Deguonies apytaka gamtoje

300 dokumentų
Vandens, anglies ir deguonies apytaka gamtoje
Vandens, anglies ir deguonies apytaka gamtoje. Vandens apytaka. Kas yra vandens apytaka? Tai reiškinys, kuris vyksta mus supančioje aplinkoje nuolatos. Vandens apytakos ratas. Sąvokos. Garavimas-tai yra procesas, kurio metu vanduo iš skysčio ...
Biologijos skaidrės, Skaidrės, 7 puslapiai
2018 02 05
Biogeocheminė apytaka
Darbo tikslas. Biogeocheminė apytaka. Kaitos ir rezerviniai fondai. Biogeocheminės apytakos ciklai. Fosforo ciklas. Anglies ciklas. Azoto ciklas. Deguonies ciklas. Sieros ciklas. Hidrologinis ciklas. Darbo išvados.
Statybos referatai, Referatas, 34 puslapiai
2012 03 04
Cheminiai elementai ir jų apytaka biosferoje
Cheminiai elementai ir jų apytaka biosferoje. Biogeocheminė apytaka. Apytakos ciklų grupės. Cheminių elementų pasiskirstymas abiotinėje ir biotinėje aplinkoje. Deguonis. Deguonies mažėjimą lemiantys veiksniai. Deguonies ciklas. ...
Chemijos skaidrės, Skaidrės, 15 puslapių
2016 07 01
Biogeocheminė apytaka referatas
Įvadas. Biogeocheminė apytaka. Biogeocheminės apytakos ciklai. Fosforo apytakos ciklas. Fosforo nusėdimas. Fosforo atsinaujinimas. Anglies apytakos ciklas. Anglies dioksido atsiradimo schema. Azoto apytakos ciklas. Bendrosios azoto savybės. ...
Aplinkos referatai, Referatas, 31 puslapis
2012 05 13
Deguonies apytaka skaidrės
Deguonies apytaka. Deguonies apykaita vyksta tarp atmosferos ir gyvųjų organizmų. Fotosintezė. Tai procesas, kuriam vykstant žalieji augalai savo lapuose gamina organines maisto medžiagas ir išskiria deguonį. Kvėpavimas. – ...
Biologijos skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2019 01 16
Medžiagų apykaita biosferoje projektas
Medžiagų apykaita biosferoje. Svarbiausia populiacijų tarpusavio sąveikos ypatybė – kas kuo minta. Maisto medžiagos cirkuliuoja ekosistemų viduje ir tarp jų ratu. Anglies ir deguonies apytaka biosferoje. Kalbant apie anglies ir ...
Biologijos skaidrės, Skaidrės, 25 puslapiai
2018 03 21
Deguonis gamtoje
Deguonis gamtoje. Deguonis kas tai? Istorija. Panaudojimas. Lietuviško Vardo kilmė. Deguonis gamtoje.
Chemijos skaidrės, Skaidrės, 8 puslapiai
2014 03 16
Anglies ir deguonies apytaka biosferoje
Anglies ir deguonies apytaka biosferoje. Gamintojų , gyvaėdžių ir skaidytojų vaidmuo anglies apytakai biosferoje. Žmogaus ūkinės veiklos neigiama įtaka anglies apytakai biosferoje. Kaip sumažinti žmogaus ūkinės veiklos įtaką anglies ...
Biologijos skaidrės, Skaidrės, 13 puslapių
2013 10 28
Medžiagų apykaita biosferoje
Medžiagų apykaita biosferoje. Anglies ir deguonies apytaka biosferoje. Organizmams kvėpuojant, anglies išskirimo į atmosferą greitis yra artimas jo suvartojimui per fotosintezę. Deguonies ir anglies apytakos ratas. Azoto apytaka ...
Biologijos skaidrės, Skaidrės, 22 puslapiai
2016 02 18
Deguonies apytaka
Deguonis. Deguonis – cheminis. Deguonies apytaka. Pagrindiniai deguonies ištekliai yra susikaupę troposferoje. O2 ekosistemoje daugiausia esti junginiuose H2O, CO. Deguonies apytakos ciklas. Biologinė reikšmė. Deguonies ciklas yra ...
Biologijos skaidrės, Skaidrės, 16 puslapių
2017 09 26
Deguonis gamtoje projektas
Deguonis. Nemetalas 2 periodas 6A grupė Cheminis. Deguonis gamtoje. Deguonies yra visuose gamtiniuose junginiuose (baltymuose. Deguonies gavimas. Cheminės savybės. Deguonis reaguoja su nemetalais sudarymas nemetalų oksidą (išskyrus su He, ...
Chemijos skaidrės, Skaidrės, 9 puslapiai
2019 06 13
Deguonis skaidrės (3)
Deguonis. Uždavinys. Apibūdinti deguonies paplitimą. Deguonis yra nemetalas. Tai bespalvės, bekvapės ir beskonės dujos. Deguonis Gamtoje. Nustatyta, kad deguonis mums prieinamas gamtoje – atmosferoje. Kur deguonies yra daugiausiai. ...
Chemijos skaidrės, Skaidrės, 16 puslapių
2017 09 28
Cheminių elementų paplitimas skaidrės
Azotas. Azoto pavadinimo kilmė. Deguonis. Istorija. Deguonies pavadinimo kilmė. Panaudojimas. Gaunamas. Manganas. Savybės. Panaudojimas. Mangano poveikis žmogaus organizmui.
Chemijos skaidrės, Skaidrės, 8 puslapiai
2012 05 20
Deguonies ir anglies apytaka biosferoje
Paveiksle pavaizduotas anglies apytakos ratas gamtoje. Kuriomis raidėmis pažymėtos rodyklės rodo kvėpavimo metu į aplinką išsiskiriantį anglies dioksidą?Schemoje pavaizduotas anglies apytakos ratas. Kuriais dviem skaičiais ...
Biologijos testai, Testas, 3 puslapiai
2020 02 12
Biosfera skaidrės
Biosfera. Biosfera struktūriniu požiūriu. Biosfera funkciniu požiūriu. Kas suvienija ekosistemas į vieną globalią sistemą? Istorija. Vladimiras vernadskis. Vandens ciklas. Anglies ir deguonies ciklas. Oksigeninės fotosintezės ir aerobinio ...
Biologijos skaidrės, Skaidrės, 30 puslapių
2012 11 26
Medžiagų ir energijos srautai ekosistemoje
Medžiagų ir energijos srautai ekosistemoje. Anglies ir deguonies apytaka biosferoje. Azoto apytaka biosferoje. Ekologinės piramidės. Energijos virsmai ir perdavimas ekosistemose Pirminis visos ekosistemos energijos šaltinis yra Saulės ...
Biologijos konspektai, Konspektas, 4 puslapiai
2017 05 31
Deguonies savybės ir gavimas
Projekto tikslas. Deguonies paplitimas žemėje ir už jos ribų,. Deguonies vieta periodinėje chemiinių elementų lentelėje ir atomo sandaros įpatybės. Deguonies fizikinės savybės ir alotropinės atmainos. Deguonies cheminės savybės. ...
Chemijos skaidrės, Skaidrės, 13 puslapių
2020 01 10
Anglies apytaka gamtoje
Anglies apytaka gamtoje. Anglis – pagrindinis gyvybės Žemėje elementas. Anglies apytakos ciklas. Anglies apytakos ciklas – biogeocheminių ciklų visuma. Anglis esanti. Pagrindinis anglies kelias iš atmosferos yra per gamintojus. Žmogaus ...
Biologijos skaidrės, Skaidrės, 14 puslapių
2017 03 09
Deguonis. Deguonies panaudojimas
Deguonis. Deguonies panaudojimas. Diazoto oksidas. Angies dioksidas. Azoto rūgštis. Natrio nitratas. Natrio nitritas. Plačiau apie deguonies kokteilius. Medikų nuomonė apie deguonies kokteilius.
Chemijos projektai, Projektas, 12 puslapių
2012 06 08
Azoto ciklas
Azoto ciklas. Anglies ir deguonies apytaka biosferoje. Azoto apytaka biosferoje.
Biologijos uždaviniai, Uždavinys, 3 puslapiai
2020 05 06
Anglies apytaka gamtoje ir šiluminis efektas
Anglies apytaka gamtoje. Anglies apytakos ciklas – biogeocheminis ciklas. Anglies apytakoje dalyvauja tik kelios dešimtosios dalys procento visų Žemėje esančių anglies išteklių. Pasekę anglies(IV) oksido kitimą gamtoje. Anglies(IV) ...
Chemijos skaidrės, Skaidrės, 20 puslapių
2016 07 19
Populiacijos
Bedrasis suminis vislumas. Populiacijos ekoliginė niša. Abiotiniai ekologiniai veiksniai. EKOLOGINĖ NIŠA Populiacijos ekologinė niša. Populiacijos ekologinę nišą sudaro. Populiacijų dydžio kitimas. Medžiagų energijos srautas. ...
Biologijos konspektai, Konspektas, 8 puslapiai
2017 02 08
Deguonis pristatymas
Deguonis. Deguonies vieta periodinėje. Atomo sandara. O2 molekulė dviatomė   O = O (kovalentinis nepolinis ryšys) Išoriniame sluoksnyje turi 6 elektronus. Fizikinės savybės. Bespalvės bekvapės dujos Truputį sunkesnės už orą Prastai ...
Chemijos skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2014 04 28
Deguonis, oksidai, žemės atmosfera
Deguonis,oksidai,žemės atmosfera. Oksidas. Kas yra deguonis? Ozonas. Deguonis gamtoje. Deguonies gavimas. Deguonies cheminės savybės. Oksidai. Metalų ir deguonies sąveika. Anglies monoksidas. Deguonies taikymas. Žemės atmosfera. Kaip ...
Chemijos skaidrės, Skaidrės, 23 puslapiai
2017 09 28
Vandens apytaka
Vandens apytaka. Kas yra vandens apytaka?. Vandens apytakos esmė. Garavimas. Vanduo atmosferoje. Kondensacija. Krituliai. Gėlojo vandens atsargos. Infiltracija. Gruntinio vandens atsargos. Išvados. Water cycle. Medžiagos šaltiniai.
Ekologijos skaidrės, Skaidrės, 17 puslapių
2013 06 28
Deguonis projektas (2)
Deguonis. Deguonies atradimo istorija. Deguonį 1769 m. išskyrė ir aprašė švedų mokslininkas K. Deguonis – cheminis. Deguonies svarba. Deguonis – pats svarbiausias gyvybės elementas. Deguonies reikšmė sveikatai Organizmo aprūpinimas ...
Chemijos skaidrės, Skaidrės, 9 puslapiai
2017 09 11
Deguonies terapija Deguonies koncentratoriai
Deguonies terapija. Deguonies koncentratoriai. Seminaras. Kvėpavimo nepakankamumas – tai neadekvati dujų apykaita plaučiuose. Deguonies terapija ne tik skatina kvėpavimo funkcijas. Indikacijos Lėtinė obstrukcinė plaučių. Ftgyklfghjkl.
Medicinos skaidrės, Skaidrės, 9 puslapiai
2016 01 21
Vanduo namų darbas
Vanduo. Vanduo – labiausiai paplitęs Žemėje junginys. Vanduo tirpina savyje daugybę medžiagų. Gamtoje vandens yra visų agregatinių būsenų. Vandeniliniai ryšiai Dėl didelio deguonies elektrinio neigiamumo vandeniliai molekulėje ...
Chemijos skaidrės, Skaidrės, 20 puslapių
2016 11 16
Deguonies ciklas
Deguonies ciklas. Deguonis (O). Kur randamas deguonis?. Degimas. Fotosintezė. Miškų nykimas. Pagrindinės priežastys. Miškų nykimas. Pasekmės. Deguonies panaudojimas. Chemijos pramonė. Farmacija. Maisto pramonė. Stiklo gamyba. Medicina. ...
Chemijos projektai, Projektas, 27 puslapiai
2013 05 26
Azoto apytaka biosferoje skaidrės
Azoto apytaka biosferoje. Azoto atmosferoje yra beveik 79%. Denitrifikacija. Azoto fiksacija gali būti. Šiuo metu žmogus su cheminėmis trąšomis išberia į dirvą daugiau azoto. Nitrifikacija. Azoto apytaką gali pakeisti žmogaus veikla. ...
Biologijos skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2018 03 27
Pastovioji būklė ir jos rūšys
Pastovioji būklė ir jos rūšys. Pastoviąja būkle vadiname ilgą laiką nekintantį deguonies suvartojimą aerobiniame darbe. Pastoviosios būklės rūšys. Pagal santykį tarp deguonies poreikio ir deguonies suvartojimo galima išskirti 2 ...
Biologijos skaidrės, Skaidrės, 6 puslapiai
2016 07 01
Cheminis elementas - deguonis
Deguonis. Deguonis – cheminis. Deguonies Atradimas. Deguonies atradimas priskirtas Džozefui Prisliui. Deguonies Reikšmė. Gyvybė neįmanoma be. Deguonies paplitimas. Ore deguonies 21% (tūrio) Žemės plutoje 45% (masės) Žmogaus organizme ...
Chemijos skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2017 02 13
Biosfera, jos ribos ir svarba, anglies dioksido apytaka
Apibūdinkite biosferą ir nurodykite jos ribas įvairiose aplinkose. Biosfera įsiterpia į tris skirtingas aplinkas. Apibūdinkite anglies dioksido apytaką biosferoje. Kuo biosferai svarbi vandens apytaka ? Paaiškinkite , kaip jūs dalyvaujate ...
Biologijos namų darbai, Namų darbas, 1 puslapis
2015 10 01
Organizmas ir aplinka
Organizmas ir aplinka. Ekosistemos ir biosfera. Vandens telkinys (tvenkinys). Sausumos ekosistema (Miškas). Energijos virsmai pas žmogų. Vandens ciklas. Deguonies apytaka. Anglies apytaka. Populiacijos. Apibūdinti populiacijos ekologinę ...
Biologijos referatai, Referatas, 15 puslapių
2012 01 04
Deguonies panaudojimas
Deguonies Panaudojimas. Deguonis gyvybiškai svarbus žmogui. Deguonies panaudojimas. Deguonies Atmainų naudojimas.
Chemijos skaidrės, Skaidrės, 5 puslapiai
2013 05 23
Deguonis: paplitimas, savybės, reikšmė, panaudojimas
Deguonis. Paplitimas. Ore deguonies yra. Reikšmė. Be deguonies neįmanoma. Panaudojimas. Metalurgijoje. Aviacijoje. Medžiagų deginimui. Medicinoje kaip anestetikas. Sprogstamųjų medžiagų gamyboje. Gavimas. Gamtoje augalai gamina deguonį ...
Chemijos skaidrės, Skaidrės, 6 puslapiai
2019 01 22
×
129 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo