Donelaičio metų meninės raiškos priemonės

300 dokumentų
Meninės raiškos priemonės konspektas (3)
Meninės raiškos priemonės. Paruoštukas. Fonetinės meninės raiškos priemonės Aliteracija. Leksinės raiškos priemonės Archaizmai. Sintaksinės meninės priemonės Retorinis klausimas.
Lietuvių konspektai, Konspektas, 1 puslapis
2017 11 06
Kristijono Donelaičio ,,Metų” gyva kalba
Kristijono Donelaičio ,,Metų” gyva kalba. Žemasis stilius. Metai” parašyti žemuoju stiliumi, kuris grindžiamas kasdiene, buitine kalba. Meninės raiškos priemonės. Personifikacijos ,,Žemė su visais pašaliais įmurusi verkia, Kad ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 7 puslapiai
2015 03 16
Meninės priemonės
Aliteracija. Vartosena. Asonansas. Onomatopėja. Sintaksinės figūros. Paralelizmas. Antitezė (reikšmės). Pakartojimas. Simploka. Anafora. Epifora. Asindetonas. Nutylėjimas. Elipsė. Inversija. Gradacija. Retorinis klausimas. Retorinis ...
Lietuvių konspektai, Konspektas, 21 puslapis
2016 07 29
Meninės raiškos priemonės skaidrės
Meninės raiškos priemonės. Epitetas – meninis pažyminys. Deminutyvas – mažybinis apibūdinimas. Palyginimas – kai kas nors su kuo nors palyginama. Personifikacija – kai kam nors suteikiamos žmogaus savybės. Metafora – ypač ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 20 puslapių
2013 11 07
Lietuvių meninės raiškos priemonės su paaiškinimais
Meninės raiškos priemonės. Poetinė leksika. Vaizdingi veiksmažodžiai. Deminutyvai. Epitetas. Vaizdiniai epitetai. Emociniai epitetai. Puošybiniai epitetai. Palyginimas. Tropai. Pagrindiniai tropai. Metafora. Simbolis. Alegorija. Metonimija. ...
Lietuvių konspektai, Konspektas, 4 puslapiai
2014 02 25
Meninės raiškos priemonės su pavyzdžiais
Poetinė leksika. Pagrindiniai tropai. Šalutiniai tropai. Poetinė sintaksė. Fonetinės meninės priemonės (instrumentacija). Tropai - perkeltine reikšme vartojamas žodis ar posakis. Tropui atsirasti reikalingas kontekstas (vienas žodis, ...
Lietuvių konspektai, Konspektas, 5 puslapiai
2018 02 23
Meninės raiškos priemonės ir pavyzdžiai
Meninės raiškos priemonės ir pavyzdžiai. Atpažink menines priemones. Ironija. Satyra. Parodija. Autoironija. Deminutyvai. Epitetai. Metafora.
Lietuvių konspektai, Konspektas, 3 puslapiai
2019 01 20
Kristijono Donelaičio "Metų" meninė kalba
Įvadas. Kūrinio hiperbolizavimas. Gamtos kalba. Kitos meninės raiškos priemonės. Išvados. Literatūra.
Lietuvių referatai, Referatas, 9 puslapiai
2016 10 25
Kristijono Donelaičio „Metų“ kalbos ypatumai
Trumpai apie Kristijono Donelaičio „Metus“. K. Donelaičio kalbos savitumas „Metuose“. „Metų“ stilius. „Metų“ menines priemonės. „Metų“ eiliavimo sistema. Išvados. Literatūros sąrašas.
Lietuvių referatai, Referatas, 12 puslapių
2016 08 02
Meninės raiškos priemonės namų darbas
Meninės raiškos priemonės. Meninė raiškos priemonės tai. Meninio teksto (kūrinio) kalbos raiškos. Fonetinės. (garsinės) figūros. Aliteracija-tikslingas tų pačių arba panašiai skambančių priebalsių kartojimas eilutėse. ...
Lietuvių namų darbai, Namų darbas, 5 puslapiai
2016 12 07
Dailės pamokos planas Meninės raiškos priemonės kompozicija
Pamokos tema meninės raiškos priemonės kompozicija. Tikėtini mokinių pasiekimai iš BP ( 2009) Pvz. Nuostatos. Gebėjimai. Žinios ir supratimas. Veiklos sritis dailės raiška. Veiklos sritis dailės raiškos ir dailės kūrinių stebėjimas,. ...
Dailės planai, Planas, 2 puslapiai
2014 05 30
Svarbiausios meninės raiškos priemonės
Svarbiausios meninės raiškos priemonės. Absurdas. Alegorija. Anafora. Antitezė. Antonomazija. Autoironija. Deminutyvas. Epifora. Epitetas. Emociniai epitetai. Pastovieji (nuolatiniai) epitetai. Vaizdiniai epitetai. Eufemizmas. Frazeologizmas. ...
Lietuvių konspektai, Konspektas, 3 puslapiai
2013 10 03
Meninės raiškos priemonės konspektas (2)
Meninės raiškos priemonės. Pakartojimas retorinis kartojimas. Retorinis klausimas . Retorinis kreipinys . Retorinis sušukimas .
Lietuvių konspektai, Konspektas, 3 puslapiai
2016 04 18
Meninės raiškos priemonės konspektas
Meninės raiškos priemonės. Instrumentacija. Aliteracija. Asonansas. Onomatopėja. Archaizmai. Barbarizmai. Neologizmai / naujadarai. Tarmybės. Sinonimai. Antonimai. Frazeologizmai. Vaizdingi veiksmažodžiai. Deminutyvai. Epitetas. Palyginimas. ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 102 puslapiai
2013 12 20
Meninės raiškos priemonės konspektas su aprašymais
Meninės Priemonės. Metafora. Aliteracija. Asonansas. Onomatopėja. Paralelìzmas. Antitèzė. Pakartojimas. Inversija. Personifikacija. Ironija. Hiperbolė. Litotė. Alegorija. Epitetas. Simbolis. Antonomazija. Frazeologizmas. Sinonimas. ...
Lietuvių konspektai, Konspektas, 3 puslapiai
2018 02 26
Meninės raiškos idėjų aplankas
Šiaulių universitetas tęstinių studijų institutas. Meninės raiškos idėjų aplankas.
Dailės namų darbai, Namų darbas, 13 puslapių
2017 01 02
Norėdamas suteikti kūriniams vaizdingumo, tikroviškumo ir spalvų, Jonas Biliūnas naudoja skirtingas meninės raiškos priemones

Norėdamas suteikti kūriniams vaizdingumo, tikroviškumo ir spalvų, Jonas Biliūnas naudoja skirtingas meninės raiškos priemones. Argumentuokite konkrečiais ...

Norėdamas suteikti kūriniams vaizdingumo, tikroviškumo ir spalvų, Jonas Biliūnas naudoja skirtingas meninės raiškos priemones.Jonas Biliūnas - lietuvių novelės klasikas, ...

Potemės 2020, 12 klasė, 4 puslapiai
2016 03 21
Antano baranausko „Anykščių šilelio“ kalbos meniškumas
Antano baranausko „Anykščių šilelio“ kalbos meniškumas. Prisiminkime Antano Baranausko gyvenimo kelią. Antano Baranausko romantinė poema „Anykščių šilelis“. „Anykščių šilelio“ parašymo aplinkybės. „Anykščių ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 28 puslapiai
2016 07 01
Plakato analizė
Įvadas. Užduotis. Kūrybos proceso aprašymas. Auditorija ir koncepcijos. Kompozicija. Meninės raiškos priemonės. Išvados.
Dailės analizės, Analizė, 5 puslapiai
2013 10 14
Kompozicijos ir grafinio dizaino pagrindai
Dvimatės kompozicijos sąvoka. Pagrindiniai kompozicijos principai. Meninės kompozicijos raiškos priemones. Meninės kompozicijos raiškos formas. Spalva ir koloritas. Spalvų reikšmė reklamoje. Pagrindinių spalvų emocines ir psichologines ...
Dailės aprašymai, Aprašymas, 19 puslapių
2014 06 12
Meninės kompetencijos ugdymas priešmokykliniame amžiuje
Įvadas. Meninės kompetencijos samprata. Į vaiką orientuotas meninės kompetencijos ugdymas. Meninės kompetencijos ugdymas muzikinės veiklos metu. Meninės kompetencijos ugdymas šokių veikloje. Meninės kompetencijos ugdymas dailės ...
Pedagogikos referatai, Referatas, 14 puslapių
2016 02 18
Fotografijos brandos egzamino kūrybinis darbas
Įvadas. Temos pasirinkimas, kūrybinė idėja ir sumanymas. Kūrybinio darbo tikslai ir uždaviniai. Meninės veiklos paieškos ir idėjos įgyvendinimo budai. Darbo rengimo etapai. Kontekstinės informacijos ir aprašo medžiagos rinkimas. ...
Fotografijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 11 puslapių
2013 11 28
Donelaičio 300 metų minėjimas
Kristijonas donelaitis. Gimė. Lazdynėliuose, gumbinės apskrityje, prūsijos karalystėje. Evangelikų liuteronų kunigas. Lietuvių grožinės literatūros pradininkas. K. Donelaičiui daugiau dėmesio skyrė vokiečiai nei lietuviai. ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 20 puslapių
2013 01 24
K Donelaičio Metų reikšmė skaidrės
“Metų” reikšmė. Nacionalinė, tautinė ir tarptautinė ,,Metų” reikšmės. K. Donelaičio "Metai", sukurti XVIII amžiaus pab. Donelaičio ,,Metai” yra išimtinis reiškinys Europos literatūroje. 1818 m. leidime poemos lietuviškas ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2016 02 10
K. Donelaitis Gyvenimo samprata "Metuose"
Gyvenimo samprata “Metuose”. Skaitydami Kristijono Donelaičio “Metus”, pastebime, kad nemažą kūrinio dalį sudaro lauro, selmo ir Šaltyšiaus Pričkaus pamokančios bei patariančios kalbos, kuriose, be abejonės, regime paties ...
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 1 puslapis
2010 03 03
M. K. Čiurlionio reprodukcijų interpretacija
Virtuali kelionė po. Kūrinio pavadinimas , reprodukcija Trumpa – savita kūrinio interpretacija. Naudotos meninės raiškos priemonės.
Dailės interpretacijos, Interpretacija, 2 puslapiai
2018 03 26
Dainuojamoji tautosaka meninės ypatybės
Įvadas. Tautosaka. Dainuojamoji tautosaka. Dainuojamosios tautosakos žanrai. Etnografinis suskirstymas. Meninės ypatybės. Išvados. Naudota literatūra.
Lietuvių referatai, Referatas, 12 puslapių
2012 03 15
Metų reikšmė. Metų pasaulis
Metų reikšmė. Metų pasaulis. Retorinė kultūra. Tvarkos ilgesys. Idealusis pasaulis. Būrai ir ponai. Būriški ir poniški valgiai. Poemos veikėjai. Pričkaus paveikslas. Pasakotojo vaidmuo. Kolektyvas ar individas. Donelaičio hegzametras.
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 3 puslapiai
2010 03 03
K. Donelaičio Metų reikšmė
Nacionalinė, tautinė ir tarptautinė ,,metų” reikšmės. Išvados. Donelaičio ,,metai” yra išimtinis reiškinys europos literatūroje, nes juose nepagražintai ir konkrečiai parodytas lietuvių valstiečių, menkai paliestų civilizacijos, ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2016 06 18
Maironis Suolelis miške analizė
„Suolelis miške“. Kas tą vietelę. Kontekstai. *Maironis Krekenavoje gyveno ir kūrė tarp 1915–1918 metų. *Linkavos upė. *Ant varnakalnio skardžio. Tematika. Problematika. Kodėl, jei taip miške malonu ir ramu, žmonės jį ...
Lietuvių analizės, Analizė, 11 puslapių
2016 02 29
Meninis kalbos stilius projektas
Meninis kalbos stilius. Meninis stilius. Meninis stilius – vienas iš funkcinių kalbos stilių. Būdinga vartojimo sritis. Meninio (grožinio) stiliaus vartojimo sfera – grožinė literatūra. Būdingos funkcijos. Paskirtis – paveikti ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 9 puslapiai
2018 04 02
K. Donelaitis
Kristijonas Donelaitis. Svarbiausias K. Donelaičio kūrinys - poema ,, Metai ”. Poema “Metai” išversta į kelioliką pasaulio kalbų (vokiečių. Keturi metų laikai buvo tas kompozcinis pagrindas. K. Donelaičio skverelis Gumbinėje. ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 14 puslapių
2014 06 08
Maironio eilėraščio „Vasaros Naktys“ analizės pristatymas
Maironio eilėraščio“Vasaros Naktys”. Analizė. Pavadinimo aiškinimas Eilėračio tema, erdvė Problemos Meninės raiškos priemonės Romantizmo įvaizdžiai eilėraštyje Išvados. Pavadinimo aiškinimas. Pavadinimas nurodo didelę dalį ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 9 puslapiai
2020 05 26
Gamtos susiliejimas peizažuose
Įvadas. Temos pasirinkimas, kūrybinė idėja ir sumanymas. Estetinės fotografijų savybės, jų meninės raiškos ypatumai. Profesionalių fotomenininkų kūrybos analizė. Kūrybinės įdėjos įgyvendinimo būdai ir priemonės. Kūrybos ...
Fotografijos referatai, Referatas, 20 puslapių
2019 02 03
Mokymosi metodo aprašymas: Dailės meninės išraiškos priemonės
Dailės meninės išraiškos priemonės minčių lietus. Mokymosi metodo aprašas. Dailės meninės išraiškos priemonės.
Dailės aprašymai, Aprašymas, 2 puslapiai
2019 01 30
Donelaitis Metai rašinys
10( 3 atsiliepimai )
Kristijono donelaičio poemoje „metai“ yra aprašytas tikras būrų gyvenimas, jo kūrinyje galime rasti visokių pamokymų. Epizoduose autorius moko būrus ūkininkauti, pataria, kaip ir kada atlikti vienus ar kitus darbus. Daug aprašoma yra ...
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 2 puslapiai
2013 03 01
×
126 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo