Diskusinio straipsnio rasymas

300 dokumentų
Straipsnio analizės pavyzdys
Įvadas. Roberto ostlingo straipsnio analizė. Straipsnio paralelės su lietuva ir kitomis europos šalimis. Moralės priklausomybė nuo kontrabandos. Moralės priklausomybė nuo šešėlinės ekonomikos. Prostitucijos įtaka žmonių moralei. ...
Ekonomikos analizės, Analizė, 22 puslapiai
2013 05 02
E ir ia rašymas
Įvadas. Balsių supriešakėjimas. E rašymas šaknyje. E rašymas priesagose. E rašymas galūnėse. Kiti balsės e rašymo atvejai. Ia rašymas šaknyje. Ia rašymas priesagose. Ia rašymas galūnėse. Ia rašymas dūriniuose. Išvados. ...
Lietuvių referatai, Referatas, 9 puslapiai
2013 12 21
Teksto rašymas
Teksto rašymas. Pagrindinės teksto dalys. Pasakau, apie ką kalbėsiu Kokia tema ir ką noriu pasakyti. Laiškas Straipsnis Rašinys. Teksto žanrai. Laiškas – raštiškas kreipimasis į konkretų adresatą – asmenį arba asmenų grupę. ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 14 puslapių
2014 04 29
Žodžių rašymas kartu ir atskirai
Įvadas. Sudurtinių žodžių, kilusių iš sutrumpėjusių junginių bei samplaikų, rašymas. Nesutrumpėjusių junginių bei samplaikų rašymas. Jaustukų rašymas. Kai kurių dalelyčių rašymas. Neiginio ne rašymas. Nelietuviškų dėmenų ...
Lietuvių referatai, Referatas, 7 puslapiai
2016 09 10
Straipsnio analizė
Analizuojamas straipsnis. „Apple“ ir „Samsung“ ketina susėsti prie derybų stalo. Straipsnio analizė. Literatūros sąrašas.
Vadybos analizės, Analizė, 7 puslapiai
2012 11 08
Lietuvių rašyba
Įvadas. Didžiųjų raidžių rašymas. Kabučių rašymas. Brūkšnelio rašymas. J raidės rašyba. Nelietuviškų žodžių ir dėmenų rašymas. Žodžių rašymas kartu ir atskirai. Daiktavardžio formų rašymas. Dalyvio, padalyvio, ...
Lietuvių konspektai, Konspektas, 11 puslapių
2014 09 16
Lietuvių kalbos taisyklingos rašybos projektinis darbas
Didžiųjų raidžių rašymas. Kabučių rašymas. „ oregon “. „ walbro “. „ aromatinė ”. Windows CE. Brūkšnelio rašymas. J raidės rašyba Jieškomos. Nelietuviškų žodžių ir dėmenų rašymas video. Žodžių rašymas kartu ...
Lietuvių projektai, Projektas, 11 puslapių
2016 03 30
3D spausdintuvų panaudojimas chirurgijoje ir protezavime
Mokslinio straipsnio analizė mokslinio straipsnio pavadinimas. Mokslinio straipsnio autoriai. Mokslinio straipsnio tikslas. Mokslinio straipsnio uždaviniai. Mokslinio straipsnio anotacija. Mokslinio straipsnio pagrindimas. Literatūros apžvalga.
Inžinerijos analizės, Analizė, 3 puslapiai
2015 11 02
Kaip formuluoti klausimus, diskusinio pokalbio taisyklės
Kaip formuluoti klausimus atmintinė. Koncentruoti reikalavimai klausimams. Diskusinio pokalbio taisyklės.
Lietuvių aprašymai, Aprašymas, 1 puslapis
2019 03 26
Mokslinio straipsnio „Derybos viešųjų pirkimų procese“ analizė
Mokslinio straipsnio tikslas , pagrindinė problema , naudoti tyrimo metodai. Mokslinio straipsnio problemos naujumas ir aktualumas. Svarbiausi mokslinio straipsnio tyrimai.
Finansų analizės, Analizė, 5 puslapiai
2017 06 09
Mokslinio straipsnio analizė
Įvadas. Mokslinio straipsnio tikslas, pagrindinė problema, naudoti tyrimo metodai. Mokslinio straipsnio problemos naujumas ir aktualumas. Reikšmingiausios mokslinio straipsnio mintys, tyrimai ir atradimai. Išvados. Priedai.
Vadybos analizės, Analizė, 8 puslapiai
2015 04 27
Straipsnio analizė „Žinia apie vaiko negalią ir raidos perspektyvas: tėvų patirtys”
Mokslinio straipsnio analizė. Darbą vertino. Kaunas 2018 Analizuojamo straipsnio pavadinimas. Straipsnio analizę atliko. DĖSTYMAS Tyrimo tikslas. Išvados ir pasiūlymai.
Psichologijos analizės, Analizė, 6 puslapiai
2019 03 07
Straipsnis
Straipsnis. Straipsnis - tekstas, skelbiamas laikraštyje. Probleminiai (įvairiapusiškai apmąstomos ekonominės. Probleminiai ir diskusiniai rašiniai-straipsniai labai panašūs abiejų temos nėra aksiomos. Tikslas. Teksto kūrimo priemonė. ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 19 puslapių
2017 10 31
Mokslinio straipsnio analizė recenzija
Pilnas bibliografinis aprašas. Straipsnio struktūrinės dalys. Pasirinkto straipsnio sąsajų su studijuojama studijų programa pagrindimas.
Kalbos kultūros recenzijos, Recenzija, 3 puslapiai
2017 01 12
Mokslinio straipsnio „Lietuvos gyventojų informuotumas apie ŽIV“ analizė
Turizmo ir rinkodaros katedra. Reklamos kūrimas studijų programa. Mokslinio straipsnio analizė. Mokslinio straipsnio pavadinimas. Mokslinio straipsnio autoriai.
Medicinos analizės, Analizė, 4 puslapiai
2019 11 03
Mokslinis stilius ir mokslinio darbo įforminimas
Mokslinis stilius ir mokslinio darbo įforminimas. Kalba kaip reiškinys. Jakobsono komunikacijos akto modelis. Kalbos akto funkcijos. Funkcinio stiliaus apibrėžimas. Funkcinių stilių požymiai. Funkcinių stilių sistema. Stilių normos. ...
Kalbos kultūros skaidrės, Skaidrės, 81 puslapis
2017 04 10
Kiekybinio ir kokybinio straipsnio palyginimas
Motyvai. Kiekybinis. Kokybinis. Straipsnio pavadinimas. Straipsnio autoriai. Temos aktualumas. Tikslas. Objektas. Uždaviniai. Metodika. Rezultatai. Analizė.
Kūno kultūros analizės, Analizė, 2 puslapiai
2016 08 02
Makroekonomikos straipsnio analizė
Mažiau gyventojų – „mažiau“ bedarbių. Kokias makroekonomines problemas matome? Kokios situacijos sprendimo priemonės siūlomos straipsnyje ir kokie gali būti matomi rezultatai? Kokias situacijos sprendimo priemones siūlo makroekonomikos ...
Ekonomikos analizės, Analizė, 7 puslapiai
2012 02 06
Oftalmologijos skaidrės
Mokslinio straipsnio analizė. Darbo tikslas – atlikti mokslinio straipsnio „Spalvų juslė, spalvų juslės sutrikimai, daltonizmas“ analizę. Darbo uždaviniai. Akies sandara. Mokslinio straipsnio tikslas. Mokslinio straipsnio problemos. ...
Medicinos skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2016 07 03
Straipsnio recenzija
9( 3 atsiliepimai )
Straipsnio recenzija. Aukštesniųjų klasių mokinių muzikinis-estetinis ugdymas chorine veikla. Stanislava jareckaitė. Strаipsnio pаvаdinimаs ir sаntrаukos. Įvаdаs. Tyrimo objеktаs ir mеtodаi. Rеzultаtų аptаrimаs. Išvаdos. ...
Pedagogikos recenzijos, Recenzija, 5 puslapiai
2012 05 21
Etninės kultūros raiška kaimo turizmo sodybose straipsnio analizė
Etninės kultūros raiška kaimo turizmo sodybose straipsnio analizė. Straipsnio autorius, pavadinimas ir leidinys, kuriame jis paskelbtas. Straipsnio pasirinkimo motyvai. Straipsnio tikslas. Straipsnio uždaviniai. Straipsnio struktūra. Lietuvos ...
Viešojo administravimo skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2013 12 17
Laboratorinis, mokslinio straipsnio recenzija, mokslinio tyrimo metodologija
Straipsnio recenzija. Straipsnio pavadinimas. Rankraštis. Pavadinima. Santraukos lietuvių ir anglų kalbomis. Įvadas ir literatūros analizė. Metodai. Eksperimentiniai duomenys. Rezultatų aptarimas. Išvados. Iliustracijos. Literatūros ...
Technologijų savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 2 puslapiai
2016 02 24
Kaip derėtis su melagiu?
Mokslinio straipsnio tikslas , pagrindinė problema , naudoti tyrimo metodai. Mokslinio straipsnio problemos aktualumas. Svarbiausios straipsnio pagrįstos strategijos.
Psichologijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 8 puslapiai
2019 11 25
Didžiųjų raidžių rašymas įvairių įstagų, valdymo institucijų dokumentų pavadinimuose
9( 2 atsiliepimai )
Didžiųjų raidžių rašymas įvairių įstagų, valdymo institucijų dokumentų pavadinimuose. Darbų pasiskirstymo lentelė. Įvadas. Temos aktualumas, svarbumas reikalingumas. Objektas. Darbo tikslas. Uždaviniai. Teorinė dalis. Svarbiausių ...
Raštvedybos referatai, Referatas, 10 puslapių
2016 09 08
Kaip parengti ir pristatyti mokslinį straipsnį
Kaip parengti ir pristatyti mokslinį straipsnį. Kas yra mokslinis straipsnis. Straipsnių tipai. Straipsniai ir konferencijos. Apžvalginio straipsnio vaidmuo. Straipsnio rengimo pagrindinės prielaidos arba išankstinės sąlygos. Motyvacija. ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 48 puslapiai
2017 11 02
Kalbos ir straipsnio rengimas
Įvadas. Kalbos vartojimas. Straipsnio pasirinkimas ir rengimas. Straipsnių rengimo reikalavimai. Svarbiausia kalbos paskirtis. Kalbos kultūra yra pavyzdingas ar bent tinkamas kalbos vartojimas. Kalbos kultūra siaurąja prasme. Didesni kalbos ...
Lietuvių referatai, Referatas, 9 puslapiai
2012 12 03
Serijinu laiškų rašymas
Serijinių laiškų rašymas MS Outlook. Adresatų duomenų bazės parengimas. Šablono ruošimas. Duomenų įvedimas į šabloną. Pirmasis žingsnis. Antrasis žingsnis. Trečiasis žingsnis. Ketvirtasis žingsnis. Penktasis žingsnis. Šeštasis ...
Informatikos konspektai, Konspektas, 11 puslapių
2012 05 08
Straipsnio „5–6 metų vaikų empatija ir jos ryšys su dėmesiu bei tėvų taikomu auklėjimo stiliumi“ analizė
Įvadas. Mokslinio straipsnio tikslas bei pagrindinės problemos, straipsnio autoriaus pasirinkti tyrimo metodai, raktiniai žodžiai-sąvokos. Studento samprotavimas. Mokslinio straipsnio autoriaus reikšmingiausios mintys, atlikti tyrimai ir ...
Pedagogikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 12 puslapių
2019 06 22
Mokslinio darbo recenzija
Santaupų kaupimo gyvybės draudimo būdu ypatumai. Recenzuoti pasirinktas mokslinis darbas apie santaupų kaupimo gyvybės draudimo būdu ypatumus, nes tai yra aktuali, įdomi ir neišvengiama tema: draudimas atlieka svarbų vaidmenį šalies ...
Vadybos recenzijos, Recenzija, 2 puslapiai
2012 07 23
Straipsnio rašymo patarimai
Straipsnio turinio vertinimas. Teksto struktūros ir raiškos vertinimas. Įžangoje. Pabaigoje. Patarimai. Straipsnio dėstymo pastraipos. Dažniausios klaidos.
Lietuvių pavyzdžiai, Pavyzdys, 3 puslapiai
2013 12 04
Darbuotojo gerovė ir pozityvi darbo aplinka: integruotas teorinis modelis
Mokslinio straipsnio šaltinis. Straipsnio publikavimo metai. Straipsnio struktūrinės dalys. Pateikti du skirtingus citavimo pavyzdžius iš teksto. Kaip Jūsų pasirinktas straipsnis siejasi su studijuojama studijų programa.
Psichologijos analizės, Analizė, 2 puslapiai
2017 10 19
Mokslinio straispnio pristatymas
Mokslinio straipsnio tikslas. Moksliniame straipsnyje naudojami metodai. Apklausos eiga su moksleiviais. Apklausos eiga tiriant suaugusiųjų gyvenseną. Moksliniame straipsnyje iškelti uždaviniai. Gauti rezultatai. Išvada. Naudota literatūra.
Sociologijos skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2012 11 19
Profesinė technologinė praktika UAB „Rivona“ (Alytaus pieninės padalinyje)
UAB „ Rivona “- Alytaus pieninės padalinio charakteristika. Maisto technologijų reglamentavimas žaliavos , medžiagos ir technologinė įranga. Straipsnis. Straipsnio pakeitimas Pakeisti 2 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip. ...
Maisto technologijos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 13 puslapių
2019 03 27
Įstaigos duomenų rekvizitas
Dokumentų valdymo projektinis darbas. Įvadas. Kas sudaro įstaigos duomenų rekvizitą? Įstaigos duomenų rašymas pagal reikalavimus. Telefono ryšio numerio rašymo rekomendacijos. Adresų rašymas. Elektroninis paštas. Lietuviškų kabučių ...
Raštvedybos referatai, Referatas, 13 puslapių
2013 09 02
Įstaigos dokumentų rekvizitai
Įvadas. Įstaigos duomenų rekvizito rašymas. Įstaigos duomenų rašymo reikalavimai. Adreso rašymas. Adreso išdėstymas. Adreso trumpinimas. Telefono ir fakso numerio rašymas rekvizite. Pagrindiniai telefono ir fakso numerių simboliai. ...
Raštvedybos projektai, Projektas, 14 puslapių
2015 12 03
Konstitucinio straipsnio keitimo siūlymai
Konstitucinio straipsnio keitimo siūlymai. Lietuvos Respublikos 1922 metais priimtoje Konstitucijoje, III skirsnio 39 straipsnio pirma dalis teigia Valstybė globoja šeimas, auginančias ir auklėjančias vaikus namuose, įstatymo nustatyta ...
Teisės namų darbai, Namų darbas, 2 puslapiai
2018 04 27
×