Detales apdirbimo kelias

300 įrašai
Detalės gamybos technologijos kelias
Detalės gamybos technologijos kelias. Įvadas. Detalės darbo brėžinio analizė, kokybiniai reikalavimai. Metalo žymėjimas kituose standartuose. Technologiškumas. Mažiausias detalės šiurkštumas. Detalės technologiškumo analizė. ...
Inžinerijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 14 puslapių
2017 09 12
Detalės gamyba Semestro projektas
Įvadas. Detalės darbo brėžinio analizė, kokybiniai reikalavimai. Detalės technologiškumo analizė. Ruošinio gamybos būdo parinkimas, žaliavų gavimo galimybės. Gamybos technologijos kelias. Staklių, įtaisų, apdirbimo įrankių, ...
Inžinerijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 35 puslapiai
2016 05 27
Plokštės mechaninio apdirbimo cnc staklėmis projektavimas
Užduotis. Detalės eskizas. Įvadas. Detalės trimačio modelio kūrimas Solidworks programų paketu. Detalės darbo brėžinys. Detalės mechaninio apdirbimo projektavimas Edgecam programa. Išvados. Informacijos šaltinių sąrašas.
Elektrotechnikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 9 puslapiai
2016 03 15
Technologinių procesų projektavimas CAD/CAM sistemose
Detalės ruošinio analizė ir parinkimas. Gamybos tipo nustatymas. Detalės mechanino apdirbimo operacijų analizė, operacijų nuoseklumo ir detalės bazavimo operacijos pagrindas. Apdirbimo užlaidų apdirbamos detalės paviršiaus parinkimas ...
Inžinerijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 25 puslapiai
2019 12 17
Detalės mechaninio apdirbimo technologinio kelio projektavimas
Technologinis kelias serijinei gamybai. Kontrolės. Išvados.
Mechanikos namų darbai, Namų darbas, 11 puslapių
2019 12 05
Mechaninio apdirbimo technologijos kursinis projektas
9,7( 3 atsiliepimai )
Užduoties analizė. Reikalavimų pagrindimas. Techninė užduotis. Sprendimų principų pasiūlymas. Pavaros matmenų nustatymas. Sraigto – veržlės pavaros skaičiavimas. Motoreduktoriuas parinkimas. Sliekinio veleno skaičiavimas. Sliekračio ...
Mechanikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 12 puslapių
2012 02 10
Gamybos procesų automatizavimas Įmonių projektavimas ir detalės integruota gamyba
Įvadas. Ekonominiai uždaviniai. Detalės ruošinio analizė ir parinkimas. Gamybos tipo nustatymas. Įmonės darbuotojų skaičius. Technologiniai uždaviniai. Detalės mechaninio apdirbimo operacijų analizė, operacijų nuoseklumo ir detalės ...
Inžinerijos namų darbai, Namų darbas, 16 puslapių
2019 01 24
Kompiuterizuotas technologijų valdymas nr. 23
Įvadas. Užduotis. Detales 1 apdirbimo programa. Užduotis. Detales 2 apdirbimo programa. Išvados. Priedai. Literatūros sąrašas.
Pramonės ir gamybos namų darbai, Namų darbas, 18 puslapių
2020 04 14
Mašinų gamybos technologija namų darbas (2)
ĮVADAS Technologija. Mašinų gamybos technologija. Detalės paskirties ir darbo brėžinio analizė. Eil. Nr Technologiškumo kriterijus. Detalės technologiškumo analizė. Matmuo µm Tikslumo kvalitetas. Didelio tikslumo Vidutinio tikslumo ...
Mechanikos namų darbai, Namų darbas, 7 puslapiai
2017 05 26
Detalės mechaninio apdirbimo technologijos kelio projektavimas
Įvadas. Detalės mechaninio apdirbimo technologijos kelio projektavimas (operacijų struktūros sudarymas, technologinių įrenginių ir technologinės įrangos parinkimas. Išvados. Naudota literatūra.
Mechanikos namų darbai, Namų darbas, 4 puslapiai
2018 12 04
Mašinų gamybos kursinis veleno gamyba
Įvadas. Detalės brėžinio analizė ir kokybės keliami reikalavimai. Detalės technologiškumo analizė. Ruošinio gamybos būdo parinkimas, žaliavų gavimo galimybės. Detalės gamybos technologijos kelias. Staklių,įrankių ir įtaisų ...
Mechanikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 38 puslapiai
2014 04 16
Mašinų gamybos technologija, išsamus detalės technologinis kelias
Detalės paskirties ir darbo brėžinio analizė bei techninių reikalavimų pagrindimas. Detalės technologiškumo analizė. Užlaidų parinkimas visiems detalės paviršiams. Vieno paviršiaus užlaidos analitinis skaičiavimas.
Inžinerijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 5 puslapiai
2016 09 20
Mechaninio apdirbimo technologijos kursinis 2
Mechaninio apdirbimo technologijos kursinis projektas. Įvadas. Ruošinio parinkimas dviem skirtingiems gamybos tipams. Užlaidų dviem paviršiams analitinis skaičiavimas. Detalės mechaninio apdirbimo kelio projektavimas. Pjovimo režimų ir ...
Mechanikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 13 puslapių
2013 05 15
Detalės analizė
Įvadas. Detalės darbo brėžinio technologinė kontrolė. Detalės konstrukcijos atitikimas pagrindiniams technologiškumo kriterijams. Medžiagos išnaudojimo koeficientas. Unifikacijos koeficientas. Apdirbimo tikslumo koeficientas. Paviršių ...
Mechanikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 4 puslapiai
2014 03 27
Įtempėjo apdirbimo technologinis procesas
Automatizuotas gamybos technologinis procesas. Detalės ruošinio analizė ir parinkimas. Įmonės darbuotojų skaičius. Gamybos tipo nustatymas. Detalės mechaninio apdirbimo operacijų analizė, operacijų nuoseklumo ir detalės bazavimo ...
Inžinerijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 22 puslapiai
2019 11 29
Detalės brėžinio analizė
Detalės brėžinio analizė. Tekinamos detalės apdirbimo programa. Programoje naudojami ciklai.
Inžinerijos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 13 puslapių
2016 11 15
Pjovimo procesų namų darbas
Klaidos brėžinyje. Apdirbamos medžiagos mechaninės savybės ir sudėtis. Detalės tecnologinio apdirbimo kelias. Tekinimo operacija. Frezavimo operacija. Gręžimo operacija. Naudota literatūra.
Mechanikos namų darbai, Namų darbas, 12 puslapių
2017 01 06
Kvadrato ir veleno projektavimas CNC staklėmis
Kūbo ir veleno apdirbimas cnc staklėmis projektavimas. Įvadas. Detalės 3D modelio kūrimas Solidworks programų paketu. Frezavimo detalės brėžinys. Velenėlio detalės brėžinys. Detalės mechaninio apdirbimo projektavimas Edgecam ...
Inžinerijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 12 puslapių
2019 01 03
Darbo turinys. Darbo turinys. Kursinio projekto užduotis. Kursinio projekto žiniaraštis. Įvadas. Analitinė dalis. Detalės konstrukcijos analizė. Detalės masės Technologinė dalis. Užlaidų ir operacinių matmenų nustatymas vienam ...
Inžinerijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 34 puslapiai
2018 03 08
Praktika AB „Vilniaus Vingis“ įmonėje
Įvadas. Praktikos uždaviniai ir tikslai. Trumpai apie įmonę. UAB „NB Mechanika" teikiamos paslaugas. Praktikos metu atliktų darbų apžvalga. Detalės konstrukcijos analizė. Detalės masės nustatymas. Detalės technologiškumo ...
Inžinerijos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 18 puslapių
2019 12 17
Mašinų ir prietaisų gamybos technologijos kursinis projektas
Įvadas. Detalės ruošinio analizė ir parinkimas. Detalės brėžinio ir techninių sąlygų analizė. Mechaninio apdirbimo operacijų analizė, operacijų nuoseklumo ir detalės bazavimo operacijose pagrindimas. Apdirbimo kelio projektavimas. ...
Mechanikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 15 puslapių
2012 05 14
Gaminio, mazgo ir detalės aprašymas Detalės konstrukcijos technologiškumo analizė
Gaminio, mazgo ir detalės aprašymas. Detalės konstrukcijos technologiškumo analizė. Gaminio, mazgo ir detalės aprašymas. Detalės konstrukcijos technologiškumo analizė. Konstrukcijos technologiškumo analizė pagal kokybinį požymį. ...
Inžinerijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 34 puslapiai
2017 04 24
Mašinų ir prietaisų gamybos technologijos konspektas
Mašina gamybos objektas. Mašinos ir detalių konstrukcinių formų ir tikslumo reikalavimų sudarymas. Mašinos išskaidymas į atskirus surinkimo vienetusMašina. Gamybinis ir technologinis procesai jų sąvokos. Mašinos ir detalės kokybės ...
Inžinerijos konspektai, Konspektas, 5 puslapiai
2018 10 21
Mašinų gamybos technologijos namų darbas
Technologinis kelias serijinei gamybai. 020 Terminio apdirbimo. 030 Termocheminio apdirbimo. 035 Termocheminio apdirbimo. 050 kontrolės išvados. Operacija nr. 005 Tekinimo. Operacija nr. 015 Gręžimo. Technologijos kelio kortelių pildymas. ...
Mechanikos namų darbai, Namų darbas, 13 puslapių
2016 08 27
Pjovimo įrankiai ir pagrindiniai pjovimo operacijų skaičiavimai
Detalės medžiagos parinkimas. Detalės brėžinys. Tekinimas 005 operacija. Detalės nupjovimas 005operacija. Gręžimas 010 operacija. Sriegimas 010 operacija. Šlifavimas 015 operacija. Frezavimas 020 operacija. Skaičiavimai. Parenkami ...
Inžinerijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 40 puslapių
2020 11 23
Pjovimo įranga ir pjovimo procesų skaičiavimai
Detalės medžiagos parinkimas. Detalės brėţinys. Detalės įstatimas, nupjovimas 001/002operacija. Gręţimas 003 operacija. Sriegimas 004 operacija. Šlifavimas 005 operacija. Skaičiavimai. Šlifavimas 006 operacija 02 pakopa. Parenkami ...
Inžinerijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 34 puslapiai
2018 10 07
Metalo apdirbimo įrenginiai ir įrankiai: universalių tekinimo - sriegimo staklių derinimas
Metalo apdirbimo įrenginiai ir įrankiai. Atliekant užduotį , būtina. Tekinimo darbams naudojamų tekinimo – sriegimo staklių 16K20 pagrindiniai techniniai duomenys. Išorinio cilindrinio paviršiaus tekinimo pjovimo režimo elementų ...
Mechanikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 29 puslapiai
2017 05 23
Kompiuterizuotas technologinių procesų projektavimas
Detalės brėžinyje nurodytiems matmenims apdirbimo būdo , staklių , įtaisų , pjovimo įrankių ir matavimo priemonių parinkimas. Techninis normavimas pagal detalės darbo brėžinyje nurodytus apdirbamus paviršius. Staklių apkrovimo ...
Inžinerijos namų darbai, Namų darbas, 5 puslapiai
2019 02 27
Medienos apdirbimo įrenginių projektavimas
Medienos apdirbimo pramonė. Darbas matmeniui. Surinkimas. Išbaigimas. Įrenginiai. Tai platus supratimas, kuris jungia savyje įvairius technologinius procesus ir operacijas: tai miškininkystė, medienos paruošimas, apdirbimas, džiovinimas, ...
Mechanikos konspektai, Konspektas, 1 puslapis
2012 03 12
Gamybos įrenginių semestro projektas
Įmonės veiklos ypatybės , gamybinė programa , gaminiai , užsakymai. Detalės funkcinė paskirtis ir brežinio analizė. Detalės technologiškumo analizė. Detalės darbo brėžinio technologinė analizė. Išanalizuoti detalės ...
Mechanikos referatai, Referatas, 23 puslapiai
2016 10 18
Dealės apdirbimo technologinio proceso projektavimas
Savarankiškas darbas nr. Detalės 3D modelis.
Mechanikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 6 puslapiai
2016 04 09
Kūbo ir veleno apdirbimas CNC staklėmis projektavimas
Kūbo eskizas. Veleno eskizas. Įvadas. Detalės trimačio modelio kūrimas Solidworks programų paketu. Detalių brėžinia. Detalės mechaninio apdirbimo projektavimas Edgecam programa. Ploksteles NC kodas (5. 1pav). Išvados. Inforamacijos ...
Mechanikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 28 puslapiai
2019 05 19
Sraigto vienetinio technologijos proceso projektavimas
Vienetinio technologijos proceso projektavimas. Kursinio projekto užduotis. Kursinio projekto žiniaraštis. Įvadas. Analitinė dalis. Detalės paskirtis ir jos konstrukcijos aprašymas. Nustatau detalės masę. Detalės technologiškumo analizė. ...
Mechanikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 33 puslapiai
2013 04 07
Veleno gamybos technologija
Įvadas. Detalės darbo brėžinio analizė, kokybiniai reikalavimai. Detalės technologiškumo analizė. Vidutinis detalės tikslumo kvalitetas. Vidutinis detalės apdirbamo paviršiaus šiurkštumas. Technologiškumo analizė pagal tikslumo ...
Mechanikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 65 puslapiai
2014 04 16
Mašinų gamybos technologija (2)
Įvadas. Uždaviniai. Analitinė dalis. Detalės paskirtis ir jos konstrukcijos aprašymas. Detalės masės skaičiavimas. Detalės technologiškumo analizė. Gamybos nustatymas ir partijos dydžio skaičiavimas. Technologijos dalis. Ruošinio ir jo ...
Technologijų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 14 puslapių
2013 12 10
Mašinų gamybos kursinis. Detalės gamyba
9,3( 3 atsiliepimai )
Turinys. Įvadas. Gaminamos detlės analizė. Detalės paskirtis ir konstrukcija. Detalės brėžinio techninių sąlygų analizė. Detalės technologiškumo analizė. Technologinio proceso projektavimas. Ruošinio parinkimas skirtingiems gamybos ...
Mechanikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 40 puslapių
2012 05 28
×
39 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo