Chemijos reakcijos lygtys

300 dokumentų
Lygtys su vienu kintamuoju
Lygtys su vienu kintamuoju. Lygties apibrėžimas. Lygties šaknys. Tiesinės lygtys. Nepilnosios kvadratinės lygtys. Racionaliosios lygtys (kintamasis vardiklyje). Iracionaliosios lygtys. Rodiklinės lygtys. Logaritminės lygtys. Trigonometrinės ...
Matematikos konspektai, Konspektas, 5 puslapiai
2011 12 29
Oksidacijos - redukcijos lygtys
Oksidacijos ir redukcijos reakcijos lygtys. Parašome ir išlyginame (jei galima) reakcijos lygtį. 2 Al + 3S → Al2S. Nustatome kiekvieno elemento oksidacijos laipsnį. 2Alº + 3Sº → Al2+3S. Rašant oksidacijos redukcijos reakcijos lygtis. ...
Chemijos skaidrės, Skaidrės, 14 puslapių
2016 07 04
Chemijos egzamino konspektai
Chemijos objektas. Medžiagų masės tvermės dėsnis. Sudėties pastovumo dėsnis. Vieninės ir sud-nės medž ekvival. Miligram, gram, kilogram ekvival. Kaip randam vien ir sudėt medž ekvival. Kaip apskaič reag-ių tarpusavy medž ekvival. ...
Chemijos konspektai, Konspektas, 7 puslapiai
2012 03 15
Reakcijų lygtys Chemija
Reakcijų lygtys. Reakcijų lygtys. Ir jų išlyginimas. Ir jų išlyginimas. Kiekviename šuiolaikiniame gamtos moksle gamtos įvertinami ne tik kokybiškai. Chemijoje, kiekvienu atveju rašoma reakcijos lygtys. Reakcijos lygtis nusako, kaip ...
Chemijos skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2016 07 05
Termochemija
Termochemija. Cheminių reakcijų šiluma. Raudonis , psl. -. Egzoterminės reakcijos. Endoterminės reakcijos. Kuri atkarpa yra reakcijos šiluminis efektas? Egzoterminės ar endoterminės reakcijos grafikas? Termocheminės lygtys. Kurios reakcijos ...
Chemijos skaidrės, Skaidrės, 15 puslapių
2014 03 27
Cheminės reakcijos greitis skaidrės
Cheminės reakcijos greitis ir jį lemiantys veiksniai. Kinetika. Cheminės reakcijos greitis. Cheminės reakcijos vidutinis greitis. Momentinis greitis. Veikiančiųjų masių dėsnis. Vant hofo (vant hoff) taisyklė. Arenijaus lygtis. ...
Chemijos skaidrės, Skaidrės, 13 puslapių
2012 09 17
Chemijos istorija referatas
Referatas apie chemijos istoriją. Istorija. Pagrindiniai cheminės reakcijos požymiai. Svarbiausios chemijos sąvokos.
Chemijos referatai, Referatas, 5 puslapiai
2013 12 08
Bendrosios chemijos konspektas
I. Pagrindinės chemijos sąvokos, cheminiai junginiai, reakcijos,. Pagrindiniai chemijos dėsniai. Cheminiai ryšiai. Cheminiai junginiai. Cheminės reakcijos. Pagrindiniai chemijos dėsniai. Cheminiai ryšiai. Cheminių procesų teoriniai ...
Chemijos konspektai, Konspektas, 16 puslapių
2014 11 17
Neutralizacijos reakcijos
9( 2 atsiliepimai )
Neutralizacijos reakcijos. Pamokos tikslas. Pamokos uždaviniai. Pamokos eiga. Kaip elgiamės su rūgštimis ir bazėmis? Dirbtiniai indikatoriai. Rūgščių savybės. Reaguoja su aktyviais metalais, sudaro DRUSKĄ IR H. Šarmų savybės. ...
Chemijos skaidrės, Skaidrės, 14 puslapių
2016 06 25
Elektolitai ir neelektrolitai, joninės reakcijų lygtys
Elektrolitai ir neelektrolitai,joninės reakcijų lygtys. Sąvokos. Disociacija. Žinoti ???. Užduotis. Rūgščių jonizacija. Silpnos rūgštys. Šarmų disociacija. Druskų disociacija. Joninės reakcijų lygtys. Parašyti bendrąsias , pilnas ...
Chemijos skaidrės, Skaidrės, 21 puslapis
2014 02 06
Senovės lygtys
Senovės  lygtys. Lygčių sudarymo uždavinys iš Maskvos papiruso. Neapibrėžtosios lygtys. Pirmojo laipsnio lygčių su dviem kintamaisiais sistema ir jos sprendimas senovėje. Kvadratinės lygtys senovės Babilone. Kvadratinės lygtys Indijoje.
Matematikos skaidrės, Skaidrės, 8 puslapiai
2014 01 20
Organinės chemijos kokybinės atpažinimo reakcijos
Organinės chemijos kokybinės atpažinimo reakcijos. Sotieji angliavandeniliai CnH2n+. Nesotieji angliavandeniliai alkenai CnH2n ir alkinai CnH2n. Aromatiniai angliavandeniliai. Vienhidroksiliai alkoholiai. Polihidroksiliai alkoholiai. Aldehidai. ...
Chemijos skaidrės, Skaidrės, 13 puslapių
2016 06 29
Analizinės chemijos laboratoriniai darbai
Įvadas. Kokybinės analizės pagrindai. Analizinės reakcijos ir jų jautrumas. Sisteminė analizė ir katijonų grupavimas. Nusodinimas ir nuosėdų atskyrimas nuo tirpalo. Reakcijų atlikimas ir lašų reakcijos. Rūgščių - šarmų metodas. ...
Chemijos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 39 puslapiai
2012 07 23
Chemijos pramonė pristatymas
Chemijos pramonė. Chemijospramonė – kas tai? Chemijos pramonės produktai Chemijos pramonė Lietuvoje Chemijos pramonės žala aplinkai. Chemijos pramonė – kas tai? Chemijos pramonė – viena svarbiausių sunkiosios pramonės šakų. ...
Chemijos skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2014 12 04
Chemijos svarba pasaulyje
Įdomus chemijos pasaulis - Chemijos svarba pasaulyje. Kas yra chemija? Chemijos pradininkai-alchemikai. Svarbiausi chemijos mokslininkai ( 1Svarbiausi chemijos mokslininkai ( 2Chemijos svarba žmogui. Chemijos svarba pramonei-ūkiui. Chemijos ...
Chemijos skaidrės, Skaidrės, 14 puslapių
2016 06 26
Chemijos namų darbas: 2 variantas
Joninės ir molekulinės reakcijos lygties parašymas. Buferiniai tirpalai. Koncentracijos ir pH skaičiavimas. Oksidacijos ir redukcijos lygtis. Lyginimas. Titravimo reakcijos lygtis. Chloridų kiekio nustatymas.
Chemijos namų darbai, Namų darbas, 3 puslapiai
2018 03 24
Chemijos pramonė projektas
Chemijos pramonė. Chemijos pramonė – tai perdibamosios pramonės šaka. Chemijos pramonės šakos. Neorganinės chemijos gaminiai (amoniakas. Chemijos pramonė Lietuvoje. Lietuvoje chemijos pramonė atsirado XIX a. Auto chemija UAB ...
Pramonės ir gamybos skaidrės, Skaidrės, 7 puslapiai
2020 03 23
Integrali mechanika
Integrali mechanika. Įvadas. Integralios mechanikos objektas ir jos sudedamosios dalys (detalizuoti) Statika. Statikos aksiomos. Plokščios ir erdvinės jėgų sistemos. Atraminiai ryšiai ir reakcijos juose. Jėgos sąvoka. Jėgos momentas. ...
Mechanikos konspektai, Konspektas, 17 puslapių
2019 10 14
Cheminė kinetika ir pusiausvyra pristatymas
Cheminė kinetika ir pusiausvyra. Cheminių reakcijų greičiai. Reakcijų greitis. Cheminių reakcijų greičiai. Cheminės reakcijos greitis. Medžiagų būsenos. Chemijos reakcijų rūšys. Homogeninės reakcijos. Heterogeninės reakcijos. ...
Chemijos skaidrės, Skaidrės, 58 puslapiai
2018 04 18
Chemijos egzaminas
Pagrindinės chemijos sąvokos ir dydžiai: cheminis elementas, atomas, molekulė, vieninė medžiaga, cheminis junginys, valentingumas, molis, dujų molio tūris (n. S. ), ekvivalentas e, avogadro skaičius na, atominė a ir molekulinė m masė, ...
Chemijos šperos, Špera, 1 puslapis
2011 03 18
Cheminė kinetika konspektas
Cheminė kinetika. Cheminių reakcijų klasifikavimas. Sudėtinės reakcijos. Grandininės reakcijos. Cheminės reakcijos greitis. Tikrasis reakcijos greitis. Reakcijos greičio priklausomybė nuo koncentracijos. Cheminės reakcijos greičio ...
Chemijos konspektai, Konspektas, 39 puslapiai
2016 06 18
Chemijos egzamino teorijos konspektas
Chemijos paruoštukė. VGTU pirmo kurso chemijos konspektas pagal egzamino temas. Vandens chemija. Dispersinės sistemos. Tikrieji tirpalai. Galvaniniai elementai. Statybinės rišamosios medžiagos. Korozija. Stambiamoliakuliniai junginiai. Druskų ...
Chemijos konspektai, Konspektas, 9 puslapiai
2012 02 28
Chemijos formulės
Tankis. Medžiagos tankis. Medžiagos masė. Medžiagos tūris. Masės dalis. Grynos medžiagos masė. Tirpalo arba mišinio masė. Molis. Elemento masės dalis. Masės dalis. Molinė koncentracija. Molių skaičius. Tirpalo tūris. Reakcijos ...
Chemijos konspektai, Konspektas, 2 puslapiai
2013 09 19
Cheminių reakcijų greitis
Laboratorinis darbas nr. cheminių reakcijų greitis. Darbo eiga ir rezultatai Svarbiausi etapai , reakcijų lygtys , paaiškinimai. Mėgintuvėlio nr. Na2S2O3 a mL H2O b mL Santykinė Na2S2O3 koncentracija Reakcijos laikas Δt Reakcijos greitis. ...
Chemijos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 2 puslapiai
2016 12 03
Rūgščių jonizacija, stiprumas, grįžtamosios reakcijos
Rūgščių jonizacija, stiprumas, grįžtamosios reakcijos. Kas yra rūgštys? Jonizacija. Atomų jonizacija. Rūgščių jonizacija. Pakopinė rūgščių jonizacija. Sieros rūgšties jonizacija. Grįžtamosios reakcijos. Rūgščių stiprumas.
Chemijos skaidrės, Skaidrės, 9 puslapiai
2014 05 12
III grupės anijonų mišinio sisteminė analizė
Darbo eilės nr. Darbo data. Darbo pavadinimas. Darbo tikslas. Analitė Reagentas Reakcijos sąlygos Reakcijos lygtys. Grupės anijonų mišinio sisteminės analizės schema. Darbo eiga. Tyrimo išvada.
Chemijos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 3 puslapiai
2016 05 11
Termobranduolinės reakcijos
Termobranduolinės reakcijos. Branduolinė energija išsiskiria. Termobranduoliniai reakcijai reikia. Labai aukštos temperatūros. Termobranduolinių reakcijų pavyzdžiai. Valdomos termobranduolinės reakcijos. Nevaldomos termobranduolinės ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 8 puslapiai
2013 03 05
Chemijos pramonė
Chemijos pramonė. Įvadas. Chemijos pramonė – kas tai?. Chemijos pramonės produktai. Chemijos pramonė Lietuvoje. Chemijos pramonės žala aplinkai. Žalioji chemija. Išvados.
Chemijos skaidrės, Skaidrės, 13 puslapių
2013 06 06
Druskų hidrolizė
Druskų hidrolizė. Darbo tikslas Nustayti druskų hidrolizių reakcijose susidariusias medžiagas ir jų pH. Darbo metodika šio darbo metodika žiūrėti “Chemijos laboratoriniai darbai” knygoje, 70-74 psl. Darbo eiga. Į mėgintuvėlį ...
Chemijos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 2 puslapiai
2013 12 17
Neorganinės chemija konspektas
Pagrindinės chemijos sąvokos. / D – santykinis dujų tankis. Oksidai. Oksidų cheminės savybės. Bazių cheminės savybės. Rūgštys. Rūgščių gavimas. Druskos. Neutralių druskų gavimas. Atomo sandara. Atomo modelis. Elektronų ...
Chemijos konspektai, Konspektas, 54 puslapiai
2017 12 17
Chemijos laboratoriniai darbai: vandens kietumas, galvaniniai elementai, druskų hidrolizė, medžiagų tirpumas
Chemijos laboratoriniai darbai. Laboratorinių darbų technika. Bandymų duomenys , reakcijų lygtys ir gautų rezultatų aptarimas. Karbonatinio ir pastovaus vandens kietumo nustatymas literatūrinė apžvalga. Medžiagų tirpumas literatūrinė ...
Chemijos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 17 puslapių
2018 04 12
Chemijos pramonė skaidrės (2)
Chemijos. pramonė. Chemijos pramonė –. Chemijos pramonė-kas tai? Chemijos pramonė - viena svarbiausių sunkiosios pramonės šakų. Chemijos pramonė Lietuvoje. Lietuvoje chemijos pramonė atsirado XIX a. Lietuvos chemijos pramonės ...
Chemijos skaidrės, Skaidrės, 9 puslapiai
2016 12 04
Cheminės kinetikos pagrindai - konspektas
Homogeninių reakcijų kinetika. Reakcijos greitis. Reakcijų molekulingumas ir laipsnis. Pirmojo laipsnio reakcijos. Antrojo laipsnio reakcijos. Trečiojo laipsnio reakcijos. Nulinio laipsnio reakcijos. Reakcijos laipsnio nustatymas. ...
Chemijos konspektai, Konspektas, 40 puslapių
2018 06 04
Achema ir Lifosa
Achema ir Lifosa. Simas Baktys Emilis Salogubovas. Chemijos pramonė – kas tai? Chemijos pramonė Lietuvoje Achema Lifosa Chemijos pramonės žala aplinkai. Chemijos pramonė – viena svarbiausių sunkiosios pramonės šakų. Chemijos pramonė ...
Chemijos skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2014 05 16
Chemijos laboratoriniai darbai: metalų ir nemetalų savybės, reakcijos greitis ir cheminė pusiausvyra, valentingumas,
Laboratorinių darbų ataskaita. Metalų ir nemetalų savybės. Užduotys. Nutrinti ir pažiūrėti, kaip reaguoja metalas. Tris metalus įmesti į vandenį. Paiimti 10 gramų sieros rūgšties ( H2SO4) ir 100ml vandens. Reakcijos greitis ir ...
Chemijos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 7 puslapiai
2018 12 18
Merginų paprastosios reakcijos į šviesos dirgiklį priklausomybė po ekscentrinio - koncentrinio krūvio, tyrimą atliekant kaire ir dešine rankomis
Laboratorinio darbo tikslas. Laboratorinio darbo metodai ir organizavimas Tiriamieji. 15 13 12. Reakcijos laikas ms. VID reakcijos laikas , ms. MAX reakcijos laikas , ms. MIN reakcijos laikas , ms. Reakcijos K laiko testas.
Medicinos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 13 puslapių
2017 10 08
×
116 mokytojų prisijungę laukia tavo klausimo