Darbo teises konspektai mru

300 dokumentų
Darbo teisė konspektas 2
Darbo teisės subjektai, piliečiai, darbdaviai, profesinės sąjungos ir jų organai. Darbo teisės dalykas ir metodas. Darbo teisės vienybė ir diferenciacija. Darbo teisės šaltiniai. Kolektyvinė sutarties samprata, šalys ir turinys. Derybos ...
Teisės konspektai, Konspektas, 5 puslapiai
2012 02 03
Darbo teisės savoka ir sistema
Darbo teisės sąvoka ir sistema. Darbo teisės principai. Darbo teisės šaltiniai. Darbo teisės subjektai. Darbo teisiniai santykiai ir glaudžiai su jais susijusių teisinių santykių rūšys. Kolektyvinė sutartis ir kolektyviniai susitarimai. ...
Teisės konspektai, Konspektas, 47 puslapiai
2012 02 08
Teisės teorija konspektas
Tradicijos samprata. Vakarų teisės tradicija ir jos ištakos. Teisės tradicijų rūšys. Induistinė teisės tradicija. Kinų ir japonų teisės tradicija. Islamo teisės tradicija. Afrikos ir madagaskaro teisės tradicija.
Teisės konspektai, Konspektas, 4 puslapiai
2012 11 27
Teisės pagrindų konspektas
Teisės samprata. Teisės norma. Socialinės normos. Moralės normos. Papročiai. Religinė norma. Korporatyvinės normos. Techninės normos. Istorinė teisės raida. Ryškiausias antikos teisės paminklas – romėnų teisė. Viduramžiai. Naujieji ...
Teisės konspektai, Konspektas, 9 puslapiai
2012 04 12
Teises sociologija konspektas 3
Bendrasis teisės sociologijos apibūdinimas. Teisės sociologija ir jos objektas. Svarbiausios sociologijos žinios. Šiuolaikinės teisės sociologijos teorijos. Teisės sociologijos metodai ir funkcijos. Sociologinio požiūrio į teisę ...
Teisės konspektai, Konspektas, 102 puslapiai
2012 02 06
Darbo teisė konspektas
Poilsio laikas. Atostogų rūšys. Kasmetinės atostogos ir jų rūšys. Tiksliniu atostogų sąvoka, jų rūšys ir apmokėjimas. Darbo drausmė. Kolektyviniai susitarimai ir sutartys. Darbo sutarties šalių materialinė atsakomybė. Darbo ...
Teisės konspektai, Konspektas, 5 puslapiai
2012 07 27
Užsienio teisės istorija konspektas
Rusija. Civilinė teisė. Prancuzija. Dpr general luomai, nacional susirinkimas. Direktoratas. Konsulatas ir imperija. Legitiminė ir liepos monarchijos. Antroji respublika. Antroji imperija. Trečioji respublika. Lietuva. Laikinoji konstitucija. ...
Teisės konspektai, Konspektas, 3 puslapiai
2012 02 06
Komercinės teisės konspektas
Komercinės teisės sąvoka. Komercinė teisė kaip civilinės teisės dalis. Komercinės teisės (kt) šaltiniai. Komercinių santykių organizacinė struktūra. Draudimo teisiniai santykiai. Komercinės prievolės. Komercinės sutartys. Ks dėl ...
Teisės konspektai, Konspektas, 45 puslapiai
2012 02 08
Darbo teisės konspektas
Darbo teise sąvoka, jos atribojimas nuo gretutinių teisės šakų. Darbo teises objektas. D s-kių teisinio reguliavimo metodas. Dt, d įst. Ir dt mokslo sistema. Dt principų sąvoka, jų reikšmė. Dt ðaltinių sąvoka, pagrindinės jų ...
Teisės konspektai, Konspektas, 52 puslapiai
2012 02 06
Mokesčių teisė konspektas
Ką reglamentuoja valstybės tarnybos įstatymas. Mokesčių teisės esmė. Apmokestinimo tvarkos teisinis reglamentavimas. Mokesčių administravimas. Teisinė atsakomybė už mokesčių įstatymų pažeidimus. Konstitucinio teismo nutarimai dėl ...
Teisės konspektai, Konspektas, 26 puslapiai
2016 07 26
Europos Sajungos teise konspektas
Europos sąjungos teisė. Įvadas. Istorija, vystymasis ir tikslai. Europos integracijos evoliucija. Europos integracijos “filosofija”. Es teisinės sistemos pagrindiniai bruožai. Rašytinė teisė. Nerašytinė teisė. Eapb ir euratom ...
Teisės konspektai, Konspektas, 50 puslapių
2012 02 03
Teisės informatika konspektas
Informacinių technologijų teisiniai aspektai. Teisinės informacijos samprata ir pagrindinės kategorijos. Teisinės informatikos pagrindinės kategorijos. Teisės pažinimo informatika. Teisinė statistika. Informacinių technologijų teisė. ...
Teisės konspektai, Konspektas, 8 puslapiai
2012 02 04
Teisės filosofija 2
Prediktyvistinės austino koncepcijos kritika. Teisės filosofija kaip prigimtinės teisės sistema. Subjektyvios (gamtinės) valios ir moralės sampratos, jų perskyra. Nuosavybės (daiktinės) teisės filosofijos pagrindai. Kito asmens nuosavybės ...
Teisės konspektai, Konspektas, 21 puslapis
2012 02 02
Teisės pagrindai
Darbo kodekso. Straipsnis. Darbo sutarties nutraukimo apribojimai. Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos arba lietuvos respublikos vyriausybės įgaliotų kontroliuoti lietuvos respublikos reklamos įstatyme nustatytų reklamos naudojimo ...
Teisės namų darbai, Namų darbas, 3 puslapiai
2012 02 27
ES darbo teisė
Europos parlamentas. Europos teisingumo teismas. Teisė įsidarbinti. Profesinės sąjungos ir teisė į gyvenamąjį plotą. Teise vykti į kitas valstybes kartu su dirbančiuoju. Darbuotoju soc. Teisės. Terminas, per kurį gali būti ...
Teisės konspektai, Konspektas, 23 puslapiai
2012 02 06
Personalo vadyba konspektas
Viskas suprantamai apie personalo vadybą. Labai geras konspektas. Darbo teisė ir darbo santykių reglamentavimas šalyje). Darbo kodeksas). Darbo teisės subjektai). Darbo sutarčių rūšys). Kolektyvinė sutartis). Darbo ginčų ...
Vadybos konspektai, Konspektas, 7 puslapiai
2012 04 03
Ekologinė teisė konspektas
Ekologinės teisės dalykas. Ekologiniai teisiniai santykiai. Teisės ekologizavimas. Ekologinės teisės normos. Ekologinės teisės sistema ir šaltiniai. Gamtos išteklių sąvoka ir rūšys. Gamtos išteklių nuosavybės teisė. Gamtos ...
Teisės konspektai, Konspektas, 6 puslapiai
2012 01 31
Romėnų teisės konspektas
Romėnų teisės šaltiniai. Civilinų teisių įgyvendinimas ir gynimas. Ieškinio sąvoka ir rūšys. Civilinis (legisakcioninis) procesas. Formuliarinis procesas. Ypatingosios pretorinės gynybos priemonės. Ekstraordinarinis procesas. Procesinis ...
Teisės konspektai, Konspektas, 77 puslapiai
2012 02 27
Baudžiamoji teisė. Konspektai
Baudžiamosios teisės samprata. Baudžiamasis įstatymas. Nusikaltimas ir baudžiamasis nusižengimas. Nusikalstamos veikos objektyvieji požymiai. Nusikalstamos veikos (nv) subjektyvieji požymiai. Baudžiamąją atsakomybę šalinančios ...
Teisės konspektai, Konspektas, 84 puslapiai
2010 10 19
Finansų teisė konspektas
Finansų teisė. Finansų teisės normos ir sistema. Finansiniai teisiniai santykiai ir subjektai. Finansų kontrolė. Lr biudžeto sandara ir biudžetinė teisė. Biudžetinio proceso teisinis reguliavimas. Valstybės ir savivaldybės tikslinių ...
Teisės konspektai, Konspektas, 34 puslapiai
2012 02 06
CIvilinės teisės konspektas
Pilnas civilinės teisės konspektas. I bendrieji nuostatai. Civilinė teisė kaip teisės šaka. Civilinės teisės sąvoka. Civilinio teisinio reguliavimo dalykas. Visuomeninių santykių civilinio teisinio reguliavimo metodas. Civilinės teisės ...
Teisės konspektai, Konspektas, 53 puslapiai
2011 02 09
Darbo teisės samprata skaidrės
Darbo teisės sąvoka. Darbo teisės objektas. Pagrindiniai darbo santykių požymiai. Darbo teisė netaikoma. Darbo teisės tikslas. Darbo teisės uždaviniai. Darbo teisės reguliavimo metodas. Darbo teisės sistema. Darbo teisės funkcijos. ...
Teisės skaidrės, Skaidrės, 49 puslapiai
2016 07 04
Paveldėjimas. Paveldejimo teisė
Paveldėjimo teisė. Paveldėjimo teisės bendrieji klausimai. Įpėdiniai. Paveldėjimo procesas. Paveldėjimo teisės bendrieji klausimai. Paveldėjimo teisės sąvoka. Paveldėjimo teisės šaltiniai. Paveldėjimo teisės uždaviniai. ...
Teisės konspektai, Konspektas, 8 puslapiai
2012 02 03
Darbo teisė ir darbo santykiai
Įvadas. Darbo teisės bendrosios nuostatos. Darbo teisės sąvokos. Darbo teisiniai santykiai. Darbo teisės šaltiniai. Darbo teisės objektas. Darbo teisės subjektas. Darbo teisės subjektai. Darbo teisės subjektas - darbuotojas. Darbo teisės ...
Teisės referatai, Referatas, 16 puslapių
2012 06 16
Darbo teisės samprata, subjektas, objektas, darbo teisės santykiai
Ivadas. Darbo teisės sąvoka. Darbo teisės subjektai. Darbuotojas. Darbdavys. Darbdavių pagrindinės teisės. Darbo sutarčių rūšys. Darbo sutarties nutraukimas. Kaip keisis darbo užmokestis. Išvados. Literatūra.
Teisės savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 14 puslapių
2019 04 15
Teisės aiškinimas interpretavimas
Teisės aiškinimas (interpretavimas). Teisės aiškinimo sąvoka, stadijos, etapai. Teisės aiškinimas - tai teisės (principų ir normų) prasmės, esmės nustatymas,. Pažintinis. Procesas. Teisės aiškinimas ir argumentavimas, jų santykis. ...
Teisės konspektai, Konspektas, 10 puslapių
2013 05 06
Darbo teisės samprata
Darbo teisės samprata; principai; šaltiniai. Įvadas. Darbo teisės sąvoka. Darbo teisės objektas. Darbo teisės principai. Darbo teisės šaltiniai. Darbo teisės šaltinių hierarchija. Darbo teisės šaltinių ypatybės. Lokalieji norminiai ...
Teisės konspektai, Konspektas, 9 puslapiai
2012 12 12
Tarptautiniai teisės aktai Lietuvos darbo teisėje
Įvadas. Darbo teisės šaltiniai. Vieta ir reikšmė tarptautinių teisės aktų lr darbo teisėję. Tarptautiniai teisės aktai lietuvos darbo teisėje. Išvados. Uždavinys. Naudota literatūra.
Teisės referatai, Referatas, 12 puslapių
2012 09 06
Konstitucinė teisė konspektas
10( 2 atsiliepimai )
Konstitucinės teisės samprata. Konstitucinės teisės sąvoka. Teisinio reguliavimo dalykas. Teisinio reguliavimo metodas. Konstitucinės teisės normos. Konstitucinės teisės normų struktūros ypatumai. Konstitucinės teisės normų ...
Teisės konspektai, Konspektas, 42 puslapiai
2012 02 03
Darbo teisės principai projektas
Darbo teisės principai. Kas yra darbo teisė? Pagrindiniai darbo teisės institutai. Kas gali dalyvauti darbo teisiniuose santykiuose? Darbo teisės sistema. Darbo sutarčių rūšys. Darbo sutartis laikoma sudaryta, kai šalys susitaria dėl ...
Teisės skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2019 03 21
Komercinė teisė. Konspektas
Sandoriai. Notarinė sandorių forma. Negaliojantys sandoriai. Įmonių teisė. Įmonių pareigos:. Konvencija dėl tarptautinio prekių pirkimo-pardavimo sutarčių. Ii skyrius bendrosios nuostatos. Ii dalis sutarties sudarymas. Iii dalis prekių ...
Teisės konspektai, Konspektas, 13 puslapių
2011 01 20
Darbo teisė referatas
Įvadas. Darbo teisės sąvoka. Darbo teisės dalykas. Darbo teisės metodas. Darbo teisės sistema. Išvados. Literatūra.
Teisės referatai, Referatas, 10 puslapių
2012 04 05
Teisės filosofija 4
Froidas. Havekas. Humas: taisyklės parodo nepageidaujama elgesi. Laisvės sąvoka. Aplinka. Kurioje igyvendinami interesai. Berlinas ir hayekas. Humas. Laisvės ir teisės santykis. Teisės ir laisvės santykis. Absoliutumas ir apibrėžtumas (tiek ...
Teisės konspektai, Konspektas, 15 puslapių
2012 02 03
Darbo kodeksas skaidrės
Socialnių mokslų kolegijos finansų katedra. Darbo teisė. Bendroji darbo teisinių santykių charakteristika.  . Darbo teisės subjektai. Darbo teisės subjektų teisinis statusas. Darbdavys. Darbo teisės subjektų teisinis statusas. Darbdavys. ...
Teisės skaidrės, Skaidrės, 53 puslapiai
2015 04 26
Teisės normos struktūra jos problematika
Įvadas. Teisės normos struktūra. Hipotezė. Hipotezės teisės aktuose. Dispozicija. Dispozicijos lr konstitucijoje. Dispozicijos baudžiamajame kodekse (bk). Sankcija. Sankcija lr konstitucijoje. Sankcija baudžiamajame kodekse. Teisės normos ...
Teisės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 16 puslapių
2012 01 09
Valstybės ir teisės teorija konspektas
Socialinės normos. Socialinių normų požymiai. Pagal veikimo sferą moralė ir teisė. Pagal normų realizavimo uztikrinimą. Pagal turinį moralė ir teisė. Pagal išraiškos formą moralės ir teisės normos. Subjektyvi. R objektyvi teisė. ...
Teisės konspektai, Konspektas, 7 puslapiai
2016 07 26
×
24 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo