Diplominis utenos kolegija

300 dokumentų
Pažintinės praktikos ataskaita
Įvadas. Uab „utenos vandenys“. Uab „utenos komunalininkas“. Uab „utenos regiono atliekų tvarkymo centras“. Uab „žalvaris“. Ab „umega“. Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentas. Uab „utenos šilumos tinklai“. ...
Aplinkos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 19 puslapių
2013 06 05
UAB Utenos mėsa marketingo tyrimas
Įvadas. Situacijos analizė. Problemos formulavimas. Marketingo tyrimo tikslai, uždaviniai ir tiriamieji klausimai. Hipotezių formulavimas. Tyrimo instrumentarijaus pagrindimas ir parinkimas. Marketingo tyrimo tipo parinkimas. Duomenų rinkimas. ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 21 puslapis
2010 12 28
Utena
Utena. Utenos herbas. Utenos ekonomika. Utenos demografija. Utena. Transportas. Utenos kompleksinių kvartalų atnaujinimas. Utenos miesto teritorijos bedrasis planas. Utenos miesto susisiekimo brėžinys. Utenos miesto teritorijos didžiųjų PC ...
Geografijos skaidrės, Skaidrės, 16 puslapių
2017 06 25
Ab „Utenos trikotažas“ finansinės veiklos prognozavimas
Įvadas. Ab „Utenos trikotažas“ veikla. Makroekonominė AB „Utenos trikotažas“ aplinka. Ab „Utenos trikotažas“ veiklos prognozė. Ab „Utenos trikotažas“ finansiniai 2014 m. rodikliai. AB „Utenos trikotažas“ pelningumo, ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 21 puslapis
2016 02 01
Utenos rajonas
Utenos apskritis. Utenos rajonas. Viena gražiausių Lietuvoje Utenos apskritis dažnai vadinama ežerų kraštu, lyginama su ežeringąja Suomija ar nepaprastai raiškios gamtos Europos kraštu Šveicarija. Šią apskritį sudaro Utenos, Molėtų, ...
Geografijos esė, Esė, 2 puslapiai
2010 03 03
Įmonės AB „Utenos trikotažas“ veiklos ekonominė analizė
Įvadas. Lietuvos drabužių siuvimo sektoriaus analizė. Lietuvos ūkio apžvalga. Drabužių siuvimo sektoriaus analizė. Ab „Utenos trikotažas“ strategijos analizė. Ab „Utenos trikotažas“ tarptautinės veiklos analizė. Ab „Utenos ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 34 puslapiai
2015 04 29
Utenos trikotažas organizacija ir jos marketingo kompleksas
„utenos trikotažo“ organizacija ir jos marketingo kompleksas. Įvadas. „ utenos trikotažo“ raida. Įmonės vizijos, misijos formuluotė. Įmonės tipas ir veiklos pobūdis. Įmonės veiklos produktas. Tikslinė rinka ir vartotojų ...
Vadybos tyrimai, Tyrimas, 22 puslapiai
2013 05 03
Utenos trikotažo rinkodaros analizė
Įvadas. Ab „utenos trikotažo“ įsikūrimo istorija ir dabartinė būklė. Ab „utenos trikotažo“ žinomumo lygis. Ab „utenos trikotažo“ prekių asortimentas. Kainos formvimo ypatumai. Paskirstymo kanalų ypatumai. Rėmimo komplekso ...
Marketingo savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 14 puslapių
2014 01 20
Įmonės vizijos, misijos, tikslų samprata ir formulavimas
Įvadas. Įmonės vizijos, misijos ir tikslų samprata. Vizija. Misija. Tikslai. Įmonių vizijos, misijos, tikslų analizė. Analizuojamos įmonės. UAB ,,Projektų rengimo centras”. UAB „Kraujo donorystes centras“. VšĮ „Kauno ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 39 puslapiai
2013 12 10
Utenos apskritis
Utenos apskritis. Anykščių rajonas. Gamtos grožiu viena ypatingiausių lietuvoje utenos apskritis dažnai vadinama ežerų kraštu, lyginama su ežeringąja suomija ar nepaprastai raiškios gamtos europos kraštu šveicarija. Šią apskritį ...
Geografijos referatai, Referatas, 4 puslapiai
2011 07 10
Vietinės transporto paslaugos, sunkvežymių remonto ir techninio aptarnavimo paslaugos UAB "Utenos arka" Baigiamoji praktika
Pagrindinė veikla. Praktikos tikslas. Praktikos uždaviniai. Uab „ Utenos arka “ charakteristika. Įmonės veikla. Įregistravimo data. Bendrovės veikla. Darbuotojų skaičius. Uab „ Utenos arka “ teikiamos paslaugos. Krovinių ...
Transporto praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 11 puslapių
2016 05 18
Utenos rajono savivaldybės ekonominio vystymosi strateginis planas
Apie Utenos rajoną. Utenos savivaldybės socialinės ir ekonominės būklės analizė. Utenos rajono ekonominį vystymąsį įtakojantys veiksniai. Interesų grupės vietinio ekonominio vystymo procese. Utenos rajono ssgg analizė. Vizija, misija. ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 20 puslapių
2014 10 15
Marketingo komplekso analizė Ab „Utenos trikotažas“
Įvadas. Ab „Utenos trikotažas“ apibūdinimas. Veikla. Istorija. Teikiamos paslaugos/Gaminami produktai. Logistika ir logistinės priemonės. Ab „Utenos trikotažas“ marketingo komplekso analizė. AB „Utenos trikotažas“ analizė ...
Marketingo analizės, Analizė, 13 puslapių
2016 05 16
AB Utenos trikotažas ekonominė analizė
Įvadas. Įmonės charakteristika. Įmonės pristatymas. AB ,,Utenos trikotažas” produkcija. Lietuvos drabužių siuvimo sektoriaus analizė. Lietuvos ūkio apžvalga. Drabužių siuvimo sektoriaus analizė. AB „Utenos trikotažas“ ...
Marketingo analizės, Analizė, 25 puslapiai
2015 11 16
Utenos trikotažas trikotažinių gaminių rinkos tyrimas
Įvadas. Kokybinis tyrimas. Kiekybinis tyrimas. Kintamųjų rangų nustatymas. Tiesinė regresinė analizė. Stjudento t-testo analizė. Pirsono koreliacijos koeficientas. Ekspertinis tyrimas. Apibendrinimas išvados. Literatūra. Priedai.
Ekonomikos analizės, Analizė, 27 puslapiai
2012 10 01
Savivaldybių biudžetai bei jų sudarymo principai Utenos savivaldybės biudžeto analizė
Kursinio darbo sąžiningumo deklaracija. Įvadas. Savivaldybės biudžeto samprata ir sandara. Vietos savivaldos sąvoka ir istorinė raida. Savivaldybių biudžetų rengimo principai ir metodai. Savivaldybių biudžetų pajamos ir asignavimai. ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 33 puslapiai
2016 02 14
Firmos finansų valdymas AB „Utenos trikotažas"
Įvadas. AB „Utenos trikotažas“ „Crown craft“ ir „Gale Pacific“ įmonių pristatymas. AB „Utenos trikotažo“ „Crown craft“ ir „Gale Pacific“ finansinių ataskaitų palyginimas. AB „Utenos trikotažo“ „Crown craft“ ...
Finansų namų darbai, Namų darbas, 15 puslapių
2016 05 06
AB Utenos trikotažas finansinė analizė
Įvadas. AB “Utenos trikotažas” pristatymas. Ab “ Utenos trikotažas ” turto analizė. Turto vertikali analizė. Turto horizontali analizė. Ab “Utenos trikotažas” nuosavybės ir įsipareigojimų analizė. Nuosavybės ir ...
Matematikos analizės, Analizė, 23 puslapiai
2011 03 18
Vertikali balanso analizė AB Utenos trikotažas
Įvadas. Vertikalioji balanso teorinė analizė. Balanso reikšmė. Informacijos pateikimas balanse. Turtas ir įsipareigojimai. Balanso analizė. Vertikalioji balanso analizė. AB ,,utenos trikotažas”. Įmonės veiklos aprašymas. Įmonės ...
Finansų savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 15 puslapių
2017 12 14
Utenos duonos pristatymas
UAB "Utenos duona". UAB “Utenos duonos” istorija. Įranga. Duona be “E”. Pagaminamų batonų perkamumas. Pagaminamos duonos perkamumas. Konditerijos gaminiai. Išvados.
Technologijų skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2014 03 17
Veiklos analize ab Utenos trikotazas
Ab „utenos trikotažas“ veiklos analizė. Įvadas. Įmonės veiklos pristatymas. Horizontalioji ir vertikalioji finansinių ataskaitų analizė. Santykinių rodiklių analizė pagal nagrinėjamas rodiklių grupes. Turto bei nuosavo kapitalo ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 24 puslapiai
2013 04 16
Utenos miesto gyventojų nuomonės analizė apie Utenos kelių kokybę
Įvadas. Kelių istorija. Pasaulio bei Lietuvos kelių atsiradimas. Lietuvos kelių plėtra istojus į Europos Sąjungą. Asociacija „Lietuvos keliai“. Lietuvos kelių tinklas. Utenos regiono keliai. Eksperto nuomonė apie utenos regiono kelių ...
Logistikos analizės, Analizė, 28 puslapiai
2014 10 16
Aplinkosaugos būklė Utenos trikotažas
Įvadas. Įmonės veiklos apžvalga. AB “ Utenos trikotažas “ įkūrimo istorija. Įmonės geografinė padėtis. Technologinio procesi aprašymas. Technologinio proceso metu susidarančios atliekos. Atliekų naudojimas ir šalinimas. Atliekų ...
Aplinkos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 25 puslapiai
2013 12 31
Ekskursija po žemaitijos kolegiją
Ekskursija po žemaitijos kolegiją esančia rietave. Istorija. Kolegijos direktorius. Akademinės tarybos nariai. Kolegijos direkcija. Kolegijos valdymo struktūra. Fakultetai. Studijų programos. Bendrabučiai. Ištęstinės studijos ...
Pedagogikos referatai, Referatas, 17 puslapių
2013 03 08
Praktikos darbas Utenos Autobusų parkas
Įvadas. UAB „Utenos autobusų parkas“ veiklos pristatymas. Apskaitos ir finansų skyriaus veikla. Transporto skyrius. Personalas. Rinkos analizė ir konkurencija. UAB „Utenos autobusų parkas“ SSGG analizė. Svarbiausi sektoriaus veiklą ...
Logistikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 12 puslapių
2014 10 16
Tarptautinių įmonių finansai „Utenos trikotažas“
Trumpa įmonės istorija Veikla ir veiklos rūšys Rinka ir pardavimai Konkurentai Reklama. Trumpa įmonės istorija. 1967m. liepos 25 dieną įkurta AB “Utenos trikotažas”. 1994m. gruodžio 6 d. AB „Utenos trikotažas” įregistruota ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 14 puslapių
2017 04 05
Utenos gyventojų nuomonės apie vestuvių organizavimą Utenoje analizė
Vestuvių organizavimo sąvokos. Utenos apskrityje viestuvių organizavimo paslaugų tiekėjai. Renginių organizatorė – kristina kaikarienė. Utenos miesto gyventojų nuomonės apie vestuvių organizavimo įmonės tyrimas. Anketos rezultatai. ...
Ekonomikos tyrimai, Tyrimas, 15 puslapių
2015 11 07
Trakto Sankt Peterburgas - Varšuva įtaka turizmo vystymui Utenos rajone
Santrauka. Summary. Įvadas. Turizmo vystymo teoriniai aspektai. Turizmo samprata ir turizmo vystymo nauda. Turizmo rūšys ir turizmo struktūra. Turizmo plėtrą įtakojantys veiksniai. Turizmo vystymo utenos rajone analizė. Utenos rajono turizmo ...
Turizmo diplominiai darbai, Diplominis darbas, 70 puslapių
2015 12 09
Ab „Utenos trikotažas“ įmonės veiklos rezultatų ir juos įtakojančių veiksnių analizė
Įvadas. AB „Utenos trikotažas“ įmonės charakteristika. AB „UTENOS TRIKOTAŽAS“ finansinių ataskaitų ir finansinių santykinių rodiklių analizė. Balanso straipsnių horizontali analizė. Balanso straipsnių vertikali analizė. ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 29 puslapiai
2014 03 16
Gamybos proceso organizavimas ir gamybos technologija AB Utenos trikotažas
Kursinio darbo užduotis. Įvadas. Gamybos proceso organizavimo analizė teoriniu aspektu. Gamybos samprata. Gamybos proceso organizavimas. Gamybos proceso technologijos. Ab ,, utenos trikotažas“ gamybos proceso organizavimo apžvalga. AB ,, ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 43 puslapiai
2016 04 04
×