Civiline sauga referatai

300 dokumentų
Civilinė sauga ivairiose lygmenyse
Tikslai ir uždaviniai. Įvadas. Civilinės saugos sistemos valdymo ir veikimo principai. Civilinės saugos sistemos subjektų kompetencija civilinės saugos srityje. Vyriausybė. Vidaus reikalų ministerija. Ekstremalių situacijų komisijos. ...
Saugos referatai, Referatas, 22 puslapiai
2012 05 04
Civilinė sauga ir gelbėjimo struktūra
Civilinė sauga ir gelbėjimo sistemos struktūra,tikslai ir uždaviniai. Įvadas. Lietuvos respublikos civilinės saugos ir gelbėjimo sistema. Civilinės saugos departamento funkcijos ir struktūra. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo ...
Saugos referatai, Referatas, 10 puslapių
2016 07 23
Civilinė sauga
Lietuvos respublikos civilinės saugos ir gelbėjimo sistema. Civilinės saugos departamento funkcijos ir struktūra. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento funkcijos ir struktūra. Vidinė komunikacija departamentuose.
Saugos referatai, Referatas, 7 puslapiai
2012 02 09
Civilinė sauga skaidrės
Civilinė sauga. Civilinė sauga . Civilinės saugos tikslai. Ekstremalios situacijos. Tarptautinis civilinės saugos simbolis. Skiriami šeši civilinės saugos signalai. Apibendrinimas. Ačiu už dėmesį.
Saugos skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2013 12 22
Darbo ir civilinė sauga
Uždaviniai ir organizacinė struktūra-organizuoti ir palaikyti civilinės saugos sistemos pajėgų parengtį ir reikiamą materialinį ir techninį aprūpinimą. Perspėti ir informuoti gyventojus ir kitas įstaigas apie gresiančią arba ...
Saugos šperos, Špera, 6 puslapiai
2012 02 10
Civilinė sauga. Konspektas
Lietuvos respublikos civilinės saugos ir gelbėjimo sistema. Gyventojų evakavimas. Ekstremalios situacijos lietuvoje ir jų priežastys. Avarijos ir katastrofos. Perspėjimo signalai ir veiksmai pagal juos. Gaivalinės nelaimės lietuvoje. ...
Saugos konspektai, Konspektas, 101 puslapis
2012 03 10
Pavojingi objektai Lietuvoje Achema
Įvadas. Ab „achemos“ gaminama produkcija. Chemikalų kontrolė. Aplinkos, darbuotojų ir civilinė sauga. Aplinkos apsauga. Sauga darbe ir sveikata. Civilinė sauga. Vidinis avarijų planas. Išorinis avarijų planas. Ekologinės katastrofos ab ...
Chemijos referatai, Referatas, 16 puslapių
2014 01 18
Civilinės saugos įstatymas
Įvadas. Tikslai. Lietuvos respublikos civilinės saugos įstatymas. Išvados. Literatūros sąrašas.
Saugos referatai, Referatas, 24 puslapiai
2012 06 15
Darbo ir civilinė sauga. Dokumentų tvarkymas
Įvadas. Įmonės aprašymas. Kompiuterių programuotojo saugos ir sveikatos instrukcija. Įsakymas dėl komisijos sudarymo nelaimingam atsitikimui ištirti. Nukentėjusiojo paaiškinimas dėl nelaimingo atsitikimo darbo vietoje. Liudininko ...
Saugos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 19 puslapių
2012 01 09
Civilinė Sauga referatas (2)
Civilinės saugos dalykas. Civilinė sauga Lietuvoje. Ekstremalios situacijos. Jų priežastys. Veiksmai esant ekstremalioms situacijoms. Kitos galimos ekstremalios situacijos.
Saugos referatai, Referatas, 11 puslapių
2017 01 22
Saugi elgsena ekstremaliose situacijose, civilinė sauga ir gyventojų evakuavimas
Saugi elgsena ekstremaliose situacijose, civilinė sauga ir gyventojų evakuavimas. Skendimas. Eismo įvykis. Gaisras. Dujų nuotėkis. Lėktuvo kritimas. Ką daryti jeigu lauke vyksta masinės riaušės. Jeigu esate paimtas įkaitu. Esate ...
Saugos skaidrės, Skaidrės, 13 puslapių
2020 05 18
Darbo ir civiline sauga. Namų darbas.
Inžinerinė gyventojų apsauga. Apsaugos lygmenys. Evakujacija. Infekcinės ligos. Žmonių sanitarinis švarinimas. Literatūra. 1998 m. gruodžio 15 d. LR Seimo priimtas Civilinės Saugos Įstatymas nustato civilinės saugos ir gelbėjimo ...
Saugos namų darbai, Namų darbas, 10 puslapių
2010 11 02
Civilinė sauga pristatymas
Civilinė sauga. Company Logo. Civilinė sauga – valstybės gynybos ir valdymo sistemos dalis. Skiriami šeši civilinės saugos signalai. Radiacinis pavojaus signalas - Balsu skelbiamas signalas. Cheminis Signalas – Balsu skelbiamas ...
Saugos skaidrės, Skaidrės, 15 puslapių
2014 04 24
Civilinės saugos pristatymas
Įvadas. Radiacinė avarija. Gyventojų turto apsaugos organizavimas. Gyventojų radiacinės saugos planai avarijos atveju. Bendrosios avarijos atveju galima tokia gyventojų apšvita. Naudojamos apsaugos priemonės. Černobilis, branduolinis ...
Saugos skaidrės, Skaidrės, 9 puslapiai
2012 08 02
Darbo ir civilinė sauga projektas
8,8( 5 atsiliepimai )
Įvadas. Įmonės aprašymas. Konsultanto saugos ir sveikatos instrukcija. Darbuotojo asmeninių apsauginių priemonių apskaitos kortelė nr. Ir asmeninių apsauginių priemonių išdavimas ir grąžinimas. Darbuotojų saugos ir sveikatos ...
Ekonomikos projektai, Projektas, 23 puslapiai
2012 12 03
Civiline ir darbo sauga
Praktinis darbas. Įmonės darbuotojų sąrašas. Įmonės „drukteiva“ organizacinė sistema. Įmonėje „drukteiva“ vykdomi šie instruktavimai darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais. Darbuotojų instruktavimas ir mokymas. Pirminių ...
Saugos namų darbai, Namų darbas, 9 puslapiai
2012 11 19
Darbo ir civilinė sauga projektas (2)
Darbo ir civilinė sauga. Darbuotojų sauga ir sveikata - visos prevencinės priemonės. Civilinės saugos sistemos subjektai. Civilinė sauga organizuojama visoje Lietuvoje. Asmeninės apsaugos priemonės. Tai priemonės, skirtos pavienių ...
Saugos skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2017 10 12
Aplinkosauga referatas
9,5( 2 atsiliepimai )
Darbųsaugos norminiai aktai, darbo higiena. Darbuotojų saugos ir sveikatos valdymas. Jonizuojanti spinduliuotė. Ekologija. Ekologija energetikos įmonėse. Aplinkosaugos įstatymo pagrindiniai teiginiai. Elektrosauga. Žmogaus kūno elektrinė ...
Aplinkos referatai, Referatas, 13 puslapių
2016 07 30
Žmonių saugos referatas
Įvadas. Nelaimingi atsitikimai ir profesinės ligos. Elektromagnetinė spinduliuotė. Elektromagnetinės spinduliuotės charakteristika. Elektromagnetinių laukų poveikis žmogaus organizmui. Apsauga nuo elektromagnetinių laukų. Saugus krovinių ...
Saugos referatai, Referatas, 13 puslapių
2011 03 20
Priešgaistrinė sauga
Priešgaisrinė sauga. Gaisras. Gaisro priežastys. Natūralios. Techninės. Nuodingos dujos. Civilinė sauga. Civilinės saugos veiksmų esmė. Nuo ko kyla gaistrai. Skiriami šeši civilinės saugos signalai. Radiacinis (branduolinis) pavojus. ...
Saugos skaidrės, Skaidrės, 8 puslapiai
2013 02 03
Civiline sauga Žmonių sauga
Įvadas. Pavojingų medžiagų klasifikavimas. Pavojingų medžiagų ženklinimas. Išvados. Literatūra.
Saugos namų darbai, Namų darbas, 10 puslapių
2013 05 22
Darbo ir civilinė sauga pavyzdys
Veiksmas vyksta buhalterių kabinete. Langai užkamšyti laikraščiais ir užklijuoti lipnia juostele, kad nepūstų vėjas, todėl langai neatsidaro ir negalima išvėdinti patalpas.Pats darbų įkarštis. 13kabinete pluša 3 ...
Saugos pavyzdžiai, Pavyzdys, 5 puslapiai
2016 11 30
Civilinė teisė referatas
Civilinė teisė. Pagrindinė funkcija. Civilinės teisė atsirado. Susiformavo senovės romoje. Jos pošakiai susidaro iš. Paveldėjimo teisė. Klasikinis civilinės teisės institutas. Kontinentinės teisės šeimos valstybėse. Civilinės ...
Teisės referatai, Referatas, 5 puslapiai
2013 02 28
Civilinė sauga gesintuvai ir apsisaugojimas
Civilinė sauga. gesintuvai ir apsisaugojimas. Šiauliai. Gesintuvų tipai ir jų naudojimas. Angliarūgštės gesintuvai (AG) gaminami nešiojami ir vežiojami. Milteliniai gesintuvai (MG) - tai universali priemonė gesinant kietas medžiagas. ...
Saugos skaidrės, Skaidrės, 9 puslapiai
2016 10 27
Priešgaisrinės saugos reikalavimai ir jų analizė
Įvadas. Apie gaisrą, jo pavojus ir gaisro gesinimo priemones. Kaip gaisras plinta. Pavojai žmonėms. Būtiniausios gaisro gesinimo priemonės. Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai ir jų analizė. Bendrosios nuostatos. Statybos produktų, ...
Saugos referatai, Referatas, 22 puslapiai
2012 04 29
Aplinka ir žmonių sauga. Aplinka ir visuomenė.
Įvadas. Aplinkos užterštumo veiksniai. Aplinka ir žmogus. Mokesčiai. Kyoto protokolas. Tarybos direktyva dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su statybos produktais, derinimo. Radonas gyvenamosiose patalpose. ...
Aplinkos referatai, Referatas, 28 puslapiai
2012 03 09
Aplinkos ir žmonių sauga
Bendroji dalis. Profesinės rizikos veiksniai. Darbuotojo veiksmai prieš darbo pradžią. Darbuotojų veiksmai darbo metu. Darbotojo veiksmai avariniais atvejais. Darbuotojo veiksmai baigus darbą.
Saugos referatai, Referatas, 4 puslapiai
2016 09 07
Civilinės saugos samprata ir jos veiklos sritys
Civilinės saugos samprata ir jos veiklos sritys. Civilinė sauga – kas tai? Civilinės saugos tikslai. Civilinės saugos uždaviniai. Civilinės saugos sistemą sudaro. Civilinės saugos signalai. Perspėjimo sistemą sudaro. Filmukai apie ...
Saugos skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2017 05 31
Priešgaisrinės saugos darbų organizavimas
Priešgaisrinės saugos darbų organizavimas. Teorinis tyrimo pagrindimas. Gaisrų prevencijos užtikrinimas. Pagrindiniai gaisrų prevencijos reikalavimai. Gaisrą gali sukelti mažiausias neapdairumas.   Gaisras plinta sparčiai. Delsti laiko ...
Saugos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 8 puslapiai
2016 05 31
Cunamis civilinė sauga
Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla. Studijų programa jūrų transporto logistikos technologijos. Civilinė sauga. Cunamis. Klaipėda. Cunamis- tai yra ilgos bangos, kurias jūrų ir vandenynų paviršiuje sukelia povandeniniai žemės ...
Saugos skaidrės, Skaidrės, 9 puslapiai
2017 12 05
Civilinė ir darbo sauga skaidrės
Civilinė ir darbo sauga. R. Balsevičienė. Įvadinė paskaita. Dalyko apimtis. Pagrindinės temos. Civilinės saugos ir gelbėjimo sistema Lietuvoje. Darbuotojų saugos ir sveikatos organizavimas Lietuvos Respublikoje. Studijų dalyko ...
Saugos skaidrės, Skaidrės, 15 puslapių
2016 12 03
Darbo sauga Lietuvoje
Įvadas. Darbo saugos lietuvoje reikšmė ir uždaviniai. Darbuotojų saugos ir sveikatos teisinis reglamentavimas. Darbo higiena. Pirmoji pagalba. Priešgaisrinė apsauga. Ekstremalios situacijos ir civilinė sauga darbe. Išvados. Literatūros ...
Saugos referatai, Referatas, 22 puslapiai
2013 10 16
Darbų saugos užtikrinimas įmonėje
Įvadas. Įmonės charakteristika. Darbuotojų saugos ir sveikatos. Užtikrinimas įmonėje. Darbuotojų instruktavimas. Saugos ir sveikatos darbe klausimais. Darbų saugos ir sveikatos instrukcijų rengimas. Darbuotojų instruktavimas. Darbuotojų ...
Saugos referatai, Referatas, 14 puslapių
2012 03 10
Darbo ir civiline sauga konspektas
Tarpinis atsiskaitymas1.Kas užtikrina darbuotojų saugos ir sveikatos funkcijas įmonėje?2.Kada vykdomas įvadinis darbo saugos instruktavimas ir pirminis instruktavimas darbo vietoje?Įvadinis instruktavimas turi būti ...
Saugos konspektai, Konspektas, 5 puslapiai
2013 05 28
Civilinė atsakomybė teisės konspektas
Civilinė atsakomybė. Ca samprata, ypatumai, spec. Bruožai. Ca socializacija. Ca samprata. Ca ir kiti teisių gynimo būdai. Ca rūšys. Subsidiarinė atsakomybė. Atsakomybės formos. Žalos kompensavimo būdai (sistema). Atsakomybės sąlygos. ...
Teisės konspektai, Konspektas, 28 puslapiai
2016 07 27
Civilinė sauga referatas
Įvadas. Lietuvoje galimos ekstremalios situacijos. Civilinės saugos sistema Lietuvoje. Civilinės saugos sistemą sudaro šie subjektai. Civilinės saugos sistemos tikslai. Civilinės saugos sistemos uždaviniai. Civilinės saugos sistemos valdymo ...
Pilietiškumo referatai, Referatas, 13 puslapių
2014 05 27
×
129 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo