemijos svarba pasaulyje. Kas yra chemija? Chemijos pradininkai-alchemikai. Svarbiausi chemijos mokslininkai ( 1Svarbiausi chemijos mokslininkai ( 2Chemijos svarba žmogui. Chemijos svarba pramonei-ūkiui. Chemijos ...
Chemijos skaidrės, Skaidrės, 14 puslapių
2016 06 26
Chemijos pramonė projektas
Chemijos pramonė. Chemijos pramonė – tai perdibamosios pramonės šaka. Chemijos pramonės šakos. Neorganinės chemijos gaminiai (amoniakas. Chemijos pramonė Lietuvoje. Lietuvoje chemijos pramonė atsirado XIX a. Auto chemija UAB ...
Pramonės ir gamybos skaidrės, Skaidrės, 7 puslapiai
2020 03 23
Istorijos konspektinis pamokos planas
Konspektinis istorijos pamokos planas. Tema: romėnų mokslo ir teisės laimejimai. Tikslai. Metodai. Mokymo priemonės. Pamokos tipas – mišri pamoka. Pamokos eiga. Mokytojo veikla. Mokinių veikla. Aš lentoje, o mokiniai sąsiuviniuose ...
Pedagogikos konspektai, Konspektas, 17 puslapių
2012 09 23
Matematikos pamokos planas konspektas
9,8( 5 atsiliepimai )
Išsamus matematikos pamokos planas konspektas 1 klasei.
Pedagogikos konspektai, Konspektas, 7 puslapiai
2012 10 09
Kūno kultūros pamokų temos
Data,. Pamokų skaičius. Temos, potemės. Pamokų uždaviniai. Mokymo ir lavinimo metodai. Laukiami rezultatai. Kontroliniai normatyvai.
Kūno kultūros planai, Planas, 3 puslapiai
2013 06 06
Chemijos egzamino teorijos konspektas
Chemijos paruoštukė. VGTU pirmo kurso chemijos konspektas pagal egzamino temas. Vandens chemija. Dispersinės sistemos. Tikrieji tirpalai. Galvaniniai elementai. Statybinės rišamosios medžiagos. Korozija. Stambiamoliakuliniai junginiai. Druskų ...
Chemijos konspektai, Konspektas, 9 puslapiai
2012 02 28
Istorija metodinės rekomendacijos
Įvadas. Kompetencijų ugdymas mokant istorijos. Istorijos programos naujovės ir esminiai pakeitimai. Ugdymo turinio planavimas. Ilgalaikis planavimas. Metodiniai patarimai ilgalaikiams planams parengti. Ilgalaikių planų pavyzdžiai. Planavimas ...
Istorijos aprašymai, Aprašymas, 118 puslapių
2013 11 15
Lietuvių kalbos galima mokytis įdomiai ir šiuolaikiškai planas

Lietuvių kalbos galima mokytis įdomiai. Remdamiesi kompiuterinėmis mokomosiomis priemonėmis pritarkite šiai minčiai arba ją paneikite. Lietuvių kalbėjimo potemės planas ...

Kompiuteris lietuvių kalbos pamokose padeda įgyti žinių, formuoti bei įtvirtinti mokinių gebėjimus, lavinti įgūdžius, juos tikrinti ir įvertinti. Taigi,ar galima lietuvių ...

Potemės 2020, 2 puslapiai
2016 12 07
Chemijos pramonė
Chemijos pramonė. Įvadas. Chemijos pramonė – kas tai?. Chemijos pramonės produktai. Chemijos pramonė Lietuvoje. Chemijos pramonės žala aplinkai. Žalioji chemija. Išvados.
Chemijos skaidrės, Skaidrės, 13 puslapių
2013 06 06
Kūno kultūros pamoka 4-5 klasėse planas konspektas
9,7( 3 atsiliepimai )
Pamokos uždavinys: žaisdami judriuosius ir sportinius žaidimus, remsimės moralinėmis vertybėmis((draugiškumo, kilnumo,. Pamokos tema: vertybių ugdymas žaidimų pagalba. Bendradarbiavimo), mokiniai kilniai žais ir išvardins ne mažiau ...
Kūno kultūros planai, Planas, 5 puslapiai
2013 03 19
Chemijos pramonė skaidrės (2)
Chemijos. pramonė. Chemijos pramonė –. Chemijos pramonė-kas tai? Chemijos pramonė - viena svarbiausių sunkiosios pramonės šakų. Chemijos pramonė Lietuvoje. Lietuvoje chemijos pramonė atsirado XIX a. Lietuvos chemijos pramonės ...
Chemijos skaidrės, Skaidrės, 9 puslapiai
2016 12 04
Lankomumas mokykloje
Lankomumas mokykloje. Įvadas. Apklausos analizė. Ar jums patinka lankyti mokyklą ? Kiek praleidžiate pamokų per mėnesį? Kiek pamokų praleidžiate per mėnesį dėl nepateisintų priežasčių? Kokia pamoką dažniausiai praleidžiate? ...
Pedagogikos skaidrės, Skaidrės, 19 puslapių
2016 07 05
Detalusis pamokos planas
Detalusis teminis planas. Vertinimas atliekamas pagal vilniaus sietuvos vidurinės mokyklos pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašą. Mėnuo savaitė. Tema. Val. Sk. Tikslai ir uždaviniai. Siektini rezultatai. Metodai. Mokymosi ...
Pedagogikos konspektai, Konspektas, 1 puslapis
2012 11 13
Achema ir Lifosa
Achema ir Lifosa. Simas Baktys Emilis Salogubovas. Chemijos pramonė – kas tai? Chemijos pramonė Lietuvoje Achema Lifosa Chemijos pramonės žala aplinkai. Chemijos pramonė – viena svarbiausių sunkiosios pramonės šakų. Chemijos pramonė ...
Chemijos skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2014 05 16
Chemijos pramonė skaidrės
Chemijos pramonė. Istorinė apžvalga. Chemijos pramonės įmonės Lietuvoje. Chemijos pramonės įmonės Tauragėje. Problemos ir perspektyvos. Galimos chemijos pramonės profesijos. Mokymosi įstaigos. Šaltiniai.
Technologijų skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2016 06 21
Vanduo chemijos skaidrės
Visa informacija apie vandenį iš chemijos pamokų pusės. Vanduo – labiausiai paplitęs junginys žemėje. Gamtoje vandens yra visų agregatinių būsenų. Vandens apytaka. Vandens molekulės sandara. Pagrindinės vandens savybės. ...
Chemijos skaidrės, Skaidrės, 15 puslapių
2013 05 16
Kūno kultūros pamokos teoriniai laipsniai
Kūno kultūros pamokos teoriniai laipsniai. Kūno kultūros pamoka. Kūno kultūros pamokos uždaviniai. Pamokų klasifikavimas. Pamokų rūšys. Pamokų tipai. Pamokų struktūra. Mokinių veiklos organizavimas. Frontalusis metodas. Fizinių ...
Pedagogikos skaidrės, Skaidrės, 24 puslapiai
2016 06 30
Dailės ir dizaino pamokų stebėjimo praktika
Įžanga. Apie mokyklą. Pamokų stebėjimo tvarkaraštis. Dizaino pamokų stebėjimo protokolas. Mokinių dizaino darbų rezultatai pamokų metu. Dailės pamokos stebėjimo protokolas. Mokinių dailės darbų rezultatai pamokų metu. Ugdomosios ...
Pedagogikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 16 puslapių
2013 03 29
Anglų kalbos pamokos planas - konspektas
9( 2 atsiliepimai )
Pamokos planas. Klasė. Dalykas. Anglų kalba. Mokytoja. Data. Tema. „ THE BUS STOP“ ( Autobuso stotelė). Tikslai. Komunikacinių įgūdžių ugdymas, mokinių žodyno turtinimas. Uždaviniai. Išmokti vietovių mieste pavadinimus;. Gebėti ...
Pedagogikos planai, Planas, 3 puslapiai
2013 11 12
Chemijos pramonė pasaulyje ir Lietuvoje
Chemijos pramonė pasaulyje ir Lietuvoje. Kas yra chemijos pramonė? Chemijos pramonės šakos. Lietuvos chemijos pramonė. Chemijos pramonės išdėstymo veiksniai. Stambiausiai gamintojai pasaulyje. Stambiausi gamintojai pasaulyje. Chemijos ...
Chemijos skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2020 04 25
Chemija 8 klasei konspektas
Sąvokos. Chemija. Natūralios ir sintetinės medžiagos. Atomai. Molekulės. Jonai. Medžiagų savybės. Tankis. Jutimo organai. Saugus darbas.
Chemijos konspektai, Konspektas, 2 puslapiai
2013 04 11
Chemijos ilgalaikis planas
Chemijos ilgalaikis planas. Gamtos ir socialiniai mokslai. Technologijos , gamtos ir socialiniai mokslai. Biologija  /  sveika gyvensena. Bendroji ir neorganinė chemija. Chemija 11 klasei. Atomo sandara ir cheminis ryšys. Chemijos ...
Chemijos planai, Planas, 21 puslapis
2016 11 29
Kūno kultūros pamokos planas
9,6( 7 atsiliepimai )
Pagrindiniai uždaviniai. Mokyti atlikti perdavimus trejetukuose. Tobulinti tinklinio kamuolio perdavimą iš viršaus ir apačios dviem rankom. Mokomasis tinklinio žaidimas. Tinklinis sėdint. Žaidžia dvi komandos, kurių žaidėjai atsisėda ...
Kūno kultūros konspektai, Konspektas, 3 puslapiai
2011 12 29
×
35 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo