Dnb banko veiklos analizė

300 dokumentų
Swedbank banko veiklos finansinė analizė
Įvadas. Ab ,,swedbank“ banko charakteristika. Ab „swedbank“ banko veiklos finasinė analizė. AB ,,Swedbank” banko vertikalioji analizė. AB ,,Swedbank” banko horizontalioji analizė. AB ,,Swedbank” banko santykinių rodiklių analizė. ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 57 puslapiai
2013 12 09
Banko veiklos analizė
Įvadas. Balanso horizontali analizė. Balanso nuosavybės ir įsipareigojimų vertikali analizė. Atskirų pelno rodiklių pokytis per metus. Atskirų pelningumo rodiklių paskaičiavimas. Išvados. Literatūra. Priedai.
Ekonomikos analizės, Analizė, 15 puslapių
Šiaulių bankas veiklos finansinė analizė
Įvadas. Komerciniai bankai ir jų pagrindinės paslaugos. Finansų analizės reikšmė ir esmė. Finansų analizės tikslai. Finansų analizės atlikimo šaltiniai. Finansų analizės atlikimo būdai. Ab „šiaulių banko“ veiklos ...
Bankininkystės referatai, Referatas, 18 puslapių
2015 05 29
DNB banko dokumentų valdymo analizė
Įvadas. Akcinės bendrovės dnb banko pristatymas. AB „DNB“ banko juridinis statusas. AB DNB banko veiklos sritis. AB DNB banko valdyba. Ab dnb banko dokumentų valdymo sistema. AB DNB banko dokumentų valdymo organizavimas. Dokumentų ...
Raštvedybos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 12 puslapių
2016 04 13
Lietuvos bankų indėlių analizė
Įvadas. Indėlis. Banko indėlio sutartis. Banko indėlio sutarties šalys. Banko indėlio sutarties forma ir esminės sutarties sąlygos. Indėlių rūšys. Terminuotasis indėlis. Kaupiamasis indėlis. Einamasis indėlis. Indėlių draudimas. ...
Bankininkystės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 23 puslapiai
2016 05 11
AB „SEB“ banko pelno - nuostolio ataskaitos analizė projektas
AB „Seb“ banko pelno/nuostolio ataskaitos analizė už 2010 – 2015 m. Įvadas. AB „Seb“ bankas. AB „SEB“ banko horizontalioji 2010 – 2015 metų pelno (nuostolio) ataskaitos analizė. AB „SEB“ banko 2010-2015 metų grynojo ...
Bankininkystės skaidrės, Skaidrės, 15 puslapių
2017 10 29
Banko veiklos efektyvumo vertinimas
Įvadas. Komercinio banko veiklos efektyvumo, pelno ir rizikos vertinimo aspektai. Komercinio banko veiklos efektyvumo rodikliai ir vertinimo metodai. Pelno ir rizikos santykis komerciniuose bankuose. Pelningumo vertinimas komercinių bankų ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 25 puslapiai
2015 04 06
Ab Swedbank veiklos dinamikos analizė ir AB Linas Agro group veiklos analizė
Įvadas. Swedbank istorija. Ab ,,swedbank“ banko charakteristika. Ab „swedbank“ banko veiklos finasinė analizė. AB ,,Swedbank” banko vertikalioji analizė. Ab „linas agro group“apibūdinimas. AB ,,linas agro grup‘‘veiklos analize. ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 26 puslapiai
2015 05 27
Banko pagrindinių veiklos rodiklių analizė
Įvadas. Ab Ūkio banko pagrindinių veiklos rodiklių analizė. Ab ūkio banko grynųjų palūkanų pajamų analizė remiantis dinaminių eilučių analitiniais rodikliais. Ab ūkio banko operacinių išlaidų analizė remiantis dinaminių ...
Statistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 22 puslapiai
2012 09 23
Banko veiklos planavimas
Banko veiklos planavimas. Darbo tikslas – išanalizuoti banko veiklos planavimą. Bankai Lietuvoje. Bankas - įstaiga. Kiekvienas bankas teikia skirtingas paslaugas. Šiuo metu Lietuvoje. Banko steigimas ir veikla. Bankas steigiamas Civilinio ...
Bankininkystės skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2016 06 30
Banko finansinis tikslas ir jo įvertinimas
Banko finansinis tikslas ir jo įvertinimas. Buhalterinis ir ekonominis banko veiklos įvertinimo metodas. Banko įvertinimas investuotojo požiūriu. Banko veiklos įvertinimo rodikliai investitoriaus požiūrių.
Ekonomikos referatai, Referatas, 7 puslapiai
2012 02 23
Swedbank banko veiklos tyrimas ir analizė
Swedbank bankas estijoje. “swedbank“ ypatybės. “swedbank” vieta ir reikšmė sektoriuje. Likvidumo rizika. Operacinė rizika. Kitos rizikos. Konkurencinės aplinkos analizė. Besitęsiančios europos skolų krizės įtaka. Kaip šią ...
Finansų namų darbai, Namų darbas, 16 puslapių
2013 04 17
AB Šiaulių bankas finansinė analizė ir perspektyvos
Įvadas. Banko finansinės analizės teoriniai aspektai. Finansinės analizės samprata. Finansinės analizės rūšys, tikslai ir uždaviniai. Banko balanso ir pelno (nuostolių) ataskaitų struktūrinė ir dinaminė analizė. Banko finansinės ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 33 puslapiai
2015 01 27
Kreditavimo paslaugų fiziniams asmenims Lietuvos komerciniuose bankuose ir kredito institucijose analizė
Įvadas. Kreditavimo paslaugų fizinias asmenims Lietuvos komerciniuose bankuose ir kredito institucijose esmė ir jų teoriniai aspektai. Bankų veiklos esmė ir jų veiklos procesų organizavimas. Kredito institucijų veiklos esmė ir jų ...
Bankininkystės referatai, Referatas, 23 puslapiai
2017 12 13
Europos centrinio banko veikla – Lietuvos dujos finansų pagrindu
Santrauka. Įvadas. Finansinė analizė teoriniu aspektu. Europos centrinio banko veiklos analizė. Europos centrinio banko įkūrimo istorija. Europos Centrinio banko funkcijos ir uždaviniai. Europos Centrinio banko valdymas. Eurų Banknotai ir ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 25 puslapiai
2014 03 16
Profesinės praktikos ataskaita AB Seb banke
Įvadas. Įmonės pristatymas ir valdymo struktūra. Rekvizitai. SEB banko misija, vizija, vertybės. SEB veiklos kryptis. Ryšiai su klientais. Organizacinė valdymo struktūra. Seb banko ssgg analizė. Seb banko darbo tvarkos taisyklės. ...
Viešojo administravimo praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 21 puslapis
2016 11 17
SEB bankas. Ekonominių pokyčių įtaka bankinių paslaugų vartotojų elgsenai SEB banke
Įvadas. Informacijos šaltinių apžvalga. Vartotojų elgsenos samprata. Vartotojo tipų charakteristika. Vartotojų elgsenos modeliai. Vartotojų elgsena prieš ekonominius pokyčius. Vartotojų elgsena po ekonominių pokyčių. Darbo metodai ir ...
Bankininkystės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 31 puslapis
2015 05 29
Swedbank banko charakteristika ir darbo veiklos analizė
Įvadas. -Tiriamojo darbo problema, (galima hipotezė, tyrimo objektas, tikslas, uždaviniai5-Ab „swedbank“ banko charakteristika. Banko teikiamos paslaugos. AB „Swedbank“ banko teikiamų paslaugų ir produktų apibūdinimas. -Duomenų ...
Ekonomikos projektai, Projektas, 27 puslapiai
2015 05 05
Banko kreditinė veikla
Įvadas. Banko kreditinės paslaugos. Kredito samprata ir charakteristika. Fizinių asmenų kreditavimo bankuose principai ir būdai. Verslo subjektų krediavimo bankuose principai ir būdai. Kreditavimo paslaugų pelningumas. Kredito rizikos ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 45 puslapiai
2012 01 09
Atgyvenusios bankinės paslaugos
Bankininkystės paslaugos Lietuvoje xviii – xix a. Grūdų magazinai. Asignacijos kontoros. Palūkininkystė. Bankininkystės paslaugos lietuvoje xx a. Karininkų taupomosios skolinamosios kasos. Veiklos principai. Paskolų suteikimas. Banko ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 13 puslapių
2014 12 08
Bankų sistema Lietuvoje
Įvadas. Bankų raida lietuvoje. Lietuvos centrinis bankas. Centrinio banko veiklos tikslas. Centrinio banko funkcijos. Centrinio banko valdymas ir struktūra. Centrinio banko atskaitomybė ir informavimas apie veiklą. Paskolos. Centrinio banko ...
Bankininkystės referatai, Referatas, 10 puslapių
2015 05 29
Bankrutuojančios AB banko „Snoras“ bankroto proceso analizė bei vertinimas
Įvadas. Banko bankroto teorija. Bankų, esančių Lietuvoje, ar turinčių Lietuvos banko licenciją, funkcijos. Bankų bankrotas ir likvidavimas. Banko bankroto analizė. BAB banko „Snoras“ bankroto atvejo analizė. AB banko ,,SNORAS'' ...
Bankininkystės referatai, Referatas, 15 puslapių
2017 03 21
SEB bankas praktika
Paveikslėlių sarašas. Įvadas. Ab seb banko organizacija ir jos aplinka. AB SEB Organizacijos istorija. AB SEB Organizacinė struktūra ir valdymo organai. Veiklos pobūdis. Naudojamos programinės technologijos ir inovacijos. Veiklos planavimas ...
Bankininkystės praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 29 puslapiai
2015 05 29
SEB banko personalo valdymas
Santrauka. Įvadas. Personalo valdymo samprata. Žmogiškųjų išteklių organizavimas. Darbuotojų poreikio planavimas. Darbuotojų telkimas ir atranka. Personalo adaptacija ir ugdymas. Darbuotojų vertinimas. Motyvacija ir poveikio priemonės. Ab ...
Ekonomikos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 54 puslapiai
2012 06 25
Likvidumo rizikos analizė
Likvidumo rizikos samprata. Likvidumo rizikos šaltiniai. Banko likvidumo analizė. Likvidumo įvertinimas pagal banko balansą. Likvidumo rodikliai. Centrinio banko reikalavimai. Privalomosios atsargos.
Ekonomikos referatai, Referatas, 7 puslapiai
2012 02 29
Snoro banko nacionalizavimo bankroto atvejo analizė ir vertinimas
Įvadas. Banko bankroto teorija. Lietuvos bankų funkcijos. Bankų bankrotas ir likvidumas. Snoro banko bankroto analizė. Banko snoro nacionalizavimas. Ab banko ,,snoras’’ bankroto proceso apžvalga. Išvados. Literatūra
Bankininkystės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 19 puslapių
2015 05 29
Kredito įstaigų analizė AB „SEB“ bankas ir AB „DNB“ bankas
Įvadas. AB „Seb“ banko analizė. AB „SEB“ banko paskolų dinamika. AB „SEB“ banko grynojo pelno dinamika. AB „SEB“ banko pelningumo dinamika. AB „SEB“ banko likvidumo dinamika. AB „Dnb“ banko analizė. AB „DNB“ banko ...
Bankininkystės savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 14 puslapių
2017 12 08
Banko veiklos auditas
Įvadas. Vidaus audito organizavimas. Svarbiausios vidaus audito veiklos sritys. Vidaus audito procesas banke. Vidaus ir išorės auditas. Vidaus kontrolės sistemos elementai. Atsakomybė už vidaus kontrolės sistemą. Darbo dokumentai. ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 18 puslapių
2012 06 11
UAB Šiaulių ir Citadele bankų veiklos analizė
Įvadas. AB „šiaulių banko“ paskolų, pelno, pelingumo ir likvidumo analizė. Visi buvę klientai, sutartys perėjo naujajam bankui. Šios bankų grupės pagrindinė veikla yra Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje. American Express kredito ...
Bankininkystės savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 15 puslapių
2017 11 20
Lietuvos Banko veiklos aspektai sietini su valstybės valdymo ir administravimo sistemomis
Įvadas. Lietuvos banko pagrindinis tikslas. Lietuvos banko funkcijos. Pinigų emisijos funkcija. Užsienio atsargų valdymo politika. Valstybės iždo agento funkcija. Lietuvos banko pinigų politikos vykdymo funkcija. Kredito įstaigų ...
Viešojo administravimo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 16 puslapių
2015 05 14
×