Donelaicio metai ponai

300 dokumentų
Būrai ir ponai Donelaičio poemoje „Metai“
Būrai ir ponai Donelaičio poemoje „Metai“. Donelaičio aprašytame pasaulyje pagal luominę padėtį ponai yra iškilę aukščiau už būrus. „Metuose“ laikomasi nuomonės. Taigi „Metuose teigiama, kad „Viežlybas“ gyvenimas ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 6 puslapiai
2017 10 22
Donelaičio Metų analizė
Metų reikšmė. Metų pasaulis. Retorinė kultūra. Tvarkos ilgesys. Idealusis pasaulis. Būrai ir ponai. Būriški ir poniški valgiai. Poemos veikėjai. Pričkaus paveikslas. Pasakotojo vaidmuo. Kolektyvas ar individas. Donelaičio ...
Lietuvių analizės, Analizė, 2 puslapiai
2018 01 15
Donelaičio poema Metai analizė
Referatas donelaičio poema „ metai. Istorinis ir biografinis „ Metai “ kontekstas. Būrai ir jų darbai. Būrai ir ponai. Būrai ir svetimšaliai. Laiko ratas žmogaus gyvenimo apmąstymas. Poemos eiliavimo būdas , stilius.
Lietuvių referatai, Referatas, 6 puslapiai
2017 11 15
Būrų ir ponų santykiai poemoje Metai
Būrų ir ponų santykiai poemoje „Metai“. Tvarkos idėja. Tvarkos idėja poetiniame „Metų pasaulyje apima ir gamtą. Žmonių pasaulis,pirmiausia luominė jo tvarka. Donelaičio aprašytame pasaulyje pagal luominę padėtį ponai yra ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 9 puslapiai
2016 07 04
K. Donelaičio kūrybos savitumas
Kristijonas Donelaitis. Kūrybos savitumas. Poetas savo kūryboje mėgsta vartoti dramatiškus. Kūrinio tematika. Poemoje “Metai” yra piešiami gamtos vaizdai. Tvarkos ilgesys. Tvarkos steigėjas - krikščioniškasis Dievas. Poemoje yra ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 9 puslapiai
2018 02 20
Kristijono Donelaičio kūrinio „Metai“ konspektas
“Metai” yra pirmasis didesnės apimties grožinės lietuvių literatūros tekstas. LL Lietuvos aukštuomenė nutautėja, sulenkėja,o ML išgeveno tam tikrą pakilimą. Tautinė diskriminacija. Pietistinis judėjimas. Kristijonas donelaitis. ...
Lietuvių konspektai, Konspektas, 2 puslapiai
2018 03 19
K. Donelaitis Metai projektas
K. Donelaitis. “Metai”. Donelaičio poemos „Metai“ ištraukoje pasakotojas yra tarsi visažinis kuris kalba nešališkai. Tačiau prie džiaugsmo yra kalbama apie,,bobas sukrešusias“, kurios parodo grožio, gėrio laikinumą. Aš ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 17 puslapių
2017 11 27
Donelaitis Metai rašinys
10( 3 atsiliepimai )
Kristijono donelaičio poemoje „metai“ yra aprašytas tikras būrų gyvenimas, jo kūrinyje galime rasti visokių pamokymų. Epizoduose autorius moko būrus ūkininkauti, pataria, kaip ir kada atlikti vienus ar kitus darbus. Daug aprašoma yra ...
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 2 puslapiai
2013 03 01
Donelaitis Metai ištraukos analizė
Pasirinktos k. Donelaičio poemos “metai” ištraukos analizė. Ištrauka pasirinkta iš “žiemos rūpesčių”. Šioje ištraukoje kalba selmas. Ištraukos siužetas. Gamtos pasaulis. Žmogus. Pagrindinis objektas. Pasakotojas, jo santykis su ...
Lietuvių analizės, Analizė, 10 puslapių
2012 12 21
Metų reikšmė. Metų pasaulis
Metų reikšmė. Metų pasaulis. Retorinė kultūra. Tvarkos ilgesys. Idealusis pasaulis. Būrai ir ponai. Būriški ir poniški valgiai. Poemos veikėjai. Pričkaus paveikslas. Pasakotojo vaidmuo. Kolektyvas ar individas. Donelaičio hegzametras.
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 3 puslapiai
2010 03 03
K. Donelaičio Metų reikšmė
Nacionalinė, tautinė ir tarptautinė ,,metų” reikšmės. Išvados. Donelaičio ,,metai” yra išimtinis reiškinys europos literatūroje, nes juose nepagražintai ir konkrečiai parodytas lietuvių valstiečių, menkai paliestų civilizacijos, ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2016 06 18
Saulė, žmogus ir darbas K. Donelaičio poemoje Metai
Kristijonas donelaitis - grožinės lietuvių literatūros pradininkas. K. Donelaičio ,,metai“ nepaprastas ir įvairiopai reikšmingas mūsų literatūros faktas. Tai pirmas tokio masto, lygio bei žanro kūrinys lietuvių literatūros ...
Lietuvių analizės, Analizė, 2 puslapiai
2018 01 15
K. Donelaitis
Kristijonas Donelaitis. Svarbiausias K. Donelaičio kūrinys - poema ,, Metai ”. Poema “Metai” išversta į kelioliką pasaulio kalbų (vokiečių. Keturi metų laikai buvo tas kompozcinis pagrindas. K. Donelaičio skverelis Gumbinėje. ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 14 puslapių
2014 06 08
K. Donelaičio „Metų“ ištraukos analizė ir interpretacija
Kristijonas donelaitis – mažosios lietuvos. A. Poetas, lietuvių grožinės literatūros pradininkas, kunigas. K. Donelaičio literatūrinis palikimas yra šešios pasakėčios ir epinė poema „metai“. Poemoje didžiausios vertybės yra ...
Lietuvių interpretacijos, Interpretacija, 1 puslapis
2011 03 09
Kristijonas Donelaitis
Kristijonas donelaitis. Klausimai. Kada ir kur gyveno k. Donelaitis? Ką sukūre k. Donelaitis? Kas būdinga k. Donelaičio kūrybai? Kokia k. Donelaičio kūrybos reikšmė? Kaip įamžintas k. Donelaičio atminimas? Grožinės literatūros ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 47 puslapiai
2013 01 11
Kas yra tikėjimo metai?
Tikėjimo metai. Paskirtis yra dvasinis žadinimas ir geresnis tikėjimo supratimas. Jav vyskupų konferencijos evangelizavimo ir katechezės komisija. Pirma. Dalyvauk šventosiose mišiose. Eik išpažinties. Domėkis šventųjų gyvenimais. ...
Tikybos skaidrės, Skaidrės, 13 puslapių
2013 02 05
K.Donelaitis poema Metai
K. Donelaicio poema metai. Pilna kristijono donelaičio poema metai. Pavasario linksmybės. Vasaros darbai. Rudenio gėrybės. Žiemos rūpesčiai.
Lietuvių konspektai, Konspektas, 59 puslapiai
2013 01 16
Poetiški gamtos vaizdai K. Donelaičio poemoje „Metai“
Poetiški gamtos vaizdai K. Donelaičio poemoje „Metai”. Kristijonas Donelaitis. Tikslas. Aptarti poetiškus gamtos vaizdus K. Donelaičio poemoje „Metai”. Kristijonas donelaitis. GIMĖ Lazdynėliai. K. Donelaičio "Metai" – ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 17 puslapių
2020 02 01
Kristijonas Donelaitis skaidrės
Donelaičio gyvenimas. Donelaičio išsilavinimas. Rašytojas mėgo vartoti šiurkščius žodžius, posakius, nuolatiniai pamokymai priminė paskutinį teismą. Donelaičio kūryba. Poemos "Metai" knygos viršelis.
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2012 10 25
Donelaitis Metai. Teigiami veikėjai
Jo poema ,,metai“ yra vienas ryškiausių ir atviriausių realizmo kūrinių, kadangi jis aprašė tikrą būrų gyvenimą, buitį, nieko nepagražindamas ir neiškreipdamas. K. Donelaičio kūrinys kupinas aukštos moralės, šeimos dorybių bei ...
Lietuvių referatai, Referatas, 8 puslapiai
2012 03 10
Donelaičio Metai vertybės, veikėjai
K. Donelaičio “metai”. Tematika. DARBAS, darbštumas – dvasinė vertybė. “Viežlybieji” būrai. Tautiniai prieštaravimai. K. Donelaitis – tautinio jausmo žadintojas. (papildyti kritinę medžiagą apie tautiškumą ir pasrinkti ...
Lietuvių konspektai, Konspektas, 31 puslapis
2016 08 04
Ženklų tapatumas Kazio Bradūno ir Kristijono Donelaičio „Metai“
Ženklų tapatumas Kazio Bradūno ir Kristijono Donelaičio ,,Metai“. Literatūros kritikos darbuose pabrėžiama. Vytautas A. Jonynas , rašydamas apie knygą. Donelaičio Metai Bradūnui reiškė gyvą. „Tolminkiemio vakaro atodūsis“ ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 8 puslapiai
2017 03 15
Donelaičio poema „Metai“: kontekstai, temos, eiliavimo stilius
Įvadas. Istorinis ir biografinis poemos „Metai“ kontekstas. Poemos savitumas. Poemos pasakotojas. Poemos temos. Gamtos vaizdavimas. Būrai ir jų darbai. Būrai ir ponai. Būrai ir svetimšaliai. Laiko ratas žmogaus gyvenimo apmąstymas. ...
Lietuvių referatai, Referatas, 11 puslapių
2018 01 30
Doros tema Kristijono Donelaičio poemoje „Metai“
Doros tema K. Donelaičio poemoje „Metai“. Kaunas. Įvadas. K. Donelaičio epinė poema ,,Metai“ artima pietistinio judėjimo skelbiamoms idėjoms. Gamta – doros mokslo šaltinis. Mokydamas žmogų atskirti gėrį nuo blogio. Be to, ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2016 11 19
Donelaitis skaidrės (2)
Kristijonas donelaitis. Kada ir kur gyveno K. Donelaitis? Ką sukūre K. Donelaitis? Kas būdinga K. Donelaičio kūrybai? Kokia K. Donelaičio kūrybos reikšmė? Kaip įamžintas K. Donelaičio atminimas? Apie ką pasakojama poemoje “Metai”? ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 47 puslapiai
2013 11 07
Skaidrės apie Donelaitį
Kristijonas Donelaitis. Gyvenęs xviii a. Viduryje mažojoje lietuvoje. Lietuvių grožinės literatūros pradininku. Iškiliausias donelaičio kūrinys epinė poema ,,metai”. Poema apie keturis metų laikus. Poemą sudaro keturios dalys. Būrai. ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 22 puslapiai
2013 02 06
Kristijonas Donelaitis Metai skaidrės
K. Donelaičio ,,Metų” kūrinio tematika. Mažosios lietuvos būrų buitis ir pasaulėžiūra. Poemai būdinga svarbiausia meninė ypatybė. Pagrindžiamas lietuvio lygiateisiškumas. Kūrinio stilius. ,,Metams’’ būdingi keli stiliai. ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2013 01 24
Kristijonas Donelaitis skaidrės (6)
Kristijonas Donelaitis. 1714-1780 metai. K. Donelaičio šeima. Mokslas. 1740m. Vasarą baigė universitetą ir buvo paskirtas Stalupėnų mokyklos antruoju mokytoju bei paskirtas kantoriumi. Tolminkiemio bažnyčios vidus. Manoma, kad čia K. ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 23 puslapiai
2018 01 08
Kristijono Donelaičio epinės poemos „Metai“ analizė
Kristijonas Donelaitis. Epinę poema „Metai“. Jo poema buvo. Metai“. Kristijono Donelaičio „Metuose“. Didaktikos pavyzdžių. Visame kūrinyje galime matyti visokiausių pamokslų. Rašoma kaip nedera valgyti.
Lietuvių analizės, Analizė, 1 puslapis
2018 03 11
Didaktika Donelaičio „Metuose“
XVIII amžiuje, visoje Europoje kilo švietimo sąjūdis. Lietuva buvo ne išimtis. Būtent tuo metu Mažojoje Lietuvoje buvo parašyta pirmoji lietuviška grožinė didaktinė poema K. Donelaičio „Metai“. Joje autorius, liuteronų ...
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 1 puslapis
2014 01 22
Kristijonas Donelaitis poema „Metai“ Būrai ir ponai
Kristijonas Donelaitis poema „Metai“. Būrai ir ponai. Būrai. Ištraukos apie būrus tematika. Gerojo pono paveikslas. Ponų bendravimas su būrais. Pričkaus apsilankymas dvare. Dvaro virtuvė - pragaras. Pričkaus požiūris į ponų ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 14 puslapių
2017 11 07
Kristijono Donelaičio poemos „Metai“ konspektas
Kristijono Donelaičio poema „Metai“ - konspektas. Kontekstas. Tema. Poemos ‚,Metai‘‘ yra keturios dalys. Veikėjai. Siužetas. Gamtos poveikis. Rašinio temos.
Lietuvių konspektai, Konspektas, 2 puslapiai
2018 05 29
Lietuviai ir kitataučiai K.Donelaičio poemoje Metai
Lietuviai ir kitataučiai k. Donelaičio kūrinyje „metai“. Apie lietuvius poemoje kalbama. Iškeliama lietuvio valstiečio gyvenimo vertė, apgailestaujant prisimenami laikai, kai lietuviai gyveno vien tik tarp savųjų. Poemoje k. Donelaitis ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2013 02 09
Donelaičio „Metai“ siužetas
Donelaičio „Metai“ siužetas. Pavasario linksmybės. Vasaros darbai. Rudenio gėrybės. Žiemos rūpesčiai.
Lietuvių analizės, Analizė, 3 puslapiai
2018 11 20
Kristijonas Donelaitis skaidrės (3)
Kristijonas Donelaitis. “Metai”. Gimė 1714 m. sausio 1 d. Lazdynėlių kaime netoli Gumbinės (dabar Rusijos Kaliningrado sritis, Gusevas). K. Donelaičio tėvas mirė labai anksti. Paauglystėje K. Donelaitis atvyko į Karaliaučių. Įgijo ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 13 puslapių
2016 10 04
Donelaitis Metai testas
Kristijonas donelaitis „metai‟. Testas. Kelintais metais mažąją lietuvą nusiaubė maras? Kiek metų sukaktų kristijonui donelaičiui 2014 metais? Kur gimė k. Donelaitis? Apibūdinkite pietistų judėjimą mažojoje lietuvoje. Kokioje ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 23 puslapiai
2013 12 03
×
125 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo