Donelaitis būrai ponai

300 įrašai
Kristijonas Donelaitis poema „Metai“ Būrai ir ponai
10( 2 atsiliepimai )
Kristijonas Donelaitis poema „Metai“. Būrai ir ponai. Būrai. Ištraukos apie būrus tematika. Gerojo pono paveikslas. Ponų bendravimas su būrais. Pričkaus apsilankymas dvare. Dvaro virtuvė - pragaras. Pričkaus požiūris į ponų ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 14 puslapių
2017 11 07
Viežlybieji ir nenaudėliai būrai
„nenaudėliai“ ir „viežlybieji“ būrai „metų“ tekste. „nenaudėliai“ būrai. Slunkius. Pelėda. Plaučiūnas. Dočys. „viežlybieji“ būrai. Būrai, kurie yra netinginiai. „viežlybieji“ būrai. Pričkus. Krizas. Selmas. ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 7 puslapiai
2013 04 20
Kristijonas Donelaitis „Metai“: Viežlybieji būrai ir jų vertybės
Kristijonas Donelaitis ,,Metai“. Viežlybieji" būrai ir jų vertybės. Kas yra būrai? Kristijono Donelaičio poema „Metai“ (1765–1775Būrai „Metuose“. Donelaitis būrų gyvenimą pavaizduoja kiekvienu metų laiku. Viežlybieji“ ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 8 puslapiai
2021 01 13
Kristijonas Donelaitis „Metai“: Viežlybieji būrai
Kristijonas Donelaitis ,,Metai“. Viežlybieji būrai. Gimė laisvųjų valstiečių. Kristijonas Donelaitis. Biografija. K. Donelaitis savo poemoje vaizduoja būrus. Daug aš jų neužrašiau, kadangi jų yra daug ir jų rašytojas neaprašė ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 9 puslapiai
2020 12 18
Būrai ir ponai Donelaičio poemoje „Metai“
Būrai ir ponai Donelaičio poemoje „Metai“. Donelaičio aprašytame pasaulyje pagal luominę padėtį ponai yra iškilę aukščiau už būrus. „Metuose“ laikomasi nuomonės. Taigi „Metuose teigiama, kad „Viežlybas“ gyvenimas ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 6 puslapiai
2017 10 22
Donelaičio Metų analizė
Metų reikšmė. Metų pasaulis. Retorinė kultūra. Tvarkos ilgesys. Idealusis pasaulis. Būrai ir ponai. Būriški ir poniški valgiai. Poemos veikėjai. Pričkaus paveikslas. Pasakotojo vaidmuo. Kolektyvas ar individas. Donelaičio ...
Lietuvių analizės, Analizė, 2 puslapiai
2018 01 15
Donelaičio poema Metai analizė
Referatas donelaičio poema „ metai. Istorinis ir biografinis „ Metai “ kontekstas. Būrai ir jų darbai. Būrai ir ponai. Būrai ir svetimšaliai. Laiko ratas žmogaus gyvenimo apmąstymas. Poemos eiliavimo būdas , stilius.
Lietuvių referatai, Referatas, 6 puslapiai
2017 11 15
K. Donelaitis Metai projektas
K. Donelaitis. “Metai”. Donelaičio poemos „Metai“ ištraukoje pasakotojas yra tarsi visažinis kuris kalba nešališkai. Tačiau prie džiaugsmo yra kalbama apie,,bobas sukrešusias“, kurios parodo grožio, gėrio laikinumą. Aš ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 17 puslapių
2017 11 27
Donelaitis Metai būrai ir jų darbai
Kristijonas Donelaitis. ,,Metai''. Būrai ir jų. Darbai. Personažų sistema. ,,Metuose''. Būrų gyvenimas. Slunkiaus monologas. Būrų darbai. Šienapjūtė. Moterų darbai. ,,Metuose". Būrai ir darbas. Apibendrinimas. Naudota literatūra.
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2014 03 17
Donelaitis ir jo Metų analizė
Būrai ir ponai. Lietuviai ir kitataučiai. Viežlybieji “ ir „ nenaudėliai “. Slunkius ir Pelėda. „ m e t ų “ s t i l i u. Vartoja paprastą kaimiečio kalbą. Metuose kuriama grubiai , nenudailinant vaizdo. Poemoje neretai ...
Lietuvių konspektai, Konspektas, 17 puslapių
2017 11 19
K. Donelaičio kūrybos savitumas
Kristijonas Donelaitis. Kūrybos savitumas. Poetas savo kūryboje mėgsta vartoti dramatiškus. Kūrinio tematika. Poemoje “Metai” yra piešiami gamtos vaizdai. Tvarkos ilgesys. Tvarkos steigėjas - krikščioniškasis Dievas. Poemoje yra ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 9 puslapiai
2018 02 20
Būrų ir ponų santykiai poemoje Metai
Būrų ir ponų santykiai poemoje „Metai“. Tvarkos idėja. Tvarkos idėja poetiniame „Metų pasaulyje apima ir gamtą. Žmonių pasaulis,pirmiausia luominė jo tvarka. Donelaičio aprašytame pasaulyje pagal luominę padėtį ponai yra ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 9 puslapiai
2016 07 04
Nenaudėliai būrai Donelaičio "Metai"
“Nenaudėliai”. Nenaudėliai būrai. Visuose dalykuose egzistuoja pusiausvyra tarp gėrio ir blogio. Kas yra “Nenaudėliai”? Poemoje nenaudėliais yra vadinami žmonės. Nenaudėliai. Slunkius Pelėda Dočys Plaučiūnas Ponai. Slunkius. ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2016 12 07
Donelaičio poema „Metai“: kontekstai, temos, eiliavimo stilius
Įvadas. Istorinis ir biografinis poemos „Metai“ kontekstas. Poemos savitumas. Poemos pasakotojas. Poemos temos. Gamtos vaizdavimas. Būrai ir jų darbai. Būrai ir ponai. Būrai ir svetimšaliai. Laiko ratas žmogaus gyvenimo apmąstymas. ...
Lietuvių referatai, Referatas, 11 puslapių
2018 01 30
Kristijono Donelaičio kūrinio „Metai“ konspektas
“Metai” yra pirmasis didesnės apimties grožinės lietuvių literatūros tekstas. LL Lietuvos aukštuomenė nutautėja, sulenkėja,o ML išgeveno tam tikrą pakilimą. Tautinė diskriminacija. Pietistinis judėjimas. Kristijonas donelaitis. ...
Lietuvių konspektai, Konspektas, 2 puslapiai
2018 03 19
K. Donelaitis „Metai“: Dočio paveikslas
Kristijonas Donelaitis „Metai“. Dočio paveikslas. Dočys - vienas. „Ale Dočys nenaudėlis, pas kakalį šiltą  Snausdams ir zubus laižydams. „Ale Dočys, per daug prisiėdęs bei prisisiurbęs. Visas jo nenaudėliškumas. Dočys – ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 8 puslapiai
2019 03 03
Viežlibieji būrai
„Nenaudėliai“ ir „viežlybieji“ būrai „Metų“ tekste. „Nenaudėliai“ būrai – tai prasigėrę, tinginiai ir pasileidėliai. „Nenaudėliai“ būrai Slunkius – tinginys, apsileidęs, nenori dirbti, teigia, jog tinginystė ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 7 puslapiai
2016 06 21
„Viežlybieji“ būrai Kristijono Donelaičio „Metų“ tekste
„Viežlybieji“ būrai Kristijono Donelaičio „Metų“ tekste. Visi būrai vaizduojami sudėtingomis baudžiavinių darbų ir santykių sąlygomis. Bendrai apie būrus. K. Donelaičio ,,Metuose” būrai yra skirstomi į teigiamus. Pričkus ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2015 01 27
Lietuviai ir kitataučiai K.Donelaičio poemoje Metai
Lietuviai ir kitataučiai k. Donelaičio kūrinyje „metai“. Apie lietuvius poemoje kalbama. Iškeliama lietuvio valstiečio gyvenimo vertė, apgailestaujant prisimenami laikai, kai lietuviai gyveno vien tik tarp savųjų. Poemoje k. Donelaitis ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2013 02 09
„Nenaudėliai“ ir „Vežlybieji“ būrai „Metų tekste“
„Nenaudėliai“ ir „Vežlybieji“ būrai „Metų tekste“. Būrai - Mažosios. Viežlybųjų būrų gyvenimu, jų lūpomis autorius moko, kaip reikia dirbti ir gyventi. „Viežlybieji“(teigiami). „Nenaudėliai“(Neigiami). Pričkus. ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 9 puslapiai
2016 06 26
„Viežlybieji“ būrai Donelaičio Metuose
„Viežlybieji“ būrai „Metų“ kūrinyje. Kas yra būrai? Būrai „Metuose“. Būrų gyvenimas siejama su gamtos aprašymais. Parodomi būrų santykiai su ponais. Būrų santykiai su kitataučiais. „Viežlybieji“ būrai teigia. ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 19 puslapių
2016 06 29
Kristijonas Donelaitis „Metai“ pristatymas
„Metai“. Kristijonas donelaitis. Kristijonas Donelaitis gimė. Metai – tai. Iliustracija kūriniui „Metai“. Būrai. K. Donelaitis turėjo “Aukso plunksną”. Ištrauka iš Donelaičio kūrinio „Metai“. Jau saulelė vėl atkopdama ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2017 03 28
K. Donelaičio biografija
Kristijonas Donelaitis. 1714. Vienok ir XVIII amžius ne visai buvo bergždžias jame gimė. Vienas savičiausių XVIII amžiaus Europos poetų. Biografija. Gimė 1714 metais Lazdynėlių kaime Prūsų Lietuvoje Tėvai – laisvieji valstiečiai ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 17 puslapių
2020 05 04
Kuo ypatingas Kristijonas Donelaitis lietuvių literatūrai?
Kristijonas Donelaitis. Kuo ypatingas Kristijonas Donelaitis lietuvių literatūrai? Kaip K. Donelaičio kūryboje atsispindi jo epochos (Švietimas) ryškiausieji bruožai? Donelaitis nepritarė kolonizacijai ir germanizacijai. Neigiamos ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 13 puslapių
2020 11 15
Kristijonas Donelaitis skaidrės (6)
Kristijonas Donelaitis. 1714-1780 metai. K. Donelaičio šeima. Mokslas. 1740m. Vasarą baigė universitetą ir buvo paskirtas Stalupėnų mokyklos antruoju mokytoju bei paskirtas kantoriumi. Tolminkiemio bažnyčios vidus. Manoma, kad čia K. ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 23 puslapiai
2018 01 08
Kristijono Donelaičio poemoje „Metai“ darbo tema
Kristijonas Donelaitis. „Metai“. Darbo tema požiūris į darbą. Poemoje, dirba tik būrai. Autorius būrais žavisi, nes jie darbui yra labai atsidavę. Tačiau nevisi būrai turi tokį požiūrį į darbą. Visus darbus viežlybieji būrai ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 13 puslapių
2019 01 13
Donelaitis skaidrės (2)
Kristijonas donelaitis. Kada ir kur gyveno K. Donelaitis? Ką sukūre K. Donelaitis? Kas būdinga K. Donelaičio kūrybai? Kokia K. Donelaičio kūrybos reikšmė? Kaip įamžintas K. Donelaičio atminimas? Apie ką pasakojama poemoje “Metai”? ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 47 puslapiai
2013 11 07
K. Donelaičio „Metų“ ištraukos analizė ir interpretacija
Kristijonas donelaitis – mažosios lietuvos. A. Poetas, lietuvių grožinės literatūros pradininkas, kunigas. K. Donelaičio literatūrinis palikimas yra šešios pasakėčios ir epinė poema „metai“. Poemoje didžiausios vertybės yra ...
Lietuvių interpretacijos, Interpretacija, 1 puslapis
2011 03 09
Skaidrės apie Donelaitį
Kristijonas Donelaitis. Gyvenęs xviii a. Viduryje mažojoje lietuvoje. Lietuvių grožinės literatūros pradininku. Iškiliausias donelaičio kūrinys epinė poema ,,metai”. Poema apie keturis metų laikus. Poemą sudaro keturios dalys. Būrai. ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 22 puslapiai
2013 02 06
Kristijonas Donelaitis „Metai“: Požiūris į darbą
Kristijonas. Donelaitis. „Metai“. Požiūris į darbą. Kristijonas Donelaitis – pirmasis rašytojas suteikęs pradžią pasaulietinei lietuvių literatūrai. Poemoje, dirba tik būrai. Autorius būrais žavisi, nes jie darbui yra labai ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 6 puslapiai
2020 12 18
Donelaitis Metai testas
Kristijonas donelaitis „metai‟. Testas. Kelintais metais mažąją lietuvą nusiaubė maras? Kiek metų sukaktų kristijonui donelaičiui 2014 metais? Kur gimė k. Donelaitis? Apibūdinkite pietistų judėjimą mažojoje lietuvoje. Kokioje ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 23 puslapiai
2013 12 03
Metai skaidrės
Kristijonas Donelaitis (. K. Donelaitis. ,,Metai‘‘. “Metai” susideda iš keturių giesmių. “Pavasario linksmybės” pradedamos. Gamtos kaita kartu simbolizuoja žmogaus amžių. Poemoje vaizduojami būrai iš Vyžlaukio valsčiaus. ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 7 puslapiai
2015 06 13
Metų reikšmė. Metų pasaulis
Metų reikšmė. Metų pasaulis. Retorinė kultūra. Tvarkos ilgesys. Idealusis pasaulis. Būrai ir ponai. Būriški ir poniški valgiai. Poemos veikėjai. Pričkaus paveikslas. Pasakotojo vaidmuo. Kolektyvas ar individas. Donelaičio hegzametras.
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 3 puslapiai
2010 03 03
Kristijonas Donelaitis
Kristijonas donelaitis. Klausimai. Kada ir kur gyveno k. Donelaitis? Ką sukūre k. Donelaitis? Kas būdinga k. Donelaičio kūrybai? Kokia k. Donelaičio kūrybos reikšmė? Kaip įamžintas k. Donelaičio atminimas? Grožinės literatūros ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 47 puslapiai
2013 01 11
Kristijonas Donelaitis poema Metai
Kristijonas donelaitis. poema ,,metai“. K. donelaičio gyvenimo erdvė. Evangelikų liuteronų kunigas. Tolminkiemio šventovė, kurioje 1743-1780 m. klebono pareigas ėjo K. Donelaitis. 1756 m. vietoj apgriuvusios bažnyčios K. Kristijonas ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 26 puslapiai
2018 01 05
K. Donelaičio poemoje „Metai“ veikėjų Viežlybas elgesys
Kristijonas Donelaitis ,,Metai“. „Viežlybas“ elgesys. Viežlybieji‘‘ būrai. Viežlybiems būrams Donelaičio "Metuose" priskiriami bendras doros. Pričkus. Aprašomuoju metu Pričkus. Būdamas šaltyšiumi, jis jungia kaimo ir dvaro ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 13 puslapių
2018 12 13
×
38 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo