Darbuotoju adaptacija

300 dokumentų
Darbuotojų adaptacija organizacijoje
Įvadas. Darbuotojų adaptacija organizacijoje. Adaptacijos sąvoka ir jos tikslai. Darbuotojų adaptacijos sistema. Adaptacijos rezultatų įvertinimas. Socializacijos procesas atranka, rengimas, vertinimas. Organizacijos tikslų, vertybių, kultūros įtaka socializacijos procesui. Individualizacijos ir socializacijos santykio problema. Naujo ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 17 psl.
2014 11 28
Personalo adaptacija Darbuotojų adaptacija
Darbuotojų adaptacija. Adaptacijos samprata. Adaptacijos sąvokų įvairovė. Adaptacijos nauda. Adaptacijos uždaviniai. Adaptacijos formos. Adaptacijos metodai. Adaptacijos proceso etapai. Adaptacijos procesą vykdančių subjektų funkcijos. Adaptacijos programa. Adaptacijos paslaugos Lietuvoje. Adaptacijos priemonės taikomos Lietuvoje.
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 24 psl.
2015 04 25
Darbuotojų adaptacija UAB „Lotelita“
Įvadas. Darbuotojų adaptacija teoriniu aspektu. Darbuotojų adaptacijos samprata ir esmė. Darbuotojų adaptacijos etapai. Naujo darbuotojo adaptacijos procesas įmonėje. Darbuotojų adaptacijos tyrimas UAB „Lotelita“. UAB „Lotelita“ pristatymas. Tyrimo metodologija. Tyrimo rezultatai ir analizė. Išvados. Literatūra. Priedai.
Vadybos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 12 psl.
2017 04 04
Darbuotojų adaptacija darbe
Įvadas. Finansų skyrius. Atlyginimo skaičiavimas. Personalo tyrimai. Tiekėjų analizė. Išvados. Literatūra.
Verslo praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 14 psl.
2017 02 15
Darbuotojų atranka ir adaptacija
Įvadas. Personalo atranka ir adaptacija teoriniu aspektu. Personalo telkimas, adaptacijos sąvokos, jų esmė. Darbuotojų telkimas ir atranka. Darbuotojų vertinimas atrankos metu. Personalo adaptacija ir ugdymas adaptacijos metu. Motyvacija ir poveikio priemonės adaptacijos metu. Literatūros analizės apibendrinimas. Darbuotojų atranka ir ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 25 psl.
2014 01 14
Darbuotojų adaptavimas
Įvadas. Adaptacijos samprata ir tikslai. Adaptacijos proceso etapai. Adaptacijos metodai. Darbuotojų adaptacijos proceso dalys. Profesinė adaptacija. Psichofiziologinė adaptacija. Socialinė-psichologinė adaptacija. Darbuotojų adaptacija. Išvados. Literatūra.
Vadybos referatai, Referatas, 11 psl.
2012 06 08
Žmogiškųjų išteklių paieška, atranka ir adaptacija
Įvadas. Darbuotojų paieška. Darbuotojų atranka. Prašymas. Interviu. Kiti atrankos metodai. Adaptacija. Išvados. Naudota literatūra.
Vadybos referatai, Referatas, 10 psl.
2016 02 18
SEB banko personalo valdymas
Santrauka. Įvadas. Personalo valdymo samprata. Žmogiškųjų išteklių organizavimas. Darbuotojų poreikio planavimas. Darbuotojų telkimas ir atranka. Personalo adaptacija ir ugdymas. Darbuotojų vertinimas. Motyvacija ir poveikio priemonės. Ab banko „seb“ personalo valdymo politika. Ab banko „seb“ charakteristika. Faktinės ...
Ekonomikos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 54 psl.
2012 06 08
Organizacijos personalo valdymas
Organizacijos personalo valdymas. Įvadas. Personalo valdymo samprata. Įvairių vadybos teorijų požiūris į darbuotojų vadybą. Personalo valdymo tikslas ir uždaviniai. Pagrindiniai personalo valdymo principai. Personalo valdymo reikšmė. Pagrindinės personalo valdymo veiklos. Personalo poreikio planavimas. Planavimo procedūros. Darbų ...
Vadybos referatai, Referatas, 32 psl.
2013 05 22
Personalo adaptavimas
Įvadas. Darbuotojų adaptacija kolektyve. Dvi adaptacijos formos. Trys adaptacijos etapai. Darbuotojų adaptacijos lygiai. Įmonėje taikoma darbuotojo adaptavimo sistema. Keturių pakopų metodika. Supažindinimas su darbo vieta. Susipažinimo - įvadiniame pokalbyje pateikiami duomenys. Darbuotojo adaptacijos procesas organizacijoje. Veiksniai, ...
Vadybos referatai, Referatas, 12 psl.
2015 10 11
Kaip įsitvirtinti naujame darbe: adaptacija ir interesų atstovavimas
Kaip įsitvirtinti naujame darbe adaptacija ir interesų atstovavimas. Pagrindinės temos. Pasitikėjimas savimi ir įsitvirtinimas naujoje darbo vietoje. Žodiniai agresijos ženklai. Žodiniai nepasitikėjimo savimi ženklai. Žodiniai pasitikėjimo savimi ženklai. Žemą savęs vertinimą palaiko. Aukštą savęs vertinimą palaiko. Pokalbis ...
Psichologijos skaidrės, Skaidrės, 26 psl.
2015 10 20
Dalykinė komunikacija referatas
Įmonės mikroklimato formavimas. Personalo parinkimas (efektyvios komandos formavimas). Darbuotojų adaptacija. Socializacijos pasekmės. Darbuotojų motyvacija. Išvados. Literatūra.
Vadybos referatai, Referatas, 11 psl.
2014 02 26
Buvusių kalinių adaptacinės problemos ir jų pateikimas spaudoje
Buvusių kalinių adaptacinės problemos ir jų pateikimas spaudoje. Turinys. Įvadas. Adaptacija: problemos ir jos tipai. Adaptacijos problemų ištakos. Adaptacijos tipai. Stigmatizacija. Socialinė atskirtis. Buvusių kalinių socialinės adaptacijos problemos: buvusių kalinių ir socialinių darbuotojų interpretacija. Buvusių kalinių ...
Psichologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 50 psl.
2010 03 03
Adaptacija
Adaptacija. Čepulėnas. A. (2004). Slidininkų rengimo technologija. 175-203 pusl. Organizmo adaptacijos fiziniams krūviams schema. Adaptacija fiziniams krūviams. Funkcinių galių ir neurohumoralinės reguliacijos ekonomiškumo gerėjimas. Išskiriami du fenotipinės adaptacijos tipai greitoji ir ilgoji [182,243. Adaptacija siejama ir su ...
Sveikatos skaidrės, Skaidrės, 10 psl.
2015 04 21
Metodologija
Įvadas. Adaptacijos samprata ir rūšys. Adaptaciją lemiantys veiksniai. Bendravimo, bendradarbiavimo įgūdžiai. Tyrimo metodologija ir metodika. Tyrimo rezultatai ir jų interpretavimas. Išvados.
Apskaitos tyrimai, Tyrimas, 17 psl.
2012 12 12
Žmogiškojo resurso panaudojimas Lietuvos organizacijoje
Įvadas. Žmogiškųjų išteklių valdymo šiuolaikiniai ypatumai. Žmogiškųjų išteklių valdymo samprata. Žmogiškųjų išteklių valdymo aplinkos veiksniai ir funkcijos. Darbuotojų planavimas, verbavimas. Žmogiškųjų išteklių vertinimas ir mokymas. Darbuotojų atlygio sistemos formavimas. Žmogiškųjų išteklių tyrimas filiale ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 27 psl.
2014 04 25
Adaptavimasis
Adaptavimas. Personalo adaptacija – tai planingas procesas. Personalo adaptavimo tikslai. Nurodyti, kada ir kaip turi būti įvykdyti uždaviniai. Adaptacijos formos. Adaptacijos etapai. Personalo adaptavimo sistema. susipažinimas. Naujo personalo adaptavimo sistemą sudaro Supažindinimas su nauja darbo vieta. Darbuotojams adaptuotis gali ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 14 psl.
2016 09 28
Vaikų adaptacija ikimokykliniame amžiuje
Kiek laiko trunka vaikų adaptacija darželyje ? Kaip manote, adaptacijos metu patiriamas stresas? Kaip jūsų auklėtoja padeda vaiko adaptacijai? Kodėl jūsų manymu vaikui dažnai nesinori į darželį? Kas galėtų palengvinti vaiko adaptaciją? Kaip manote, žaidimai padeda vaikui adaptuotis?
Pedagogikos skaidrės, Skaidrės, 9 psl.
2017 10 15
Adaptacija mokykloje. jos eiga, trukmė ir sunkumai . adaptaciją lengvinančios priemonės.
Adaptacija mokykloje. Jos eiga, trukmė ir sunkumai. Adaptaciją lengvinančios priemonės. Išvados.
Pedagogikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 4 psl.
2014 03 16
Bedančių pacientų adaptacija nuimamiems protezams
Bedančių pacientų adaptacija nuimamiems protezams. Adaptacija. Adaptacijos etapai. Adaptacijos rūšys. Adaptacijos dinamiką sąlygojantys faktoriai. Ankstyvoji korekcija. Nuimamų protezų naudojimo taisyklės. Atokioji korekcija. Vėliau dantų lankai koreguojami abiejose šoninėse okliuzijose. Po to lankai koreguojami priekinėje ...
Medicinos skaidrės, Skaidrės, 18 psl.
2018 01 04
Pirmokų adaptacija
Pirmokų adaptacija. Tapti mokiniu - tikras vaiko gyvenimo lūžis. Svarbiausi brandumo mokyklai komponentai. Socialinis emocinis brandumas savęs suvokimas ir savigarba. Kodėl vaikas nori eiti į mokyklą? Nori tapti mokiniu trokšta dirbti reikšmingą darbą - mokytis. Kas yra adaptacija? Tai organizmo prisitaikymas prie naujų sąlygų. ...
Pedagogikos skaidrės, Skaidrės, 10 psl.
2016 05 17
Raumenų adaptacija prie fizinių kruvių
Griaučių raumenų adaptacija prie reguliarios fizinės veiklos. Energijos gamybos ir panaudojimo procesai. Atp. Raumens skaidulų rūšys ir porūšiai. Raumenų adaptacija ir funkcinės pasekmės. Jėgos treniruočių adaptacijos. Didelio intensyvumo kartotinių treniruočių adaptacijos. Treniravimosi adaptacijų funkcinės pasekmės. Didelio ...
Biologijos skaidrės, Skaidrės, 31 psl.
2013 05 28
Motyvacijos veiksmingumas
Įvadas. Personalo vadyba teoriniu aspektu. Žmogiškųjų išteklių organizavimas. Darbuotojų telkimas ir atranka. Personalo adaptacija ir ugdymas. Darbuotojų vertinimas. Motyvacija ir poveikio priemonės. Literatūros analizės apibendrinimas. Personalo vadybos procesas uab „eolto“ įmonėje. Tiriamosios organizacijos apibūdinimas. ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 21 psl.
2013 05 06
Taksi įmonės žmogiškųjų išteklių vadyba
Įvadas. Apsirūpinimas žmogiškaisiais ištekliais. Apsirūpinimo strategija ir jos sąsajos su Ž. Politika. Personalo kompetencijų planavimas (modeliavimasKompetencijų sandarą / modelis. Personalo paieška tikslai ir būdai. Naujų darbuotojų adaptacija ir adaptacijos tikslai, etapai, metodai, priemonės. Personalo veiklos valdymas ir ...
Vadybos referatai, Referatas, 20 psl.
2017 10 11
Žmogiškųjų išteklių vadyba aprašymas
Įvadas. Žmogiškųjų išteklių vadybos teoriniai aspektai. Žmogiškųjų išteklių vadybos atsiradimo prielaidos. Žmogiškųjų išteklių vadybos samprata. Esminiai žmogiškųjų išteklių vadybos bruožai. Žmogiškųjų išteklių vadybos subjektai. Žmogiškųjų išteklių specifika. Žmogiškųjų išteklių vadybos principai ir ...
Viešojo administravimo aprašymai, Aprašymas, 72 psl.
2016 04 24
Personalo valdymas logistikos referatas
Orientacija į klientą. Apsirūpinimas žmogiškaisiais ištekliais. Personalo atrankos procedūra analizuojamoje įmonėje. Naujų darbuotojų adaptacija. Personalo veiklos valdymas ir vertinimas. Horizontali vertikali karjera. Individualios karjeros valdymas.
Logistikos referatai, Referatas, 17 psl.
2017 01 19
Ermitažas įmonės struktūra ir dokumentų valdymas
Įvadas. Įmonės struktūra, veiklos sritys. Įmonės veiklos sritis. Įmonės struktūra. Darbuotojų planavimas, paieška ir atranka. Darbuotojų adaptacija. Darbuotojų ugdymas, vertinimas ir karjeros planavimas. Atlyginimo už darbą sistema. Ssgg (swot) analizė. Norminiai dokumentai, reglamentuojantys dokumentų rengimą ir tvarkymą. ...
Teisės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 36 psl.
2014 12 01
Adaptacija darželyje
Vaiko adaptacija darželyje.
Pedagogikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 2 psl.
2016 04 11
Bedančių pacientų adaptacija nuimamiems protezams. Etapai, ankstyvoji korekcija. Nuimamų plokštelinių protezų naudojimo taisyklės
Bedančių pacientų adaptacija nuimamiems protezams. Dantų protezas –. Adaptacija. Adaptacija – neurorefleksinis. Nervinė-receptorinė (taktilinė. Protezų savybės Protezinio lauko. Dirginimo fazė Dalinio slopinimo fazė Pilno slopinimo fazė. Adaptacijos etapai. 1-2 dienos Juntamas svetimkūnis Padidėjęs seilėtekis Pykinimas Vėmimas ...
Medicinos skaidrės, Skaidrės, 12 psl.
2014 12 16
Organizmo adaptacija
Kas yra adaptacija? Kovoje dėl būvio įgytos adaptacijos. Sprukimas į saugią vietą. Mimikrija. Slepiamosios spalvos maskuotė. Sklaidomosios spalvos maskuotė. Įspėjamosios spalvos. Autotomija. Dykumų organizmų prisitaikymas prie karščio ir sausros. Organizmų prisitaikymas prie šalto klimato. Adaptacijos išnykimas. Informacijos ...
Biologijos skaidrės, Skaidrės, 14 psl.
2012 03 01