Civilinio proceso konspektas

300 dokumentų
Civilinio proceso konspektas
Civilinio proceso teisė. Ieškinio , arba ginčo teisena. Ypatingoji teisena. Civilinės bylos iškėlimas. Pasirengimas civilinės bylos nagrinėjimui. Teisminis nagrinėjimas. Neįsiteisėjusių teismo sprendimų ir nutarčių nagrinėjimas ...
Teisės konspektai, Konspektas, 19 puslapių
2016 03 20
Civilinis procesas
Civilinis procesas ir kitos subjektinių teisių ir interesų gynimo bei ginčų sprendimo formos. Teisė į teisminę gynybą, kaip viena pagrindinių asmens teisių. Teisė į teisminę gynybą lietuvos respublikos konstitucijoje ir kituose ...
Teisės konspektai, Konspektas, 13 puslapių
2011 08 05
Civilinio proceso teisės funkcijos ir uždaviniai
Civilinio proceso teisės funkcijos ir uždaviniai. Civilinio proceso teisės sąvoka ir sistema. Cp modelis lietuvos civilinio proceso teisėje. Cpt normų galiojimas laike, teritorijoje ir asmenims. Civilinės bylos, teismingos tik vilniaus ...
Teisės konspektai, Konspektas, 77 puslapiai
2010 03 03
Civilinio proceso teisės konspektai. Bylinejimosi išlaidų savoka reikšmė ir rušys
Bylinėjimosi išlaidų sąvoka, reikšmė ir rūšys. Žyminis mokestis. Su bylos nagrynėjimu susijusios išlaidos. Valstybės teisinė pagalba. Bylinėjimos išlaidų paskirstymas šalims. Užstatas. Teismo nuobaudos. Teismo nuobaudų sąvoka, ...
Teisės konspektai, Konspektas, 14 puslapių
2010 03 03
Civilinio proceso teisės dalykas ir sistema
Cp teisės dalykas ir sistema. Civilinio proceso teisės principai. Civiliniai procesiniai teisiniai santykiai ir jų subjektai. Civilinio proceso šalys. Tretieji civilinio proceso asmenys. Prokuroro, kitų valstybės institucijų, profsąjungų, ...
Teisės konspektai, Konspektas, 47 puslapiai
2011 08 05
Civilinio proceso teisė
Cpt dalykas. Cpt samprata. Cpt sistema. Cpt šaltiniai. Cpt normos galiojimas laike, erdvėje ir asmenų atžvilgiu. Cpt principai. Civiliniai procesiniai teisiniai santykiai. Cpt santykio samprata. Cpt santykio subjektai. Teismo vaidmuo civiliniame ...
Teisės konspektai, Konspektas, 15 puslapių
2011 08 05
Civilinio procesas
Įvadas. Civilinio proceso samprata. Civilinio proceso reglamentavimas. Civilinis procesinis veiksnumas. Civilinio proceso dalyviai. Jų rūšys. Šalių sąvokos civiliniame procese. Šalių teisės ir pareigos. Šalių procesinio ...
Teisės referatai, Referatas, 17 puslapių
2016 02 04
Civilinio proceso konspektai
Tema. civilinio proceso teisė kaip savarankiška teisės šaka. Civilinio proceso samprata. Civilinio proceso stadijos. Civilinio proceso teisenos. Civilinio proceso teisės šaltiniai. Tema. civilinio proceso teisės principai. Tema. civiliniai ...
Teisės konspektai, Konspektas, 49 puslapiai
2015 05 18
Civilinio proceso dalyviai
Tema. Civilinio proceso samprata ir reglamentavimas. Civilinio proceso samprata. Civilinio proceso teisenos. Civilinio proceso paskirtis ir tikslai. Civilinio proceso atskyrimas nuo kitų teisės šakų. Tema. Civilinis procesinis veiksnumas. Tema. ...
Teisės referatai, Referatas, 18 puslapių
2015 05 26
Civilinio proceso principai
Proceso koncentracija ir ekonomiškumas. Kooperacijos principas. Civilinio proceso principai. Bylinėjimosi išlaidos. Atskiros įrodymų rūšys. Nutartys. Kasacija. Proceso atnaujinimas. Sumarinis procesas. Teismo įsakymas. Dokumentinis procesas. ...
Teisės konspektai, Konspektas, 8 puslapiai
2011 08 05
Civilinio proceso teisė kaip savarankiška teisės šaka
Civilinio proceso teisė kaip savarankiška teisės šaka. Teisė į teisminę gynybą kaip viena pagrindinių žmogaus teisių. Civilinio proceso teisės ir civilinio proceso samprata. Civilinio proceso teisės principai. Civiliniai procesiniai ...
Teisės konspektai, Konspektas, 150 puslapių
2011 08 05
Civilinio proceso teisės egzamino klausimai ir atsakymai
Civilinio proceso teisės funkcijos ir uždaviniai. Civilinio proceso teisės dalykas, metodas, sistema. Civilinio proceso modeliai ir jų esmė. Civilinio proceso teisenos. Civilinio proceso stadijos. Civilinio proceso teisės šaltinių samprata, ...
Teisės konspektai, Konspektas, 34 puslapiai
2010 03 03
Civilinio proceso teisės principai
Civilinio proceso teisės principai. Civilinio proceso teisės principų samprata. Civilinio proceso teisės principų reikšmė. Civilinio proceso teisės principų sistema ir tarpusavio ryšys. Civilinio proceso teisės principų klasifikavimas. ...
Teisės konspektai, Konspektas, 33 puslapiai
2013 06 26
Civilinio proceso teisė (2)
Civilinio proceso teisės samprata , dalykas ir metodas. Civilinis procesas ir kitos subjektinių teisių ir interesų gynimo bei ginčų sprendimo formos. Ginču dėl teisės. Civilinių subjektinių teisių ir įstatymų saugomų interesų ...
Teisės konspektai, Konspektas, 247 puslapiai
2016 02 28
Civilinio proceso dalyviai skaidrės
Civilinio proceso dalyviai. Teisinėje sistemoje yra skiriamos dvejopos materialiosios ir proceso teisės šakos. Civilinio proceso samprata ir reglamentavimas. Civilinis procesinis veiksnumas. Civilinio proceso dalyvių rūšys. Civilinio proceso ...
Teisės skaidrės, Skaidrės, 31 puslapis
2015 05 26
Civilinė proceso teisė
Civilinio proceso teisės samprata , dalykas ir metodas. Civilinis procesas ir kitos subjektinių teisių ir interesų gynimo bei ginčų sprendimo formos. Arbitra? As. Ginčo perdavimas. Šalių sutaikinimo procedūra. Civilinio proceso teisės ...
Teisės konspektai, Konspektas, 87 puslapiai
2014 11 08
Baudžiamojo proceso esmė konspektas
Baudžiamojo proceso esmė, uždaviniai, principai. Baudžiamojo proceso dalyviai. Terminai. Procesiniai dokumentai. Kardomosios priemonės. Įrodinėjimas ir įrodymai. Teismas ir teismingumas. Atidavimas teismui. Teisminis nagrinėjimas. ...
Teisės konspektai, Konspektas, 45 puslapiai
2011 08 05
Civilinio proceso teisės principai Teisminė mediacija
Seminaras. Civilinio proceso teisės principai. Teisminė mediacija. Užduotys Savarankiškai pasiruošti diskusijai apie teisminę mediaciją. Pasiruošti diskusijai apie civilinio proceso teisės principus. Principų sąvoka ir reikšmė.
Teisės konspektai, Konspektas, 5 puslapiai
2018 02 03
CPT šalys ir teisių peremimas
Civilinių procesinių teisinių santykių samprata ir bruožai. Teisinio pobūdžio. Teisinės formos. Valdingą pobūdį. Teismas yra privalomas. Tik šalies ieškovo iniciatyva. Daug subjektų. Civilinio proceso teisės normai. Juridiniams ...
Teisės konspektai, Konspektas, 29 puslapiai
2015 05 18
Civilinio proceso teisės principai skaidrės
Tema. Civilinio proceso teisės principai. Principų samprata ir reikšmė. Principų klasifikacijos. Teisės kreiptis į teismą teisminės gynybos principas. (teisminės gynybos prieinamumo). Teisingumą vykdo tik teismas. Teisėjų ir teismų ...
Teisės skaidrės, Skaidrės, 34 puslapiai
2017 03 20
Civilinio proceso konspektai (2)
Klausimai civilinio proceso egzaminui civilinio proceso samprata , požymiai. Ypatingoji teisena. Iškeliamos pareiškiant ieškinį. Civilinio proceso metodas. Civilinio proceso mokyklos. Civilinio proceso teisės šaltiniai , jų skirtymas. ...
Teisės konspektai, Konspektas, 10 puslapių
2016 01 07
Civilinis procesas konspektas
Civilinio proceso teisės samprata, dalykas ir metodas. Civilinis procesas ir kitos subjektinių teisių ir interesų gynimo bei ginčų sprendimo formos. Teisė į teisminę gynybą kaip pagrindinė asmens teisė. Materialiosios ir procesinės ...
Teisės konspektai, Konspektas, 63 puslapiai
2015 04 13
Civilinis procesas pirmosios instancijos teisme
Įvadas. Civilinis procesas. Civilinio proceso stadijos. Civilinio proceso tikslai. Procesas pirmosios instancijos teisme. Įrodinėjimas. Priesaika. Pasirengimas nagrinėjimui teisme. Sprendimų rūšys. Bylos nutraukimas ir pareiškimo palikimas ...
Teisės referatai, Referatas, 12 puslapių
2015 11 24
Baudžiamasis procesas 4
Baudžiamojo proceso samprata. Baudžiamojo proceso tipai. Baudžiamojo proceso paskirtis. Baudžiamojo proceso stadijos. Baudžiamojo proceso mokslas. Baudžiamojo proceso teisė. Tarptautinės sutartys. Bpk. Baudžiamojo proceso normų galiojimas ...
Teisės konspektai, Konspektas, 22 puslapiai
2011 08 05
Civilinio proceso teisė skaidrės
Civilinio proceso teisė.  Neįsiteisėjusių teismo sprendimų peržiūrėjimas apeliacine tvarka. Proceso taisyklės.  Apribojimai pateikti apeliacinį skundą. Apeliacinės instancijos teismo sudėtis.  Apeliacinio skundo subjektai. ...
Teisės skaidrės, Skaidrės, 17 puslapių
2018 02 11
CIvilinės teisės konspektas
Pilnas civilinės teisės konspektas. I bendrieji nuostatai. Civilinė teisė kaip teisės šaka. Civilinės teisės sąvoka. Civilinio teisinio reguliavimo dalykas. Visuomeninių santykių civilinio teisinio reguliavimo metodas. Civilinės teisės ...
Teisės konspektai, Konspektas, 53 puslapiai
2011 02 09
Civilinis procesas romėnų teisėje
Civilinis procesas (legisakcioninis). Būdingas legisakcioninio proceso bruožas buvo teisenos dalijimas į dvi stadijas - ius ir iudicium. Legis actiones - seniausia civilinio proceso forma Romoje. Legis actio sacramento- bendroji forma. Teismas ...
Teisės skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2015 11 20
Teisės šakos ir jų bendroji charakteristika
Teisės šakų katalogas ir bendra jų charakteristika. Konstitucinė teisė. Viešoji teisė. Privatinė teisė. Administracinė teisė. Finansų teisė. Baudžiamoji teisė. Civilinė teisė. Civilinio proceso teisė. Darbo teisė. Šeimos teisė. ...
Teisės skaidrės, Skaidrės, 15 puslapių
2011 03 29
Baudžiamasis procesas konspektas
Baudžiamojo proceso esmė, uždaviniai, principai. Baudžiamojo proceso dalyviai. Baudžiamajame procese svarbiausi - pirmosios grupės proceso dalyviai,. Tardymas. Ii grupė proceso dalyvių. Asmenys, turintys tam tikras teises ir pareigas. ...
Teisės konspektai, Konspektas, 24 puslapiai
2011 08 05
Civilinio proceso teisė klausimai atsakymai
Iškeltą civilinę bylą nėra galimybės nagrinėti nedelsiant – teismui ir dalyvaujantiems byloje asmenims reikia susipažinti su procesiniais dokumentais ir pateiktais įrodymais, pateikti ir išreikalauti naujų įrodymų, gauti ...
Teisės namų darbai, Namų darbas, 4 puslapiai
2016 11 08
×