Darbuotojų motyvavimo analizė

300 dokumentų
Darbuotojų motyvavimas įmonėje
Įvadas. Darbuotojų motyvavimo teorinė analizė. Darbuotojų motyvavimo sąvoka ir svarbą. Pagrindinės darbuotojų motyvavimo teorijos. Anstyvasis motyvavimo požiūris. Šiuolaikinis motyvavimo požiūris. Darbuotojų motyvavimo priemones. ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 25 puslapiai
Darbuotojų motyvacijos analizė UAB „General financing“
Santrauka lietuvių kalba. Santrauka anglų kalba. Pagrindinės darbo sąvokos ir terminai. Įvadas. Darbuotojų motyvavimas kaip tyrimo objektas. Darbuotojų motyvacijos ir motyvavimo samprata. Motyvavimo teorijų apžvalga. Motyvavimo sistemos ...
Vadybos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 59 puslapiai
2014 12 28
Darbuotojų motyvacija diplominis darbas
Santrauka. Įvadas. Įmonių darbuotojų motyvavimo teoriniai aspektai. Motyvacijos teorijų apžvalga. Motyvavimo priemonių klasifikacija. Efektyvios darbuotojų motyvavimo priemonės. Uab „Bikuvos“ prekyba darbuotojų motyvacijos modelis. ...
Vadybos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 56 puslapiai
2015 04 09
Darbuotojų motyvavimo tobulinimo galimybės
Organizacijos darbuotojų motyvavimo tobulinimo galimybės. Įvadas. Darbuotojų motyvavimo teoriniai aspektai. Darbuotojų motyvavimo priemonės ir tobulinimas. Darbuotojų skatinimas. Motyvavimo metodų ir priemonių įvairovė. Motyvacijos ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 25 puslapiai
2013 11 19
Motyvavimo proceso organizacijoje valdymas
Įvadas. Motyvacijos ir motyvavimo samprata ir reikšmė. Motyvacijos ir motyvavimo sąvokų interpretavimas. Motyvavimo teorijų raida. Darbuotojų motyvavimo svarba ir ypatybės. Motyvavimo proceso valdymas. Darbuotojų motyvavimo priemonės ir ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 29 puslapiai
2015 01 19
Darbuotojų motyvacija viešbutyje
Įvadas. Darbuotojų motyvavimo teorinis pagrindimas. Motyvacijos samprata. Darbo motyvacijos pagrindiniai aspektai. Darbuotojų motyvavimo priemonių klasifikacija. Darbuotojų motyvavimo galimybės. Darbuotojų motyvavimo sistemos taikymas. ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 26 puslapiai
2014 11 07
Motyvavimo sistema
Įmonės motyvavimo sistemos analizė. Santrauka. Įvadas. Uab „x“ įmonės motyvavimo sistemos analizių šaltinių apžvalga. Motyvavimo sistemos teoriniai pagrindai. Pagrindiniai motyvavimo būdai ir teorijos. Materialus darbuotojų skatinimo ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 25 puslapiai
2014 04 03
Vadovavimo ir motyvavimo analizė
Santrauka. Įvadas. Darbo objektų, informacijos šaltinių ir tyrimų metodikos apžvalga. Vadovavimo ir darbuotojų motyvavimo teorijos analizė. Vadovavimo samprata ir esmė. Vadovavimo stiliai. Motyvavimo sąvokos apibrėžimas. A. Maslou ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 puslapių
2016 10 08
Įmonės darbuotojų motyvavimo tyrimas
Įmonės darbuotojų motyvavimo tyrimas. Darbuotojų motyvavimo tyrimo organizavimas ir jo metodologija. Įmonės darbuotojų darbo motyvatorių analizė. Išvados. Priedas. Anketinė apklausa.
Vadybos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 11 puslapių
2015 02 20
Darbuotojų motyvavimo būdai
Įvadas. Motyvacijos teorinė analizė. Darbuotojų motyvacijos būdų charakteristika. Motyvacijos nauda veiklos rezultatams. Trumpa AB „Mažeikių nafta“ istorija. Įmonės darbuotojų motyvacijos charakteristika. „AB Mažeikių nafta“ ...
Vadybos referatai, Referatas, 16 puslapių
2012 01 10
Darbuotojų motyvavimo tobulinimas įmoneje
Darbuotojų motyvacijos teorinė analizė. Motyvacijos ir motyvavimo samprata. Motyvacijos teorijų analizė. Motyvavimo metodai ir priemonės. Motyvavimo sistema įmonėje. Literatūra.
Vadybos analizės, Analizė, 19 puslapių
2014 11 05
Autoplovyklos darbuotojų motyvavimas savarankiškas darbas
Įvadas. Darbuotojų motyvavimo aspektai. Darbuotojų motyvavimo reikšmė įmonei. Darbuotojų motyvavimo priemonės. UAB „Auto švaruolis“ darbuotojų motyvavimo priemonių tyrimo aprašymas. „Auto švaruolis“ darbuotojų motyvavimo ...
Transporto kursiniai darbai, Kursinis darbas, 22 puslapiai
2017 01 02
Darbuotojų motyvacija ir jos tobulinimas
Įvadas. Motyvacijos teoriniai aspektai. Darbuotojų motyvacijos esmė. Veiklos motyvų rūšys. Motyvacijos teorijų analizė. Darbuotojų motyvacijos metodai. Darbuotojų motyvavimo priemonės. Modeliavimo principų taikymas motyvuojant ...
Vadybos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 46 puslapiai
2013 02 21
Materialinio skatinimo sistema valstybės įmonėje „x miesto regiono keliai“
Įvadas. Teorinė dalis. Darbuotojų motyvacija. Darbuotojų motyvavimo būtinumas. Darbuotojų motyvavimo vykdymas. Motyvavimo būdų klasifikacija. Finansinis personalo motyvavimas. Materialinio skatinimo už ir prieš. Kaip vykdomas materialinis ...
Vadybos referatai, Referatas, 16 puslapių
Motyvavimo veiksnių įtaka darbuotojų pasitenkinimui
Įvadas. Motyvavimo veiksnių įtakos darbuotojų pasitenkinimui teorinė analizė. Darbuotojų motyvacijos samprata ir esmė. Darbuotojų motyvacijos ypatumai. Motyvaciją sąlygojančių veiksnių tipologija. Darbuotojų pasitenkinimą darbu ...
Vadybos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 62 puslapiai
2015 03 18
Motyvavimo veiksnių analizė
Įvadas. Motyvavimo samprata ir motyvavimo veiksniai. Motyvavimo veiksnių veiksmingumo skirtumai ir jų naudojimas. Motyvavimo veiksnių uab „panevėžio žvaigždės“ analizė. Išvados ir rekomendacijos. Literatūra. Priedai. Priedas. Tyrimo ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 32 puslapiai
Darbuotojų motyvacijos tyrimas kursinis
Įžanga. Motyvacijos sampratos bei motyvavimo priemoniųir metodų teorinė analizė. Motyvacijos sampratos analizė. Motyvacijos teorijų analizė bei palyginimas. Vidinė ir išorinė motyvacija. Motyvavimo priemonės ir metodai bei jų ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 51 puslapis
2014 09 18
Darbuotojų motyvavimo gerinimas
Įvadas. Motyvavimo sistema teoriniu aspektu. Motyvacijos samprata. Motyvavimo procesas. Šiuolaikiniai motyvacijos požiūriai. Poreikių teorija. Pastiprinimo teorija. Teisingumo teorija. Lūkesčių (vilčių) teorija. Tikslų nustatymo teorija. ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 25 puslapiai
2015 04 05
Motyvacinė sistema
Motyvacinės sistemos diegimo galimybės uždarojoje akcinėje bendrovėje. Įvadas. Motyvacijos samprata ir darbuotojų motyvavimo priemonės. Motyvavimo esmė ir raida. Motyvavimo modeliai ir teorijos. Darbuotojų motyvavimo priemonės. Uab ...
Vadybos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 39 puslapiai
2013 05 22
Darbuotojų motyvavimo poreikių analizė
Įvadas. Motyvavimo samprata. Pasitenkinimu darbu motyvavimo teorijos. Motyvavimas ir kompensavimas. Motyvacijos įgyvendinimo principai. Praktinė dalis. JPPC organizacija. Organizacinė valdymo struktūra ir ją sudarantys darbuotojai. Darbuotojų ...
Vadybos analizės, Analizė, 15 puslapių
2013 11 25
Motyvavimo reikšmė įmonės darbuotojams
Santrauka. Įvadas. Motyvavimo teorijos analizė. Motyvacijos teorijos samprata. Motyvacijos teorijų nagrinėjimas. Poreikių teorijos. Proceso teorijos. Motyvavimo priemonių sistema. Motyvavimo reikšmės x įmonėje tyrimas. Tyrimo metodika. ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 23 puslapiai
2013 02 09
Darbuotojų motyvavimo modeliai ir jų praktinis taikymas
Įvadas. Darbuotojų motyvavimo modelių esmė. Darbuotojų motyvavimo modeliai. Išvados. Literatūros sąrašas.
Vadybos referatai, Referatas, 19 puslapių
2014 04 16
Darbuotojų motyvavimas ir motyvavimo sistemų palyginimas
Įvadas. Darbuotojų motyvavimo teoriniai aspektai. Motyvavimo sampratos apibūdinimas. Pagrindinės motyvavimo teorijos apibūdinimas. Motyvavimo sistemos struktūra. Darbuotojų motyvacijos viešajame sektoriuje. Darbuotojų motyvavimo palyginimų ...
Vadybos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 69 puslapiai
2014 07 11
Darbuotojų motyvavimo būdai savarankiškas darbas
Darbuotojų motyvavimo būdai. Komercinių įmonių klasifikavimas. Darbuotojų motyvavimo būdai. Darbo užmokestis ir jį lemiantys veiksniai. Išvados. Informacijos šaltinių sąrašas.
Vadybos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 14 puslapių
2015 12 05
Darbuotojų motyvavimo priemonės
Įvadas. Motyvavimo prasmė. Motyvavimo teorijos. Motyvavimo priemonės. Materialinės motyvavimo priemonės. Nematerialinės motyvavimo priemonės. Išvados. Literatūros sąrašas.
Vadybos referatai, Referatas, 14 puslapių
2013 11 01
Darbuotojų motyvavimo sistema gamybinėje įmonėje
Straipsnio pasirinkimo pagrindimasstraipsnį pasirinkome, nes jame analizuojama aktuali informacija apie darbuotojų motyvavimo ir jų išlaikymo įmonėje aspektus. Kadangi mes būsimi vadybininkai, turime žinoti visus „už“ ir „prieš“ ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 8 puslapiai
2012 08 16
Darbuotojų motyvavimo sistema kelių tarnyboje
Gamtotvarkos vadybos nuolatinių studijų programos baigiamasis darbas. Lentelių sąrašas. Paveikslų sąrašas. Įvadas. Darbuotojų motyvavimo teoriniai aspektai. Motyvacijos samprata. Pagrindinės motyvacijos teorijos. Turininės motyvavimo ...
Vadybos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 54 puslapiai
2014 07 10
Darbuotojų motyvavimo svarba organizacijoje
Įvadas. Motyvavimo sistemos samprata ir darbuotojų motyvavimo priemonės. Motyvavimo sąvoka. Motyvavimo teorijų apžvalga. A. Maslow poreikių teorija. A. Maslow poreikių hierarchijos pritaikymas organizacijoje. C. Alderferer modifikuota ...
Vadybos referatai, Referatas, 10 puslapių
2013 12 28
Personalo motyvavimas
Įvadas. Teorinė dalis. Kas yra motyvacija ? Motyvacijos teorijos. Turinio motyvacijos teorijos. Proceso motyvacijos teorijos. Ar verta skirti dėmesio darbuotojų motyvacijai ? Personalo pažinimas. Individualus požiūris į darbuotojų ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 22 puslapiai
Darbuotojų motyvacija
Įvadas. Motyvacijos teoriniai aspektai. Motyvacijos ir motyvavimo esmė. Pagrindiniai motyvavimo teiginiai. Motyvacijos teorijų apžvalga. Motyvacijos raida. Motyvavimas ir kompensavimas. Materialinės priemonės. Išvados. Naudota literatūra.
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 13 puslapių
2012 06 20
×