Darbuotojų sauga ir aplinkosauga

300 dokumentų
Aplinkosauga
Aplinkos apsauga Swedbank įmonėje. Ši organizacija savo veikloje vadovaujasi principais:. Pagrindiniai veiklos akcentai ir rezultatai:. Energijos iš atsinaujinančių šaltinių ir švaresnių degalų projektų finansavimas. Darbuotojų ...
Aplinkos referatai, Referatas, 3 puslapiai
2012 10 14
Aplinkosauga referatas
9,5( 2 atsiliepimai )
Darbųsaugos norminiai aktai, darbo higiena. Darbuotojų saugos ir sveikatos valdymas. Jonizuojanti spinduliuotė. Ekologija. Ekologija energetikos įmonėse. Aplinkosaugos įstatymo pagrindiniai teiginiai. Elektrosauga. Žmogaus kūno elektrinė ...
Aplinkos referatai, Referatas, 13 puslapių
2016 07 30
Darbuotoju sauga ir sveikata skaidrės
Darbuotojų sauga ir sveikata. Darbuotojų sauga ir sveikata Lietuvoje. Darbuotojų pareigos ir teisės. Darbdavių pareigos ir teisės. Darbuotojų saugos ir sveikatos rizikos veiksnių klasifikavimas. Kenksmingosios medžiagos. Kenksmingų ir ...
Saugos skaidrės, Skaidrės, 21 puslapis
2016 06 22
Darbuotojų sauga ir sveikata (DSS)
Darbuotojų sauga ir sveikata (DSSDarbuotojų sauga ir sveikata. Darbuotojų sauga ir sveikata (DSSDarbuotojų sauga ir sveikata. Norminiai teisės aktai. Lr konstitucija. Lr darbo kodeksas. Lr darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas. ...
Saugos skaidrės, Skaidrės, 37 puslapiai
2019 10 24
Darbuotojų instruktažas
Darbuotojų instruktažas. Reikalavimai darbo vietoje. Priešgaisrinės saugos reikalavimai. Reikalavimai gesintuvams. Patalpų reikalavimai. Laboratorijoms. Civilinė sauga. Aplinkosauga. Bendrieji elektrosaugos reikalavimai.
Saugos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 22 puslapiai
2020 02 05
Darbuotojų sauga ir sveikata: klausimai ir atsakymai
Kas  yra  darbuotoju  sauga  ir  sveikata? Darbuotojų sauga ir sveikata. Kokie  darbai  2017  Lietuvoje  turėjo  daugiausiai  NA? Kas yra darbo priemonės? Išvardinkite 3 ir daugiau. Kokios  yra būtinosios darbo sutarties ...
Saugos namų darbai, Namų darbas, 2 puslapiai
2019 03 19
Skaidrės apie aplinkosaugą
Aplinkosauga skaidrės. Aplinkosauga – kas tai? Aplinką saugojantis vartojimas. Atliekų tvarkymas. Atliekų perdirbimas. Ekologinis ženklinimas.
Geografijos skaidrės, Skaidrės, 13 puslapių
2013 11 15
Darbų sauga ir sveikatos apsauga RST įmonėje
Įvadas. Darbuotojų saugos struktūra įmonėje. Instrukcijų rengimas ir tvirtinimas. Instrukcijų apskaita. Instruktavimas, mokymas ir atestavimas darbuotojų saugos ir sveikatos klausymais. Saugos ir sveikatos reikalavimai darbo priemonėms ir ...
Saugos namų darbai, Namų darbas, 13 puslapių
2012 03 10
Aplinkos ir žmogaus sauga
Įvadas. Bendrieji darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimai. Teisiniai darbų saugos dokumentai. Darbdavių ir darbuotojų pareigos darbų saugos srityje. Darbdavių ir darbuotojų teisės darbų saugos srityje. Darbų saugos kontrolės formos. ...
Statybos referatai, Referatas, 13 puslapių
2011 03 15
Žmonių darbo sauga
Įžanga. Darbo saugos tikslas ir uždaviniai. Darbuotojų saugos ir sveikatos teisinis reglamentavimas. Darbuotojų saugos ir sveikatos viešasis administravimas. Darbuotojų saugos ir sveikatos norminiai teisės aktai. Darbo sutartis. Darbuotojų ...
Saugos referatai, Referatas, 12 puslapių
2014 12 28
Darbuotojų sauga ir sveikata statyboje
Įvadas. Pagrindiniai teisės aktai, reglamentuojantys darbuotojų saugą ir sveikatą lr. Darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų sistema. Darbuotojų saugos ir sveikatos valdymas. Darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos įmonėse. ...
Saugos konspektai, Konspektas, 105 puslapiai
2012 06 18
Kokybės kontrolė stomatologijoje
Kokybės kontrolė stomatologijoje. Radiacinė sauga odontologijoje. Pagrindiniai radiacinės saugos principai. Atsakomybės ribos odontologijoje. Darbuotojų radiacinė sauga. Darbuotojų ir darbo vietų apšvitos stebėsenos. Pacientų ...
Medicinos skaidrės, Skaidrės, 15 puslapių
2018 04 19
Darbuotojų sauga ir sveikata, profesinė rizika, kolektyvinės ir asmeninės apsaugos priemonės
Darbuotojų sauga ir sveikata ,profesinė rizika, kolektyvinės ir asmeninės apsaugos priemonės. Darbuotojų sauga ir sveikata – tai visos darbuotojų darbingumui. Kiekvienam darbuotojui turi būti sudarytos tinkamos. Leidžiama naudoti tik ...
Teisės skaidrės, Skaidrės, 13 puslapių
2017 01 02
Darbuotojų saugos teisinis reglamentas ir kontrolė
Darbuotojų saugos ir sveikatos valstybės politika pagrįsta šiais principais. Darbuotojų saugą ir sveikatą reglamentuoja. TDO organizacija. Darbuotojų saugos ir sveikatos garantijos. Darbuotojų sauga ir sveikata. Uždaviniai ir priemonės. ...
Saugos skaidrės, Skaidrės, 37 puslapiai
2016 06 27
Darbuotojų saugos ir sveikatos užtikrinimas valstybinėje priešgaisrinėje gelbėjimo tarnyboje
Įvadas. Pareigūnų sauga ir sveikata. Pareigūnų saugos ir sveikatos garantijos. Darbo ir asmeninės apsaugos priemonės. Darbuotojų instruktavimas ir mokymas. Pareigūnų, darbuotojų funkijos. Darbuotojų teisės ir pareigos. Atsakomybė už ...
Saugos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 16 puslapių
2015 04 06
Darbo sauga ir profesinės ligos
Darbdavių ir darbuotojų pareigos saugos ir sveikatos srityje. Priešgaisrinės sauga. Degimo proceso esmė, degimo sąlygos. Būtiniausios gaisro gesinimo priemonės. Elektrosauga. Apsaugos nuo elektros priemonės. Potencialiai pavojingi ...
Saugos konspektai, Konspektas, 12 puslapių
2012 02 09
Darbų sauga skaidrės
9( 2 atsiliepimai )
Darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimai naudojant kompiuterinę įrangą. Veiksmai prieš darbo pradžią. Veiksmai darbo metu. Reikalavimai, naudojantis spausdintuvu. Nedelsiant išjungti kompiuterį šiais atvejais. Veiksmai avariniais ...
Saugos skaidrės, Skaidrės, 18 puslapių
2012 10 07
Praktika statybos objektuose
Objekto konstrukciniai sprendimai bei technologiniai procesai grindų įrengimas medžiagos betonas. Naudojami įrankiai ir įrenginiai. Šildymo kabelių vedžiojimas. Sienų tinkavimas Medžiagos. Sienų paruošimas tinkavimui. Sienų tinkavimo ...
Statybos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 17 puslapių
2019 11 17
Sauga darbe referatas
Sauga darbe. Darbuotojų sauga ir sveikata darbe. Įstatymo taikymas ir jo apribojimai. Darbo kodekso skirstymai. Darbų saugos kontrolės formos. Informacijos šaltinių sąrašas.
Saugos referatai, Referatas, 16 puslapių
2013 02 15
Darbo sauga skaidrės
Darbo sauga. Darbuotojų sauga ir sveikata. Darbuotojų sauga ir sveikata – visos prevencinės priemonės. Kenksmingas veiksnys – rizikos veiksnys darbo aplinkoje. Paauglys – asmuo. Darbuotojų atstovas saugai ir sveikatai – įmonės ...
Saugos skaidrės, Skaidrės, 16 puslapių
2016 06 23
Žmogaus ir aplinkos santykių problemos įmonėje ir problemų sprendimas
Įvadas. Užsakymo vykdymas ir gamyba vyksta keliais etapais. Apžvalga. Darbuotojų saugos ir sveikatos organizavimas įmonėje. Pagrindiniai pavojai darbuotojo sveikatai. Ekstremali situacija – gaisras. Gaisrinė sauga. Socialinė atsakomybė ir ...
Vadybos referatai, Referatas, 10 puslapių
2015 01 05
Aplinkos sauga referatas (2)
Įvadas. Aplinkos apsauga. Aplinkos apsaugos problemos, jų sprendimo keliai statyboje. Atsakomybės formos aplinkosaugos srityje. Triukšmas – viena svarbiausių ekologinių problemų. Elektros energija ir aplinkosauga. Gaisrinė sauga ir ...
Aplinkos referatai, Referatas, 14 puslapių
2016 05 26
Darbuotojų sauga ir sveikata referatas
Darbuotojų sauga ir sveikata Lietuvoje. Pagrindiniai teisės aktai. Darbdavių ir darbuotojų pareigos ir teisės darbuotojų saugos ir sveikatos srityje. Darbuotojų saugos ir sveikatos rizikos veiksnių klasifikacija. Saugos ir sveikatos ...
Aplinkos referatai, Referatas, 12 puslapių
2017 01 02
Geležinkelio kelio pervažos rekonstrukcijos remontas
Įvadas. Aprašymo skyrius. Bendrosios nuostatos. Pervažų klasifikacija. Pervažų kategorijos. Nustatymo tvarka. Pervažų priežiūros tvarka. Pagrindiniai pervažų planai. Pervažos su užtvaru įrangos išdėstymas. Pervažų inžineriniai ...
Inžinerijos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 46 puslapiai
2014 12 09
Vidinės darbuotojų saugos ir sveikatos kontrolės vykdymas
Darbuotojų saugos ir sveikatos organizavimas įmonėje. Bendroji dalis. Darbuotojų mokymas saugos ir sveikatos klausimais. Įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos specialistai. Darbuotojų instruktavimo tvarka. Darbdavio pareigos užtikrinanat ...
Saugos referatai, Referatas, 8 puslapiai
2014 10 22
Darbų saugos užtikrinimas įmonėje
Įvadas. Įmonės charakteristika. Darbuotojų saugos ir sveikatos. Užtikrinimas įmonėje. Darbuotojų instruktavimas. Saugos ir sveikatos darbe klausimais. Darbų saugos ir sveikatos instrukcijų rengimas. Darbuotojų instruktavimas. Darbuotojų ...
Saugos referatai, Referatas, 14 puslapių
2012 03 10
Aplinkosauga ir Ekologija: Ar žalieji mus išgelbės?
Aplinkosauga ir Ekologija ar žalieji mus išgelbės ? Kas yra aplinkosauga ? Sritys, glaudžiai susijusios su aplinkosauga. Kraštotvarka. Aplinkos teisė. Kas yra Ekologija? Kas yra LŽP ? Klimato kaitos poveikis. Ar žalieji mus išgelbės. ...
Aplinkos skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2020 05 15
Variklių remonto technologijos projektavimas
Įvadas. Variklių remonto technologija. Gamybos programa ir darbų apimtis. Darbuotojų skaičius. Darbo postų skaičius. Serviso įranga. Gamybinių patalpų plotas. Technologinio proceso organizavimas. Variklių remonto technologinis procesas. ...
Transporto kursiniai darbai, Kursinis darbas, 38 puslapiai
2014 03 16
Teoriniai požiūriai į darbuotojų saugą ir sveikatą bei jų taikymo galimybės
Darbuotojų saugumo ir sveikatosužtikrinimas įmonėje. Baigiamojo darbo aktualumas. Baigiamojo darbo mokslinis naujumas ir tyrimo problemos ištyrimo lygis. Baigiamojo darbo reikšmė. Teoriniai požiūriai į darbuotojų saugą ir sveikatą. ...
Saugos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 54 puslapiai
2017 11 06
Darbuotojų sauga skaidrės
Saugos ir sveikatos darbe situacija Lietuvoje. Pasaulyje kasmet darbe. Europos sąjungoje nuostoliai. Statybos pramonėje. Darbuotojų sauga ir sveikata. Nelaimingi atsitikimai darbe (N-1). 1994-2006 m. (2007 04 04 duomenys). Žmonių, kuriems ...
Saugos skaidrės, Skaidrės, 45 puslapiai
2016 11 06
Civiline ir darbo sauga
Praktinis darbas. Įmonės darbuotojų sąrašas. Įmonės „drukteiva“ organizacinė sistema. Įmonėje „drukteiva“ vykdomi šie instruktavimai darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais. Darbuotojų instruktavimas ir mokymas. Pirminių ...
Saugos namų darbai, Namų darbas, 9 puslapiai
2012 11 19
Išteklių valdymas
Procesais pagrįstas požiūris. Išteklių vadyba. lst en iso. Darbuotojas. Žmogiškieji ištekliai. Kompetencijos tipai. Žmogiškųjų išteklių vadyba. Personalo vadybos aspektai. Dokumentai proceso aprašymas. Pagrindiniai žmogiškųjų ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 22 puslapiai
2018 05 04
Darbuotojų sauga variklių remonto padalinyje
Įvadas. Saugaus darbo organizavimas. Saugaus darbo teisinis reguliavimas. Darbo aplinkos projektavimas ir vertinimas. Darbuotojų saugos prevencijos priemonės. Gaisrinė sauga. Gaisrinės saugos reikalavimai. Priešgaisrinės saugos priemonės. ...
Saugos referatai, Referatas, 14 puslapių
2019 05 28
Darbuotojų sauga – kaip prielaida įmonės (įstaigos) žmoniškųjų išteklių apsaugai ir plėtrai
Darbuotojų sauga – kaip prielaida įmonės (įstaigos) žmoniškųjų išteklių apsaugai ir plėtrai. Įvadas. Gerovės valstybė. Socialinis saugumas. Lisabonos strategija. Žmogiškojo kapitalo samprata. Žmogiškųjų išteklių valdymo ...
Saugos referatai, Referatas, 16 puslapių
2014 02 25
Aplinkos ir žmonių sauga
Bendroji dalis. Profesinės rizikos veiksniai. Darbuotojo veiksmai prieš darbo pradžią. Darbuotojų veiksmai darbo metu. Darbotojo veiksmai avariniais atvejais. Darbuotojo veiksmai baigus darbą.
Saugos referatai, Referatas, 4 puslapiai
2016 09 07
AB „Energijos skirstymo operatorius” veikla
Eso. AB ,,Energijos skirstymo operatorius”. Atsakingos veiklos principai ir prioritetai. ESO savo veikloje vadovaujasi šiais darnaus vystymosi principais. ESO vertybės. Rizikos vertinimas, atsargumo principo paisymas. Aplinkosauga. ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 17 puslapių
2019 12 09
×
129 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo