Darbo uzmokestis x imoneje

300 dokumentų
Darbo užmokestis Lietuvoje
Įvadas. Pagrindiniai darbo užmokesčio organizavimo principai, modeliai. Tradicinės darbo užmokesčio formos. Darbo užmokestis Lietuvoje auga nepakankamai. Ekspertai siūlo mažinti darbo jėgos apmokestinimą. Išvados. Naudota literatūra.
Ekonomikos referatai, Referatas, 10 puslapių
2011 12 27
Darbuotojų uždarbis, darbuotojų užmokestis. Skaičiavimai. Objektinė sąmata. Darbo užmokesčio skaičiavimas ir paskirstymas. Tiesioginis darbo užmokestis. Darbo užmokesčio įkainis. Tiesioginis darbo užmokestis. Bendros darbo sąnaudos. ...
Ekonomikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 5 puslapiai
2011 12 27
Darbo užmokestis kaip darbo kaina
Darbo apmokėjimas. Paskirstymo pagal darbo dėsnius. Darbo užmokesčio lygiai. Darbo užmokestis ir darbo našumas. Darbo užmokestis už atliktą darbą. Darbo užmokestis už dirbtą laiką. Vienas svarbiausių gamybos veiksnių yra darbas. ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 9 puslapiai
2012 03 09
Darbo rinka (darbo pasiūla ir paklausa) bei darbo kaina (darbo užmokestis). Darbo kainos kitimas Lietuvoje
Įvadas. Darbo rinka. Darbo rinkos samprata. Darbo pasiūla. Darbo paklausa. Darbo užmokestis. Darbo užmokesčio samprata. Neto darbo užmokestis. Bruto darbo užmokestis. Minimalus darbo užmokestis. Vidutinis darbo užmokestis. Darbo ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 13 puslapių
2015 05 13
Darbo užmokestis Lietuvoje, ES ir pasaulyje
Darbo užmokestis Lietuvoje , es ir pasaulyje. Darbo užmokestis ir jo dydis. Pagrindiniai darbo užmokesčio organizavimo principai , modeliai. Tradicinės darbo užmokesčio formos. Per metus bruto darbo užmokestis šalies ūkyje išaugo 9 ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 19 puslapių
2017 11 18
Transporto ekonomikos pagrindai
Terminalai ir uostai. Alternatyvūs ateities sprendimai. Eksploatacijos komerciniai principai. Paslaugos gyvavimo ciklas. Vairuotojams laikinis darbo užmokestis. Pagrindinis darbo užmokestis. Papildomas darbo užmokestis. Bendras darbo ...
Logistikos konspektai, Konspektas, 6 puslapiai
2020 02 24
Darbo rinka ir darbo užmokestis skaidrės
Darbo rinka ir darbo užmokestis. Socialinis mobilumas. Darbo pasiūla. Motyvacija dirbti. Darbo paklausa. Ribinis pajamų produktas. Ribinis darbo užmokestis. Pusiausvyra darbo rinkoje. Darbo rinkos struktūros. Ribiniai darbo kaštai. Darbo ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 23 puslapiai
2017 05 15
Darbo apskaitos kursinis
Įvadas. Darbo užmokestis. Darbo užmokesčio reglamentavimas. Darbo užmokesčio rūšys. Pagrindinis darbo užmokestis. Papildomas darbo užmokestis. Darbo užmokesčio formos. Laikinė darbo užmokesčio sistema. Vienetinė darbo užmokesčio ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 28 puslapiai
2013 09 22
Darbo užmokestis: žmogiškieji ištekliai
Apmokėjimas už darbą Lietuvoje. Įvadas. Objektas, tikslas, uždaviniai. Darbo užmokestis. Darbo užmokesčio formos. Darbo užmokesčio rūšys. Darbo užmokesčio dydį lemiantys veiksniai. Atlygio sistemos tikslai. Minimalus darbo ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 15 puslapių
2018 11 17
Darbo rinka ir darbo užmokestis
Darbo rinka ir darbo užmokestis. Mokymosi tikslai. Darbo rinka. Darbo rinkos mechanizmo elementai. Darbo jėgos pasiūla. Darbo jėgos pasiūla. Darbo jėgos paklausa. Darbo jėgos rinkos efektyvumas. Profesinės sąjungos (profsąjungos). Dvipusė ...
Verslo skaidrės, Skaidrės, 20 puslapių
2014 04 10
Darbo užmokestis
Įvadas. Pagrindiniai darbo užmokesčio organizavimo principai, modeliai. Tradicinės darbo užmokesčio formos. Laikinė darbo užmokesčio forma ir jos atmainos. Laikinė darbo užmokesčio forma ir jos atmainos. Darbo užmokesčio dydį ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 16 puslapių
2012 03 02
Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis
Įvadas. Darbo užmokestis. Minimalus darbo atlygis Lietuvoje. Neto, realusis ir bruto darbo užmokestis. Vidutinis darbo užmokestis Lietuvoje. Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis. Šalies ūkis be individualiųjų įmonių. Valstybės ...
Statistikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 16 puslapių
2014 05 08
Darbo užmokestis ir jo apskaita X įmonėje
Įvadas. Darbo Užmokesčio Sąvoka Ir Struktūra. Darbo Užmokesčio Apskaita. Darbo Užmokesčio Apskaičiavimo Formos. Pagrindiniai Darbo Užmokesčio Organizavimo Principai, Modeliai. Darbo Laiko Apskaitos Žiniaraštis. Darbo Užmokesčio ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 24 puslapiai
2018 03 30
Ilgalaikio turto nusidevėjimas ir jo apskaita
Įvadas. Darbo užmokestis. Darbo užmokesčio samprata ir dydis. Pagrindiniai darbo užmokesčio organizavimo principai. Darbo užmokesčio organizavimo modeliai. Tradicinės darbo užmokesčio formos. Darbo užmokestis Lietuvoje. Emigracijos ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 28 puslapiai
2020 02 12
Valstybės tarnautojų darbo užmokestis Lietuvoje
Valstybės tarnautojų darbo užmokestis Lietuvoje. Valstybės tarnautojų darbo užmokestis prieš LR valstybės tarnybos įstatymą. Dabartinis teisinis reglamentavimas. Valstybės tarnautojų pareigybės. Darbo užmokestis. Pareiginė alga. ...
Viešojo administravimo skaidrės, Skaidrės, 32 puslapiai
2018 04 09
Darbo organizavimo ypatumai skirtingo tipo įmonėse
Įvadas. Įmonės apibrėžimas, pagrindiniai jos bruožai. Įmonės tikslai. Įmonių tipai. Akcinė bendrovė (ab). Valstybės įmonė (vį). Darbo organizavimo ypatumai. Darbo organizavimo esmė. Darbo pasidalijimas ir kooperavimas. Personalo ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 18 puslapių
2013 04 14
Darbo užmokestis šiuolaikinės rinkos sąlygomis
Įvadas. Atlyginimo ir darbo užmokesčio sąvokos darbo rinkoje. Pagrindinis ir kintamasis darbo užmokestis. Darbo užmokesčio nustatymo tvarka ir jo kitimas. Darbo užmokesčio reguliavimas ir nustatymas. Darbo užmokesčio kitimas Lietuvoje ir ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 puslapių
2014 04 17
Apmokėjimas už darbą Lietuvoje
Įvadas. Darbo užmokesčio samprata. Darbo užmokesčio formos. Darbo užmokesčio rūšys. Darbo užmokesčio dydį lemiantys veiksniai. Atlygio sistemos tikslai. Darbo užmokestis Lietuvoje. Minimalus darbo užmokestis Lietuvoje. Vidutinis ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 17 puslapių
2018 11 17
Darbo užmokestis Lietuvoje auga nepakankamai
Darbo užmokestis Lietuvoje auga nepakankamai. Lietuvos įmonės ruošiasi didinti atlyginimus. Mokytojai ir psichologai gaus didesnį atlygį. Siūloma padidinti minimalią mėnesio algą. Darbo užmokestis ir jo dydis. Darbo užmokesčio ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 6 puslapiai
2011 12 27
Personalas ir jo darbo užmokestis
Personalas. darbo užmokestis. Formulė ir sprendimas. Vidutinis metų darbo užmokestis vieno darbuotojo.
Ekonomikos uždaviniai, Uždavinys, 4 puslapiai
2020 11 24
Darbo užmokesčio sąnaudų apskaita
Darbo užmokesčio sąnaudų apskaita. Įvadas. Darbo užmokesčio sąnaudos. Darbo užmokesčio sąnaudų apskaita. Darbo sąnaudų apskaitos sistema. Darbo užmokesčio rūšys. Pagrindinis darbo užmokestis. Papildomas darbo užmokestis. ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 23 puslapiai
2013 03 23
Darbo užmokestis Garantijos ir kompensacijos skaidrės
Darbo užmokestis. garantijos ir kompensacijos. Darbo sutarties sąlygos. Darbo užmokesčio samprata. Darbo apmokėjimo organizavimas. Darbo apmokėjimo reguliavimo metodai. Tarifų sistema. Normavimas. Minimali mėnesinė alga. Darbo ...
Teisės skaidrės, Skaidrės, 21 puslapis
2017 03 21
Darbo užmokesčio skaičiavimas
Atlyginimai. Darbo dėsniai. Darbo užmokesčio lygiai. Darbo užmokestis ir darbo našumas. Darbo užmokestis už atliktą darbą. Darbo užmokestis už dirbtą laiką. Vienas svarbiausių gamybos veiksnių yra darbas. Darbo rinka su žemės ir ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 9 puslapiai
2012 02 29
Darbo našumas ir darbo užmokestis
Įvadas. Uab veiklos teorinė apžvalga. Uab vaidmuo šalies ekonomikoje. LR teisinė bazė reglamentuojanti Uab veiklą. Uab steigimo tvarka. Uab pranašumai ir trūkumai. Uab šilalės mediena“ verslo analizė. Uab šilalės mediena“ ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 19 puslapių
2014 10 07
Personalo vadyba įmonėje
Įvadas. Įmonės veikla. Trumpa įmonės veiklos charakteristika. Įmonėje atliekami darbai ir funkcijos. Įmonės organizacinė valdymo struktūra. Bendrojo personalo poreikio planavimas. Darbo aprašymas ir reikalavimų profilis. Darbo ...
Vadybos namų darbai, Namų darbas, 24 puslapiai
2010 10 21
Darbo užmokestis referatas
Įvadas. Darbo apmokėjimas esant nukrypimų nuo normalių darbo sąlygų. Mokėjimas už viršvalandinį ir nakties darbą. Mokėjimas už darbą poilsio ir švenčių dienomis. Apmokėjimas už prastovą ne dėl darbuotojo kaltės:. Prastovos dėl ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 12 puslapių
2012 06 28
Socialinės globos namų darbo užmokestis
Įvadas. Tyrimo metodikos apžvalga. Darbo užmokečio apskaitos politika. Pagrindiniai darbo užmokesčio organizavimo principai, modeliai. Darbo laiko apskaita. Minimalus darbo užmokestis. Vidutinis darbo užmokestis. Mokėjimas už darbą. ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 puslapių
2018 04 28
Sudetingų formų ir ataskaitų sukūrimas (duomenų bazės)
Darbo tikslas. Darbo rezultatai. Sudėtingų formų ir ataskaitų valdymas mygtukų meniu. Grupės numeris. Dalyko pavadinimas. Savarankiškai sukurtos sudėtingos formos. Dalykai dėstytojai užmokestis. Darbo užmokestis. Pareigos užmokestis. ...
Elektronikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 6 puslapiai
2015 10 13
Darbo ekonomikos santrauka
Paaiškinkite , kaip suprantate darbo organizavimą. Į kokias grupes skirstomas įmonės personalas ? Apibūdinkite kiekvieną grupę , pateikite pavyzdžius. Kas yra darbo našumas ? Kokius žinote darbo našumo matavimo metodus ? Apibūdinkite ...
Ekonomikos konspektai, Konspektas, 9 puslapiai
2015 12 10
Darbo organizavimas įmonėje
Darbo organizavimo raida. Darbo organizavimo esmė. Valdymo lygiai. Organizuoti darbą- tai reiškia. Darbo organizavimas UAB „x“. Įvadas. Organizacinė UAB “x”valdymo struktūra. Darbo pasidalijimas ir kooperavimas. Darbo sauga UAB ...
Vadybos referatai, Referatas, 13 puslapių
2013 09 12
Darbo užmokestis projektas
Darbo užmokestis. Straipsnis. Darbo užmokesčio sąvoka Darbo užmokestis – atlyginimas už darbą. Darbo užmokestis privalo būti mokamas pinigais. Darbo užmokesčio nustatymas. Iš. Straipsnis. Minimalusis darbo užmokestis. Straipsnis. ...
Teisės skaidrės, Skaidrės, 18 puslapių
2019 09 17
Policijos pareigūnų atlyginimų kitimas
Įvadas. Valstybės tarnyba. Darbo užmokestis. Jo sandara. Darbo užmokesčio analizė. Išvados.
Teisės referatai, Referatas, 10 puslapių
2012 06 29
Darbo užmokesčio ir su juo susijusių atskaitymų apskaita ir informacijos apie ją panaudojimas veiklos procesui valdyti įmonėje
Darbo užmokesčio. Darbo tikslas. Įmonės darbuotojai. UAB „MARKAI“ darbo užmokestį apskaito šiose sąskaitose. Mokėtinas darbo. UAB „MARKAI“ 2017m Sausio mėn. Darbo užmokestis. Darbuotojo paskutinių. Išvados. Darbo užmokesčio ...
Apskaitos skaidrės, Skaidrės, 8 puslapiai
2018 04 17
Darbo užmokestis ir su juo susiję mokesčiai
10( 2 atsiliepimai )
Darbo užmokestis ir su juo susiję mokesčiai. Įvadas. Darbo užmokesčio samprata. Darbo užmokesčio formos. Vidutinis darbo užmokestis. Išskaitymai iš darbo užmokesčio. Gyventojų pajamų mokestis. Valstybinio socialinio draudimo įmokos. ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 27 puslapiai
2013 05 16
Atlyginimai arba darbo užmokestis, profesijos
Atlyginimai. Atlyginimai arba darbo užmokestis, profesijos. Darbo užmokestis. Minimalus atlyginimas (minimumas), jo augimas. Minimalus atlyginimas Lietuvoje ir pasaulyje. Vidutinis atlyginimas Lietuvoje. Atlyginimas Lietuvos įmonėse. ...
Finansų skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2020 01 09
Darbo užmokestis Lietuvoje referatas
Įvadas. Rodiklių sąvokos. Darbo užmokestis ir jo dydis. Darbo užmokesčio formos. Vidutinis darbo užmokestis. Praktinė dalis. Išvados. Literatūra. Apmokėjimas už darbą visais laikais buvo, bus ir yra aktuali ekonominė problema. Darbas ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 9 puslapiai
2011 03 21
×
35 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo