Darbuotojų motyvacija ir pasitenkinimas darbu

300 dokumentų
Pasitenkinimas darbu vadybos projektas
Pasitenkinimas darbu samprata. Pasitenkinimo darbu veiksniai. Pasitenkinimo darbu pasekmės. Darbo stažas.Darbo užmokestis.Karjeros galimybės.Darbo sąlygos.Pasitenkinimas darbu ir produktyvumas.Pasitenkinimas darbu ir darbuotojų ...
Vadybos projektai, Projektas, 13 puslapių
2017 06 12
Pasitenkinimas darbu
Įvadas. Darbuotojų pasitenkinimo darbu teoriniai aspektai. Svarbiausių, pasitenkinimą darbu nulėmiančių veisksnių apžvalga. Personalo kaitos organizacijoje problematika. Personalo kaitos samprata. Darbuotojų kaitą įtakojančios ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 22 puslapiai
2011 12 28
Darbuotojų motyvacija Kauno muitinėje
Nuostatų samprata ir pasitenkinimas darbu. Nuostatų reikšmė bei pakeitimo būdai. Pasitenkinimo darbu sąvoka. Pasitenkinimo darbu vieta motyvacijos teorijose. Pasitenkinimo darbu šaltiniai bei pasekmės. Pasitenkinimo darbu įvertinimo ...
Vadybos magistro darbai, Magistro darbas, 82 puslapiai
2015 11 13
Darbuotojų skatinimas, motyvacija
Darbuotojų skatinimas, nukreipimas reikiama linkme. Motyvacija. Motyvacijos rūšys. Vidinė – pirminė Išorinė – antrinė Teigiama – paskatinimai Neigiama - bausmės. Savimotyvacija. Vidinės motivacijos dalis, kuri motyvacijos procese ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2019 05 14
Seb darbuotojų pasitenkinimas darbu
Įvadas. Pasitenkinimo darbu teoriniai aspektai bei jį įtakojantys veiksniai. Darbuotojų pasitenkinimo darbu samprata. Pasitenkinimą darbu lemiantys veiksniai. Motyvacijos ir pasitenkinimo darbu ryšys. Seb grupės darbuotojų pasitenkinimo ...
Vadybos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 82 puslapiai
2014 11 25
Darbuotojų motyvacija ir jos poveikis darbo kokybei
Įvadas. Darbo motyvacijos esmė ir jos atsiradimą lemiantys veiksniai. Darbo motyvacija. Motyvų esmė ir funkcijos. Darbuotojų motyvacijos modelis. Išvados. Literatūros sąrašas.
Psichologijos referatai, Referatas, 11 puslapių
2012 06 20
Darbuotojų pasitenkinimas darbu
Įvadas. Literatūros nagrinėjama tema analizė. Pasitenkinimo darbu esmė. Veiksniai, įtakojantys pasitenkinimą darbu. Darbuotojo pasitenkinimo darbu ir motyvacijos ryšys. Pasitenkinimo darbu vertinimas ir matavimas. Pasitenkinimo darbu ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 27 puslapiai
2014 12 23
Darbuotojo pasitenkinimo darbu vertinimas
Įžanga. Darbuotojų pasitenkinimo darbu teoriniai aspektai. Darbuotojų pasitenkinimo darbu samprata. Darbuotojų pasitenkinimo darbu reikšmė organizacijai. Darbuotojų pasitenkinimą darbu įtakojantys veiksniai. Motyvacinių priemonių ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 13 puslapių
2016 12 07
Darbuotojų motyvacija
Įvadas. Motyvacijos teoriniai aspektai. Motyvacijos ir motyvavimo esmė. Pagrindiniai motyvavimo teiginiai. Motyvacijos teorijų apžvalga. Motyvacijos raida. Motyvavimas ir kompensavimas. Materialinės priemonės. Išvados. Naudota literatūra.
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 13 puslapių
2012 06 20
Pasitenkinimas darbu organizacijoje
Pasitenkinimas darbu organizacijoje Įvadas Temos aktualumas. Darbutojų pasitenkinimo darbu teoriniai aspektai , sąvokos samprata. „ Pasitenkinimu darbu “ sąvokos. Herzberg teorijos motyvaciniai ir higieniniai darbo pasitenkinimu veiksniai ...
Vadybos referatai, Referatas, 16 puslapių
2020 04 22
Veiksmingi darbuotojų skatinimo būdai
Įvadas. Veiksmingi darbuotojų skatinimo būdai. Pasitenkinimas darbu. Vidiniai pasitenkinimą darbu lemiantys veiksniai. Išoriniai pasitenkinimą darbu lemiantys veiksniai. F. herzberg dviejų veiksnių teorijos principai. Tyrimas Uab „Olympic ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 26 puslapiai
2014 05 21
Motyvacija ir atlyginimas už darbą organizacijoje
Įvadas. Organizacijos motyvacija ir jos valdymas. Darbuotojų motyvavimas. Darbuotojų motyvacijos modelis. Atlyginimo reikšmė motyvuojant darbuotojus. Motyvacijos ir motyvavimo priemonės organizacijose. Motyvacija „Lietuvos draudimas“ ...
Vadybos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 11 puslapių
2017 03 17
Darbo apmokėjimo organizavimas
Įvadas. Summury. Darbo apmokėjimo teoriniai ir teisiniai pagrindai. Atlyginimas už darbą. Darbuotojų motyvacija. Pasitenkinimas darbu. Skatinimo poveikis. Ekonominės skatinimo sistemos. Darbo įvertinimas. Darbo užmokesčio formos. Naujos ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 27 puslapiai
2013 06 22
Darbuotojų motyvacija ir jos tobulinimas
Įvadas. Motyvacijos teoriniai aspektai. Darbuotojų motyvacijos esmė. Veiklos motyvų rūšys. Motyvacijos teorijų analizė. Darbuotojų motyvacijos metodai. Darbuotojų motyvavimo priemonės. Modeliavimo principų taikymas motyvuojant ...
Vadybos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 46 puslapiai
2013 02 21
Personalo motyvavimas
Įvadas. Teorinė dalis. Kas yra motyvacija ? Motyvacijos teorijos. Turinio motyvacijos teorijos. Proceso motyvacijos teorijos. Ar verta skirti dėmesio darbuotojų motyvacijai ? Personalo pažinimas. Individualus požiūris į darbuotojų ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 22 puslapiai
2012 04 11
Motyvavimo veiksnių įtaka darbuotojų pasitenkinimui
Įvadas. Motyvavimo veiksnių įtakos darbuotojų pasitenkinimui teorinė analizė. Darbuotojų motyvacijos samprata ir esmė. Darbuotojų motyvacijos ypatumai. Motyvaciją sąlygojančių veiksnių tipologija. Darbuotojų pasitenkinimą darbu ...
Vadybos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 62 puslapiai
2015 03 18
Asmenybės motyvacija: poreikiai ir motyvai
Asmenybės motyvacija poreikiai ir motyvai įvadas. Motyvo vaidmuo darbo moryvacijoje. Elementai , kurie gali padėti sukurti aukštą motyvacijos lygį bei pasitenkinimą darbu. Motyvacija ir poreikiai. Darbuotojų motyvacijos skatinimo ...
Psichologijos referatai, Referatas, 9 puslapiai
2017 10 11
Vartotojų pasitenkinimas
Įvadas. Vartotojų pasitenkinimo supratimas. Vartotojų lūkesčiai ir jų įvertinimas. Klientų pasitenkinimo matavimas. Kitų autorių pasitenkinimo tyrimai. Apklausos rezultatų analizė. Tyrimo metodologija
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 62 puslapiai
2012 10 25
Darbuotojo pasitenkinimo darbu didinimo planas
8,5( 2 atsiliepimai )
Įžanga. Dėstymas. Darbo pasitenkinimas ir motyvavimas. Pasitenkinimas darbu. Pasirinkto darbuotojo pasitenkinimo darbu apibendrinimas. Informacija apie pasirinktą įmonę. Pasitenkinimo darbu didinimo priemonės taikomos UAB „Lidl“. Ar ...
Vadybos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 10 puslapių
2017 12 04
Darbuotojų mokymai
Darbuotojų mokymo reikšmė organizacijoje. Darbuotojų mokymo problemos. Esminės mokymo problemos Eil. Darbuotojų kontrolė. Skatinimas – motyvacija dirbti. Skatinimo būdai , kurie palaiko ir didina darbuotojų motyvacija Individualizuotas ...
Vadybos referatai, Referatas, 11 puslapių
2015 12 21
Personalo motyvacija statybos įmonėje
Įvadas.Teoriniai darbuotojų motyvacijos aspektai.Motyvacijos koncepcijos analizė.Ankstyvosios ir šiuolaikinės motyvacijos teorijos.Darbo motyvacijos vertinimo būdai.Darbuotojų motyvaciją lemiantys veiksniai.Motyvaciją sąlygojančių ...
Statybos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 59 puslapiai
2012 06 28
Skirtingų kartų darbuotojų motyvavimas ir motyvacija įvairiuose karjeros etapuose
Praktinė užduotis. skirtingų kartų darbuotojų motyvavimas ir motyvacija įvairiuose karjeros etapuose darbas gali būti atliekamas iki 4 asmenų grupėje. Nuo 26 metų iki 35 metų. Nuo 36 iki 50 metų. Darbuotojų kartų skirtumai. ...
Vadybos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 3 puslapiai
2020 06 12
Darbuotojų motyvacija aprašymas
Vienas iš būdų, tai bus renkamas mėnesio darbuotojas, kurio apyvarta sieks didžiausią sumą ir jis bus paskatintas piniginiu atlygiu. Taip pat darbuotojams bus galimybė vykti į apmokėtus kvalifikacijos kėlimo kursus, kurie nori arba ...
Komunikacijų aprašymai, Aprašymas, 2 puslapiai
2015 11 24
Organizacinė elgsena Motyvacija mokytis dirbti referatas
Įvadas. Motyvacija. Motyvacijos samprata ir teorija. Motyvacijos rūšys. Motyvavimo būdai ir priemonės. Tiesioginė ir netiesioginė motyvacija. Moralinės skatinimo priemonės. Materialinės skatinimo priemonės. Motyvavimas pokalbiu. Mbo. ...
Vadybos referatai, Referatas, 17 puslapių
2017 01 02
Darbuotojo motyvacija
Darbuotojų motyvacija. Įvadas. Motyvacijos raida. Motyvacijos teorijos. Darbuotojų motyvavimo sistema. Motyvacijos priemonės. Išvados. Nudotos literatūros sąrašas.
Vadybos analizės, Analizė, 18 puslapių
2013 05 02
Vadovavimas ir motyvacija įmonėje „Esprit“
Vadovavimas/ motyvacija įmonėje “Esprit”. Trumpai apie įmonę. Kas yra motyvacija? Įmonės teigiamos ir neigiamos motyvavimo savybės. ESPRIT – ypač kokybiški ir stilingi rūbai moterims bei vyrams. ESPRIT įmonė laikosi lūkesčių ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2018 05 03
Darbuotojų motyvacija skaidrės
Darbuotojų motyvacija. Motyvacija – žmonių skatinimas veikti taip. Motyvuoti darbuotojus – tai siekti jų pasitenkinimo. Aukštesnis darbo našumas mažesnė darbo jėgos kaita. Motyvacijos rezultatai. Darbuotojų motyvacijos etapai. ...
Psichologijos skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2016 11 17
IĮ Darbuotojų motyvacija
Santrauka. Įvadas. IĮ „Z. Mockaus įmonė” veiklos ir informacinių šaltinių apžvalga. Darbuotojų motyvacijos teorinė analizė. Motyvacijos teorijų pritaikymai įmonėse. Proceso teorijos ir jų problemos taikant darbuotojams. Iį ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 17 puslapių
2016 04 01
UAB „GG transportas“ darbuotojų motyvacija
Įvadas. Darbuotojų motyvacija. Įmonės UAB „Gg transportas“ pristatymas. Kiekybinis tyrimas. Tyrimo aprašymas. Tyrimo rezultatai. Išvados. Naudotos literatūros sąrašas. Priedai.
Logistikos referatai, Referatas, 13 puslapių
2017 12 11
Darbuotojų motyvacija (2)
Darbuotojų motyvacija psichologijos referatas.
Psichologijos referatai, Referatas, 6 puslapiai
2017 10 31
Darbo skatinimas įmonėje skaidrės
Vilniaus gedimino technikos universitetas statybos katedra. Motyvacija. Motyvacijos teorija. Motyvavimo priemonių įgyvendinimas. Darbų analizė. Darbo organizavimas. Darbo grupių formavimas. Aplinkos analizė. Personalo atranka. Vadybos tipai ir ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 24 puslapiai
2014 02 25
SPA centro darbuotojų darbo našumo įtaka profesinei motyvacijai
Įvadas. Profesinė motyvacija. Teoriniai aspektai. Motyvacijos samprata ir teorijos. Motyvacijos veiksniai. Motyvavimo metodai. Spa centro darbuotojų motyvavimą lemiantys veiksniai Darbo našumas ir jo didinimo būdai. Pasitenkinimo darbu ...
Vadybos referatai, Referatas, 9 puslapiai
2019 10 11
Darbuotojų motyvacija ambulatorijoje
Darbuotojų motyvacija vį anykščių r. pspc svėdasų ambulatorijoje.
Vadybos referatai, Referatas, 6 puslapiai
2013 04 07
Darbuotojų saugos teisinis reglamentas ir kontrolė
Darbuotojų saugos ir sveikatos valstybės politika pagrįsta šiais principais. Darbuotojų saugą ir sveikatą reglamentuoja. TDO organizacija. Darbuotojų saugos ir sveikatos garantijos. Darbuotojų sauga ir sveikata. Uždaviniai ir priemonės. ...
Saugos skaidrės, Skaidrės, 37 puslapiai
2016 06 27
Darbuotojų motyvavimo įtaka, įmones sėkmė
Darbuotojų motyvavimo įtaka, įmones sėkmė. Mindaugas Šertvytis 83 grupė. Sąvoka. Motyvacija - psichologijoje, vadyboje ir etologijoje visus organizmo veiksmus skatinanti jėga. Motyvacija šiais laikais. Šiuolaikiniame verslo pasaulyje vis ...
Verslo skaidrės, Skaidrės, 8 puslapiai
2016 07 07
Darbuotojų motyvavymo esmė, naudojamos priemonės jų lūkesčių įgyvendinimui
Įvadas. Darbuotojų motyvavymo esmė. Motyvacija. Darbuotojų motyvacija. Abrahamo Haroldo Maslou poreikių hierarchija ir jos pritaikymas. Frederiko Irvingo Herzbergo dviejų veiksnių teorija. Douglo McGregoro „X“ ir „Y“ teorija. ...
Verslo referatai, Referatas, 20 puslapių
2015 11 22
×
127 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo