Dirvozemio nasumo balo nustatymas

300 dokumentų
Dirvožemio tankumo, laidumo ir drėgmės kiekio nustatymas
Dirvožemio tankumo, laidumo ir drėgmės kiekio nustatymas. Bandymas. Drėgmės kiekio dirvožemyje nustatymas. Bandymas. Dirvožemio tankio nustatymas. Bandymas. Dirvožemio laidumo nustatymas. Bandymas. Dirvožemio tipo nustatymas pagal ...
Žemės ūkio referatai, Referatas, 7 puslapiai
2013 06 26
Statistinė egzaminų vidurkių analizė
Vidutinių dydžių skaičiavimai. 85 balo. 27 balo. 91 balo. 75 balo. Sklaidos rodikliai. Koreliacinio ryšio nustatymas. Teorinės regresijos lygtis. Priedas požymis xi. Dažnis fi. Svertinis vidurkis. Vidutinis kvadratinis nuokrypis. Sklaidos ...
Statistikos analizės, Analizė, 11 puslapių
2015 11 27
Aplinkos monitoringo praktikos ataskaita
Įvadas. Tumpas įmonės aprašymas. Dirvožemio monitoringo tikslas ir uždaviniai. Stebimi parametrai. Stebėjimų vietų skaičius ir jų išdėstymas. Stebėjimų periodiškumas. Metodai ir procedūros. Vertinimo kriterijai. Duomenų ir ...
Aplinkos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 22 puslapiai
2013 05 01
Dirvožemio mechaninės sudėties ir poringumo nustatymas
Dirvožemio mechaninės sudėties ir poringumo nustatymas. Darbo tikslai. Nustatyti duoto dirvožemio ėminio poringumą ir poringumo koeficientą. Nustatyti duoto dirvožemio ėminio mechaninę sudėtį jį frakcionuojant įvairaus akučių dydžio ...
Chemijos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 6 puslapiai
2014 10 04
Dirvožemio tarša
Įvadas. Žemės ūkis. Pramonė. Autotransportas. Gyvenamieji rajonai. Branduolinės atliekos. Koks dirvožemio taršos poveikis. Dirvožemio erozija. Žaliosios trąšos. Tyrimas. Dirvožemio pH nustatymas. Kaip mažinti dirvožemio taršą. ...
Chemijos referatai, Referatas, 17 puslapių
2014 03 31
Vandens ir dirvožemio pH nustatymas laboratorinis
Vandens ir dirvožemio pH nustatymas. Darbo tikslas Susipažinti su pH nustatymo būdais, nustatyti tiriamųjų tirpalų pH, susipažinti su dirvožemio pH nustatymo būdais, nustatyti tiriamojo dirvožemio pH. Darbo priemonės. Teorinė dalis. ...
Chemijos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 3 puslapiai
2014 04 27
Dirvožemio tirpalas
Įvadas. Dirvožemis, jo reikšmė. Dirvodara, jos procesas. Dirvožemio fazės. Dirvožemio sudėtis. Dirvožemio cheminė sudėtis. Dirvožemio mechaninė sudėtis. Dirvožemio tirpalas. Dirvožemio sorbcija. Dirvožemio koncentracija. Dirvožemio ...
Aplinkos referatai, Referatas, 21 puslapis
2014 03 10
Vandens ir dirvožemio ph nustatymas
Vandens ir dirvožemio ph nustatymas. Darbo tikslai. Susipažinti su pH nustatymo būdais. Nustatyti tiriamųjų tirpalų pH. Susipažinti su dirvožemio pH nustatymo būdais. Nustatyti tiriamojo dirvožemio pH. Teorinė dalis. Įvairių vandeninių ...
Chemijos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 4 puslapiai
2013 11 03
Dirvožemiai skaidrės
Dirvožemiai. Dirvožemis. Dirvožemio fizinės savybės. Dirvožemio mechaninės savybės. Dirvožemio sudedamosios dalys. Dirvožemio rūgštingumas. Dirvožemio mechaninė sudėtis. Dirvožemio erozija. Žmogaus veiklos padariniai ...
Žemės ūkio skaidrės, Skaidrės, 18 puslapių
2016 05 23
Dirvožemio nualinimo priežastys ir pasekmės
Įvadas. Dirvožemio būklė lietuvoje. Dirvožemio tarša. Dirvos degradacija ir erozija. Dirvožemio rūgštėjimas. Dirvožemio druskėjimas. Dirvožemio slėgimas. Dirvožemio derlingumo didinimas. Išvados. Literatūra.
Žemės ūkio referatai, Referatas, 15 puslapių
2013 03 09
Geologijos špera (3)
Dirvotyros raida pasaulyje ir Lietuvoje? Dirvotyros veiksniai augalija-gyvūnija? Dirvodaros/procesai jaurėjimas? Dirvožemio organinė dalis ir jos formavimasis? Dirvožemių genetinių horizontų susidarymas? Žemės forma, parametrai, vidaus ...
Geologijos šperos, Špera, 2 puslapiai
2013 12 19
Kaimo plėtros žemėtvarkos projektas. Ūkininko ūkio sodybos vietos formavimui
Įvadas. Esamos būklės analizė. Žemės sklypui specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų nustatymas. Pažyma apie ūkininkų ūkių žemės naudojimą. Pažyma apie ūkininkų ūkius, sugrupuotus pagal naudojamų ( deklaruotų) žemės ...
Žemėtvarkos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 24 puslapiai
2015 10 05
Dirvožemio tyrimas
Pirmas namų darbas „ Dirvožemio tyrimas “ Dirvožemis. Kodėl reikia išsitirti dirvožemį. Agrocheminis dirvožemio tyrimas. Dirvožemio pH tyrimas. Pagal mainų potencialųjį rūgštumą , reiškiamą simboliu pHKCL Lietuvos ...
Ekologijos namų darbai, Namų darbas, 6 puslapiai
2016 02 16
Aiškinamasis raštas. Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos. Sodybos vietos parinkimo nustatymo veiksniai. Kelių tinklo išdestymas. Dirvožemio analizė. Dirvožemio našumo balas. Dirvožemio granuliometrinė sudėtis. ...
Žemėtvarkos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 16 puslapių
2016 11 14
Dirvožemio gyvieji organizmai
Įvadas. Bendros žinios apie dirvožemį. Gyvieji dirvožemio organizmai. Dirvožemio mikroflora. Dirvožemio mikrofauna. Dirvožemio mezofauna. Dirvožemio makrofauna. Dirvožemio megafauna. Išvados. Literatūros sąrašas.
Aplinkos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 17 puslapių
2013 10 24
Dirvožemis. Morfologinė sandara
Lietuvos dirvodarinės uolienos ir jų medžiagos. Karbonatai. Dirvožemio drėkinimo būdai ir gruntinio vandens gylis. Morfologinė dirvožemio sandara. Dirvožemio horizontai ir sluoksniai. Dirvožemio profilis. Dirvožemio spalva. ...
Geodezijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 8 puslapiai
2012 05 23
Dirvožemio tarša pristatymas
Dirvožemio Tarša. Dirvožemis. Dirvožemio cheminė sudėtis. Dirvožemio taršos šaltiniai. Patvarieji organiniai teršalai (POT). Žemės ūkis ir dirvožemio tarša. O ką naudoti vietoj pesticidų? Pramonė ir dirvožemio tarša. Sunkiųjų ...
Biologijos skaidrės, Skaidrės, 18 puslapių
2014 03 06
Dirvožemis savarankiškas darbas
Įvadas. Dirvožemis. Dirvožemio formavimasis. Dirvožemio profilis. Dirvožemio komponentai. Tekstūra ir struktūra. Dirvožemiai tipai. Pagrindinės dirvožemio funkcijos. Dirvožemio tarša. Taršos poveikis dirvožemiui. Dirvožemio ...
Geografijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 16 puslapių
2017 04 18
Agrochemijos ataskaita Išvyka į agrocheminių tyrimų laboratoriją
Įvadas. Įmonės pristatymas. Įmonės veiklos sritys. Dirvožemio ėminių paėmimas lauke ir jo kelias iki laboratorijos. Dirvožemio tyrimai atliekami analitiniame skyriuje. Dirvožemio rūgštumo ir vienodai tręšiamų laukų žemėlapiai. ...
Žemės ūkio praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 13 puslapių
2016 04 01
Agrocheminių tyrimų laboratorija Savarankiškas
Įmonės pristatymas. Dirvožemio ėminių paėmimas lauke ir jo kelias iki labaratorijos Dirvožemio tyrimai atliekami analitiniame skyriuje. Dirvožemio rūgštėjimo problemos. Kalkinimo reikalingumas. NPK ir mikroelementų nustatymas ir ...
Žemės ūkio savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 9 puslapiai
2017 03 27
Dirvožemio sudėtis
Įvadas. Dirvožemio fazinė sudėtis. Dirvožemio mechaninė sudėtis. Dirvožemio mechaninių elementų klasifikacija. Dirvožemio granuliometrinė sudėtis. Granuliometrinės dirvožemio sudėties klasifikacijos. Granuliometrinės dirvožemio ...
Žemės ūkio referatai, Referatas, 10 puslapių
2013 12 06
Skaidrės apie dirvožemį
Dirvožemis. Kas yra dirvožemis?. Dirvožemio sandara. Dirvožemio savybės. Dirvožemio fizinės savybės. Dirvožemio savybės. Dirvožemio rūgštingumas. Dirvožemio savybės. Dirvožemio sorbcija. Lietuvos dirvožemiai. Dirvos erozija. Dirvos ...
Aplinkos aprašymai, Aprašymas, 16 puslapių
2013 06 09
Dirvožemio teršalai
Dirvožemio teršalai. Dirvožemis ir jo savybės. Dirvožemio reikšmė. Pagrindiniai dirvožemio taršos šaltiniai. Kaip užteršiamas dirvožemis. Užteršto dirvožemio įtaka. Dirvožemio erozija. Kas kelia dirvožemio eroziją ? Kaip ...
Chemijos skaidrės, Skaidrės, 18 puslapių
2015 03 08
Aplinkos taršos prevencija laboratoriniai darbai
Saulės šviesos intensyvumo tyrimai ir energetinis potencialo įvertinimas. Elektros energijos vartojimo ir jo mažinimo tyrimai. Atliekų kokybinių ir kiekybinių charakteristikų nustatymas. Dirvožemio mechaninės sudėties ir poringumo ...
Aplinkos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 24 puslapiai
2015 01 03
Darbo našumo įtaka darbo užmokesčio dydžiui
Įvadas. Darbo našumo ir darbo užmokesčio teoriniai aspektai. Darbo našumo samprata. Darbo užmokesčio samprata. Darbo užmokestį lemiantys veiksniai. Darbo našumo įtakos darbo užmokesčio dydžiui analizė. Darbo našumo poveikis darbo ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 19 puslapių
2014 02 11
Dirvožemis projektas
Dirvožemis. Kas yra dirvožemis? Dirvožemio cheminė sudėtis. Dirvožemio reikšmė. Kas teršia dirvožemį? Koks dirvožemio taršos poveikis? Kaip mažinti dirvožemio taršą? Dirvožemio slėgimo problemos. Dirvožemio slėgimo problemų ...
Geografijos skaidrės, Skaidrės, 21 puslapis
2017 03 15
Dirvožemio apsauga
Bendros žinios apie dirvožemį. Dirvožemio tarša. Dirvožemio naikinimas. Dirvožemio erozija ir apsauga nuo jos. Pažeisto dirvožemio rekultivacija. Kenksmingų cheminių medžiagų higieninis normavimas dirvožemyje. Ekologinio žemės ūkio ...
Žemės ūkio referatai, Referatas, 44 puslapiai
2011 03 22
Dirvožemis ir jo tarša
Dirvožemis ir jo tarša. Įvadas. Dirvožemis ir jo savybės. Dirvožemio tarša. Dirvožemio biota. Dirvožemio erozija. Dirvožemio degradacija. Dirvožemio naikinimas. Dirvožemio poveikis žmogaus sveikatai. Ekologinė žemdirbystė. Šiaulių ...
Aplinkos konspektai, Konspektas, 9 puslapiai
2013 03 11
Darbo našumas ir jo didinimo priemonės
Įvadas. Darbo našumo analizė. Darbo našumas ir jo reikšmė. Darbo našumo rodikliai. Darbo našumo apskaičiavimo metodas. Darbo našumo didinimo priemonės. Įšvados. Literatūra ir šaltiniai.
Ekonomikos analizės, Analizė, 10 puslapių
2014 01 03
Dirvožemis skaidrės
Dirvožemio fizinės savybės. Dirvožemio rūgštingumas:. Dirvožemio sorbcija:. Dirvožemio cheminė sudėtis. Dirvožemio vanduo:. Dirvožemio erozija.
Chemijos skaidrės, Skaidrės, 13 puslapių
2012 05 29
×