Donelaicio metai svietimo epochos kurinys

300 dokumentų
Švietimo epochos apibendrinimas Donelaičio didaktinė poema „Metai“
Švietimo epochos apibendrinimas. Donelaičio didaktinė poema ,,Metai“. Poemos ,,Metai“Kontekstai. Jums tai gali padėti - aliuzijos į kontekstus. Poemos laikas, vieta, veikėjai, jų santykiai, problematika, temos, vertybės. Apie tai irgi ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 21 puslapis
2017 03 06
Donelaitis ir jo poema Metai
Kristijonas donelaitis. Vienas įžymiausių lietuvių rašytojų, grožinės literatūros pradininkas, padėjęs pagrindus realistinei krypčiai. Gimtosios kalbos saugojimas. Donelaitis laikomas lietuviškuoju homeru. Darbštumas ir išsilavinimas. ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 14 puslapių
2013 05 27
K. Donelaitis
Kristijonas Donelaitis. Svarbiausias K. Donelaičio kūrinys - poema ,, Metai ”. Poema “Metai” išversta į kelioliką pasaulio kalbų (vokiečių. Keturi metų laikai buvo tas kompozcinis pagrindas. K. Donelaičio skverelis Gumbinėje. ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 14 puslapių
2014 06 08
Švietimo epocha konspektas
Švietimo epochos literatūros bruožai. Švietimo epochos idėjos. Kas yra „Audros ir veržimosi“ sąjūdis? Apibūdinkite plačiau. Kodėl Švietimo epochos metu taip išpopuliarėjo proza? Prozos kūrinių pavyzdžiai. Kokiais būdais buvo ...
Filosofijos konspektai, Konspektas, 3 puslapiai
2015 01 29
Saulė, žmogus ir darbas K. Donelaičio poemoje Metai
Kristijonas donelaitis - grožinės lietuvių literatūros pradininkas. K. Donelaičio ,,metai“ nepaprastas ir įvairiopai reikšmingas mūsų literatūros faktas. Tai pirmas tokio masto, lygio bei žanro kūrinys lietuvių literatūros ...
Lietuvių analizės, Analizė, 2 puslapiai
2018 01 15
Kristijonas Donelaitis
Kristijonas donelaitis. Klausimai. Kada ir kur gyveno k. Donelaitis? Ką sukūre k. Donelaitis? Kas būdinga k. Donelaičio kūrybai? Kokia k. Donelaičio kūrybos reikšmė? Kaip įamžintas k. Donelaičio atminimas? Grožinės literatūros ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 47 puslapiai
2013 01 11
Iškiliausi švietimo epochos veikėjai Lietuvoje
Įvadas. Vyskupas i. J. Masalskis. Kiprijonas lukauskis. Motiejus valančius. Simonas daukantas. Jeronimas stroinovskis. Stanislovas bonifacas jundzilas. Mykolas pranciškus karpavičius. Kristijonas donelaitis. Išvados. Naudota literatūra.
Lietuvių referatai, Referatas, 9 puslapiai
2012 03 26
Donelaitis Metai. Teigiami veikėjai
Jo poema ,,metai“ yra vienas ryškiausių ir atviriausių realizmo kūrinių, kadangi jis aprašė tikrą būrų gyvenimą, buitį, nieko nepagražindamas ir neiškreipdamas. K. Donelaičio kūrinys kupinas aukštos moralės, šeimos dorybių bei ...
Lietuvių referatai, Referatas, 8 puslapiai
2012 03 10
Skaidrės apie Donelaitį
Kristijonas Donelaitis. Gyvenęs xviii a. Viduryje mažojoje lietuvoje. Lietuvių grožinės literatūros pradininku. Iškiliausias donelaičio kūrinys epinė poema ,,metai”. Poema apie keturis metų laikus. Poemą sudaro keturios dalys. Būrai. ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 22 puslapiai
2013 02 06
Donelaitis Metai rašinys
10( 3 atsiliepimai )
Kristijono donelaičio poemoje „metai“ yra aprašytas tikras būrų gyvenimas, jo kūrinyje galime rasti visokių pamokymų. Epizoduose autorius moko būrus ūkininkauti, pataria, kaip ir kada atlikti vienus ar kitus darbus. Daug aprašoma yra ...
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 2 puslapiai
2013 03 01
Donelaitis Metai ištraukos analizė
Pasirinktos k. Donelaičio poemos “metai” ištraukos analizė. Ištrauka pasirinkta iš “žiemos rūpesčių”. Šioje ištraukoje kalba selmas. Ištraukos siužetas. Gamtos pasaulis. Žmogus. Pagrindinis objektas. Pasakotojas, jo santykis su ...
Lietuvių analizės, Analizė, 10 puslapių
2012 12 21
Kristijonas Donelaitis skaidrės (3)
Kristijonas Donelaitis. “Metai”. Gimė 1714 m. sausio 1 d. Lazdynėlių kaime netoli Gumbinės (dabar Rusijos Kaliningrado sritis, Gusevas). K. Donelaičio tėvas mirė labai anksti. Paauglystėje K. Donelaitis atvyko į Karaliaučių. Įgijo ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 13 puslapių
2016 10 04
Švietimo epocha pristatymas
Švietimo epocha. Švietimo amžius ( xviii a. ). Europos civilizacijos istorijos periodas. Lietuvos kultūros istorijos periodas. Radikalių socialinių permainų laikas. Švietimo epochai būdingi bruožai. Žmonių lygybės idėja. Tobulėjimo ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 16 puslapių
2013 01 28
K. Donelaičio Metų reikšmė
Nacionalinė, tautinė ir tarptautinė ,,metų” reikšmės. Išvados. Donelaičio ,,metai” yra išimtinis reiškinys europos literatūroje, nes juose nepagražintai ir konkrečiai parodytas lietuvių valstiečių, menkai paliestų civilizacijos, ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2016 06 18
Donelaičio Metų analizė
Metų reikšmė. Metų pasaulis. Retorinė kultūra. Tvarkos ilgesys. Idealusis pasaulis. Būrai ir ponai. Būriški ir poniški valgiai. Poemos veikėjai. Pričkaus paveikslas. Pasakotojo vaidmuo. Kolektyvas ar individas. Donelaičio ...
Lietuvių analizės, Analizė, 2 puslapiai
2018 01 15
Apšvietos epocha skaidrės
Raštijos pradžia lietuvoje. Martynas mažvydas. Švietimo epocha. Švietimo epochos bruožai. Kristijonas donelaitis. Poema “metai”. Kūrybos bruožai. Kontekstai. Religinis. Ištrauka iš poemos “Metai”.
Istorijos skaidrės, Skaidrės, 17 puslapių
2013 10 13
K. Donelaičio Metai dalies Pavasario linksmybės interpretacija
Kristijonas donelaitis - vienas originaliausių švietimo epochos europos rašytojų, lietuvių nacionalinės literatūros pradininkas. Gimė. 1714 m. sausį. Lazdynėlių kaime, netoli gumbinės. Laisvalaikiu rašė eiles lietuvių ir vokiečių ...
Lietuvių interpretacijos, Interpretacija, 1 puslapis
2011 01 19
Švietimo amžiaus epocha
Švietimo amžius XVII a. pab. XVIII a. Europoje ir Šiaurės Amerikoje kilęs visuomeninis kultūrinis. Apšvieta Epochos pavadinimas nurodo. Švietimo amžiaus pradžios priežastys Filosofai kaip Džono-Loko. Švietimo amžiaus idėjos ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 23 puslapiai
2018 05 03
K. Donelaičio „Metų“ ištraukos analizė ir interpretacija
Kristijonas donelaitis – mažosios lietuvos. A. Poetas, lietuvių grožinės literatūros pradininkas, kunigas. K. Donelaičio literatūrinis palikimas yra šešios pasakėčios ir epinė poema „metai“. Poemoje didžiausios vertybės yra ...
Lietuvių interpretacijos, Interpretacija, 1 puslapis
2011 03 09
Donelaičio „Metai“ - pirmasis lietuvių grožinės literatūros kūrinys
Donelaičio „Metai“ — pirmasis lietuvių grožinės literatūros kūrinys.
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 1 puslapis
2020 01 10
Kas yra tikėjimo metai?
Tikėjimo metai. Paskirtis yra dvasinis žadinimas ir geresnis tikėjimo supratimas. Jav vyskupų konferencijos evangelizavimo ir katechezės komisija. Pirma. Dalyvauk šventosiose mišiose. Eik išpažinties. Domėkis šventųjų gyvenimais. ...
Tikybos skaidrės, Skaidrės, 13 puslapių
2013 02 05
K.Donelaitis poema Metai
K. Donelaicio poema metai. Pilna kristijono donelaičio poema metai. Pavasario linksmybės. Vasaros darbai. Rudenio gėrybės. Žiemos rūpesčiai.
Lietuvių konspektai, Konspektas, 59 puslapiai
2013 01 16
Kristijono Donelaičio gyvenimas ir kūryba
Kristijono donelaičio gyvenimas ir kūryba. Kristijonas Donelaitis gimė. Kristijonas Donelaitis 1714 –. 1740-1742m. buvo Stalupėnų mokyklos muzikos mokytojas ir choro vedėjas. Stalupėnų mokykla. Donelaičio kūryba. Laisvalaikiu jis ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2016 07 05
Poetiški gamtos vaizdai K. Donelaičio poemoje „Metai“
Poetiški gamtos vaizdai K. Donelaičio poemoje „Metai”. Kristijonas Donelaitis. Tikslas. Aptarti poetiškus gamtos vaizdus K. Donelaičio poemoje „Metai”. Kristijonas donelaitis. GIMĖ Lazdynėliai. K. Donelaičio "Metai" – ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 17 puslapių
2020 02 01
Literatūros epochos: autorius ir kūrinys
Literatūros epochos. O. Antika VIII a. Pr. Kr. – V a. O. Viduramžiai V a. – XV a. O. Renesansas XV – XVI a. O. Barokas XVI – XVII a. O. Klasicizmas XVI – XVII a. O. Švietimo amžius XVIII a. O. Romantizmas XVIII a. Antroji pusė.
Lietuvių konspektai, Konspektas, 2 puslapiai
2019 01 07
Kristijonas Donelaitis skaidrės
Donelaičio gyvenimas. Donelaičio išsilavinimas. Rašytojas mėgo vartoti šiurkščius žodžius, posakius, nuolatiniai pamokymai priminė paskutinį teismą. Donelaičio kūryba. Poemos "Metai" knygos viršelis.
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2012 10 25
Donelaitis
Kristijonas Donelaitis – didis mažosios Lietuvos dainius, ne tik padėjęs pamatus grožinei lietuvių literatūrai, bet ir padaręs didelį indėlį į Lietuvos istoriją. Žymiausias pasaulietinės literatūros pradininko Lietuvoje K. ...
Lietuvių referatai, Referatas, 3 puslapiai
2010 03 03
Donelaičio Metai vertybės, veikėjai
K. Donelaičio “metai”. Tematika. DARBAS, darbštumas – dvasinė vertybė. “Viežlybieji” būrai. Tautiniai prieštaravimai. K. Donelaitis – tautinio jausmo žadintojas. (papildyti kritinę medžiagą apie tautiškumą ir pasrinkti ...
Lietuvių konspektai, Konspektas, 31 puslapis
2016 08 04
Ženklų tapatumas Kazio Bradūno ir Kristijono Donelaičio „Metai“
Ženklų tapatumas Kazio Bradūno ir Kristijono Donelaičio ,,Metai“. Literatūros kritikos darbuose pabrėžiama. Vytautas A. Jonynas , rašydamas apie knygą. Donelaičio Metai Bradūnui reiškė gyvą. „Tolminkiemio vakaro atodūsis“ ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 8 puslapiai
2017 03 15
Doros tema Kristijono Donelaičio poemoje „Metai“
Doros tema K. Donelaičio poemoje „Metai“. Kaunas. Įvadas. K. Donelaičio epinė poema ,,Metai“ artima pietistinio judėjimo skelbiamoms idėjoms. Gamta – doros mokslo šaltinis. Mokydamas žmogų atskirti gėrį nuo blogio. Be to, ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2016 11 19
Kristijono Donelaičio “Metų” žanras
Kristijono Donelaičio “Metų” žanras. K. Donelaitis poemą „Metai“ parašė dar XVIIIa. Žanras ir kompozicija. Poema sudaryta iš 4 dalių „Pavasario linksmybės“. Pavasario linksmybės. Vasaros darbai. Rudenio gėrybės. Ant saulelė ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 15 puslapių
2014 12 21
Kristijono Donelaičio epocha
Kristijono Donelaičio epocha. Kristijonas Donelaitis – evangelikų liuteronų kunigas, Mažosios Lietuvos lietuvių grožinės literatūros pradininkas. Kas tas Kristijonas Donelaitis? Gimė 1714m. sausio 1d. 1731m. Įstojo į Karaliaučiaus ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2016 07 06
Švietimo epocha K. Donelaičio kūryboje
Lietuvos švietimo epocha. K.Donelaičio kūryba. Lietuvos švietimo istorija. Švietimo sistemos susikūrimas. Pirmosios mokyklos. Didysis universiteto kiemas. Seniausia Vilniaus universiteto bibliotekos salė. 1753 metais Vilniaus universitete ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 22 puslapiai
2014 02 25
Donelaitis skaidrės (2)
Kristijonas donelaitis. Kada ir kur gyveno K. Donelaitis? Ką sukūre K. Donelaitis? Kas būdinga K. Donelaičio kūrybai? Kokia K. Donelaičio kūrybos reikšmė? Kaip įamžintas K. Donelaičio atminimas? Apie ką pasakojama poemoje “Metai”? ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 47 puslapiai
2013 11 07
Švietimo epocha Literatūroje
Apšvietos epocha europoje. Kas yra apšvieta(švietimo epocha)? Europoje ir šiaurės amerikoje kilęs visuomeninis kultūrinis. Pavadinimą šiai epochai davė lietuvių kilmės vokiečių filosofas imanuelis kantas. Švietimo epochos bruožai. ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 15 puslapių
2013 04 19
Kristijonas Donelaitis Metai skaidrės
K. Donelaičio ,,Metų” kūrinio tematika. Mažosios lietuvos būrų buitis ir pasaulėžiūra. Poemai būdinga svarbiausia meninė ypatybė. Pagrindžiamas lietuvio lygiateisiškumas. Kūrinio stilius. ,,Metams’’ būdingi keli stiliai. ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2013 01 24
×
127 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo