Chemine aplinkos tarsa

300 dokumentų
Aplinkos tarša ekologijos skaidrės
Aplinkos tarša. Kas yra aplinkos tarša? Pagrindinės aplinkos taršos problemos. Pagrindiniai taršos šaltiniai. Aplinkos taršos klasifikacija. Kas yra cheminė tarša? Cheminės teršalų grupės. Kas yra biologinė tarša? Biologinės ...
Ekologijos skaidrės, Skaidrės, 23 puslapiai
2017 03 01
Aplinkos tarša skaidrės
Aplinkos tarsa. Gaisrų gesinimas. Gaisru gesinimo pirmines priemones. Gamtinei pavojai. Lietuvoje gamtiniai reiškiniai. Kruša. Smarkus lietus. Žemės drebėjimas. Oro tersimas. Oro taršos šaltiniai ir procesai skirstomi. Gamtinius ir ...
Aplinkos skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2013 02 15
Biotechnologija ir aplinkos tarša
Biotechnologija ir aplinkos tarša. Biotechnologija. Išskiriamos keturios biotechnologijų šakos. Aplinkos tarša. Pagal savo prigimtį tarša gali būti. Mikrobiologinė tarša. Poveikis. Cheminė tarša. Neorganiniai teršalai. Neorganinių ...
Biologijos skaidrės, Skaidrės, 19 puslapių
2014 05 28
Aplinkos tarša ir visuomenės sveikata
Įvadas. Tikslai ir uždaviniai. Aplinkos taršos kvalifikacija. Cheminė tarša. Fizikinė tarša. Biologinė tarša. Aplinkos taršos poveikis visuomenės sveikatai. Išvada. Literatūra.
Saugos referatai, Referatas, 10 puslapių
2014 11 17
Aplinkos tarša ir jos poveikis biosferai
Aplinkos tarša ir jos poveikis biosferai bei žmogaus organizmui. Aplinkos tarša. Tarša pagal savo prigimtį  gali būti. Biologinė tarša. Poveikis. Cheminė tarša. Neorganiniai teršalai. Neorganinių teršalų poveikis. Tarša azoto ...
Ekologijos skaidrės, Skaidrės, 25 puslapiai
2014 02 17
Aplinkos tarša ir gyventojų sveikata projektas
Įvadas. Taršos klasifikacija pagal teršalų prigimtį. Biologinė tarša. Mikrobiologinė tarša. Cheminė tarša. Neorganiniai teršalai. Organiniai teršalai. Temperatūra. Mechaninė tarša. Kietosios dalelės. Vizualioji tarša. Išvados. ...
Aplinkos referatai, Referatas, 11 puslapių
2019 03 16
Biologinė ir cheminė tarša
Biologinė ir cheminė tarša. Cheminė tarša. Cheminei taršai įvykus ka daryti?. Biologinė tarša. Mikroorganizmai. Biologinė tarša. Biologiniais teršalais gali būti. Biologinė tarša.
Aplinkos skaidrės, Skaidrės, 13 puslapių
2014 03 02
Aplinkos tarša ir gyventojų sveikata referatas
Įvadas. Biologinė tarša. Mikrobiologinė tarša. Cheminė tarša. Neorganiniai teršalai. Organiniai teršalai. Patvarieji organiniai teršalai (pot). Fizikinė aplinkos tarša. Triukšmas. Vibracija. Jonizuojančios spinduliuotės. ...
Saugos referatai, Referatas, 12 puslapių
2016 04 29
Cheminė tarša
Pastaruoju metu pasaulis labai supramonėjo. Cheminė tarša. Cheminiai taršalai skirstomi į. Neorganiniai junginiai. Sunkiųjų metalų poveikis sveikatai. Organiniai junginiai:. Patvarieji organiniai teršalai. Įvykus avarijai. Kaip elgtis ...
Saugos skaidrės, Skaidrės, 16 puslapių
2013 01 12
Pramonė ir aplinka
Pramonė ir aplinka. Sąvokos. Pagrindiniai aplinkos taršos šaltiniai. Aplinkos taršos problemos besivystančiose pasaulio šalyse. Pagrindinai taršos šaltiniai ir teršalai. Aplinkos teršimas-. Oro teršimas. Aplinkos tarša. Atmosferos oro ...
Geografijos skaidrės, Skaidrės, 17 puslapių
2013 12 11
Vandens tarša prezentacija
Vanduo. Vandens taršos šaltiniai. Taškiniai taršos šaltiniai. Difuziniai taršos šaltiniai. Tarša skirstoma. Vandens tarša. Cheminė tarša. Cheminė tarša patenka į mitybos grandinę. Cheminių junginių bioakumuliacija. Fizinė tarša. ...
Aplinkos skaidrės, Skaidrės, 20 puslapių
2013 05 31
Aplinkos tarša pristatymas (2)
Aplinkos tarša. Skaidres ruošė Aplinkos tarša kas tai? Tarša arba teršimas. Didžiausia tarša. Transporto priemonių tarša miestuose - didžiausia. Vandens tarša. Vanduo-gyvybės šaltinis, tačiau jo gyvybė vis blėsta.
Aplinkos skaidrės, Skaidrės, 7 puslapiai
2018 01 13
Chemija ir gamtos apsauga
Fizikinė aplinkos tarša. Fizikinis aplinkos teršimas. Cheminė aplinkos tarša. Cheminis aplinkos teršimas. Biologinė aplinkos tarša. Biologinis aplinkos teršimas. Svarbiausieji monitorigo uždaviniai. Aplinkos monitoringo programos ...
Chemijos skaidrės, Skaidrės, 18 puslapių
2018 12 11
Aplinkos tarša ir globalinės problemos
Įvadas.Aplinkos teršimas. Teršalų klasifikacija. Pagrindiniai taršos šaltiniai. Atmosferos tarša.Transpoto priemonių tarša.Priemonės prieš pramonės taršą.Rūgštieji lietūs.Atmosferos taršos sukeliamos globalinės problemos.Vandens ...
Aplinkos referatai, Referatas, 21 puslapis
2013 07 07
Chemija ir aplinka referatas
Įvadas. Aplinkos teršimas, aplinkos tarša. Pagrindiniai taršos šaltiniai, transporto priemonių tarša, rūgštieji lietūs. Dirvožemio tarša. Ekologinė ir technologinė aplinkos tarša, atominių elektrinių tarša. Išvados. ...
Chemijos referatai, Referatas, 9 puslapiai
2013 05 28
Gyventojų požiūris į ekologiją
Įvadas. Ekologinės problemos teoriniai aspektai. Taršos klasifikacija pagal teršalų prigimtį. Biologinė tarša. Cheminė tarša. Fizikinė tarša. Mechaninė tarša. Vizualioji tarša. Urbanizacijos ekologinės problemos. Aplinkos ...
Sociologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 18 puslapių
2013 05 20
Žmogaus poveikis gamtai: tarša
Žmogaus. Poveikis gamtai. Tarša – kas tai? Kaip žmogus veikia aplinką? Aplinkoje kaupiasi įvairios sintetinės cheminės medžiagos. Plastikai. Tarša skirstoma. Biologinė tarša. Cheminė tarša. Fizikinė tarša. Taršos šaltinių ...
Biologijos skaidrės, Skaidrės, 19 puslapių
2020 04 08
Aplinkos tarša ir aplinkos saugojimas
Aplinkos tarša. Aplinkos tarša yra labai didelė problema šių dienų pasaulyje. Oro Tarša. Oro tarša – tai kenksmingų žmonėms bei kitiems organizmams medžiagų išmetimas į atmosferą. Dirbtiniai ir natūralūs oro taršos ...
Aplinkos skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2019 10 22
Aplinkos užterštumas skaidrės
Oro tarša. Ką daro orą teršiantys teršalai? Oro taršą sudarantys sunkieji metalai. Oro teršalų suskirstymas. Sunkiųjų metalų poveikis aplinkai. Kaip sumažinti sunkiųjų metalų užterštumą? Smogas. Išvada.
Chemijos skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2012 05 24
Fizinė aplinkos tarša - kokie faktoriai įtakoja?
Įvadas. Kas yra aplinkos tarša? Teršalų klasifikacija. Fizikinė aplinkos tarša. Fizikinės taršos skirstymas. Faktoriai, įtakojantys fizikinę taršą. Išvados. Naudota literatūra.
Aplinkos referatai, Referatas, 8 puslapiai
2016 04 14
Aplinkos tarša (2)
Laikantis populiariausios teorijos, jog dabar vyksta klimato šilimas ir ne bet koks, o dėl žmogaus ūkinės veiklos, tuomet logiška, jog atsakymas į klausimą galimas tik vienas – teršdami aplinką ir ypač atmosferą, klimato atšilimą tik ...
Aplinkos analizės, Analizė, 3 puslapiai
2012 06 18
Biologinė aplinkos tarša
Įvadas. Biologinis teršimas. Gamtosaugos aspektai. Oras. Rūgštūs lietūs. Pesticidai. Biologinis užkratas. Pagrindinės užkrečiamos ligos. Maras. Cholera. Juodligė. Veiksmai ypač pavojingų užkrečiamųjų ligų atvejais. Biologinis ...
Biologijos referatai, Referatas, 15 puslapių
2012 04 03
Cheminė tarša referatas
Cheminė tarša. Įvadas. Cheminių medžiagų savybės ir skirstymas. Kenksmingų medžiagų poveikis žmogaus organizmui. Dažniau pasitaikančios kenksmingos medžiagos.
Saugos referatai, Referatas, 10 puslapių
2016 07 30
Fizinė aplinkos tarša: Kokią įtaką fizinei aplinkos taršai turi Šiaulių oro uostas
Aplinkos tarša. Fizikinė aplinkos tarša. Fizinė aplinkos tarša , taršos rūšys , jos poveikis fizinė aplinkos tarša , taršos rūšys. Fizikinės taršos rūšys yra. Fizinės taršos poveikis Jonizuojančioji spinduliuotė ir jos ...
Aplinkos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 29 puslapiai
2018 11 27
Aplinkos tarša referatas (2)
Įvadas. Aplinkos ir jos taršos samprata. Prigimtinės taršos rūšys. Dirvožemio tarša ir jos įtaka žmogui. Oro tarša. Automobilių tarša. Išvados. Literatūra.
Aplinkos referatai, Referatas, 12 puslapių
2014 02 06
Aplinkosauga konspektas
Darnus vystymasis. Darnaus vystimosi strategianiai prioritetai. Aplinkos būklės rodikliai. Biotiniai veiksniai. Snatykiai rušies viduje. Santykiai tarp rušių. Populiacijos dinamika. Modifikuojantys veiksniai. Reguliuojantys veiksniai. Biocenoze ...
Aplinkos konspektai, Konspektas, 2 puslapiai
2015 10 12
Baltijos jūros aplinkos buklė
Baltijos jūra. Eutrofikacija. Eutrofikacijos pasekmės. Užterštumas – didžiausia grėsmė Baltijos jūrai. Nemažas papildomas grėsmes kelia. Cheminė aplinkos tarša ir jos poveikis. Aplinkos būklės vertinimas. Trapi ekosistema.
Aplinkos referatai, Referatas, 11 puslapių
2016 08 05
Pasklidoji ir taškinė aplinkos tarša
Pasklidoji ir taškinė aplinkos tarša. Įvadas. Žmogaus veikla pastaruoju metu darosi vis įvairesnė. Darbo tikslas išanalizuoti pasklidąją ir taškinę aplinkos taršą. Taršos židiniai pagal jų savybes. Biologinės kilmės ...
Aplinkos skaidrės, Skaidrės, 13 puslapių
2017 03 16
Aplinkos tarša pristatymas
Kokios atliekos labiausiai kenkia aplinkai? Lietuvos aplinkos būklė. Kur daugiausiai yra teršalų? Kaip sumažinti taršą? Kaip rūšiuoti šiukšles? Ką kur mesti? Į plastikui skirtą konteinerį! Į stiklui skirtą konteinerį! Į popieriui ...
Aplinkos projektai, Projektas, 11 puslapių
2013 01 08
Žmonių apsaugos priemonių, technikos, gyvenamosios ir darbo aplinkos nukenksminimas įvairiais taršos atvejais
Žmonių apsaugos priemonių, technikos, gyvenamosios ir darbo aplinkos nukenksminimas įvairiais taršos atvejais. Skirtingi taršos atvejai. Biologinė tarša. Fizikinė tarša. Cheminė tarša. Mechaninė tarša. Specialusis švarinimas. ...
Saugos skaidrės, Skaidrės, 15 puslapių
2018 09 27
Vandens tarša: taršos pasekmės, mažinimo būdai
Vandens tarša. Apibrėžimas 2. Taršos rūšys 3. Pagrindiniai vandenį teršiantys produktai. Apibrėžimas. Taršos rūšys. Taršos rūšys 1. Biologinė tarša 2. Cheminė tarša 3. Fizinė tarša. Biologinė tarša - Užkrėsta ...
Aplinkos skaidrės, Skaidrės, 14 puslapių
2019 01 16
Pramonės įtaka taršai
Pramonės įtaka taršai. Aplinkos teršimas. Teršiančių medžiagų poveikis. Teršalų įvairovę galima suskirstyti į tris dideles grupes. Cheminiai teršalai. Visi aplinkos taršos šaltiniai pagal jų kilmę gali būti suskirstyti į ...
Geografijos skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2013 01 24
Oro tarša geležinkeliuose
Įvadas. Aplinkos tarša. Oro tarša. Oro tarša geležinkeliuose. Kaip sumažinti geležinkelių keliama tarša. Išvados. Literatūra ir šaltiniai.
Aplinkos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 11 puslapių
2019 03 12
Radioaktyvioji tarša ir jos mažinimas
Įvadas. Radioaktyvioji tarša. Radonas. Černobilis. Naudota literatūra. Šiame darbe norėčiau plačiau pakalbėti apie radioaktyviąją taršą, bei jos poveikį aplinkai ir žmogui. Kas tai yra radioaktyvioji tarša ? Pastaraisiais ...
Aplinkos referatai, Referatas, 10 puslapių
2012 02 20
Aplinkos taršos šaltiniai
Įvadas. Aplinkos teršimo tendencijos. Aplinkos teršimas. Teršalų klasifikacija. Pagrindinei taršos šaltiniai. Dirvožemio tarša. Pesticidai. Oro tarša. Vandens (hidrosferos) tarša. Rūkštieji lietūs. Atliekos. Elektrosmogas ...
Aplinkos referatai, Referatas, 20 puslapių
2014 05 23
Aplinkos tarša projektas
Aplinkos tarša. Oro tarša. Oro tarša – medžiagų , kenksmingų žmonėms bei kitiems organizmams arba pažeidžiančių aplinką. Antrasis pasaulinis. Antrojo pasaulinio karo metu atomine ginkluotė pasidarė labai populiari. Automobilių ...
Aplinkos skaidrės, Skaidrės, 9 puslapiai
2019 05 18
×
24 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo