Debito q skaiciavimas skysciu mechanika

300 dokumentų
Skysčių mechanika namų darbas
9( 2 atsiliepimai )
Sprendimai su paaiškinimais, rezultatų lentelės. Rašome bernulio lygtį. Remdamiesi schema bei darsi ir veizbacho formule, detalizuojame hidraulinius kelio nuostolius. Išvesime formulę debitui skaičiuoti. Nagrinėjamam uždaviniui parašytoje ...
Mechanikos namų darbai, Namų darbas, 6 puslapiai
2011 12 28
Skysčių mechanikos namų darbai
Apskaičiuoti ir parinkti vamzdžius vandentiekio žiediniam vamzdynui ir apskaičiuoti vandens bokšto aukštį. Vamzdyno schema. Magistralių ilgių skaičiavimas. Vandens tėkmės pasiskirstymas sistemoje. Vamzdynų vamzdžių skaičiavimas ir ...
Mechanikos namų darbai, Namų darbas, 9 puslapiai
2016 07 24
Skysčių mechanika ir termodinamika 2 namų darbas
Skysčių mechanika ir termodinamika 2 namų darbas. Pradiniai duomenys. Skaičiavimų shema. Skaičiavimai. Vietiniai nuostoliai. Vietinių nuostolių skaičiavimas vamzdžiuose. Bernulio lygtis. Bernulio lygtis šiai užduočiai. Hidrauliniai ...
Mechanikos namų darbai, Namų darbas, 7 puslapiai
2016 09 11
Skysčių mechanikos darbas
Skysčių mechanikos namų darbas. 6 užduotys, su brežinukais.Darbas įvertintas labai gerai.
Mechanikos namų darbai, Namų darbas, 10 puslapių
2012 05 21
Skysčių mechanikos namų darbas
Skysčių mechanikos namų darbas. Pastatų vandentiekio ir nuotakyno kursinio projekto užduotis. Aiškinamasis skaičiuojamasis raštas. Bendras kursinio projekto aprašymas. Pastato šaltojo vandentiekio tinklo skaičiavimas ir skaitiklio ...
Mechanikos namų darbai, Namų darbas, 10 puslapių
2016 07 22
Skysčių mechanikos kursinis
Nustatome vandens debitą vamzdžiuose, kai darbo sąlygos normalios, o visi vamzdžiai techniškai tvarkingi. Apskaičiuojame vandens debitą vamzdyje tarp rezervuaro ir artimiausio rezervuaro atžvilgiu varotojo. Vamzdžių parinkimas. Avarijų ...
Mechanikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 8 puslapiai
2016 07 24
Skysčių mechanika ir termodinamika namų darbas
Skysčių mechanika ir termodinamika. Debito Q apskaičiavimas. Duotai schemai apskaičiuoti debitą Q ir nubraižyti hidrodinaminę ir pjezometrinę linijas. Pradiniai skaičiavimų duomenys. Vamzdžių skerspjūvio plotai žinomi, o greičius ...
Fizikos namų darbai, Namų darbas, 8 puslapiai
2014 05 01
Skysčiai, jų mechanika
Skysčių mechanikos apibrėžimas. Pagrindinės žinios apie skysčius. Skysčių mechanikos tyrimų objektas. Trumpa hidraulikos mokslo istorijos apžvalga. Skystis. Jo apibrėžimas. Lašeliniai ir dujiniai skysčiai. Idealiojo skysčio sąvoka. ...
Mechanikos konspektai, Konspektas, 9 puslapiai
2016 07 22
Skysčių mechanika 2 namų darbas (3)
Skysčių mechanika ir termodinamika 2 namų darbas. Skaičiuojame vietinius nuostolius. Vietinių nuostolių vamzdžiuose skaičiavimas. Bernoulli lygtis. Bernoulli lygtis užduočiai. Hidrauliniai nuostoliai. Išvedimas į debito formulę. ...
Inžinerijos namų darbai, Namų darbas, 6 puslapiai
2016 05 04
Skysčių mechanika 2 namų darbas
Betoninę užtvanką veikiančios horizontalios vandens slėgio epiūros ir vertikalūs slėgio kūnai. Skaičiuoju horizontaliasias slėgio jėgas ir jų pridėties taškus grafoanalitiniu metodu. Jėgos veikimo taško atstumas nuo užtvankos ...
Mechanikos namų darbai, Namų darbas, 5 puslapiai
2012 02 20
Vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo kursinis darbas
Vandens tiekimas ir nuotekų šalinimas. Šaltojo vandens debito skaičiavimas. Karštojo vandens debito skaičiavimas. Suminio vandens debito skaičiavimas. Įvado skaičiavimai.
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 7 puslapiai
2015 11 24
Skysčių mechanika. 3 namų darbas
Užduotis. Skaičiavimai. Schema. Lentelės. Pasirenkame atskaitymą plokštumą ir du pjūvius ( 9-11), kuriems rašome Bernulio lygtį. Remdamiesi schema bei Darsi ir Veisbacho formule detalizuojame hidraulinius nuostolius. Detalizuojame kelio ...
Mechanikos namų darbai, Namų darbas, 7 puslapiai
2010 11 17
Skysčių mechanika Nuostolių nustatymas
Pradiniai duomenys. Skaičiavimų schema. Remdamiesi skaiskačiuojame vietinius nuostolius. Bernulio lygtis. Bernulio lygtis šiam uždaviniui. Detalizuojame hidraulinius nuostolius. Išvedimas į debito formulę. Koeficiantų skaičiavimas. Pirmoji ...
Mechanikos namų darbai, Namų darbas, 9 puslapiai
2016 09 12
Skysčių mechanikos namų darbas Nr. 1
Uždaras rezervuaras pripildytas dviejų nesimaišančių skysčių S1 ir S2. Slėgis skysčių paviršiuje p0. Reikia rasti manometrinį hidrostatinį slėgį skysčio S1 paviršiuje (taškas a), pilnutinį hidrostatinį slėgį skysčių ...
Mechanikos namų darbai, Namų darbas, 2 puslapiai
2012 04 07
Skysčių mechanika ir termodinamika 2 namu darbas
Skysčių mechanika ir termodinamika 2 namų darbas. Apskaičiuojami pradiniai duomenys. Skaičiavimų schema. Vykdomi skaičiavimai debitui gauti. Daroma prielaida , kad tėkmė vyksta kvadratinio pasipriešinimo zonoje. Suskaičiuojami ...
Mechanikos namų darbai, Namų darbas, 8 puslapiai
2016 02 01
Minijos upės ties Kartena maksimalių debitų skaičiavimai
Įvadas. Pavasario potvynio maksimalaus debito skaičiavimas turint ilgalaikius stebejimų duomenis. Debitų perskaičiavimas. Skaičiuojamas vidutinis aritmetinis maksimalus debitų vidurkis. Skaičiuojami variacijos ir asimetrijos koeficientai ...
Inžinerijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 16 puslapių
2019 11 15
Skysčių mechanika: klampos skaičiavimas
Duomenys. Kinematinė skysčio klampa. Pav. Vamzdyno schema. Sprendimas. Vietiniai nuostoliai vamzdžiuose. Bernulio lygtis. Skaičiavimai. Išvedimas į debito formulę. Debitas Q. Koeficientai. Supaprastinta formulė. Vykdomi skaičiavimai ...
Fizikos namų darbai, Namų darbas, 7 puslapiai
2018 05 02
Skysčių mechanikos antras namų darbas. Variantas 57
UŽDUOTIS:Atlikti hidraulinius skaičiavimus pateiktai schemai:1)Nubraižyti pasirinkus mastelį skaičiavimo schemą, pažymėti skaičiavimams parinktus pjūvius ir palyginimo plokštumą.2)Apskaičiuoti hidraulinius ...
Mechanikos namų darbai, Namų darbas, 12 puslapių
2014 12 09
Upės maksimalaus pavasario potvynio debitas
Įvadas. Pavasario potvynio maksimalaus debito skaičiavimas turint ilgalaikius stebejimų duomenis. Skaičiuoju variacijos ir asimetrijos koeficientus, standartą, bei vidutinį aritmetinį maksimalių debitų vidurkį. Skaičiuoju empirinės ...
Inžinerijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 17 puslapių
2017 11 28
Skroblaus upės maksimalaus pavasario potvynio debito skaičiavimas turint ilgalaikius stebėjimų duomenis
Įvadas. Skaičiavimai. Skroblaus upės maksimalaus pavasario potvynio debito skaičiavimas turint ilgalaikius stebėjimų duomenis. Vasaros lietaus-liūčių poplūdžio maksimalaus debito skaičiavimas neturint stebėjimo duomenų.
Aplinkos namų darbai, Namų darbas, 10 puslapių
2018 12 18
Hidrologiniai skaičiavimai Svylos upė
Hidrologiniai skaičiavimai. Maksimalaus debito skaičiavimas. Turint ilgalaikius stebėjimų duomenis. Maksimalių lietaus – liūčių poplūdžių debitų perskaičiavimas. Hidrologinių charakteristikų skaičiavimas. Maksimalaus debito ...
Aplinkos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 17 puslapių
2014 11 19
Hidraulika antras namų darbas
Įvadas. Merkio upės 3 proc. hidrologinės charakteristikos. Upės maksimalaus debito skaičiavimas turint ilgalaikių hidrologinių stebėjimų duomenis. Maksimalaus debito skaičiavimas neturint ilgalaikių stebejimo duomenų. Projektuojamojo ...
Inžinerijos namų darbai, Namų darbas, 14 puslapių
2016 04 05
Skysčių mechanika ir termodinamika 1 namų darbas (2)
Skysčių mechanika ir termodinamika 1 namų darbas. Analitinis skaičiavimo metodas. Apskaičiuojame sienelės plotą. Slėgio jėga į pasvirusią sienelę. Grafinis skaičiavimo metodas. Pjezometro aukštis Hp. Grafoanalitinis skaičiavimo ...
Inžinerijos namų darbai, Namų darbas, 7 puslapiai
2016 12 30
Skysčių mechanika: Vietiniai nuostoliai vamzdžiuose
Skysčių mechanika: Vietiniai nuostoliai vamzdžiuose. Vykdomi skaičiavimai debitui gauti. Darome prielaidą , kad tekmė vyksta kvadratinio paspriešinimo zonoje. Skaičiuojame naujus greičius ir Reinoldso skaičius. Hidraulinės trinties ...
Mechanikos namų darbai, Namų darbas, 7 puslapiai
2018 09 17
Skysčių mechanika paruoštukė
Skysčių mechanika. Skysčių mechanikos apibrėžimas. Trupa hidraulikos istorijos apžvalga. Skysčių mechanikoja naudojami metodai. Skystis,jo apibrėžimas. Lašeliniai ir dujiniai skysčiai. Idealus ir realūs skysčiai. Skysčių ...
Mechanikos šperos, Špera, 2 puslapiai
2016 11 22
Skysčių mehanika
Skysčių mechanika ir termodinamika. Atlikus slėgio jegų skaičiavimus visais trim būdais (analitiniu, grafiniu ir grafoanalitiniu) gauti skaičiavimai įsiterpia į 1% paklaidą, iš to galiu daryti išvadą,jog uždavinys išspręstas ...
Mechanikos namų darbai, Namų darbas, 5 puslapiai
2014 02 17
Batimetrinė nuotrauka ir vandens debito nustatymas
Įvadas. Geografinis apibūdinimas. Hidrometrija. Batimetrija. Vandens gylio matavimai. Vandens srovės greičio matavimai. Debito samprata ir matavimo metodai. Matavimo prietaisai batimetriniams tyrinėjimas. Analitinė dalis. Batimetrinė ...
Geodezijos skaidrės, Skaidrės, 23 puslapiai
2017 12 19
Skysčio ištekėjimas pro antgalius. Nustatyti skirtingų antgalių debito koeficientus, esant rezervuare pastoviam vandens stulpo aukščiui. Nustatyti vieno cilindrinio antgalio debito koeficientus, esant rezervuare trims skirtingiems pastoviems ...
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 4 puslapiai
2012 03 10
Skysčių mechanikos 3 namų darbas (2)
Bernulio lygtis su detalizuotomis hidraulinių nuostolių išraiškomis. Debito išraiškos žinomų narių apskaičiavimas. Debito išraiška pritaikyta skaičiuoti. Gauti Reinolso skaičiai priklauso tekėjimui pereinamojoje zonoje. Reinolso ...
Mechanikos namų darbai, Namų darbas, 6 puslapiai
2017 05 03
Hidrologiniai skaičiavimai
Hidrologija. Įvadas. Dubysos upės maksimalaus pavasario potvynio debito skaičiavimas turint ilgalaikius stebėjimų duomenis. Empirinės (faktinių duomenų) tikimybės kreivės skaičiavimas. Pirmos teorinės tikimybių kreivės pagal ...
Mechanikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 18 puslapių
2015 10 19
Skysčių mechanika ir termodinamika namų darbas 2
Sprendimas. Užduotis. Pradinių duomenų radimas. Skaičiuojamoji schema. Nuostolių skaičiavimas. Bernulio lygtis. Pirmoji iteracija. Tada antroji iteracija. Tėkmės nustatymas. Patikrinimas 10 d/∆e
Fizikos namų darbai, Namų darbas, 12 puslapių
2015 08 17
Hidrologijos kursinis
Įvadas. Pavasario potvynio maksimalaus debito skaičiavimas turint ilgalaikius stebėjimų duomenis. Skaičiuoju aritmetinį maksimalių debitų vidurkį. Skaičiuoju variacijos ir asimetrijos koeficientų reikšmes. Skaičiuoju empirinės ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 14 puslapių
2013 09 12
Skysčių mechanika 1 namų darbas
Skaičiuoju taškų pilnutinius ir manometrinį slėgius. Skaičiuoju skysčių pakilimo aukščius pjezometruose. Skaičiuoju gyvsidabrio stulpelio pakilimo aukštį h skystiniame manometre.
Mechanikos namų darbai, Namų darbas, 2 puslapiai
2013 10 20
Hidrologiniai skaičiavimai Bartuvos upė
Hidrologiniai skaičiavimai. Maksimalūs momentiniai pavasario potvynio debitai. Pavasario potvynio maksimalaus debito skaičiavimas turint ilgalaikių stebėjimų duomenis. Maksimalių debitų normatyvinės tikimybės. Tikimybės kreivės ...
Aplinkos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 10 puslapių
2013 02 15
Skysčių mechanika Bernulio lygtis
1.Pasirenkame atskaitymo plokštumą O-O ir du pjūvius vamzdyno pradžioje 1-1 ir 2-2 pabaigoje, kuriems rašome Bernulio lygtį/z1+p1ρg+α1v122g=z2+p2ρg+α2v222g+hwGreičių išraiškas surašome į lygtį ir gauname formulę tekančio ...
Mechanikos namų darbai, Namų darbas, 8 puslapiai
2017 01 02
Inžinerinės hidrologijos ir hidraulikos kursinis
Minijos upės maksimalaus momentinio leitaus-lūčių poplūdžio debito skaičiavimas turint ilgalaikius stebėjimų duomenis. Maksimalių momentinių pavasario potvynio debitų perskaičiavimas vienodam baseinų plotui. Pavasario potvynio ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 11 puslapių
2013 09 12
×
102 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo