Darbo uzmokesčio analizė

300 dokumentų
Darbo užmokesčio analizė įmonėje
Lentelių ir paveikslų sąrašas. Įvadas. Darbo užmokesčio analizė teoriniais aspektais. Darbo užmokesčio samprata ir esmė. Darbo užmokesčio formos ir rūšys. Gyventojų pajamų mokesčio kaitos reikšmė. Darbo užmokesčio analizė ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 42 puslapiai
2018 03 30
Darbo užmokesčio analizė (2)
Įvadas. Darbo užmokesčio analizės teorinė dalis. Darbo užmokesčio samprata. Darbo užmokesčio rūšys. Darbo užmokestis biudžetinėse įstaigose. Pareigybių lygiai. Darbo užmokestis ir mokesčiai susiję su juo. Darbo užmokesčio ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 14 puslapių
2017 11 12
Darbo užmokesčio analizė Lietuvoje
Darbo užmokesčio analizė Lietuvoje Giedrė Eičinaitė. Lekt. Kristina Puleikienė Anotacija. Tyrimo objektas. Tyrimo tikslas. Tyrimo metodai. Darbas ir jo užmokestis. Vienetinė ir laikinė darbo užmokesčio forma. Darbo užmokesčio ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 11 puslapių
2016 04 28
Įmonės darbo užmokesčio apskaita ir analizė
Įvadas. Darbo užmokesčio apskaitos teoriniai aspektai. Darbo užmokesčio sąvoka. Darbo užmokesčio apskaita ir dokumentai. Darbo užmokesčio analizės metodika. UAB „Xxx“ darbo užmokesčio analizė. Darbo metodikos ir priemonių ...
Finansų diplominiai darbai, Diplominis darbas, 44 puslapiai
2017 06 22
Darbo užmokesčio apskaičiavimas pagrindinėje ir nepagrindinėje bendrovėje
Įvadas. Darbo užmokesčio apskaita. Darbo užmokesčio samprata. Darbo užmokesčio reglamentavimas ir struktūra. Darbo užmokesčio priskaitymai pagrindinėje ir nepagrindinėje bendrovėje. Darbo užmokesčio skaičiavimo taisyklės. ...
Ekonomikos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 41 puslapis
2019 04 26
Darbo užmokesčio įtaka darbo našumui
Įvadas. Darbo užmokesčio bei darbo našumo teoriniai aspektai. Darbo užmokesčio, samprata, funkcijos ir vaidmuo. Darbo našumo samprata bei jo veiksniai. Darbo našumo ir darbo užmokesčio ryšys. Darbo užmokesčio ir darbo našumo analizė. ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 13 puslapių
2013 11 29
Darbo užmokesčio apskaita ir analizė
Įvadas. Darbo užmokesčio analizės metodika. Darbo užmokesčio formos ir rūšys. Darbo užmokesčio apskaita. Darbo užmokesčio apskaičiavimas ir mokesčių apskaita. Darbo užmokesčio analizės metodai. Darbo užmokesčio rodiklių ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 27 puslapiai
2013 11 12
Darbo užmokesčio skirtumų Lietuvoje ir kitose ES šalyse analizė ir modeliavimas
Įvadas. Darbo užmokesčio teoriniai aspektai. Darbo užmokesčio samprata. Darbo užmokesčio funkcijos. Darbo užmokesčio lygį lemiantys veiksniai. Minimalus darbo užmokestis. Darbo užmokesčio diferenciaciją sąlygojantys veiksniai. ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 33 puslapiai
2016 05 17
Darbo našumo įtaka darbo užmokesčio dydžiui
Įvadas. Darbo našumo ir darbo užmokesčio teoriniai aspektai. Darbo našumo samprata. Darbo užmokesčio samprata. Darbo užmokestį lemiantys veiksniai. Darbo našumo įtakos darbo užmokesčio dydžiui analizė. Darbo našumo poveikis darbo ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 19 puslapių
2014 02 13
Darbo užmokesčio organizavimo sistema
Įvadas. Darbo užmokesčio samprata. Darbo užmokesčio organizavimas. Darbo užmokesčio formos ir sistemos. Darbo užmokesčio dydį lemiantys veiksniai. X įmonės darbo užmokesčio organizavimo analizės tyrimo problema, hipotezė, tikslas ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 19 puslapių
2019 11 12
Darbo užmokesčio apskaita
Darbo užmokesčio apskaita įmonėse. Įvadas. Darbo objekto, informacijos šaltiniųir tyrimų metodikos apžvalga. Darbo užmokesčio apskaita įmonėse. Darbo užmokesčio samprata ir reikšmė. Darbo užmokesčio formos ir rūšys. Pagrindinio ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 30 puslapių
2013 04 10
Darbo užmokesčio sistema įmonėje
Įvadas. Darbo užmokesčio apskaičiavimo problematika. Darbo užmokesčio problemų samprata ir reikšmingumas. Darbo užmokesčio teisinis reguliavimas. Darbo užmokesčio analizė įmonėje UAB mkor. UAB MKOR įmonės veiklos ir aplinkos ...
Finansų referatai, Referatas, 19 puslapių
2016 12 04
Darbo užmokesčio tendencijos Lietuvoje
Darbo užmokesčio tendencijos Lietuvoje. Tikslas ir uždaviniai. Darbo užmokestis. Darbo užmokesčio funkcijos. Veiksniai, veikiantys darbo užmokesčio kitimo tendencijas. Išoriniai veiksniai. Apibendrinimas. Darbo užmokesčio tendencijos, ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 16 puslapių
2016 06 25
UAB „Šiaulių tauro ryšiai“ darbo užmokesčio sistemos tobulinimo kryptys
Darbo užmokesčio sistemos analizė teoriniu aspektu. Darbo užmokesčio sampratos analizė. Įmonės charakteristika. Turinys. Pagrindinių sąvokų žodynas. Įvadas. Darbo užmokesčio sistemos analizė teoriniu aspektu. Darbo užmokesčio ...
Vadybos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 54 puslapiai
2018 08 26
Darbo užmokesčio apskaita įmonėje
8,8( 4 atsiliepimai )
Darbo užmokesčio sąvoka ir struktūra. Darbo užmokesčio apskaita. Darbo užmokesčio apskaitos formos. Pagrindiniai darbo uzmokesčio organizavimo proncipai ir modeliai. Darbo laiko apskaita. Minimalus darbo užmokestis. Mokėjimas už darba. ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 30 puslapių
2015 06 17
Darbo ir darbo užmokesčio apskaita
Įvadas. Darbo teisė. Darbo teisės subjektai. Darbuotojas. Darbdavys. Darbuotojo teisė į darbo užmokestį. Darbo užmokesčio reglamentavimas. Darbo užmokesčio samprata. Darbo užmokesčio sąvoka. Darbo užmokesčio struktūra. Darbo ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 26 puslapiai
2019 04 24
Darbo užmokesčio nustatymo metodikos kūrimas statybinėse įmonėse
Įvadas. Darbo užmokesčio teoriniai klausimai. Darbo užmokesčio funkcijos ir samprata. Darbo užmokestį lemiantys veiksniai. Darbo užmokesčio struktūra. UAB „Varis” darbo apmokėjimo sistemos tyrimas. Pagrindinės UAB „VARIS“ ...
Apskaitos magistro darbai, Magistro darbas, 104 puslapiai
2019 02 27
Darbo užmokestis ir su juo susiję mokesčiai
10( 2 atsiliepimai )
Darbo užmokestis ir su juo susiję mokesčiai. Įvadas. Darbo užmokesčio samprata. Darbo užmokesčio formos. Vidutinis darbo užmokestis. Išskaitymai iš darbo užmokesčio. Gyventojų pajamų mokestis. Valstybinio socialinio draudimo įmokos. ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 27 puslapiai
2013 05 16
Darbo užmokesčio apskaita kursinis darbas
9( 2 atsiliepimai )
Įvadas. Darbo užmokesčio sąvokos interpretacija. Darbo užmokesčio funkcijos. Darbo užmokesčio apskaita. Darbo užmokesčio apskaitos formos. Darbo užmokesčio organizavimo modeliai. Darbo laiko apskaita. Darbo užmokesčio mokėjimas. ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 23 puslapiai
2016 11 06
Darbo užmokesčio apskaita ir dokumentai
Darbo apmokėjimo dokumentai ir apskaita levaniškių žūb. Įvadas. Darbo užmokesčio formos ir darbo laikas. Darbo užmokesčio formos. Darbo laikas. Darbo užmokesčio apskaičiavimas. Pagrindinio darbo užmokesčio apskaičiavimas. Papildomo ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 21 puslapis
2013 05 28
Darbo užmokesčio sąnaudų apskaita
Darbo užmokesčio sąnaudų apskaita. Įvadas. Darbo užmokesčio sąnaudos. Darbo užmokesčio sąnaudų apskaita. Darbo sąnaudų apskaitos sistema. Darbo užmokesčio rūšys. Pagrindinis darbo užmokestis. Papildomas darbo užmokestis. ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 23 puslapiai
2013 03 23
Darbo apskaitos kursinis
Įvadas. Darbo užmokestis. Darbo užmokesčio reglamentavimas. Darbo užmokesčio rūšys. Pagrindinis darbo užmokestis. Papildomas darbo užmokestis. Darbo užmokesčio formos. Laikinė darbo užmokesčio sistema. Vienetinė darbo užmokesčio ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 28 puslapiai
2013 09 22
Darbo užmokesčio apskaita: samprata, darbo užmokesčio rūšys ir formos, dokumentacija ir mokesčiai
Įvadas. Teorinė dalis. Darbo užmokesčio samprata. Darbo užmokesčio rūšys, formos ir sistemos. Darbo užmokesčio rūšys. Darbo užmokesčio formos. Darbo užmokesčio sistemos. Darbo užmokesčio diferenciacija. Darbo apmokėjimo ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 38 puslapiai
2018 05 04
Darbo užmokesčio ir su juo susijusių atsiskaitymų apskaita
Įvadas. Naudojamos sąvokos. Teorinė dalis. Darbo užmokesčio samprata. Darbo užmokesčio funkcijos ir jį lemiantys veiksniai. Darbo užmokesčio formos ir rūšys. Darbo užmokesčio skaičiavimas. Minimalus darbo užmokestis. Darbo ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 28 puslapiai
2019 04 28
Atlyginimo apskaita
Įvadas. Darbo objekto ir informacijos šaltinių apžvalga. Darbo užmokesčio apskaita. Darbo užmokesčio sąvoka ir reglamentavimas. Darbo užmokesčio struktūra bei rūšys. Pagrindinis darbo užmokestis. Papildomas darbo užmokestis. ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 25 puslapiai
2012 12 13
Vidutinis darbo užmokestis Europos sąjungoje
Lentelių ir paveikslų sąrašas. Įvadas. Vidutinio darbo užmokesčio es šalyse. Vidutinio darbo užmokesčio samprata. Vidutinis darbo užmokestis makroekonominėje aplinkoje. Vidutinio darbo užmokesčio rodiklio svarba ekonomikoje. ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 30 puslapių
2020 02 18
Darbo užmokesčio apskaita, principai, modeliai
9,7( 3 atsiliepimai )
Įvadas. Darbo užmokesčio sąvoka ir struktūra. Darbo įstatymai ir jų reglamentuojami santykiai. Darbo laiko apskaita. Darbo užmokesčio apskaita. Pagrindiniai darbo užmokesčio organizavimo principai, modeliai. Darbo užmokesčio ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 32 puslapiai
2011 02 10
Darbo apmokėjimo tendencijos baltijos šalyse
Įvadas. Makroekonominiai rodikliai ir jų sąsajos su darbo užmokesčiu. Bendrasis vidaus produktas. Phillips‘o kreivė ( nedarbo lygis, infliacija ir darbo užmokestis). Kompensacijos dirbantiesiems. Darbo užmokesčio reguliavimas iš ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 37 puslapiai
2014 06 05
Darbo užmokestis ir jo apskaita X įmonėje
Įvadas. Darbo Užmokesčio Sąvoka Ir Struktūra. Darbo Užmokesčio Apskaita. Darbo Užmokesčio Apskaičiavimo Formos. Pagrindiniai Darbo Užmokesčio Organizavimo Principai, Modeliai. Darbo Laiko Apskaitos Žiniaraštis. Darbo Užmokesčio ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 24 puslapiai
2018 03 30
Atlyginimai Lietuvoje
Įvadas. Vidutinio męnesinio darbo užmokesčio teorinis aspektas. Darbo užmokesčio analizė pagal lytį ir sektorius. Vidutiniai darbo užmokesčio rodikliai lietuvos respublikoje. Išvados.
Statistikos tyrimai, Tyrimas, 17 puslapių
2013 01 23
Darbo užmokesčio reguliavimas
Įvadas. Pagrindiniai darbo apmokėjimo sistemos reikalavimai. Pagrindiniai apmokėjimo už darbą organizavimo principai šiuolaikinėmis sąlygomis. Darbo užmokesčio modeliai. Darbo užmokesčio formos. Darbo užmokesčio tikslai. Darbo ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 19 puslapių
2011 12 27
Darbo užmokesčio įtaka vidutinei žmonių gyvenimo trukmei
Įvadas. Žmogaus vidutinės gyvenimo trukmės priklausomybė nuo darbo užmokesčio teorinis pagrindas. Vidutinė gyvenimo trukmė, samprata. Darbo užmokesčio, samprata. Vidutinis darbo užmokestis. Minimalus darbo užmokestis. Žmogaus ...
Statistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 19 puslapių
2016 05 11
Darbo užmokesčio ir su juo susijusių atskaitymų apskaita ir informacijos apie ją panaudojimas veiklos procesui valdyti uab „tranzita“
Įvadas. Uab „Tranzita“ įmonės aprašymas. Darbo apmokėjimo sistema. Uab „Tranzita“ darbo apmokėjimo organizavimo principai. Darbo apmokėjimo organizavimo principai. Darbo užmokesčio formos ir rūšys. Uab „Tranzita“ darbo ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 25 puslapiai
2016 03 03
Darbo užmokesčio skirtumų Lietuvos regionuose vertinimas
Įvadas. Darbo užmokesčio teoriniai aspektai. Darbo užmokesčio samprata. Darbo užmokesčio funkcijos. Darbo užmokesčio struktūra ir jo skirtumus lemiantys veiksniai. Darbo užmokesčio ir jo skirtumus lemiančių veiksnių tyrimo ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 31 puslapis
2019 10 04
Baigiamoji praktika AB „Panevėžio energija“
Baigiamoji praktika akcinėje bendrovėje „ panevėžio energija “. Darbo užmokesčio apskaita darbo užmokesčio samprata. Darbo užmokesčio sąvokos Autoriai. Darbo užmokesčio lemiantys veiksniai. Darbo užmokesčio formos ir rūšys. ...
Apskaitos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 8 puslapiai
2018 05 02
Darbo užmokesčio paskirstymo bei išskaitymo iš jo socialiniam draudimui apskaitos metodika X įmonėje
Įvadas. Darbo užmokesčio skaičiavimo formos ir principai. Išskaitymai iš darbo užmokesčio. Pajamų mokestis. Darbo užmokesčio apmokestinimas įmokomis į garantinį fondą. Valstybinio socialinio draudimo įmokos. Uab „Varėnos ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 puslapių
2014 06 18
×
24 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo