Daile ikimokykliniame amziuje

300 dokumentų
Dailė ikimokykliniame amžiuje: vaikų ugdymas daile
Ugdomosios veiklos planavimas. Ugdymo daile metodai ir formos Metodai. Ugdymas daile ir sensorinis lavinimas. Vaizduojamosios veiklos integravimo su kitomis veiklomis galimybės. Vaizdinės priemonės. Stebėjimo organizavimas. Lipdybos ugdomoji ...
Pedagogikos konspektai, Konspektas, 3 puslapiai
2018 03 30
Kūrybiškumo ugdymas ikimokykliniame amžiuje
8,8( 5 atsiliepimai )
Kūrybiškumo ugdymas ikimokykliniame amžiuje. Įvadas. Kūrybiškumo samprota. Vaiko kūrybiškumą skatinantys ir stabdantys veiksniai. Kūrybiškumo ugdymo poveikis vaikams. Konstravimo, grupės bibliotekėlės ir lauko aikštelės vaidmuo ...
Pedagogikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 22 puslapiai
2013 04 19
Erdvės vaizdinių formavimas ikimokykliniame amžiuje
Erdvės vaizdinių formavimas ikimokykliniame amžiuje. Įvadas. Erdvės vaizdinių sąvoka ir suvokimo ypatumai. Erdvės vaizdinių formavimas ikimokykliniame amžiuje. Išvados. Naudota literatūra.
Pedagogikos referatai, Referatas, 7 puslapiai
2015 04 06
Orentavymosi erdvėje ugdymas ikimokykliniame amžiuje
Įvadas. Orientavimosi erdvėje ugdymas ikimokykliniame amžiuje. Kaip ikimokyklinio amžiaus vaikai suvokia erdvę. Ikimokyklinio amžiaus vaikų orientavimosi erdvėje ypatumai. Kaip vaikai orientuojasi vietovėje. Daiktų padėtis erdvėje ...
Pedagogikos referatai, Referatas, 13 puslapių
2019 03 30
Ikimokyklinio amžiaus vaikų meninės raiškos ugdymas draminėje veikloje
Įvadas. Ikimokyklinio amžiaus vaikų meninio ugdymo samprata. Dramos meno poveikis visuminiam vaiko ugdymui. Ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo drama ypatumai, pedagoginės sąlygos. Vaikų vaidybos mokėjimų formavimo ypatumai ikimokykliniame ...
Pedagogikos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 49 puslapiai
2012 07 23
Emocijų ypatumai ikimokykliniame amžiuje
Emocijų ypatumai ikimokykliniame amžiuje. Difuzinis - lokalinis tipas. Analitinis - sintetinis tipas. Emocijos ir spalva. Emocinė kompetencija. Jos ugdymas ikimokyklinėje įstaigoje. Kaip padėti vaikui pažinti jausmus ir juos išreikšti. ...
Pedagogikos analizės, Analizė, 8 puslapiai
2017 05 22
Vaizduotė ir jos reikšmė ikimokykliniame amžiuje
Įvadas. Vaizduotė ir jos reikšmė ikimokykliniame amžiuje. Vaizduotė ir jos reikšmė vaikui. Vaizduotė – kaip elementas padedantis vaikui labiau save atskleisti. Ar vaizduotė netrukdo vaiko vystymuisi? Išvados. Literatūra.
Pedagogikos referatai, Referatas, 9 puslapiai
2013 10 21
Vaikų piešimas ikimokykliniame amžiuje
Vaikų piešimas ikimokykliniame amžiuje. Įvadas. Piešimo įgūdžių raida. Ikimokyklinio amžiaus piešimo raidos stadijos. Keverzojimas. Vaiko piešimo įgūdžių raidos ypatumai. Ikimokyklinio amžiaus vaikų vizualinės raiškos raida. ...
Psichologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 39 puslapiai
2012 10 04
Emocinio intelekto ugdymas ikimokykliniame amžiuje
Emocinio intelekto ugdymas ikimokykliniame amžiuje. Naudota literatūra.
Pedagogikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 5 puslapiai
2019 11 13
Muzikos egzamino klausimai ir atsakymai
Muzikinio ugdymo vaikų darželyje tikslai ir uždaviniai? Muzikiniai vaikų gabumai? Kūdikių muzikinis ugdymas? Vaikų iki 3 metų muzikinis ugdymas? Muzikinės veiklos rūšys? Dainavimo mokymo ypatumai ikimokykliniame amžiuje? Muzikos ...
Muzikos konspektai, Konspektas, 5 puslapiai
2017 03 14
Vaikų kūrybiškumo ugdymas ikimokykliniame amžiuje
Įvadas. Vaikų kūrybiškumo ugdymo ypatumai. Kūrybiškumas, kaip esminis žmogaus gebėjimas. Kūrybiškumo samprata. Kūrybiškumo bruožai. Vaikų kūrybiškumo požymiai. Kūrybiškumo ugdymo ikimokykliniame amžiuje ypatumai. Kūrybinio ...
Pedagogikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 22 puslapiai
2015 03 26
Dydžio vaizdinių formavimas
Įvadas. Dydžio vaizdinių formavimo ikimokykliniame amžiuje teorinė analizė. Matematika kaip ikimokyklinio amžiaus vaikų pasaulio suvokimo būdas. Dydžio vaizdinių formavimas ikimokykliniame matematiniame ugdyme. Dydžio vaizdinių mokymo ...
Psichologijos referatai, Referatas, 38 puslapiai
2012 02 23
Tapybos technikų mokymas ikimokykliniame ugdyme
Įvadas. Tapybos technikų įvairovė. Spalvoti pieštukai. Akvarelė. Guašas. Pastelė. Monotipija. Kleisteris. Štampavimas. Flomasteriai. Piešimo mokymo ikimokykliniame ugdyme. Vaikų kūrybiškumo ugdymas daile. Išvados. Literatūra.
Pedagogikos referatai, Referatas, 12 puslapių
2015 02 04
Žodyninis darbas ikimokykliniame amžiuje Vaikų kalbos klaidos ir korekcija (2)
Įvadas. Žodyninis darbas ikimokykliniame amžiuje. Vaikų kalbos klaidos ir sutrikimai. Vaikų kalbos klaidų ir sutrikimų korekcija. Išvados. Literatūra. Priedai.
Pedagogikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 22 puslapiai
2017 11 10
Savęs vertinimas ir savikontrolė.Bakalauro darbas.
Savęs vertinimo ir savikontrolės užuomazgos ikimokykliniame amžiuje. Jų raida jaunesniame mokykliniame amžiuje. Turinys. Įvadas. Valios samprata. Savikontrolės , kaip valios savybės , apibūdinimas savęs vertinimo samprata. Savęs ...
Pedagogikos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 37 puslapiai
2012 01 09
Kalbinis ugdymas vaiko kalbos raida ikimokykliniame amžiuje
8,5( 2 atsiliepimai )
Kalbinis ugdymas. Vaiko kalbos raida ikimokykliniame amžiuje. Pirmieji metai. Antrieji metai. Tretieji metai. Ketvirtieji metai. Penktieji metai. Šeštieji – septintieji metai.
Pedagogikos konspektai, Konspektas, 3 puslapiai
2014 06 22
Žodyninis darbas ikimokykliniame amžiuje Vaikų kalbos klaidos ir korekcija
Įvadas. Žodyninis darbas ikimokykliniame amžiuje. Vaikų kalbos klaidos. Vaikų kalbos klaidų korekcija. Išvados. Literatūra.
Kalbos kultūros referatai, Referatas, 21 puslapis
2016 11 26
Ikimokyklinukų kūrybiškumo ugdymas panaudojant muzikinius žaidimus
Įvadas. Ikimokyklinio amžiaus vaikų kūrybiškumo ugdymas. Kūrybiškumo samprata. Kūrybiškumo ugdymo svarba ikimokykliniame amžiuje. Meninė veikla – ikimokyklinukų kūrybiškumo ugdymo veiksnys. Muzikinis žaidimas, kaip viena iš ...
Pedagogikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 29 puslapiai
2012 04 07
Higienos įgūdžių ir įpročių formavimas ikimokykliniame amžiuje
9,5( 6 atsiliepimai )
Įvadas. Vaiko sveikatos ugdymas. Sveikatos ugdymo samprata. Sveikatos ugdymas ikimokyklinėje ugdymo įstaigoje. Higieninis ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas. Higienos ugdymo samprata. Vaiko asmens higienos pradmenų formavimas. Pedagogo ...
Pedagogikos referatai, Referatas, 17 puslapių
2013 11 01
Apie dailę
Dailė. Dailės klasifikavimas. Vaizduojamoji dailė. Tapyba. Tapybos žanrai. Grafika. Skulptūra. Taikomoji-dekoratyvinė dailė. Tekstilė. Keramika. Dailininkas. Priešistorinė dailė. Antikos menas. Viduramžiai. Įrankiai.
Dailės aprašymai, Aprašymas, 6 puslapiai
2014 03 18
Rašytinė kalba ikimokykliniame, priešmokykliniame amžiuje
Rašytinė kalba ikimokykliniame, priešmokykliniame amžiuje. Rašymas – procesas. Iki trejų metų – vertikalūs ir horizontalūs brūkšniai, apskritos ir tiesios linijos. Ketvirtieji metai – abstrakcijose pasitaiko raidžių elementų, ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2019 11 10
Vaikų higieninių įgūdžių formavimas ikimokykliniame amžiuje
9,3( 3 atsiliepimai )
Įvadas Sveikatos ugdymas Sveikatos ugdymo samprata Sveikatos ugdymo tikslai ir uždaviniai Ugdant vaikų sveikatą svarbus pedagogo vaidmuo Ikimokyklinio amžiaus vaikų higieninis ugdymas Higienos ugdymo samprata Ikimokyklinės įstaigos asmens ...
Sociologijos referatai, Referatas, 19 puslapių
2014 03 28
Ikimokyklinio ir jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikų mitybos ypatumai
10( 2 atsiliepimai )
Įvadas. Mityba. Racionali mityba. Pagrindinės maisto medžiagos. Medžiagų ir energijos apykaita. Sveika ir nesveika mityba. Sveikos mitybos principai - 10 metų amžiaus vaikų mitybos ypatumai. Sveikos mitybos ugdymas. Mitybos režimas. Vaiko ...
Sveikatos referatai, Referatas, 14 puslapių
2013 10 19
Sveikatos ugdymas ikimokykliniame amžiuje
Fizinis aktyvumas – nauda sveikatai ir smagi pramoga [interaktyvus]. Aktualios temos. Pasaulinė sveikatos organizacija (World Health Organizacion, WHO). Šis informacinis šaltinis pateikia informaciją apie vaiko vystymąsi ankstyvajame ...
Sveikatos referatai, Referatas, 21 puslapis
2015 04 30
Lauko žaidimai ikimokykliniame amžiuje
Lauko žaidimai ikimokykliniame amžiuje. Vaiko erdvė yra apibrėžiama vieta, kurioje jis gali laisvai judėti, žaisti, veikti. Lauko žaidimų svarba. Kaip lauko žaidimai skatina vaiko raidą? Lauko žaidimų ryšys su ugdymo(si) ...
Pedagogikos skaidrės, Skaidrės, 28 puslapiai
2018 05 22
Tuvė Marika Janson: biografija ir kūryba
Tuvė Marika Janson. Biografija. Tuvė Marika Jansson. T. Janson studijavo dailę Helsinkyje. Kūryba. Rašytoja ir dailininkė. Nesutarimai šeimoje buvo viena priežasčių. Mažieji troliai ir didysis potvynis“ ( 1945 m. Troliai Mumiai. ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 14 puslapių
2018 02 26
5-6 m. vaikų kūrybiškumo ugdymas dailė ikimokyklinėje įstaigoje ir šeimoje
Santrauka. Lentelių ir paveikslų sąrašas. Įžanga. 6 m. vaikų kūrybiškumo ugdymas(is) daile. Ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas. Ikimokyklinio ugdymo dalyviai. Šeima – pradinė ugdymo institucija. Pedagogo vaidmuo vaiko ikimokykliniame ...
Pedagogikos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 65 puslapiai
2014 06 08
Renesanso dailė ir architektūra
Dailės ir architektūros istorijos savarankiškas darbas. Įvadas. Informacijos apžvalga. Išnagrinėkite xiv – xvi a. Renesanso dailę ir architektūrą. Išnagrinėti proterenesanso laikotarpio dailė ir architektūrą. Išnagrinėti ...
Dailės referatai, Referatas, 28 puslapiai
2012 12 21
Architektūros ir dailės istorija
Meno kilmės sąvoka, funkcijos, reikšmė. Urvinė sieninė tapyba. Seniausia skulptųra. Megalitai. Egipto architektūra ir dailė. Sen. Graikijos architektūra ir dailė. Sen. Romosos architektūra ir dailė. Ankstyvosios krikščionybės dailė. ...
Menų konspektai, Konspektas, 21 puslapis
2013 12 08
Taisyklingos burnos sveikatos priežiūros įgūdžių formavimas vaikų amžiuje
Įvadas. Burnos sveikata. Dantų priežiūra ikimokykliniame vaikų amžiuje. „Buteliuko ėduonis“. Vaikų dantų priežiūros ypatumai. Silantai. Mokyklinio amžiaus vaikų dantų priežiūra. Vaikų dantų priežiūros priemonės. Vaiko ...
Medicinos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 51 puslapis
2017 01 04
Renesansas dailėje
Renesanso idėjos susiformavo. Meno bruožai. Romėniškos arkinės-skliautinės konstrukcinės sistemos. Skulptūra. Tapyba. Renesansinė architektūra. Geometrinė perspektyva. Sakralinė dailė ir architektūra. Viduramžių menas. Istorija. ...
Dailės skaidrės, Skaidrės, 15 puslapių
2012 11 19
Ankstyvojo amžiaus vaikų kalbos raidos ypatumai
Ankstyvojo amžiaus vaikų kalbos raidos ypatumai. Kalbos padargai ir jų lavinimas. Smulkiosios motorikos lavinimas. Kalbos lavinimas nekalbinių pratybų metu.
Pedagogikos konspektai, Konspektas, 9 puslapiai
2012 12 11
Individo dvikalbystė
Individo dvikalbystė. Ikimokyklinio amžiaus vaikų dvikalbystė. Įvadas. Dvikalbystės (bilingvizmo) sąvokos aiškinimai. Dvikalbystės rūšys. Teigiami ir neigiami dvikalbystės aspektai. Dvikalbystė europoje. Dvikalbystė ikimokykliniame ...
Lietuvių referatai, Referatas, 11 puslapių
2013 05 18
Taikomoji dekoratyvinė dailė
Taikomoji dailė. Dailės rūšys Taikomoji dailė (apibrežimas) Taikomosios dailės skirstymas Taikomosios dailės rūšys Taikomosios dailės istorija. Dailės rūšys. Dailė – meno rūšis, skirstoma į vaizduojamąją ir ...
Dailės skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2018 11 20
Žaidimai, jų svarba, ypatumai, aiškinančios teorijos
Įvadas. Žaidimas. Žaidimo prigimtis ir funkcijos. Žaidimo sampratos raida. Žaidimo paskirtis. Žaidimo reikšmė. Žaidimų klasifikacija. Žaidimų rūšys, etapai kūdikystėje, ankstyvoje vaikystėje. Ikimokykliniame amžiuje. Reikalavimai, ...
Psichologijos referatai, Referatas, 23 puslapiai
2016 07 31
Dailės rūšys skaidrės
Dailės rūšys. Dailė. Dailė atsirado seniai, dar priešistoriniais laikais. Vaizduojamoji dailė. Vaizduojamoji dailė – dailės šaka kūriniai. Tapyba  Vaizduojamosios dailės šaka. Grafika Vaizduojamosios dailės šaka. Skulptūra ...
Dailės skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2017 10 17
×
26 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo